početna
      vijesti
      projekti
      sajmovi
      novi propisi
      obrazovanje
 
 
 
 
      galerija slika
      kontakt
      linkovi
 
 

  Obrtnička komora   Međimurja

  40000 Čakovec,
  Park Rudolfa Kropeka 1

  tel./fax. 040 312 643

  e-mail

 

 

           
VIJESTI

 

 

03-01-2011

AKTUALNO

Obrtnička štedna banka - postupak prisilne likvidacije

Obrtničkoj štednoj banci d.d. Zagreb oduzeto je odobrenje za rad Rješenjem Savjeta Hrvatske narodne banke (HNB) z.BR. 1748/2010 od 22.prosinca 2010.godine. Istog dana Hrvatska narodna banka donijela je i Odluku broj O.br. 570-020/12-10/ŽR kojom se pokreće postupak njezine prisilne likvidacije. Rješenje i Odluka bit će objavljeni u Narodnim novinama i u najmanje dva dnevna lista u Republici Hrvatskoj.
Od tog datuma Obrtnička štedna banka, kao i sve njezine poslovnice, ne smiju više započinjati nove poslove vezane uz pružanje bankovnih usluga, te su svi otvoreni računi blokirani i sa njih se više ne vrši isplata sredstava, a također se ne mogu niti izvršiti uplate na te račune.
Obzirom na očekivane upite obrtnika sa sredstvima na računima otvorenim u Obrtničkoj štednoj banci i poslovnicama, ukratko navodimo rješenja iz pravih propisa za ovakve situacije i mogućnosti postupanja obrtnika.

Obrtnici koji u Obrtničkoj štednoj banci imaju otvoren jedini račun za poslovanje trebaju u što kraćem roku otvoriti novi poslovni račun u nekoj drugoj poslovnoj banci kako bi mogli nastaviti poslovanje. O promjeni računa potrebno ja obavijestiti svoje kupce, osobito one kojima su za obavljanje usluge ili isporučene proizvode i robu ispostavljeni računi po kojima se očekuje naplata, kako bi kupci isplatu izvršili na novootvoreni poslovni račun u drugoj banci. Kod ispostavljanja novih računa za isporuke u samom dokumentu naznačit će se nova banka i novi poslovni račun, no preporučljivo je i upozoriti kupce na promjenu poslovne banke i bankovnog računa. Upozorenje je naročito poželjno uputiti kupcima s kojima je poslovni odnos trajnije naravi i koji već po navici vrše uplatu na do tada poznati im bankovni račun. U slučaju uplate na blokirani račun u Obrtničkoj štednoj banci, uplata se neće moći provesti te će sredstva biti vraćena uplatitelju tj. kupcu.

Postupak likvidacije odvija se po pravilima propisanim Zakonom o kreditnim institucijama (NN 117/08, 74/09, 153/09) kao i Zakona o trgovačkim društvima. Prvi naredni korak je izrada početne likvidacijske bilance od strane neovisnih revizora, kako bi se utvrdilo da li se postupak likvidacije nastavlja ili se mora pokrenuti stečajni postupak zbog nedostatne imovine za podmirenje svih obveza u cijelosti. Trajanje tog postupka nije moguće vremenski odrediti.
Depozitna sredstva položena na račune u Obrtničkoj štednoj banci d.d. osigurana su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do svote od 400.000,00 kuna sukladno odredbama Zakona o osiguranju depozita (NN 177/04, 119/08, 153/09). Da bi se pokrenuo mehanizam obeštećenja osiguranih depozita potrebno je da prethodno Hrvatska narodna banka utvrdi da je nastupio osigurani slučaj tj. da donese rješenje o nedostupnosti depozita (npr. nakon što je obaviještena da Obrtnička štedna banka nije postupila po nalogu obrtnika za isplatu sredstava sa njegovog žiro računa). Rješenje HNB o nedostupnosti depozita dostavlja se DAB-u, koja je dužna obavijestiti vjerovnike o detaljima vezanim uz obvezu obeštećenja i pripremiti obeštećenje u roku od dvadeset radnih dana, uz mogućnost da se taj rok produži još deset dana uz suglasnost HNB-a.
U istom roku DAB je dužna uputiti vjerovnicima poziv za podnošenje pojedinačnih zahtjeva za obeštećenje, uz obavijest o načinu i rokovima za ostvarivanje prava. Obveze po zaprimljenom potpunom i urednom zahtjevu DAB je dužna ispuniti u roku od sedam radnih dana. Ispunjenjem zahtjeva na DAB prelazi tražbina vjerovnika prema kreditnoj instituciji u visini isplaćenog obeštećenja.
Pravo na obeštećenje ograničeno je stavkom 2. Članka 3. Zakona o osiguranju depozita te se, između ostaloga, obeštećenje ne odnosi na sredstva i instrumente uključene u jamstveni kapital kreditne institucije, na depozite koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke, na depozite proizašle iz poslovanja pranja novca utvrđenog pravomoćnom presudom, te srednjih i velikih trgovačkih društava prema kriterijima iz Zakona o računovodstvu.


22-12-2010

AKTUALNO

Ugovor o suradnji sa Zagrebačkom bankom

Predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak i direktorica poduzetničkog bankarstva Zagrebačke banke za regiju sjeverna Hrvatska Zagorka Mintas danas su potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji, kojim će Zagrebačka banka obrtnicima s područja Međimurske županije osigurati posebne kreditne uvjete za financiranje obrtnih sredstava.

Zajedničkom suradnjom Zagrebačke banke i županijske Obrtničke komore, obrtnicima u sastavu komore sada su dostupni povoljniji kratkoročni krediti za financiranje povremenih potreba u obrtnim sredstvima, te dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava uz nižu kamatnu stopu i naknadu za obradu kreditnog zahtjeva do 1. svibnja 2011. godine. Za članove Obrtničke komore Zagrebačka banka osigurala je i posebnu ponudu - obrtnici koji do 31. ožujka 2011. otvore poslovni račun u Banci dobit će dva mjeseca korištenja Zabinog modela paket-računa Poduzetnik besplatno, odnosno bez plaćanja pristupnine i članarine.

Partnerska suradnja između Obrtničke komore Međimurske županije i Zagrebačke banke rezultat je nastojanja komore da svojim članovima omogući pristup povoljnijim financijskim sredstvima u ovom recesijskom periodu (niže kamate i naknada za obradu kredita), te želje i inicijative Zagrebačke banke da obrtnicima koji su tradicionalno važan poslovni partner Zagrebačke banke pomogne pri održavanju likvidnosti i daljnjem razvoju poslovanja. Pritom će bankari čakovečkog Poduzetničkog centra Zagrebačke banke obrtnicima rado pomoći stručnim savjetom, bilo da se radi o načinima bržeg i lakšeg prevladavanja krize ili procjeni poslovne situacije i izradama planova.

21-12-2010

MEĐUNARODNA SURADNJA

Nastavljena suradnja s obrtnicima iz Ljutomera

Delegacija Območne Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer predvođena novim predsjednikom Danielom Zelkom danas je posjetila Obrtničku komoru Međimurske županije.

Nastavljajući dugogodišnju suradnju predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak, slovenskog je kolegu upoznao s rezultatima dosadašnjih zajedničkih prekograničnih projekata te je izrazio nadu da će se odlični odnosi nastaviti i u budućem razdoblju.

Območnoj Obrtno-podjetniškoj zbornici Ljutomer ovom je prilikom dodijeljena Zahvalnica za dugogodišnju međusobnu suradnju te razvijanje i promicanje prijateljskih odnosa koju je primio dosadašnji predsjednik ljutomerskih obrtnika Zvonko Mord.

Susretu su nazočili i tajnik ljutomerske Zbornice Niko Šoštarić te tajnik Obrtničke komore Međimurske županije Anđelko Crnčec.

13-12-2010

AKTUALNO

16. obljetnica OK Međimurske županije: Ludviku Lukmanu statua "Obrtnik Međimurja"

Svečanom proslavom u petak, 10. prosinca u Sheierovoj zgradi u Čakovcu, Obrtnička komora Međimurske županije obilježila je 16 godina svog utemeljenja.

Predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak tom se prilikom osvrnuo i na aktualno stanje obrtništva u Međimurju, koje je u sve većim problemima.

"Svečana je prigoda i sam sam sebi obećao da neću mnogo govoriti o ogromnim problemima koji i dalje muče obrtnike i zato ću o tome samo reći da nam je danas još teže nego nam je bilo u protekle dvije godine, kada nam je bilo izuzetno teško. Od toga više ništa ne treba reći, a uz to samo podatak da je aktivnih obrtnika krajem 2008. bilo 1.833, na kraju 2009. 1.684. (149 manje), a da ih je krajem studenog ove godine 1.605 (još 79 manje). Dovoljno za donošenje zaključaka"- istaknuo je između ostalog predsjednik Faltak.

Proslava obljetnice je prilika i za isticanje pojedinaca koji su svojim radom pridonijeli razvoju, promociji i časnom zvanju obrtnika, odnosno za dodjeljivanje najviših komorskih priznanja. Tako je nagrada za životno djelo - statua "Obrtnik Međimurja", uručena Ludviku Lukmanu strojobravaru iz Čakovca, za 48 godina rada u obrtništvu - kao uglednom, uspješnom i časnom obrtniku za izuzetan doprinos u osnivanju i razvoju obrtničkih institucija, te za dugogodišnji uspješan rad na promidžbi obrtništva.

Ludvik Lukman rođen je 1938. godine u Čakovcu. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje strojobravar, nekoliko godina je radio u nekadašnjem "Metalcu" u Čakovcu, a nakon dobivanja diplome u Strojarskoj tehničkoj školi u Varaždinu; 1962. godine otvara svoj vlastiti obrt i nastavlja dugogodišnju obiteljsku obrtničku tradiciju.

Obrt je najprije bio usmjeren na proizvodnju metalnih dijelova, međutim, prilagođavajući se potrebama tržišta, započelo se s proizvodnjom proizvoda i poluproizvoda od plastike, odnosno lijevanjem plastike za koju alate i kalupe izrađuju sami. Nastavljajući 48-godišnju obiteljsku tradiciju, danas u Strojobravarskom obrtu rade i dvojica sinova. Ludvik Lukman nekad je bio vrlo aktivni član raznih komisija u nekadašnjem Udruženju zanatlija Općine Čakovec, a kasnije i Udruženju samostalnih privrednika Općine Čakovec. Jedan je od osnivača Zanatske zadruge "Napredak" i OSIZ-a za stambenu i poslovnu oblast samostalnih privrednika Općine Čakovec, gdje je i obnašao niz odgovornih funkcija, a aktivno je sudjelovao i u radu Zanatsko štedno kreditne zadruge Čakovec.

Plakete "Majstor godine" za postignute značajne poslovne rezultate, ostvarena tehnološka unapređenja, postignutu visoku razinu kvalitete proizvoda i usluga, za postignute visoke rezultate u poduci učenika za obrtnička zvanja dodijeljene su Vladimiru Šerceru - pekaru iz Goričana, Kristijanu Štamparu - strojobravaru iz Preloga i Dragici Horvat - ugostiteljici iz Otoka kraj Preloga.

Diplome za izniman doprinos u promidžbi, poticanju i unapređenju obrtništva i obrtničkog komorskog sustava uručene su Zlatku Glavini - proizvođaču kapa i šešira iz Preloga, Marijanu Goricaju -soboslikaru-ličiocu iz Nedelišća, Valentinu Vražiću -bačvaru iz Donjeg Kraljevca, Miji Turku -ugostitelju iz Sivice i Dušanki Špicer -frizerki iz Čakovca.

Na svečanoj proslavi uručena su i priznanja za dugogodišnji marljiv i ustrajan rad u obrtu i razvoju obrtništva, obrtnicima koji ove godine obilježavaju više od 20 godina rada u obrtu.

Priznanja su dobili Stjepan Serec - stolar iz Nedelišća, Željko Ljubojević - trgovac iz Nedelišća, Nadica Lukša - frizerka iz Donjeg Vidovca, Mario Hunjadi - serviser kućanskih aparata iz Svete Marije, Darko Zamuda -stolar iz Gornjeg Hrašćana, Dragutin Branilović - strojobravar iz Čakovca, Branko Srpak - zidar iz Murskog Središća, Franjo Novak - tekstilac iz Slemenica, Damir Obadić - soboslikar iz Čakovca, Ivan Novak - prijevoznik iz Nedelišća, Dušan Sraka - trgovac iz Otoka, Rajko Pomor - sitotiskar iz Čakovca, Ladislav Mlinarić - serviser plamenika iz Nedelišća, Franjo Božak - trgovac iz Strahoninca, Miodrag Novosel -serviser kućanskih aparata iz Čakovca, Renata Vrbanec - galanteristkinja iz Strahoninca, Željko Vidović - fotograf iz Čakovca, Katarina Labazan - trgovkinja iz Mihovljana, Radoslav Kljajić - trgovac iz Nedelišća, Vesna Kljajić - trgovkinja iz Nedelišća, Alojz Kuharić - taksist iz Čakovca, Stjepan Vrhar - metalac iz Čakovca, Božidar Horvat - serviser vatrogasnih aparata iz Knezovca, Verica Nestić - trgovkinja iz Preloga, Franjo Krištofić - brusač iz Zebanec Sela, Goran Žbulj - prerađivač čaja i kave iz Čakovca, Vlado Sokač - ugostitelj iz Podturna, Miljenka Matjašec - medičarka iz Čakovca, Marija Bistrović - ugostiteljica iz Frkanovca, Hisni Derviši - ugostitelj iz Domašinca, Vera Antolović - trkovkinja iz Vratišinca, Vladimir Naranđa - prijevoznik iz Hodošana, Mladen Bratinščak - građevinar iz Savske Vesi, Ruža Rusak - vlasnica stolarskog obrta iz Donje Dubrave, Ivan Trupković - cvjećar iz Šenkovca, Karmen Kiš - trgovkinja iz Preloga, Štefanija Novaković- trgovkinja iz Ivanovca, Prenk Kuqi - pekar iz Čakovca i Sanja Horvat - tekstilka iz Strahoninca.

Međimurskim obrtnicima je njihov dan u ime Međimurske županije čestitao zamjenik župana Anđelko Horvat, a u ime Grada Čakovca, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović.

Čestitkama su se pridružile i kolege i prijatelji iz prijateljskih područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

03-12-2010

AKTUALNO

Predstavljanje programa TAM/BAS Europske banke za obnovu i razvoj

Upravni odjel za gospodarstvo,promet i europske integracije Međimurske županije u suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije i HGK-Županijskom komorom Čakovec u četvrtak, 09.prosinca 2010.godine od 10 sati, u zgradi Scheier u Čakovcu, organizira predstavljanje programa TAM/BAS Europske banke za obnovu i razvoj.

Ciljevi programa EBRD TAM/BAS su podrška hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima kroz financiranje usluga poslovnog savjetovanja, razvoj i jačanje vještina,te podizanje kvalitete usluge domaćih savjetnika. Usluge programa TAM/BAS su pomoć pri odabiru najprikladnijeg poslovnog savjetnika koji će riješiti konkretan poslovni problem tijekom svog angažmana u tvrtki. detalji

27-11-2010
IZBORNA SKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Slavko Faltak jednoglasno izabran za predsjednika Obrtničke komore Međimurske županije

U petak, 26.studenoga 2010., u Čakovcu je održana Izborna Skupština Obrtničke komore Međimurske županije na kojoj je jednoglasno odlučeno da će dosadašnji predsjednik Slavko Faltak, soboslikar - ličilac iz Čakovca i u slijedećem četverogodišnjem mandatnom razdoblju biti predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije.
Za novog potpredsjednika je izabran Ivan Rešetar, trgovac iz Čakovca. U Upravnom odboru Komore su i Dragica Horvat (ugostiteljstvo), Ivan Krištofić (vodoinstalater), Franjo Golub (obrada metala), Franjo Cimerman (knjigovodstvo), Stjepan Mihalec (staklar), Božidar Krušelj (obrada metala), Ratimir Hrešć (autolimar) i Mijo Turk (ugostiteljstvo). U Nadzorni odbor Komore pak su izabrani Nada Meznarić - Paleček ( autoprijevoz ), Darko Mihalic (ugostiteljstvo) i Josip Varga (elektromehaničar).
Kao osnovne smjernice u budućem radu Komore, predsjednik Faltak je između ostalog istaknuo stalnu borbu za prava obrtnika, daljnji razvoj komorskog sustava , rješavanje aktualnih problema s jedinicama lokalne samouprave, praćenje i reagiranje na prijedloge svih zakonskih akata koji se odnose na rad obrtnika. Osobita pozornost posvetit će se i školovanju učenika za deficitarna zanimanja i informiranju obrtnika,kao i zaštiti njihovih prava.

