Ceh frizera i kozmetičara o odlaganju otpada

Ceh frizera i kozmetičaraNa jučer održanoj sjednici Ceha frizera i kozmetičara Udruženja obrtnika Međimurske županije, raspravljano je o postupcima zbrinjavanja otpada frizerskih i kozmetičkih salona te obavezi polaganja higijenskog minimuma, a izabrana je i nova predsjednica Ceha, gospođa Kristina Strniščak, vlasnica obrta za kozmetičko-pedikerske usluge iz Čakovca.

Raspravljajući o pojedinim člancima Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnika o Katalogu otpada (NN 90/15), Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15), te odgovorima gradskih komunalnih poduzeća grada Čakovca, Preloga i Murskog Središća, kao i dodatnim pojašnjenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, došlo se do zaključka da su  frizeri kao proizvođači otpada, vlastiti proizvodni otpad (uključujući i kosu ) dužni predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom uz točno ispunjen prateći list za svaku pošiljku otpada. Budući da u Katalogu otpada ne postoji posebna grupa ili podgrupa otpada koja uključuje navedenu aktivnost odnosno ovu vrstu otpada, iz resornog Ministarstva predlažu ključni broj otpada 20 01 99 ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način iz podgrupe 20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada. Za detalje o načinu odlaganja i odvozu najbolje je raspitati se u komunalnom poduzeću koje djeluje na vašem području.

U vezi s otpadnim noktima i uslugama pedikera potrebno je podsjetiti na definiciju proizvođača medicinskog otpada iz članka 2. Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom ( NN 50/15) u kojoj je određeno da je to svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik koji se bavi pružanjem raznih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi ili životinja pri čemu nastaje otpad koji nastaje kod zdravstvene zaštite ljudi i/ili životinja. Ukoliko otpad ispunjava ove uvjete on se smatra medicinskim otpadom i zbrinjava na poseban način samo kod ovlaštenih poduzeća koja imaju dozvolu za gospodarenjem ovom vrstom otpada. S obzirom da u ovom trenutku niti jedno međimursko komunalno poduzeće ne može zbrinjavati ovu vrstu medicinskog otpada na sjednici Ceha frizera i kozmetičara razmatrana je ponuda pristigla od poduzeća iz Zagreba.

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)  Potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni prije početka rada moraju imati osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice. Obnavlja se svakih pet godina, no u ovom trenutku se čeka novi Pravilnik čijim će odredbama biti detaljno razrađena provedba tečaja higijenskog minimuma za frizere i kozmetičare.