Ceh prijevoznika

Potvrda A1

 


scaniaMinistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je obavijest za prijevoznike koji obavljaju prijevoze na teritoriju drugih članica EU.

Obavijest se odnosi na obvezu da za vozače treba pribaviti POTVRDU A1 – koja je dokaz da je vozač socijalno osiguran u RH (za zaposlenog radnika i/ili za samozaposlenu osobu tj. obrtnika koji obavlja prijevoz).


Obavijest i uputu prenosimo u cijelosti:
Više...

Dva nova pravilnika za cestovne prijevoznike

prijevozNovi Pravilnik o posebnim o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača objavljeni su 7. ožujka 2014. godine u “Narodnim novinama“ br. 31/14.  

Oba pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

 


Ispitni rok za upravitelje prijevoza 22.veljače 2014.

cestovni_prometSlijedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza Upravitelj prijevoza održat će se u subotu, 22. veljače 2014. godine u Zagrebu.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 7. veljače 2014. godine. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenost koriste se:

  • Katalog pitanja izdanje prosinac 2013.
  • Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013
Više...

Natječaj FZOEU za sufinanciranje edukacije vozača o ekološkoj vožnji

prijevozniciFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 18. prosinca 2013. godine u Narodnim novinama broj 153 objavio Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje. 

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje edukacije o elementima eko vožnje (treninga eko vožnje) vozača svih kategorija vozila. Ponudu za Natječaj mogu dostaviti trgovačka društva i obrti koji žele educirati zaposlene vozače o navedenom stilu vožnje. Krajnji rok je 17.veljače 2014. godine.

Više...

Novi ispitni rok za javni cestovni prijevoz "Upravitelj prijevoza", 19.10.2013.

autoprijevoznikIzrađen je novi Priručnik (izdanje kolovoz 2013.) za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za javni cestovni prijevoz. Priručnik se može preuzeti bez naknade sa web stranice Hrvatske obrtničke komore http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz,  no ukoliko je kandidat zainteresiran za tiskano izdanje, bit će mu omogućena dostava uz plaćanje naknade od 100,00 kuna. Zainteresiranim kandidatima skrećemo pozornost da je promijenjena i dokumentacija za prijavu ispita.

 

Više...

Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa

autoprijevozniciU "Narodnim novinama" br.83/13. od 01.srpnja 2013. objavljen je Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa, koji se primjenjuje od 09.srpnja 2013. godine. Tim datumom prestaje važiti Pravilnik o prijenosu podataka o ranom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije "Narodne novine" br.43/2009.. Novim Pravilnikom uređuje se način prijenosa podataka i način vođenja evidencije iz tahografa i kartica vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika te izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti.

 

 


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

autoprijevoznikU "Narodnim novinama" br.82/13., 30.lipnja 2013.godine objavljen je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, koji je stupio na snagu danom objavljivanja. Navedenim Zakonom određuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnosti tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Djelatnost prijevoza putnika i tereta i prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu obavlja se u skladu s propisima Europske unije, ovim Zakonom i drugim propisima, kojima je uređeno ovo područje te međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska.
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

prijevozniciU "Narodnim novinama" br.80/13 je 28.lipnja 2013. objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Navedenim Zakonom utvrđuju se temeljna načela međusobnih odnosa, ponašanje sudionika i drugih subjekata u prometu na cesti, osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa, pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti u slučaju prometne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkog ispita i uvjeti za stjecanje prava na upravljanje vozilima, vuča vozila, uređaji i oprema koje moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila te uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu na cestama.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Objavljen natječaj za sufinanciranje projekata čistijeg transporta

cestovni_prometFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 10. travnja 2013. godine objavio Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (42/13) i na Internet stranicama Fonda (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu ). Sufinancira se ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen; nabava eko guma; poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila; nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom;
Više...

Dostava podataka za izdavanje EU licencije

cestovni_prometPristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Zajednici, odnosno od 01.07.2013. godine, pravna ili fizička osoba smije obavljati djelatnost međunarodnog javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta ako posjeduje licenciju Zajednice, izdanu sukladno odredbama Uredbe (EZ-a) br. 1071/2009, Uredbe (EZ-a) br. 1072/2009 i Uredbe (EZ-a) br. 1073/2009. Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Na njihovoj web stranici objavljen je obrazac za «Dostavu podataka za izdavanje EU licencije» (http://www.mppi.hr/default.aspx?id=411 ).
Više...