25-11-2010

AKTUALNO

Energetska učinkovitost prilika za izlazak iz krize

Strateška odrednica Hrvatske je unaprjeđenje sustava energetske učinkovitosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije za 20 posto, kao i emisija stakleničkih plinova. Cilj je da se do 2020. godine 20 posto ukupne energije proizvodi iz obnovljivih izvora, kazao je Darko Horvat, ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva na stručnom skupu obrtnika građevinara. detalji

23-11-2010

AKTUALNO

Zaključci 23. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika

U organizaciji Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu je završen 23. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, koji se jučer i danas održavao u hotelu The Regent Esplanade.detalji

16-11-2010

AKTUALNO

Pristup europskom tržištu je prilika, a ne prijetnja

-Mnoga poduzeća pristup europskom tržištu smatraju prijetnjom, no to je više prilika nego prijetnja. To su dokazala mala i srednja poduzeća iz novih zemalja EU, koja su se suočila s izazovima i pokazala se vrlo uspješnima u korištenju pristupnih fondova, kazao je Richard Masa, voditelj Odjela za provedbu projekata Delegacije EU u RH, na konferenciji o pripremi i korištenju strukturnih fondova, održanoj 16. studenoga u Hrvatskoj obrtničkoj komori. detalji

09-11-2010

AKTUALNO

Prva internet prodavaonica hrvatskih proizvoda

Prva internet prodavaonica hrvatskih proizvoda za tuzemno i inozemno tržište projekt je koji je nedavno pokrenula tvrtka OZ d.o.o. iz Zagreba. Cilj projekta je objediniti hrvatske proizvođače, inovatore i produktivnu inteligenciju. detalji

08-11-2010

SAJMOVI

Prezentacija međimurskog obrtništva na sajmu u Križevcima

Na 13. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji se od 05.-07. studenoga održavao u Križevcima nastupalo je i sedmero međimurskih obrtnika okupljenih na zajedničkom izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije.

Uz financijsku potporu Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije na 56m2 uređenog zatvorenog prostora u hali B posjetiteljima su svoje proizvode i djelatnosti predstavili Sandukar-drvna galanterija i pilana iz Totovca, Stolarija, trgovina, pilana Rusak iz Donje Dubrave, Pahek Alatnica iz Čakovca, Keramika Fajgl iz Zasadbrega, Dika- izrada galanterijskih proizvoda od tekstila iz Vratišinca, Monika- radionica za izradu domaćih kolača iz Ivanovca i Sušara Siladi iz Kotoribe. Obrtnicima su se pridružili i OPG Korent iz Pribislavca, Turistička zajednica Međimurske županije i Turistički klaster - Sve se tu najde med Murom i Dravom.Na ukupno 56m2 izložbenog prostora posjetitelji su mogli vidjeti drvenu ambalažu i drvenu sječku; laminat i drvene ograde; sustav za obranu od tuče; uporabne suvenire i tekstilnu galanteriju, a moći će probati odlične domaće kolače, međimursku čokoladu, koščično ulje i kupinovo vino.

Sajmom u Križevcima završava ovogodišnji ciklus nastupa na regionalnim sajmovima. Pozivamo sve obrtnike koji žele izlagati na sajmovima u 2011. godini da se jave u Obrtničku komoru Međimurske županije, kako bi zajednički pronašli rješenje za što uspješniji i povoljniji nastup na sajmovima u idućoj godini.

05-11-2010

AKTUALNO

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo tri nova natječaja

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisalo je u 2010. godini Javni natječaj za dodjelu potpora razvoju proizvodnje metala, te gotovih metalnih proizvoda za 2010. godinu. Ukupan iznos potpora iznosi 6.000.000,00 kn. Dodatne informacije na tel. 01/6106-964.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisalo je u 2010. godini Javni natječaj za dodjelu potpora sektorima proizvodnje računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 2010. godinu. Ukupan iznos potpora iznosi 7.000.000,00 kn.Dodatne informacije na tel. 01/6109-732.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisalo je u 2010. godini Javni natječaj za dodjelu potpora proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnji proizvoda od gume i plastike i proizvodnji ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 2010. godinu. Ukupan iznos potpora iznosi 7.000.000,00 kn.Dodatne informacije na tel. 01/6106-839.

Krajnji rok podnošenja prijava na sva tri javna natječaja je 16.11.2010. godine.

28-10-2010

AKTUALNO

Stipendije za 32 učenika deficitarnih zanimanja

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, nastavlja s programom stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, a koji imaju prebivalište na području Međimurske županije. U projektu sudjeluju i Međimurska županija, te Grad Čakovec i od ove godine Grad Prelog koji stipendiraju naučnike sa svog područja.

Nakon objavljenog natječaja uz dosadašnjih osamnaestero stipendista, učenika deficitarnih zanimanja koji su zadovoljili uvjete na koje su ih obvezivali dosadašnji ugovori, te im se odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurske županije stipendiranje automatizmom produžilo i na ovu školsku godinu, izabrano je još četrnaest učenika deficitarnih zanimanja koji će mjesečno dobivati stipendiju u iznosu od 600 kuna.

Stipendiranjem su obuhvaćena zanimanja stolar, tesar, instalater grijanja i klimatizacije, tokar, bravar, elektroinstalater, pekar, kuhar, slastičar, mesar i krojač.

Kriteriji koje je slijedila komisija odabirući kandidate bili su uspjeh u školi, prihodi članova domaćinstva i broj djece u zajedničkom domaćinstvu.

U nazočnosti roditelja, 28. listopada ugovore o stipendiranju nastavka školovanja, potpisali su budući stolari Emanuel Zoka (Goričan), David Srša (Hlapičina), Dino Smrtić (Nedelišće), Mateo Lenger (Novo Selo na Dravi), Nikola Varga (Vularija), Mihael Podvez (Vučetinec), Goran Medlobi (Belica), tesar Goran Pužaj (Vularija) i instalateri grijanja i klimatizacije Davor Božić (Martinuševec), Saša Ranteš (Čakovec), Filip Baković (Pribislavec) - svi iz Graditeljske škole Čakovec.Iz Tehničke škole Čakovec stipendije će dobivati budući tokari Nikola Fic (Nedelišće), Filip Vrček (Strahoninec), Zvonimir Mesarić (Nedelišće), Dino Dodlek-Baričević (Čakovec), Tomislav Poljak (Sveta Marija), Mateo Habjan (Donji Vidovec), Jakov Škoda (Kotoriba), Denis Bermanec (Draškovec) i Josip Igrec (Donji Mihaljevec); bravari Jurica Pintar (Goričan) i Nikola Krizman (Totovec), te elektroinstalater Emanuel Krumpić (Leskovec).Stipendije će dobivati i sedmero učenika iz Srednje škole Prelog - buduće slastičarke Nikolina Jelenić (Čakovec) i Marina Paragi (Slemenice); kuharica Sanja Oršuš (Domašinec); pekari Kristijan Oreški (Pušćine) i Ivan Ivanušić (Orehovica) i mesari Filip Novak (Novo Selo Rok) i Denis Bakač (Sivica), Monika Lovrec (Preseka) iz Srednje strukovne škole Varaždin koja se školuje za zanimanje mesar, te Suzana Radiković (Sveti Martin na Muri) iz Gospodarske škole Čakovec koja se školuje za zanimanje krojač.

Učenicima su uz predsjednika Obrtničke komore Međimurske županije Slavka Faltaka, čestitali i zamjenik međimurskog župana Matija Posavec, te zamjenik čakovečkog gradonačelnika Veselin Biševac.

11-10-2010

AUTOPRIJEVOZNICI

Kritične dozvole za međunarodni prijevoz tereta

Na web stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture objavljen je poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2011. godinu (http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=411)

Podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni cestovni prijevoz tereta za 2011. godinu, prijevoznici su dužni dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Rok za dostavu zahtjeva je od 01.10. do 15.10.2010. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem praćenja korištenja dozvola tijekom tekuće godine utvrdilo da je broj razmijenjenih austrijskih dozvola za bilateralni i tranzitni prijevoz, francuskih godišnjih dozvola, slovenskih dozvola za treće zemlje i CEMT dozvola manji od iskazanih potreba za prijevozom, te su iste utvrđene kao kritične dozvole u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta za 2011. godinu.

11-10-2010

SAJMOVI

Međimurski obrtnici na 13.Obrtničkom sajmu Istre

Na 13.Obrtničkom sajmu Istre koji se od 07.-10.listopada održavao u Puli predstavilo se i četvero obrtnika iz Međimurske županije. Na zajedničkom unutrašnjem izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije, posjetitelji su mogli vidjeti suvenire "Keramike Vrbanec" iz Mačkovca, "Keramike Fajgl" iz Zasadbrega i "B unique" obrta za organizaciju i dizajn iz Čakovca, dok se na vanjskom prostoru predstavila Radionica domaćih kolača Monika iz Ivanovca.
Zahvaljujući suradnji Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije, četvero izlagača izlagalo je besplatno.

