Međimurska županija dodjeljuje bespovratne potpore za samozapošljavanje

bespovratne potporeMeđimurska županija je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za samozapošljavanje nezaposlenim osobama za sufinanciranje troškova osnivanja poslovnog subjekta i početnih troškova poslovanja. Budući poslovni subjekt mora biti registriran na području Međimurske županije. Visina bespovratne potpore je do 57.000,00 kuna.

Detalje pogledajte na  https://medjimurska-zupanija.hr/2019/10/16/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-za-samozaposljavanje-po-programu-potpora-male-vrijednosti-potpore-za-samozaposljavanje-nezaposlenih-osoba-s-podrucja-medimurske-zupanije/ .