Pripreme za 5. Susret prijevoznika HOK-a

5.susret_prijevoznikaU Poreču, u hotelu Valamar Rubin, 26. i 27. travnja 2012. godine bit će održan 5. Susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.

Na temelju pristiglih prijedloga iz područnih obrtničkih komora proizašlo je nekoliko glavnih tema, o kojima će se govoriti na susretu. Hrvatska bi 1. srpnja 2012. godine trebala pristupiti Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku. Članice Konvencije su osim 27 zemalja EU, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška i Island. Za hrvatske prijevoznike članstvo u Konvenciji značit će jednostavniji prijevoz robe u druge zemlje članice Konvencije, jer će im biti dovoljna samo jedna provozna deklaracija.

Na susretu će se raspravljati i o vođenju evidencije rada mobilnih radnika te najčešćim počinjenim prekršajima prema analizi cestovne inspekcije, novim poticajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, obvezama stručnog osposobljavanja vozača temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (početne kvalifikacije i periodična izobrazba), iskustvima slovenskih prijevoznika o poslovanju ulaskom u EU te zahtjevima cestovnih prijevoznika i brodara kao nositelja obrta za beneficiranim radnim stažem. Uz to, u raspravi će biti iznesena cjelokupna problematika prijevozničkih djelatnosti – od cestovnih prijevoznika, prijevoznika autobusima, taksista do brodara.

Na susretu se kao i dosadašnjih godina očekuje veliki broj prijevoznika iz cijele Hrvatske. Pokroviteljstvo nad susretom prihvatilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a bit će pozvani i predstavnici drugih ministarstava, nadležnih za prijevozničke djelatnosti. Domaćin susreta je Obrtnička komora Istarske županije. Preuzmite program


Ispitni rok za prijevoznike 14.travnja 2012.

cestovni_prometIspitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održat će se u subotu 14. travnja 2012. u Zagrebu u Hrvatskoj obrtničkoj komori, a prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 30. ožujka 2012. Priručnik za polaganje ispita objavljen je na web stranici Hrvatske obrtničke komore http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz , te se može preuzeti bez naknade. Svim zainteresiranim kandidatima omogućena je i dostava priručnika poštom uz plaćanje naknade u iznosu od 100,00 kuna.Više...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

transportU “Narodnim novinama“ (br. 145/11) je 15. prosinca 2011. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke kategorije vozila, dimenzije i mase, osovinska opterećenja, uređaji i oprema koje moraju imati motorna i priključna vozila i uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema motornih i priključnih vozila u prometu na cestama.

Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Detalji:

 


Ispit za prijevoznike 10. prosinca 2011. uz novi priručnik

transportIspitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održat će se u subotu 10. prosinca u Zagrebu, a prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 25. studenoga 2011. godine. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti izrađen je novi Priručnik (izdanje listopad 2011.) koji je objavljen na web stranicama Hrvatske obrtničke komore (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz ), te se bez naknade može preuzeti. Na istoj web stranici možete preuzeti prijavnicu, uputu za prijavu ispita, listu s često postavljenim pitanjima i odgovorima i primjer izjave za osobe sa više od 5 godina iskustva u organizaciji prijevoza.

Svim eventualno zainteresiranim kandidatima bit će omogućena dostava priručnika iz HOK-e, uz plaćanje naknade u iznosu od 100,00 kuna.


Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2012. godinu

transportMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem praćenja korištenja dozvola tijekom tekuće godine utvrdilo da je broj razmijenjenih austrijskih dozvola za bilateralni i tranzitni prijevoz, francuskih godišnjih dozvola, slovenskih dozvola za/iz trećih država i CEMT dozvola manji od iskazanih potreba za prijevozom, te su iste utvrđene kao kritične dozvole u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta za 2012. godinu.

Na web stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture objavljen je poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2012. (http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=411)  

Podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni cestovni prijevoz tereta za 2012. godinu, prijevoznici su dužni dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Rok za dostavu zahtjeva je od 01.10. do 15.10.2011. godine.

Prilozi:
Poziv prijevoznicima za podnosenje zahtjeva za dodjelu kriticnih dozvola 2012 pdf
Popis kriticnih dozvola za 2012 pdf

 


Četvrti susret prijevoznika HOK-a

cetvrti_susret_prijevoznika_hok_a_mediumHrvatska obrtnička komora organizira 4. susret prijevoznika koji će se održati  21. rujna 2011. godine (srijeda) u Hrvatskoj obrtničkoj komori, Ilica 49/II, Zagreb s početkom u 10.00 sati.

Na 4. susretu prijevoznika kroz izlaganja i raspravu razmotrit će se aktualne teme vezane uz obavljanje prijevozničke djelatnosti, kao što je pretovar vozila u cestovnom prometu, obvezno osiguranje u cestovnom prometu, mjere za uspostavu konkurentnosti i ravnopravnog gospodarskog statusa hrvatskih cestovnih prijevoznika pri ulasku u EU, preciznije zakonsko definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza, obavljanje povremenog prijevoza putnika vozilima 8+1, oslobađanje plaćanja trošarine za gorivo brodarima, i dr.

Ulaz na susret je slobodan za sve zainteresirane. Sve dodatne informacije oko održavanja susreta možete dobiti na web stranicama HOK-a (www.hok.hr), područnim obrtničkim komorama ili udruženjima obrtnika.

Preuzmi Program "Susret prijevoznika"


Do 31.07.2011.g. svi prijevoznici i sve agencijske djelatnosti u cestovnom prometu moraju imati licenciju!

transportObzirom da se približava 31.07.2011. kada svim prijevoznicima, agencijskim djelatnosti u cestovnom prometu, autobusnim i teretnim kolodvorima ističe zakonska obveza za regulaciju stručne osposobljenosti, još jednom vas želimo upozoriti :

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“ br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) propisano je da sa 31.07.2011. ističe rok prijevoznicima, agencijskim djelatnosti u cestovnom prometu, autobusnim i teretnim kolodvorima za regulaciju stručne osposobljenosti.

Za obavljanje navedenih djelatnosti, pravna ili fizička osoba mora biti upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza, te imati licenciju. Licencija se izdaje na razdoblje od pet godina i nije prenosiva. Prijevoznik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje nove licencije najmanje tri mjeseca prije isteka važenja licencije. 

Više...

Važne obavijesti za autoprijevoznike

transportOdluka o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola

Dana 23. ožujka 2011.g. u “Narodnim novinama“ objavljena je Odluka o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola (NN 34/11). Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za stranu dozvolu i visinu naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole, klasa: 340-01/07-01/62, ur. broj: 530-07-07-1 od 28. svibnja 2007. godine.

Više...

Tranzit teretnih automobila isključivo određenim koridorima

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je posebnu Odluku o određivanju javnih cesta, po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku (Narodne novine 145/08, objavljene 15. 12. 2008. godine).

Ovom Odlukom određuje se isključivo kojim koridorima cestovne mreže Republike Hrvatske se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila sa ili bez prikolice, čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, koja su sama ili s priključnim vozilom, dulja od 14 metara.
Ova odluka stupila je na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

S obzirom na nedavna pogrešna tumačenja tranzitnog prijevoza, u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, stavka 47), definicija tranzita je:
Tranzitni prijevoz je prijevoz putnika ili tereta preko teritorija Republike Hrvatske bez ulaska ili izlaska putnika, odnosno utovara ili istovara robe u Republici Hrvatskoj.

Također, u Odluci NN 145/08 navodi se da su obavezni poštivati odluku samo oni koji su u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku.
Sukladno navedenom hrvatski prijevoznici, ako prometuju samo unutar Republike Hrvatske ili imaju prijevoz iz RH u inozemstvo, odnosno iz inozemstva u RH, ne potpadaju pod zahtjev ove Odluke. Tranzitom se smatra samo onaj prijevoz kojemu je RH teritorij prolaza, tj. nema utovara ili istovara robe u RH.