06-10-2010

AKTUALNO

HBOR-ov program mikrokreditiranja dostupan i obrtnicima

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) započela je provedbu kreditnog Programa za mikro, male i srednje poduzetnike - "Mikrokreditiranje"; krediti su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji mogu biti fizičke ili pravne osobe a koje zadovoljavaju kriterije koje je postavila Europska unija.

Kreditom se mogu financirati osnovna sredstva kao osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada.

Trajna obrtna sredstva financiraju se u rasponu od 30-100 posto iznosa ulaganja u osnovna sredstva koja se financiraju iz kredita.

Ne kreditiraju se kasina, kockarnice, bankarske usluge, osiguranje ili financijsko poslovanje, promet nekretninama, proizvodnja oružja te već započete investicije, a i refinanciranje je isključeno.

Krediti mogu biti mikro krediti (do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti bez PDV-a) ili investicijski krediti (do 250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti).

Kamata za korisnike je vezana uz EURIBOR. Osiguranje korisnik kredita dogovara s poslovnom bankom.

Krediti se realiziraju u suradnji s poslovnim bankama Banco Popolare Croatia d.d. Zagreb, Centar banka d.d. Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, OTP banka Hrvatska d.d. Zagreb, Partner banka d.d. Zagreb. Prema informacijama iz HBOR-a mogle bi biti uključene još i Hypo Alpe-Adria- Bank d.d. i Istarska banka Umag.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na web-adresi: www.hbor.hr kao i na broj telefona 01/4591746, 01/4591621, 01/4591618 te putem e-mail adrese msp@hbor.hr.

30-09-2010

Suradnja Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije u promociji obrtništva

Konkretnim projektima do konkretnih rezultata

U želji da promovira nove poslovne ideje i pomogne obrtnicima u promociji proizvoda i usluga, Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom vrlo uspješno realizira zajedničke projekte usmjerene na promociju međimurskog obrtništva. Obrtnicima najsjevernije županije već drugu godinu za redom omogućen je besplatan nastup na međunarodnim i regionalnim sajmovima u Hrvatskoj i zemljama okruženja, organizirani su poslovni susreti, a priprema se i prošireno izdanje brošure "Rukotvorine i suveniri - 100% međimursko".

Iz cijelog niza promotivnih aktivnosti na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Čakovcu izdvojena je prezentacija na sajmovima o kojoj su govorili pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije Međimurske županije Vesna Haluga, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak i stručni suradnik za informiranje i sajmove Obrtničke komore Međimurske županije Robert Varga.

U ovoj godini međimurski su obrtnici na zajedničkom izložbenom prostoru sudjelovali na pet sajamskih manifestacija.U tijeku je Međunarodni obrtnički sajam u Grazu u Austriji, gdje se s domaćim "koščičnim" - bućinim uljem, međimurskom čokoladom sa suncokretovim i bućinim košticama i sapunom s bućinim uljem predstavlja obrt "Sušara i trgovina Siladi" iz Kotoribe. Za nepuna dva tjedna će se četvero međimurskih brtnika predstaviti na Obrtničkom sajmu Istre u Puli, a u tijeku su i prijave za nastup na Obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se u studenom održati u Križevcima.

Suradnjom dviju institucija stvoreni su odlični uvjeti za pokušaj proboja na druga tržišta, što se vidi i po dosadašnjim rezultatima. U odnosu na prošlu, ove je godine zabilježeno povećanje i broja zainteresiranih obrtnika za izlaganje na sajmovima i broj sajmova na kojima će međimurski obrtnici izlagati. Sasvim je očito da se osmišljenim, sustavnim i kontinuiranim ulaganjem u promotivne aktivnosti, te uključivanjem ostalih turističkih i gospodarskih subjekata može itekako mnogo učiniti ne samo u promociji obrtništva, nego i u cjelokupnoj promociji "kraja med Murom i Dravom".

27-09-2010
Okrugli stol "Poslovanje obrtnika u Europskoj uniji"

Bez smanjenja PDV-a, hrvatsko obrtništvo nema budućnosti u Europskoj uniji


U organizaciji Međimurske županije i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a u suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, u petak, 24.rujna je u Čakovcu održan Okrugli stol pod nazivom "Poslovanje obrtnika u Europskoj uniji" na kojem su državni tajnik za europske integracije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije, Andrej Plenković, predsjednica Vijeća Agencije za tržišno natjecanje i članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlja Poduzetnišvo i industrijska politika, Olgica Spevec i voditeljica odsjeka u Upravi za malo gospodarstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Željka Mazalin Mrkša, pokušali okupljenim obrtnicima odgovoriti na pitanje kako će ulazak u Europsku uniju utjecati na njihovo poslovanje.

Najveća prepreka u razvoju malog i srednje poduzetništva Europske unije u ovom trenutku je neplaćanje dospjelih obveza, što se želi spriječiti implementiranjem Direktive o sprječavanju kašnjenja u plaćanju, odnosno sankcijama za sve one koji s plaćanjem kasne više od 30 dana, čime se želi sustav naplate učiniti što efikasnijim. Istu ovu Direktivu i Republika Hrvatska će morati implementirati u gospodarstvo. Međutim, ona će vrijediti tek nakon što Hrvatska postane članicom Europske unije.

I dok Europska unija unaprjeđenjem pravnog i administrativnog okruženja čini sve za puštanje punog potencijala malog i srednjeg poduzetništva u kreiranju gospodarskog rasta i novih radnih mjesta, situacija u Republici Hrvatskoj se poprilično razlikuje. Stoga se s puno optimizma očekuje ulazak hrvatskog obrtništva u europsko društvo u kojem se na sve načine pokušavaju poduprijeti glavni nositelji gospodarskog razvoja - 23 milijuna malih i srednjih poduzetnika. No, za neke ogromna prilika, za druge će hrvatske obrtnike biti velika opasnost. Naime, kako je rečeno na skupu, Europska unija cijelim nizom državnih potpora podupire samo one koji imaju konkretne programe i projekte kojima se dokazuje dugoročna isplativost.

Prva prilika za dobivanje financijskih sredstava iz europskih strukturnih fondova, hrvatskim obrtnicima pruža se 2012. ,kada će obrtnici za svoje investicije u vrijednosti od 50.000 do 7,5 milijuna eura moći dobiti povrat 50% uloženih sredstava.

U raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja gostiju, neki od obrtnika ipak nisu toliko optimistični. Naime, sadašnjim PDV-om od 23% (najvišim u Europi), hrvatsko obrtništvo nikako neće moći konkurirati kolegama iz Europske unije. Čak što više, osuđeno je na propast. Ako se PDV ne smanji, nikakva sredstva iz strukturnih fondova neće moći pomoći hrvatskim obrtnicima da opstanu, ta da iskoriste priliku na tržištu od 500 milijuna stanovnika - poručeno je sa skupa u Čakovcu.


23-09-2010

NOVI PROPISI

Primjena Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za cestovni promet 21. rujna 2010.g. Hrvatska obrtnička komora primila je mišljenje o primjeni Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (klasa: 011-01/09-03/87, Urbroj: 530-07-09-2).
Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 60/08) uređuje se radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremena vožnje, prekidi vožnje i razdoblja odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, način, uvjeti i postupak stjecanja dozvole za radionice, uređaji za bilježenje u cestovnom prijevozu (tahografi), uvjeti i postupci kontrole, nadležnost tijela i njihove ovlasti, službene evidencije, te prekršaji i kaznene odredbe.
Svrha ovoga Zakona je poboljšavanje uvjeta rada i sigurnosna zaštita osoba koje obavljaju mobilnu djelatnost cestovnog prijevoza i vozača, podizanje razine sigurnosti cestovnog prijevoza i izjednačavanje uvjeta tržišnog natjecanja, kao i promicanje poboljšanog nadzora.
U navedenom Mišljenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture navodi se kako je za sva vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, pa tako i za vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, potrebno voditi evidenciju rada mobilnih radnika na način propisan Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 60/08) i Pravilnikom o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (43/09).

20-09-2010

AKTUALNO

Na temelju zaključka Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurja raspisujemo slijedeći

NATJEČAJ

za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja

1. Dodjeljuju se 24 stipendije učenicima za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), s prebivalištem na području Međimurske županije.

2. Grad Čakovec je osigurao sredstva za dodjelu stipendija za još 6 učenika s područja Grada Čakovca, a Grad Prelog za 3 učenika s područja Grada Preloga.

