Važne obavijesti za autoprijevoznike

transportOdluka o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola

Dana 23. ožujka 2011.g. u “Narodnim novinama“ objavljena je Odluka o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola (NN 34/11). Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za stranu dozvolu i visinu naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole, klasa: 340-01/07-01/62, ur. broj: 530-07-07-1 od 28. svibnja 2007. godine.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2011.

 

Dopuna popisa mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu

Dana 23. ožujka 2011.g. u “Narodnim novinama“ objavljena je Dopuna popisa mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 34/11). Dopunom popisa mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 34/11) broj preglednih mjesta proširuje se sa dosadašnjih 19 koja su istaknuta u Popisu mjesta pregleda vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu na 22.

 

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Dana 25. ožujka 2011.g. u “Narodnim novinama“ objavljen je Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine, broj 35/11). Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine, broj: 103/01 i 141/02). Novi Pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u Narodnim novinama.