S poslodavcima o naukovanju i mjerama zaštite na radu

zaštita na raduU zajedničkoj organizaciji obrtničkih komora Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije jučer je organiziran webinar "Poslodavci i naukovanje" koji je okupio više od šezdeset sudionika.

Stručna suradnica za obrazovanje Obrtničke komore Međimurske županije Marijana Haman nazočne je upoznala sa svim značajnim temama koje se odnose na poučavanje naučnika u radionici obrtnika ili poduzetnika i svim procesima koji se tiču izdavanja licencije za naukovanje, polaganje majstorskog ispita i ispita osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju. U drugom dijelu webinara je inspektor Državnog inspektorata Srećko Tot govorio o iskustvima u procesu licenciranja i inspekcijskom nadzoru radionica, zaštiti na radu i potrebi strogog pridržavanja mjera kako bi se spriječile ozljede na radu i ostale neželjene posljedice.

Sama ideja upoznavanja poslodavaca s aktivnostima komorskog sustava i zajedničkoj suradnji s Državnim inspektoratom započela je suradnjom Obrtničke komore Međimurske županije i Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije održavanjem stručnog seminara „Praksa provođenja zaštite na radu kod poslodavaca" u prosincu 2017. godine. Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu, a jedna od podtema seminara koju je predstavio Robert Varga, tajnik Obrtničke komore Međimurske županije bila je „Majstorski ispiti i izdavanje dozvole (licence) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja".

Sve intenzivnija suradnja Državnog inspektorata i Obrtničke komore Međimurske županije na provođenju licenciranja i relicenciranja radionica koje provode praktični dio nastave pokazala je potrebu za ponovnim informiranjem zainteresiranih mentora i predstavnika poslodavaca, pa je u svibnju ove godine organiziran webinar kroz koji su inspektor Tot i tajnik Varga s aktualnostima u području naukovanja i održavanju praktične nastave kod poslodavaca upoznali najprije poslodavce i stručne nastavnike s područja Međimurske županije, a nakon toga je u lipnju u suradnji s Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad webinar organiziran i za poslodavce Varaždinske županije.

S obzirom na činjenicu da je u Međimurskoj županiji vrlo razvijena metalna i prerađivačka industrija i građevinarstvo, u kojima se traži nulti rizik oko zaštite na radu i provođenje mjera zaštite na radu je izuzetno važno, interes za ovu vrstu predavanja pokazuje sve veći broj poslodavaca. Zbog manjeg broja učenika u strukovnim školama i nedostatka kvalitetne radne snage na tržištu rada, kod poslodavaca se primjećuje promjena odnosa prema zaštiti na radu i važnosti njezine primjene u proizvodnim procesima i u radnoj okolini, uređenju radnog prostora i brzom rješavanju mogućih problema u radnom procesu, ali i u odnosu prema naučnicima kao budućim radnicima.