3. Zamolbi za dodjelu stipendije treba priložiti:
- domovnicu
- potvrdu škole o statusu redovitog učenika
- kopiju Ugovora o naukovanju
- svjedodžbe o uspjehu u 7. i 8. razredu osnovne škole (učenici 1. razreda)
- svjedodžbu ili potvrdu škole o uspjehu u prethodnom razredu (učenici 2. i 3. razreda)
- dokument o postignutim rezultatima na stručnim natjecanjima
- potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od strane MUP-a
- izjavu o broju i svojstvu članova zajedničkog domaćinstva
- izjavu o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva tijekom 2009.godine
dokumentiranu vjerodostojnim dokumentima (npr. kopija porezne prijave, kopija porezne kartice, preslika isplatnih lista ili mirovina i sl.)
- u slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se tražiti i dodatna dokumentacija

4. Stipendija će biti dodjeljena učenicima koji će ostvariti veći broj bodova na osnovu kriterija školovanja za deficitarno obrtničko zvanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, školskog uspjeha, uspjeha na stručnim natjecanjima, prihoda po članu domaćinstva i broja djece u zajedničkom domaćinstvu.

5. Zamolbe s kompletnom dokumentacijom treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, najkasnije do 30. rujna 2010. godine.

6. Dosadašnji stipendisti koji su izvršili ugovornu obvezu dostave ocjena za prošlu školsku godinu (18 stipendista) nisu obvezni podnositi zamolbu, a ostali dosadašnji stipendisti su obvezni podnijeti zamolbu s potrebnom dokumentacijom.

7. Imena učenika kojima će biti dodjeljena stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči Obrtničke komore Međimurja najkasnije do 20.10.2010.godine.


17-09-2010

AKTUALNO

Obrtnička komora Međimurja, u provođenju projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva "Obrazovanje u obrtništvu za 2010. godinu" objavljuje slijedeći


POZIV OBRTNICIMA
na informatičko obrazovanje

Obrtnička komora Međimurja organizira:

a) informatičko obrazovanje za obrtnike i to u slijedećim područjima:

1. Osnove informatike i računala
2. Korištenje računala i rad s datotekama
3. Obrada teksta (MS Word)
4. Tablične kalkulacije (MS Excel)
5. Internet, e-mail i informatičke komunikacije

Cijena obrazovanja je 1.500,00 kuna

Najmanje 70% cijene obrazovanja podmiruje organizator, a preostali dio obrtnik-polaznik tečaja.

Obrazovanje će se provoditi u popodnevnim satima 2-3 puta tjedno.

Pisane prijave za obrazovanje, s podacima o polazniku dostavljaju se u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, neposredno, poštom ili na faks 312 643 te e-mail: ok.cakovec@hok.hr do 30.09.2010. godine.

Broj polaznika je ograničen, a prijave će biti prihvaćene prema vremenu prispjeća, do popune.

17-09-2010

AKTUALNO

Obrtnička komora Međimurja, u provođenju projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva "Obrazovanje za poduzetništvo za 2010.godinu" objavljuje slijedeći

POZIV OBRTNICIMA
Obrtnička komora Međimurja organizira seminar:

Osnovna znanja za podučavanje naučnika


Tečaj je besplatan, a potreban je obrtnicima i poduzećima kao uvjet za dobivanje licence za naukovanje učenika u jedinstvenom modelu obrazovanja.

Obrazovanje će se provoditi u popodnevnim satima.

Pisane prijave za obrazovanje, s podacima o polazniku dostavljaju se u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, neposredno, poštom ili na faks 312 643 te e-mail: ok.cakovec@hok.hr do 30.09.2010. godine.

Broj polaznika je ograničen, a prijave će biti prihvaćene prema vremenu prispjeća, do popune.

14-09-2010

SKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

S trendom zatvaranja obrta, nastavlja se i trend otpuštanja radnika


U ponedjeljak, 13.rujna 2010. održana je redovita sjednica Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije. Na samom početku je minutom šutnje odana počast preminulom članu Skupštine, gospodinu Stjepanu Rusaku iz Donje Dubrave.
Pritisnuti alarmantnim stanjem u međimurskom obrtništvu i svakodnevnim zatvaranjem obrtničkih radionica, na simbolički način, sazivanjem sjednice Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije u 5 do 12, željelo se javno objaviti da je međimursko obrtništvo na rubu egzistencijalnog, pravnog i socijalnog interesa ovog društva. Na sjednici su prikazani statistički podaci koji pokazuju da je početkom godine u Međimurskoj županiji djelovalo 1.722 obrta, da bi ta brojka početkom rujna pala na 1.656. Najviše zatvaranja ima u graditeljstvu, trgovini na malo i prometu. Ukoliko se današnje stanje usporedi s primjerice 2004. godinom, u odnosu na isto razdoblje od prije šest godina, u Međimurskoj županiji ugasilo se gotovo 360 obrtničkih radnji.
Predsjednik Slavko Faltak je istaknuo da su obrtnici pritisnuti brojnim financijskim terorom na svim razinama; nelojalnom konkurencijom; neistinitim tvrdnjama kako se obrtništvo kontinuirano potiče, pomaže i razvija, a istina je sasvim suprotna; nepostojanjem jasnih obznana što hrvatske obrtnike čeka u Europskoj Uniji; samovoljnim odlukama državnih institucija i jedinica lokalne samouprave koje svojim ponašanjem priječe egzistiranju obrtništva, lihvarskim kamatama poslovnih banaka…
Iako stalno ukazujemo da je u ovakvim, nemogućim uvjetima poslovanja hrvatsko obrtništvo osuđeno na propast, svakodnevno nepoštivanje zakona i samovolja tijela jedinica lokalne samouprave koje na sve moguće načine obezvrjeđuju obrtnički rad, tjera nas u očaj. I dok se cijene obrtničkih proizvoda i usluga već desetak godina nisu mijenjale, komunalna i vodna davanja porasla su i do 400%.
U vrlo žustroj i konstruktivnoj raspravi koja je uslijedila Ivan Rešetar je naglasio da se svakodnevnim gašenjem obrta, gase i brojna radna mjesta, a nitko ne provodi učinkovite aktivnosti da se takav egzodus obrtništva spriječi. Modela ima, ali nema sluha, istaknuo je Rešetar. Franjo Cimerman pak je upozorio na lihvarski način poslovanja poslovnih banaka i nepravedan sustav dobivanja poticaja. Tu je naveo primjer poljoprivrednika prema kojima se Vlada ponaša gotovo suptilno, dodjeljujući im poticaje čim oni malo zaprijete. Zar obrtnici ne zaslužuju biti potaknuti bar na onoj razini, kao što su poljoprivrednici?, dodao je Cimerman.
U nastojanju poboljšanja stanja u obrtništvu i zaustavljanja negativnih trendova, u narednom će se razdoblju organizirati javne tematske sjednice pod nazivom - pet do dvanaest - na kojima će gosti/predavači govoriti o stvarnim uzrocima pojedinih problema, te će se zahtijevati poduzimanje konkretnih mjera za njihovo rješavanje. Na taj način Obrtnička komora Međimurske županije će uvidjeti, je li opstanak i očuvanje obrtništva stvarni interes ovog društva, ili je njegovo proklamiranje "osobite brige" za razvoj obrtništva i gospodarstva uopće, samo parolaštvo s ciljem pridobivanja političkih bodova. Ukoliko se ne dogodi da se u narednom razdoblju situacija u obrtništvu poboljša i ne zaustavi negativni trend, obrtnici Obrtničke komore Međimurske županije ne isključuju ni određene postupke javnih protesta i iskazivanja pravnog neposluha, zaključeno je na sjednici Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije, na kojoj su donesene i odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine u novom mandatnom razdoblju od 2010. do 2014. godine, te odluka o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke komore Međimurske županije, koja se odnosi na uvrštavanje Ceha poljoprivrede i slatkovodnog ribarstva i Ceha graditeljstva u Statut.

