Objavljen natječaj za sufinanciranje projekata čistijeg transporta

cestovni_prometFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 10. travnja 2013. godine objavio Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (42/13) i na Internet stranicama Fonda (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu ). Sufinancira se ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen; nabava eko guma; poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila; nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom; nabava novih vozila kategorija M1 ili N1 sa sljedećim karakteristikama: a) na električni pogon ili b) na hibridni pogon s emisijama CO2 ispod 85 g CO2/km za vozila s dizelskim i 90 g CO2/km za vozila s benzinskim motorom ili c) na pogon ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: UNP) ili stlačenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: SPP) ili dizel-plinom (u daljnjem tekstu: DFD);  nabava novih vozila kategorija M2 ili M3 sa sljedećim karakteristikama: a.) na električni pogon ili b.) EURO 5 ili EURO 6 standarda s pogonom na dizelsko gorivo ili c.)na pogon UNP ili SPP ili DFD; pregradnja postojećih vozila kategorija M1, M2, M3, N1, N2 i N3 na pogon UNP ili SPP ili DFD ; izgradnja punionica za vozila na električni pogon; izgradnja punionica za vozila na pogon SPP.

Predmet Natječaja ne obuhvaća sufinanciranje projekta koji uključuje nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu.


 

 Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija.  Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po ponudi, na rok do 5 godina i s odgodom povrata sredstava do 2 godine.  

 

Fond će subvencionirati:

·   kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna ili

·   opravdane troškove ulaganja u visini do 40% i ne više od 200.000,00 kuna po ponudi i to samo za projekte navedene pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 7. točke I. Natječaja

Sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti (www.fzoeu.hr). Korisnik koji koristi sredstva Fonda kao potpore male vrijednosti ne može u razdoblju od 3 godine ostvariti veća sredstva od onih koja su posebnim propisima koja uređuju potpore utvrđena kao potpore malih vrijednosti koje se mogu ostvariti u razdoblju od 3 godine.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju utvrđena su Financijskim planom Fonda u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

 Radi lakšeg praćenja koja kategorija vozila može aplicirati za određeni projekt  obavijesti prilažemo Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (obratiti pažnju na članak 2.). 

 

 U slučaju svih eventualnih dodatnih informacija možete se obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:  01/5391-962 (Filip Brkljača), 01/5391-919 (Mario Klobučar), ili putem e-maila ct-natjecaj@fzoeu.hr .

 Ponuda se dostavlja:   preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom ponuditelja, u roku od 60 dana od dana objave ovog Natječaja u „Narodnim novinama“, (do 10. lipnja 2013.) na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb uz naznaku: „Ponuda za Natječaj za projekte čistijeg transporta – NE OTVARATI“.
Natječaj
Prijavni obrazac
Obrazac za opisni izvještaj
Obrazac za financijski izvještaj
Obrazac državne potpore
FZOEU Program potpora male vrijednosti
Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama