Plaćanje komorskog doprinosa

plaćanje komorskog doprinosaMinistarstvo financija, Porezna uprava je tijekom veljače 2019. obrtnicima poslala Plan dospijeća komorskog doprinosa u paušalnom iznosu za 2019. godinu. Sukladno Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN – 141/2015) u službenom dopisu Porezna uprava podsjeća na rokove zaduženja i dospijeća plaćanja obveznog komorskog doprinosa u 2019. godini. Iako je u samom dopisu navedeno, napominjemo da se obrtnici novootvorenih obrta, koji su po prvi puta upisani u Obrtni registar, oslobađaju plaćanja obveznog komorskog doprinosa u prvoj godini rada, računajući od datuma upisa u Obrtni registar ( npr. 23.09.2018. - 23.09.2019.). Ukoliko ste vlasnik novootvorenog obrta i oslobođeni ste plaćanja KD-a za prvu godinu poslovanja, a platili ste prvu ratu, plaćenom ratom naplatit će se komorski doprinos po isteku jednogodišenjeg oslobođenja.