Ceh proizvodnog obrta

Vodič dobre higijenske prakse za pekarstvo i HACCP vodič

pekarnicaSukladno Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07, do 01. siječnja 2009., trebalo je poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane uskladiti s načelima HACCP sustava. Na temelju rezultata službenih kontrola Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, tijekom 2010. i 2011. godine utvrđeno je da je samo cca 50% subjekata u poslovanju s hranom ispunilo obveze iz članka 51. Zakona o hrani, iako je primjerice Hrvatska obrtnička komora još 2009. godine izdala Vodič dobre higijenske prakse za ugostiteljstvo, koji je bio od velike pomoći ugostiteljima u svladavanju nepoznanica i uvođenju HACCP sustava. Ovih je dana u Rijeci predstavljen Vodič dobre higijenske prakse za pekarstvo, kojeg su zajednički izradile Hrvatska obrtnička komora i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. I ovaj vodič je pozitivno ocijenjen od resornog ministarstva, te se smatra nacionalnim vodičem u sektoru pekarstva. Što zapravo znači da se sve što piše u vodiču treba implementirati u vlastitom objektu.

Više...

Potpore za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja

Proizvoai_namjetajaMinistarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva raspisalo je natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2011. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 45 dana od objave natječaja u «Narodnim novinama», odnosno od 07.04.2011. (NN 41/11).

Detalje možete pronaći na http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=99 .