13-09-2010

SAJMOVI

Uspješan nastup u Gudovcu


Jesenski međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu ima posebno mjesto u kalendaru sajamskih manifestacija na kojima međimurski obrtnici predstavljaju svoje proizvode i usluge, i nastupu na ovom sajmu posvećuje se posebna pažnja. I to sasvim opravdano, jer je ove godine zajednički izložbeni prostor Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije od 100 m2 bio jedan od najposječenijih i najatraktivniji štandova na sajmu.
Na zajedničkom izložbenom prostoru su izlagali: Lamela-strojobravarski obrt iz Gornje Dubrave, Sandukar-drvna galanterija i pilana iz Totovca, ISM-vage Buković iz Donjeg Mihaljevca, Strojarstvo Branilović iz Čakovca, Krojački obrt KOP iz Murskog Središća, Pahek Alatnica iz Čakovca, Bačvarija Srnec iz Nedelišća, Keramika Fajgl iz Zasadbrega, Sušara i trgovina Siladi iz Kotoribe i Monika-radionica za izradu domaćih kolača iz Ivanovca.
Tako su na međimurskom štandu u paviljonu broj 8, od 10.-12. rujna posjetitelji mogli vidjeti lamele i disk pločice; drvene sanduke i drvenu sečku za ukrašavanje cvjetnjaka; najrazličitije vrste vaga; kotlove za pečenje rakije i stupove za vinograd; zaštitnu odjeću; sustav za obranu od tuče; drvene bačve i međimurske suvenire, a mogli su probati i domaće međimurske kolače, bučino ulje i međimursku čokoladu.
Promocija Međimurske županije bila je upotpunjena promotivnim materijalima Turističke zajednice Međimurske županije i Turističkog klastera Sve se tu najde med Murom i Dravom.
Mogućnost sufinanciranja vanjskog izložbenog prostora iskoristio je obrt Košaraštvo Pogorelec iz Kotoribe, koji je prikazao široki proizvodni asortiman proizvoda od šibe.
Odlična povratna informacija i zadovoljstvo naših obrtnika nastupom na sajmu, rezultat je prije svega dobro osmišljenog i ciljanog nastupa, odlične lokacije samog izlagačkog prostora i najvažnijeg - kvalitetnih proizvoda naših izlagača namijenjenih prvenstveno poljoprivrednicima. Zadovoljavanjem ovih najvažnijih komponenti ciljanim nastupom se ponovo podigla kvaliteta nastupa i rezultati su i više nego odlični - ističe Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove Obrtničke komore Međimurske županije.11-08-2010

U Čakovcu je predstavljen 48. Međunarodni poljoprivredno - prehrambeni sajam u Gornjoj Radgoni (Slovenija) - AGRA 2010.

AGRA 2010. - poljoprivredno-prehrambeni sajam s eko predznakom

Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam AGRA 2010. koji će se od 21.-26. kolovoza 2010. održati u Gornjoj Radgoni, unatoč gospodarskoj krizi uspješno nastavlja svoj razvojni put, te se uz čak 1690 izlagača iz 25 država koji će se predstaviti na više od 65.000 m2 izložbenog prostora ističe kao najveći sajam poljoprivrede i prehrambene industrije u ovom dijelu Europe.

Janez Erjavec, direktor Pomurskog sejma d.d. na predstavljanju je sajma održanom u Čakovcu istaknuo da će AGRA 2010. uz globalnu tržišnu ponudu s područja poljoprivrede i prehrane sadržajno biti nadograđena ekološkom poljoprivredom, ekološkim i bio prehrambenim proizvodima, autohtonim i regionalno zaštićenim proizvodima, te proizvodima koji su nagrađivani na međunarodnim ocjenjivanjima kakvoće u okviru aktivnosti ovog sajma.Sajam će biti obogaćen i raznim tematskim tržnicama meda i ulja, eko tržnicom i tržnicama nazvanima Delicije slovenskih seoskih gospodarstava i Sa seoskog gospodarstva za vas.Najavljena su brojna predavanja i seminari, a posebnim izložbama i prezentacijama obilježit će se i Međunarodna godina biodiverziteta, a AGRA će biti nadopunjena i 17. Međunarodnim sajmom ambalaže, tehnike pakiranja i logistike (INPAK).

Ovogodišnja država partner je Češka.

Iako malobrojni, hrvatski izlagači i ove su godine već prije samog početka sajamske manifestacije uspjeli privući pozornost na svoje proizvode.U međunarodnom ocjenjivanju mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda, voćnih sokova, bezalkoholnih pića i ambalažiranih voda te vina, hrvatski su izlagači osvojili čak 102 medalje, a hrvatski predstavnik je nominiran i za 33. Slovenski oskar za ambalažu.

Dodatne informacije o 48. Međunarodnom poljoprivredno-prehrambenom sajmu u Gornjoj Radgoni mogu se saznati na www.pomurski-sejem.si .

03-08-2010

 

AKTUALNO

Projekt izgradnje autoceste na koridoru VC u Republici Hrvatskoj


Dana 7. srpnja 2010.g. u Narodnim novinama 84/2010 Hrvatske autoceste d.o.o objavile su Opću objavu nabave .
Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) namjeravaju podnijeti zahtjev za dobivanje zajmova Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskoj investicijskoj banci (EIB) za potrebe financiranja izgradnje dionica autoceste na Europskom koridoru Vc u Republici Hrvatskoj. Ukupna dužina svih dionica uključenih u projekt je 12,86 km. Predloženi projekt ima procijenjenu vrijednost od 120.000.000,00 eura.
Sve obavijesti o početku nabave (Poziv na nadmetanje/Pozive na predkvalifikaciju) za sve ugovore, odmah nakon što postanu dostupne, bit će objavljene:
- na internetskoj stranici EBRD-a: www.ebrd.org
- u glasilu EU-a - Official Journal of the European Union -
- u (najmanje jednom) dnevnom glasilu u Republici Hrvatskoj
- u Narodnim novinama
- na internetskoj stranici Hrvatskih autocesta: www.hac.hr

Zainteresirani izvođači mogu dobiti daljnje informacije od osobe za kontakt: Igora Guje, Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska, putem e-maila igor.guja@hac.hr, odnosno telefona 01-4694-436 i telefaksa 01-4694-542.

02-08-2010

 

AKTUALNO

Projekti obnove državnih cesta - Hrvatske ceste objavile Obavijest o nabavi


Dana 28. srpnja 2010.g. u Narodnim novinama 93/2010 Hrvatske ceste d.o.o objavile su Obavijesti o nabavi za projekt obnove državnih cesta:

Nadzor radova - Pružanje usluga kompletnog stručnog nadzora nad obnovom i modernizacijom državnih cesta. Radovi obuhvaćaju ojačanje kolnika postojeće ceste, mjestimična proširenja, popravak bankina i pješačkih nogostupa, popravak i poboljšanja odvodnje, uređenje autobusnih postaja te mjere poboljšanja prometne sigurnosti kao i novu prometnu signalizaciju. Sudjelovanje u nadmetanju otvoreno je prema jednakim uvjetima svim tvrtkama/pravnim osobama koje sudjeluju samostalno ili kao poslovne udruge.

Radovi - Radovi će se izvoditi na državnim cestama. Radovi rehabilitacije obuhvatit će ojačanje kolnika postojeće ceste, mjestimična proširenja, popravak bankina i pješačkih nogostupa, popravak i poboljšanja odvodnje, izgradnju autobusnih postaja te mjere poboljšanja prometne sigurnosti, kao i novu prometnu signalizaciju. Sudjelovanje u nadmetanju otvoreno je prema jednakim uvjetima svim tvrtkama/pravnim osobama koje sudjeluju pojedinačno ili u grupacijama ponuditelja (poslovne udruge).

Dokumentacija za nadmetanje može se pribaviti kod naručitelja, Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za nabavu, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, drugi kat, soba 208 (Ivan Maletić, tel: 01 4722-486; telefaks: 01 4722-411, e-mail: ivan.maletic@hrvatske-ceste.hr).

30-07-2010

AKTUALNO

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za:
Mjeru 101 - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice
Mjeru 103 - ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa, sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (Narodne novine br. 146/09, 150/09 i 58/10 ). Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr, kao i u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Rok za podnošenje prijava je 30.rujan 2010.

30-07-2010

AKTUALNO

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

Temeljem Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine broj 83/09, 153/09, 60/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 93/10. od 28. srpnja 2010. godine, a stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

29-07-2010

AKTUALNO

Javni natječaj za raspodjelu sredstava namijenjenih za potporu kapitalnim ulaganjima za rekonstrukciju farmi za proizvodnju jaja za 2010. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni natječaj za raspodjelu sredstava namijenjenih za potporu kapitalnim ulaganjima za rekonstrukciju farmi za proizvodnju jaja za 2010. godinu
Predmet ovog natječaja je podnošenje prijava za program restrukturiranja farmi za proizvodnju jaja za 2010. godinu. Program će biti sufinanciran sredstvima iz Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 20,000.000 kuna. Cilj natječaja je rekonstrukcija i opremanje farmi nesilica na način da se zadrži postojeći sustav držanja nesilica (držanje u obogaćenim kavezima), te da se uspostavi novi alternativni način držanja nesilica (držanje u objektu bez kaveza i vanjsko držanje nesilica). Sudionici natječaja mogu biti vlasnici farmi nesilica koji su upisani u Registar farmi nesilica Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a čiji je utvrđeni maksimalni kapacitet veći od 350 i manji od 10.000 nesilica.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 60 dana od objave natječaja.

 

22-07-2010
JESENSKI SAJMOVI 2010.

