Još dvanaest dana za podnošenje prijava

poticaji MŽ 2019Još dvanaest dana je preostalo za podnošenje prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo". Maksimalan iznos pojedinačne potpore je do 15.000,00 kuna, a ukupna svota koju je Međimurska županija izdvojila za ovaj javni poziv je 500.000,00 kuna.

Detalje pogledajte na https://medjimurska-zupanija.hr/2019/02/01/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-poduzetnicima-po-programu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-poduzetnistva-u-medimurskoj-zupaniji-medimursko-poduzetnistvo/ .