Novi uvjeti sezonskih sniženja

snizenjePravilnikom o uvjetima  i načinu provođenja sezonskog sniženja od 16. prosinca 2015. opisani se uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja koje je omogućeno dva puta godišnje. Prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji smatra se posebnim oblikom prodaje. Takav način prodaje obuhvaća između ostalog akcijsku prodaju, sezonsko sniženje, rasprodaju, popust, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje.  Ako trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode, tada je trgovac dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti cijenu, kao što se ističe prilikom posebnih oblika prodaje.
  • Zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca.
  • Ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja.
Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana, računajući od navedenih datuma. U okviru sezonskog sniženja, redovna cijena i nova snižena cijena iskazuju se jasno, vidljivo i čitljivo. Ukoliko u navedenom  razdoblju nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha. Navedenu prodaju nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.

Podsjećamo na odredbe Zakona o zaštiti potrošača:

Akcijska prodaja

Akcijska prodaja je prodaja određene količine proizvoda jednog proizvođača u određeno vrijeme na određenom mjestu, i to po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovitoj prodaji. Proizvod mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen riječima »akcija« ili »akcijska prodaja«.

Sniženje i rasprodaja

Proizvod koji se prodaje na sniženju, odnosno rasprodaji mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja, odnosno tijekom rasprodaje.  Ako je postotak sniženja cijena objavljen u rasponu, najveći postotak sniženja na početku sniženja, odnosno rasprodaje, mora se odnositi na najmanje jednu petinu svih proizvoda na sniženju, odnosno 20%.

Rasprodajom smatra se prodaja robe po sniženoj cijeni u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u prodajnom objektu i prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca.

Sniženjem  smatra se prodaja robe po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, prodaja proizvoda s greškom, prigodna sajamska prodaja u okviru sajamske priredbe i stalna prodaja po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama, bez obzira na razloge sniženja cijene. Proizvod koji je na sniženju, odnosno rasprodaji jer mu istječe rok uporabe mora dodatno imati jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.

Proizvod s greškom

Ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku, mora takav proizvod fizički odvojiti od ostalih proizvoda i jasno, vidljivo i čitljivo obilježiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

Kupci prilikom kupuje na sniženju, rasprodaji ili akcijskoj prodaji imaju ista prava kao u redovitoj prodaji.