Sabor RH usvojio izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

elektroinstalaterNa sjednici Sabora RH, održanoj 11. prosinca 2018., zaključeno je i usvojeno drugo čitanje Izmjena i dopuna Zakona o poslovima u prostornom uređenju i gradnji.
Kako vam je otprije poznato, Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji donesen 2015. godine obrtnicima je stvarao velike probleme na terenu. Zakon se od strane raznih dionika tumačio na različite načine, a obrtnicima u većini slučajeva nametao nepotrebnu i skupu obavezu zapošljavanja inženjera – voditelja radova, makar na par sati tjedno.
Hrvatska obrtnička komora od samog početka se borila za izmjenu ovog Zakona, na način da Zakon prepozna vrijednost majstorskih ispita te da obrtnicima omogući jednostavnije poslovanje u onom segmentu obavljanja građevinske djelatnosti za koju su stekli obrazovanje i položili majstorski ispit.


Stoga smo sa zadovoljstvom dočekali prvu izmjenu ovog Zakona, u kojem je, unesen novi članak (25. a), stoga članak 16. Izmjena i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji glasi:

Članak 25.a

(1) Poslove vođenja manje složenih radova, osim osobe iz članka 25. ovoga Zakona, može obavljati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koja te poslove obavlja u okviru svojeg majstorskog zvanja.
(2) Manje složene radove koje vode osobe iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Nadamo se da će se spomenutim pravilnikom na adekvatan način prepoznati oni radovi koje obrtnici s položenim majstorskim ispitom uobičajeno obavljaju te sukladno tome mogu i voditi. O savjetovanju o tekstu navedenog pravilnika i njegovoj objavi bit ćete pravovremeno obavješteni.