Međimurska županija obrtnicima nudi potpore male vrijednosti do 15.000,00 kuna

Međimurska županijaMeđimurska županija je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo. Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2019. godinu u iznosu od 500.000,00 kn. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 15.000,00 kuna. Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.

Prijave na javni poziv dostavljaju se isključivo u razdoblju od 1. travnja do 30. travnja 2019. godine. Krajnji rok za dostavu prijave je 30. travnja 2019. godine, bez obzira na način dostave.

Potpore male vrijednosti dodijelit će se za ulaganje u osnovnu imovinu za obnavljanje djelatnosti ( nabava strojeva/opreme/alata, nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava) i za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije ( izrada prototipa, provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva ( pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Detalje pogledajte OVDJE .