„Paušalisti“ – rok za predaju Obrasca PO-SD je 15. siječnja 2017.

porezna uprava ured cakovecPodsjećamo obrtnike obveznike paušalnog oporezivanja dohotka da je zakonski rok za predaju Obrasca PO-SD najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. Kako je ove godine 15.siječanj nedjelja, preporučamo da Obrazac PO-SD u Poreznu upravu predate do petka 13. siječnja, ili da ga s datumom predaje do 15 siječnja 2017. godine dostavite poštanskom preporučenom pošiljkom.

Godišnje izvješće  o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2016. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.

U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem obrtničke djelatnosti. U to ne treba uključivati primljenu novčanu potporu za samozapošljavanje dobivenu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.