Započele pripreme za nastupe na jesenskim sajmovima

Obrtnička komora Međimurske županije i ove jeseni priprema zajedničke nastupe međimurskih obrtnika na regionalnim i međunarodnim sajmovima u zemlji i inozemstvu. Ukoliko ste zainteresirani za nastup na bilo kojem od sajmova istaknutih u kalendaru jesenskih sajmova 2010., najljepše Vas molimo da nas što prije kontaktirate, radi pravodobne pripreme zajedničkog nastupa i rezervacije prostora.
Dodatne informacije možete saznati u Obrtničkoj komori Međimurske županije , Park R. Kropeka 1., Čakovec, kontakt osoba: Robert Varga, tel/fax 040 311 515, okm.sajam-info@ck.t-com.hr .
16-07-2010

AKTUALNO

Raspisani natječaji za projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u srijedu, 14. srpnja je u Zagrebu organizirala konferenciju - Zaštita okoliša i energetska učinkovitost -. O ativnostima Fonda te uvjetima i načinima projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti govorio je direktor Fonda Vinko Mladineo

- Obrtnici moraju biti više zastupljeni u ostvarivanju projekata Fonda. Hrvatska ima veliku šansu da povuče oko 200 milijuna eura iz europskih fondova namijenjenih zaštiti okoliša. Njihova participacija mora biti direktna u pojedinim projektima, kazao je Mladineo, upoznavajući okupljene s natječajima koje raspisuje Fond i na koje obrtnici mogu prijaviti svoje projekte.

Na ovogodišnjem natječaju za projekte i programe zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, mogu konkurirati obrtnici koji od Fonda mogu dobiti do 1,4 milijuna kuna zajma, ili subvenciju kamate do 800 tisuća kuna. Fond dodjeljuje i bespovratna sredstva autopijevoznicima za zamjenu starih, neekoloških cestovnih vozila (EURO 0,1,2,3) za prijevoz tereta i putnika s novima standarda EURO 5. detalji..

15-07-2010

ZAKON O RADU

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

U Narodnim novinama br. 66/2010. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji propisuje o čemu i kako treba voditi evidencije o radnicima sukladno novom Zakonu o radu. Pravilnik je stupio na snagu 01.lipnja ove godine i od tada evidencije moraju biti prema njegovim odredbama. Sve obrtnike koji imaju radnike upozoravamo da vođenje evidencije usklade s odredbama Pravilnika jer su kazne za nepridržavanje, prema Zakonu o radu, visoke.
14-07-2010
MAJSTORSKI ISPITI

Dodijeljene majstorske diplome

Obrtnička komora Međimurske županije organizirala je u utorak, 13.srpnja.2010. godine svečanu dodjelu majstorskih diploma svim majstorima koji su majstorski ispit položili u jesen 2009. i proljeće 2010. godine.

Ukupno su u tom razdoblju u Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispit položila 24 majstora i to u slijedećim zvanjima: 5 frizera, 3 dimnjačara, po 2 očna optičara, strojobravara, automehaničara, autolimara i soboslikara-ličioca, te po 1 tokar, bravar, elektromehaničar, elektroinstalater, plinoinstalater i stolar.

Na prigodnoj svečanosti, diplome majstora primili su Sanja Posavec, Marina Ovčar, Gordana Daničić, Martina Novinić i Darko Purić (sve frizeri), Marko Bajraktarević, Ivan Đuričin i Damir Mikac (dimnjačari), Marina Mesarić i Karlo Hojsak (očni optičari),Ervin Horvat i Denis Turk (soboslikari-ličioci), Davor Vidović i Ljubomir Šafarić (autolimari), Nikola Janušić i Mario Novak (automehaničari), Dražen Bobičanec i Tomislav Fleten (strojobravari),Josip Vranešić (elektroinstalater), Zoran Novak (elektromehaničar), Ivica Sudec (tokar), Saša Srnec (stolar), Josip Kelenc (bravar) i Marijan Šprem (plinoinstalater).

Novim majstorima čestitke su uputili predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak i zamjenik međimurskog župana Matija Posavec, koji su posebno istakli izuzetnu važnost koju u obrtništvu i cjelokupnom gospodarstvu imaju stručni kadrovi i cjeloživotno obrazovanje. Uz njih, samoj dodjeli majstorskih diploma pridružila se i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i EU integracije Vesna Haluga, sa suradnicom Melitom Jambrović.

U Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, jesenskom roku koji će se održati u rujnu ove godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 01. kolovoza 2010. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.

Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313 - 971.

12-07-2010

 

AKTUALNO

Grad Čakovec pomaže obrtnicima

Sedamnaestero obrtnika koji su se javili na natječaj Grada Čakovca, u petak, 9. srpnja potpisalo je ugovore kojima su dobili po 20.000 kao pomoć kojom se žele ublažiti posljedice gospodarske krize.

U želji da zaustavi opadanje priljeva u proračun, Grad Čakovec je na izuzetno tešku gospodarsku situaciju i povećanje broja zatvorenih obrta u prošloj i prvoj polovici ove godine, reagirao raspisivanjem natječaja kojim želi pomoći obrtnicima sa svojeg područja, s ukupno 340.000 kuna jednokratne pomoći.
Svaki od sedamnaestero obrtnika dobio je 20.000 kuna, od čega je 50 posto bespovratni iznos, a 50 posto je beskamatna pozajmica s počekom od godinu dana od dana potpisivanja ugovora, s povratom u proračun Grada Čakovca u 12 mjesečnih obroka.
Odluka Grada Čakovca objašnjena je činjenicom da će se dugoročno ova pomoć sigurno vratiti jer je u interesu lokalne zajednice da ima što više zdravih gospodarskih djelatnosti i što veći broj zaposlenih koji će moći puniti proračun. Obrtnici iz ostatka Međimurske županije nadaju se da će i njihovi gradovi i općine slijediti primjer Grada Čakovca i pomaganjem obrtima ujedno pomoći i sebi.


02-07-2010

AKTUALNO

Slavku Faltaku uručene Zlatne ruke

Povodom Dana Hrvatske obrtničke komore u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održana svečana akademija na kojoj su, pored ostaloga, dodijeljena i najviša priznanja Hrvatske obrtničke komore.

Među odabranom šestoricom hrvatskih obrtnika koji su primili statuu Zlatne ruke s priznanjem Zlatne ruke bio je i gospodin Slavko Faltak, obrtnik soboslikarske i ličilačke djelatnosti iz Čakovca, ujedno i predsjednik Obrtničke komore Međimurja.

U obrazloženju priznanja navodi se da je ono dodijeljeno za punih 37 godina rada u obrtu, za koje vrijeme je stekao veliki ugled, kako kao obrtnik tako i u drugim segmentima društvenog djelovanja. Od samog početka rada kao obrtnik uključen je u rad tadašnjeg Udruženja samostalnih privrednika Općine Čakovec gdje je bio u tijelima upravljanja, raznim stručnim komisijama i odborima. Osnivanjem Obrtničke komore Međimurske županije odmah je uključen u najuži rad Komore pa je tako od prvog dana u sastavu njezine Skupštine i Upravnog odbora, u jednom mandatu je bio vrlo aktivni dopredsjednik Komore, a 2002. godine obrtnici su znali ocijeniti njegov dotadašnji marljivi rad te ga izabrali za predsjednika Obrtničke komore Međimurske županije, koju funkciju vrlo uspješno obavlja i danas, sada već u drugom mandatu.. U razdoblju kada je predsjednik bitno je povećao i unaprijedio aktivnost Obrtničke komore Međimurja, a uz to obavljao i niz odgovornih funkcija u tijelima Hrvatske obrtničke komore. Tako je član Upravnog odbora HOK-e, predsjednik Ceha uslužnih djelatnosti HOK-e, član Odbora za komorski sustav HOK-e itd. Svojim je aktivnostima, prije u Udruženju, a sada u područnoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori, nemjerljivo doprinio razvoju obrtništva u Međimurju i jačanju digniteta obrtnika i obrtničkih institucija.

Posebno se ističe njegov rad na naukovanju učenika za obrtnička zvanja. Osim što je u svojoj radionici odgojio preko 50 mladih soboslikara od samog je početka uvođenja dvojnog sustava obrazovanja predsjednik komisije za pomoćničke ispite, a uvođenjem majstorskih ispita također predsjednik komisije za majstorske ispite u svojoj struci. Završio je preko HOK-e dodatno obrazovanje za multiplikatora pa svoje iskustvo nesebično prenosi na svoje učenike i kolege obrtnike. Za svoj veliki doprinos i rad na području naukovanja za obrtnička zvanja pred nekoliko godina primio je i nagradu Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo Šegrt Hlapić kao najbolji obrtnik-učitelj praktičnog dijela naukovanja u Hrvatskoj.


21-06-2010

MESAP 2010.

