Ceh poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva

Uskoro novi IPARD natječaji za poljoprivrednike

IPARDNovi natječaji za mjere IPARD programa raspisat će se za Mjeru 101 između 4. travnja – 18. travnja , a za Mjeru 103 između 24. ožujka  i 7. travnja.

Sredstva iz Mjere 101 namijenjena su ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice u sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, proizvodnje jaja, voća, povrća, žitarica i uljarica.

Sredstva iz Mjere 103 namijenjena su ulaganjima u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice u sektorima mlijeka i mljekarstva, prerade mesa, ribarstva, prerade voća i povrća, vinarstva te u sektoru maslinovog ulja.

Više...

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

poljoprivredni_proizvodiNa temelju članka 3. stavka 4. i članka 34. stavka 2. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine" broj 82/2013),  ministar poljoprivrede donio "Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće".

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 157/13, a stupio je snagu 31. prosinca 2013., godine.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće ("Narodne novine" broj 47/2012, 102/2012, 4/2013 i 80/2013) osim odredbi članka 22. stavaka 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8. te Priloga X.

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće


Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

poljoprivredno_zemljisteU "Narodnim novinama" br.80/2013. od 28.06.2013. objavljen je Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovim se Zakonom uređuje: program izravne potpore, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima, mjere ruralnog razvoja u okviru zajedničke poljoprivredne politike, pravila državne potpore, upravni i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Zakon je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju


Zakup i zamjena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje Javnog poziva

poljoprivredno_zemljisteU Narodnim novinama broj 84/13. od 03.07.2013. je objavljen Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje Javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Pravilnik stupa na snagu 10. 07. 2013. godine.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za : 1 ) zakup, 2 ) zakup za ribnjake i 3 ) zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pravilnik


Uredbe o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

poljoprivredni_proizvodiU Narodnim novinama broj 787/13 od 26. lipnja 2013. godine objavljena je Uredba Vlade RH o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda.

 

Uredba Vlade RH o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda.


Objavljeni pravilnici o ekološkoj proizvodnji i zaštićenim oznakama izvornosti

ekoloka_proizvodnjaU Narodnim novinama broj 86/13 od 05. srpnja 2013. godine objavljeni su Pravilnik o ekološkoj proizvodnji i Pravilniko zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti

 

 


Objavljen četvrti natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa namijenjen poticanju poljoprivrede i ribarstva - korisnici sredstava su poduzetnici

U Narodnim novinama broj 23/2009 od 21. veljače 2009. godine objavljen je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1. - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i Mjeru 2. unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda.
Krajnji korisnici sredstava u Mjeri 1 su poljoprivredna gospodarstva (OPG-i, obrti i pravne osobe) u sustavu PDV-a.Korisnici sredstava u okviru Mjere 2 su obrti i društva u privatnom ili mješovitom vlasništvu do 25% udjela državnog vlasništva, te u sustavu PDV, te registrirani za preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi za obje Mjere se utvrđuju bez PDV-a i odnose se na:

  • novu opremu i mehanizaciju uključujući kompjutersku opremu i programe,
  • nove materijale za izgradnju,
  • izdatke izgradnje/rekonstrukcije na temelju ugovora s trećom stranom ( isključeni vlastiti troškovi),
  • opće troškove poput naknada za arhitekte, inžinjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnja prava na patente i licence,
  • troškove uvođenja HACCP-a ili ISO standarda za mjeru 2 ako su u funkciji projekta.

Rok za podnošenje prijava počeo je teći 21. veljače 2009. i traje do 21. travnja 2009. do zaključno 12 sati.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na web-stranici Ministarstva www.mps.hr, a mogu se podići i u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, gdje se mogu dobiti i ostale informacije o provedbi SAPARD programa. Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: Natječaj za SAPARD - ne otvaraj.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranici www.mps.hr, te u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.