Natječaj za prijam u radni odnos

natječaj - obrazovanjeNa temelju odluke Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurske županije raspisujemo natječaj za prijam u radni odnos radnika na poslovima tajnika Obrtničke komore Međimurske županije.

Ponude na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, primaju se do 10.11.2017. godine, a dostavljaju se na adresu Obrtničke komore Međimurske županije, Čakovec, I.G.Kovačića 4.

Natječaj