Dobro došli na stranice Obrtničke komore Međimurja

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti ( Obrazac DOH - Z)

zajednički obrtZakonom o obrtu predviđena je mogućnost obavljanja djelatnosti u kojoj sudjeluje više supoduzetnika u tzv. zajedničkom obrtu (čl. 33-35 Zakona o obrtu). Ako takav obrt ostvaruje dohodak kao rezultat zajedničkog obavljanja djelatnosti, tada se taj zajednički dohodak treba prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 200. Dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje se kao razliku poslovnih primitaka i poslovnih izdataka u određenom poreznom razdoblju. Primitke i izdatke evidentira se u jednom obrascu KPI za ukupnu djelatnost, odnosno zajednički obrt, i to neovisno o broju sudionika zajedničkog obrta.

Više...

Posjetite Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu

IHM 2020Obavještavamo obrtnike da Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira posjet jednom od najvažnijih sajmova u Europi, Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu od 12.-14. ožujka 2020.g.

Cijena aranžmana iznosi 1.335,00 kuna, a prijave su najkasnije do 30.siječnja 2020.

Program puta i detaljnije informacije pogledajte ovdje. Obavijest za "paušaliste" - obveze podnošenja PO-SD obrasca do 15. siječnja

paušalistiPaušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca. U KPR obrazac se upisuju svi računi – gotovinski i bezgotovinski. Obrazac PO-SD je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu. PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronski putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, prema podacima o ostvarenim primicima iz obrasca KPR. Nakon zaprimljenog PO-SD obrasca Porezna uprava usklađuje podatke o iskazanim primicima s uplatama na žiro-računu obrta te obavlja provjeru je li obrtnik ostvario veće ili manje primitke od onih koji su predviđeni ili utvrđeni prethodnim poreznim rješenjem (s obzirom na 5 razina utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza).

Porezne promjene od 1. siječnja 2020.

prazni džepoviS početkom 2020. su u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja započele bitne porezne promjene....

Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

• zadržana opća stopa od 25%
• proširen obuhvat stope od 13%
o za nositelje fonogramskih prava
o za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),
Više...

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja 2020. godine

nove osnoviceMinistar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. g. (Narodne novine 125/2019 ).
Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2020. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj kolovoz 2019. godine, koja iznosi 8.742,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja 2020. godine pogledajte ovdje.

«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 111