Koje promjene donosi novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu?

scaniaU "Narodnim novinama" 41/2018 od 4. svibnja 2018. objavljen je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji stupa na snagu 14. svibnja 2018. Kako smo vas kroz poziv u javnu raspravu i ostale aktivnosti HOK-a već obavještavali, novim Zakonom se mijenjaju neke odredbe koje se odnose na način obavljanja javnog cestovnog prijevoza u segmentu prijevoza putnika, te na način obavljanja javnog cestovnog prijevoza u segmentu tereta, s naglaskom na prijevoz za vlastite potrebe.


Budući da se zakonodavac (Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture) kroz proces donošenja ovog Zakona nije detaljnije izjašnjavao o načinu primjene ključnih novih odredbi koje donosi Zakon, Hrvatska obrtnička komora će u narednom periodu prikupiti i Ministarstvu dostaviti zahtjeve za tumačenjem navedenih odredbi koje ćemo potom objaviti na našim web stranicama i proslijediti po sustavu.

Uz sam Zakon, u nastavku vam dostavljamo sažeti pregled najvažnijih novosti i izmjena koje donosi novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu:
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Sažetak novosti u Zakonu o cestovnom prometu