Jesenski sajmovi 2009

Obrtnička komora Međimurske županije i ove jeseni priprema zajedničke nastupe međimurskih obrtnika na regionalnim i međunarodnim sajmovima u zemlji i inozemstvu. U nastavku dopisa Vam dostavljamo spisak jesenskih sajmova s najosnovnijim podacima i cijenama izložbenog prostora bez PDV-a. Dodatne informacije možete saznati u Obrtničkoj komori Međimurske županije , Park R. Kropeka 1., Čakovec, kontakt osoba: Robert Varga, tel/fax 040 311 515. Ukoliko ste zainteresirani za nastup na bilo kojem od navedenih sajmova, najljepše Vas molimo da nas što prije kontaktirate, radi pravodobne pripreme zajedničkog nastupa i rezervacije prostora.
Posebno Vam skrećemo pozornost na novi termin Međunarodnog obrtničkog sajma u Zagrebu koji je s proljetne premješten u jesensku sajamsku manifestaciju, te se ove godine održava u isto vrijeme s još osam specijaliziranih sajmova što će, vjerujemo, pridonijeti i atraktivnosti i novim poslovnim mogućnostima.
 • 17. zagorski gospodarski zbor KRAPINA 2009.
  - 09.-12.09.2009. - KRAPINA
  - izložbeni prostor - GRATIS -
 • 17. jesenski međunarodni bjelovarski sajam
  - 11.-13.09.2009. - GUDOVAC
  - sufinancirana cijena izložbenog prostora
  - 200,00 kn/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - 55,00 kn/m2 neuređeni vanjski prostor
  - puna cijena izložbenog prostora - 400,00 kn/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - 110,00 kn/m2 neuređeni vanjski prostor
  - rok prijave 08.08.2009.
 • 51. međunarodni obrtnički sajam
  - 15.-19.09.2009. - ZAGREB
  - sufinancirana cijena izložbenog prostora
  - 239,00 kn/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - 65,00 kn/m2 neuređeni vanjski prostor
  - puna cijena izložbenog prostora - 797,70 kn/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - 216,73 kn/m2 neuređeni vanjski prostor
  - rok prijave 20.07.2009.
 • 42. međunarodni obrtnički sajam u Celju
  - 09.-16.09.2009. - CELJE
  - sufinancirana cijena izložbenog prostora
  - 122,00 EUR/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - puna cijena izložbenog prostora - 244,00 EUR/m2 uređeni zatvoreni prostor
 • ZEPS 2009. - 16. generalni BH sajam
  - 06.-11.10.2009. - ZENICA
  - sufinancirana cijena izložbenog prostora
  - 120,00 EUR/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - puna cijena izložbenog prostora - 240,00 EUR/m2 uređeni zatvoreni prostor
 • 12.obrtnički sajam Istre
  - 08.-11.10.2009. - PULA
  - sufinancirana cijena izložbenog prostora
  - 290,00 kn/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - 75,00 kn/m2 neuređeni vanjski prostor
  - puna cijena izložbenog prostora - 580,00 kn/m2 uređeni zatvoreni prostor
  - 150,00 kn/m2 neuređeni vanjski prostor
  - rok prijave 01.09.2009.
 • 10. obrtnički i poduzetnički sajam u Požegi, 25.-27.09.2009.


  Napominjemo:
  Obrtnici koji nisu podmirili svoje obveze plaćanja komorskog doprinosa ili dugovanja za nastup na nekom od sajmova u organizaciji HOK-e, ne mogu prijaviti nastup na sajmu dok ne podmire svoje obveze.