Tradicijskim obrtima ponuđena sredstva iz IPARD-a

Lonarstvo_MagdaleniNa predavanju održanom u Hrvatskoj obrtničkoj komori na temu IPARD Programa Mjera 302 ''Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti'', na kojemu su kao predavači bili prisutni članovi Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, obrtnici su dobili upute vezane uz bitne uvjete za prijavljivanje na ove programe. S obzirom da je u sklopu Mjere 302 dopušteno ulaganje i u tradicionalne obrte, navedeno predavanje od posebnog je interesa bilo za obrtnike koji su nosioci Znaka i Uvjerenja tradicijskog odnosno umjetničkog obrta Hrvatske obrtničke komore budući da je posjedovanje navedenog uvjerenja jedan od uvjeta za dodjelu sredstava.

 

 

 

Budući da je u propozicijama za ovaj natječaj uključen i popis djelatnosti koje se smatraju tradicijskima (nalazi se u privitku dopisa), oni obrti koji su stekli pravo na isticanje Znaka i Uvjerenja tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, a obavljaju djelatnost koja nije navedena u popisu djelatnosti, u ovome krugu nažalost neće moći ostvariti pravo apliciranja za nepovratna sredstva. Hrvatska obrtnička komora uputila je pismeni prigovor na uvjet vezan uz popis djelatnosti, a prema usmenim informacijama iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja navedeni popis bit će izostavljen iz propozicija sljedećeg natječaja, te će moći aplicirati svi obrti s navedenim znakovima. Objavljivanje idućeg natječaja, očekuje se sredinom tekuće godine.

 

Isto tako, bitni uvjeti svih IPARD natječaja nalažu da se oni mogu provoditi samo

u određenim područjima RH, ovisno o mjeri koja se provodi. Za ulaganja u tradicijske obrte dopuštena su ulaganja u svim dijelovima RH, osim za obrte koji sjedište imaju u Gradu Zagrebu i Sesvetama. Isto tako, na natječaje se mogu javljati samo oni obrti koji posluju u sustavu PDV-a.

 

Zaključno, s obzirom na složenost dokumentacije koju je potrebno ispuniti i

priložiti prilikom prijave za sredstva iz Programa 302, predstavnici Ministarstva obrtnike su uputili na mogućnost angažiranja konzultantskih tvrtki koje su specijalizirane za obavljanje ovih poslova.

 

Trošak korištenja konzultantskih usluga prihvatljiv je unutar ovog programa, te se

može refundirati. Pri odabiru konzultantskih tvrtki čije će se usluge koristiti potrebno je pripaziti da se angažiraju one koje već imaju iskustva u radu na ovim Programima (Vidi referentne liste uz pojedine konzultante i treba se raspitati kod nekoga sa referentne liste).

 

Isto tako, preporučeno je da se naplata za korištene usluge definira u postotnom iznosu u odnosu na ostvarena sredstva, kao osiguranje sigurnosti za obavljen posao. Popis akreditiranih konzultantskih tvrtki za ovo područje, kao i njihove reference te dosadašnje iskustvo, nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja www.mps.hr , područje IPARD, zatim Korisne informacije.

 

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 302 objavljen je 3. siječnja 2011. godine, a trajat će do 31. ožujka 2011. godine. Osim u tradicijske obrte, ulaganja su također prihvatljiva i za sektore ruralnog turizma, izravne prodaje, slatkovodnog ribarstva, sektor usluga, prerade na poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnje gljiva i sektor obnovljivih izvora energije.

Dopuštena ulaganja u tradicionalne obrte popis djelatnosti