Usprkos recesiji ostvareni kvalitetni poslovni rezultati

U Nedelišću kraj Čakovca od 18. do 20. lipnja održan je 12. međimurski sajam poduzetništva MESAP 2010. U sklopu sajma otvoreni su i 11. stočarska izložba Međimurske županije te 8.sajam vina i vinarske opreme.
Na oko 14.500m2 otvorenog i 4.500m2 zatvorenog izložbenog prostora izlagalo je 320 izlagača iz Međimurja, osam hrvatskih županija, susjednih Mađarske i Slovenije, te Srbije i Bosne i Hercegovine. Uz visoki sajamski komfor koji pružaju novoizgrađena sajamska dvorana i susjedna dvorana ATON, te uređen vanjski izložbeni prostor, MESAP je izlagačima i posjetiteljima pružao visoku razinu usluge u rangu regionalnih sajmova europskog tipa.
U sklopu sajma organizirano je više poslovnih i stručnih skupova odnosno okruglih stolova, kao i vođene degustacije, prezentacije, aukcije, natjecanja učenika, nagradne igre, koncert, te ostali posjetiteljima atraktivni sadržaji, a na kraju su dodijeljene i nagrade za najbolje izlagače u pet kategorija: najbolji hrvatski proizvod, najbolji tradicionalni obrt, najbolje uređen izložbeni prostor, najuspješnije predstavljanje Međimurske županije te nagrada za kontinuitet izlaganja.
Obrtnička komora Međimurske županije i ove je godine predstavljala svoje aktivnosti na vlastitom izložbenom prostoru od 24m2, obilježavajući Godinu žena u obrtništvu.
MESAP 2010. otvorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Božidar Pankretić. Osim drugih visokih dužnosnika i brojnih gostiju, među kojima je bio i Željko Vrbanus, izaslanik Mate Topića, predsjednika Hrvatske obrtničke komore, otvorenju trodnevnog sajma prisustvovao je i velik broj gospodarstvenika, što je jasan dokaz porasta interesa za ovim već renomiranim međunarodnim sajmom.

 

14-06-2010
14. SASTANAK PREDSJEDNIKA I TAJNIKA OBRTNIČKIH KOMORA SJEVERNE HRVATSKE


Podrška Planu gospodarskog oporavka Vlade RH


Nastavljajući tradiciju i konstruktivnu suradnju predsjednika i tajnika obrtničkih komora sjeverne Hrvatske, u ponedjeljak, 14.lipnja 2010. godine u Čakovcu je održan 14. sastanak predsjednika i tajnika obrtničkih komora Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Virovitičko-podravske i Međimurske županije, na kojem su sudjelovali i predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Mato Topić, glavna tajnica Mira Čegec i njezin zamjenik Vinko Anić.

Nazočni su raspravljali o nacrtu plana aktivnosti Hrvatske obrtničke komore sukladno kratkoročnoj mjeri iz Vladinog Plana gospodarskog oporavka Reforma sustava gospodarskih komora u cilju kvalitetnog, ažurnog i efikasnog pružanja uslugama poduzetnicima.

Nacrt plana aktivnosti ocijenjen je dobrom osnovom za jačanje pozicije Hrvatske obrtničke komore u nastojanjima da Vlada Republike Hrvatske HOK prihvati kao još ozbiljnijeg partnera što se namjerava postići prenošenjem javnih ovlasti (tražit će se vođenje Obrtnog registra), jačanjem partnerskih odnosa s Vladom i Saborom ( kroz uvrštavanje predstavnika obrtnika u više saborskih odbora), proširenjem usluga HOK-e, osuvremenjivanjem sustava obrazovanja, i prilagodbi ustroja komorskog sustava.

Planu gospodarskog oporavka Vlade RH data je podrška, međutim isto tako je istaknuto da se hrvatski obrtnici ne mogu složiti s brojnim promjenama zakona usred poslovne godine, jer im se na taj način komplicira poslovanje, koje je ionako teško pritisnuto globalnom krizom.


24-05-2010
STRUKOVNO OBRAZOVANJE

 

Osnovnoškolci u obrtničkim radionicama

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s međimurskim obrtnicima i osnovnim školama, tijekom cijele školske godine nizom aktivnosti provodi promociju obrtničkih zanimanja. Ovih dana projekt ulazi u završnu fazu. Naime, učenici sedmih i osmih razreda koji su pokazali interes za upis u srednje strukovne škole organizirano će posjetiti radionice međimurskih majstora, te se upoznati s djelatnostima koje ih zanimaju. U projektu će sudjelovati stotinjak učenika iz dvadeset i jedne osnovne škole, a u dva će se dana ( ponedjeljak, 24.05. i srijedu 26.5.) učenici u obrtničkim radionicama ili na gradilištima upoznati sa zanimanjima tokar, instalater grijanja i klimatizacije, konobar, elektroinstalater, stolar, autolakirer, autolimar, tesar, zidar i limar. Naglašavamo; odabir zanimanja za koja su organizirane prezentacije temelji se na interesu učenika.
24-05-2010

AKTUALNO

Međimurski obrtnici na 3. Obrtničkim sportskim igrama osvojili treće mjesto

Međimurski obrtnici su na 3. Obrtničkim sportskim igrama koje su se od 20. do 23. svibnja održavale u hotelskom naselju Solaris kraj Šibenika osvojili treće mjesto.Oko 680 natjecatelja iz cijele Hrvatske nadmetalo se u šest sportova: tenisu, stolnom tenisu, malom nogometu, pikadu, kuglanju i potezanju užeta. Međimurski obrtnici najsjajnija odličja osvojili su u stolnom tenisu : Vesna Wrana zlato u ženskoj konkurenciji, a Dražen Korent srebro i Davor Labazan broncu u muškoj konkurenciji.

Nakon zbrajanja rezultata iz šest natjecateljskih disciplina, ukupni pobjednici postali su natjecatelji Obrtničke komore Zagreb. Drugo mjesto osvojila je Obrtnička komora Varaždinske županije, a treće mjesto Obrtnička komora Međimurske županije. detalji

17-05-2010

NOVI PROPISI

Zakon o radu - odredbe o radnom vremenu i godišnjem odmoru

Pojašnjenje o načinu primjene odredaba o radnom vremenu i godišnjem odmoru - Zakon o radu (NN 149/09.) - temeljem dobivenog tumačenja od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva :

RASPORED RADNOG VREMENA

Raspored radnog vremena utvrđen je člankom 46.. Njime je propisano da se dnevni i tjedni raspored radnog vremena može utvrditi propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom s radničkim vijećem ili ugovorom o radu. Odluka mora biti u pisanom obliku i radnici moraju s odlukom o rasporedu radnog vremena biti pravovremeno upoznati, pri čemu Zakon kaže da kod svake promjene bi to trebalo biti najmanje tjedan dana unaprijed.
Primijenjeno u poslovanju obrtnika koji nemaju veliki broj radnika, pa prema tome niti obavezu donošenja pravilnika o radu, to će značiti da raspored radnog vremena (kao i do sada) mogu za svakog radnika utvrđivati ugovorom o radu. Ukoliko to pitanje ne urede ugovorom o radu, ostaje im mogućnost da donesu posebnu pisanu odluku o rasporedu radnog vremena. Kolektivni ugovori koji kod obrtnika mogu doći u primjenu u pravilu su tzv. granski kolektivni ugovori ( za trgovinu, ugostiteljstvo, graditeljstvo), što znači da uređuju općenita pitanja radnih odnosa, ali ne i pitanje rasporeda radnog vremena jer je ono specifično za svakog poslodavca. Obrtnici koji imaju 20 ili više radnika, obvezni su izraditi i donijeti pravilnik o radu, pa njime rješavaju i pitanje rasporeda radnog vremena.
Ovdje treba ukazati na pozitivnu izmjenu radnog zakonodavstva u pogledu rasporeda radnog vremena, jer novi Zakon u st.3. čl.46. predviđa mogućnost da radno vrijeme ne bude posve jednoliko raspoređeno kroz tjedne, već da broj radnih sati varira od tjedna do tjedna. Kako je st.2. čl.43. Zakona redovno tjedno radno vrijeme ograničeno na najviše 40 sati, to se u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena po tjednima propisuje obveza da u četveromjesečnom razdoblju prosječno tjedno radno vrijeme ne prelazi 40 sati tjedno. U tom slučaju broj sati iznad 40 u pojedinom tjednu ne smatra se ( pa se niti ne obračunava) kao prekovremeni rad.

MINIMALNO TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA

Minimalno trajanje godišnjeg odmora propisano je od najmanje 4 tjedna ( institut godišnjeg odmora uređen je člancima 55.-64. Zakona o radu). Poslodavcima su dana dva ovlaštenja:
- urediti broj radnih dana koji se uračunava u godišnji odmor radnika i
- utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćeg propisanog Zakonom.
I u ovom slučaju obrtnici s 20 ili više radnika to pitanje utvrđuju pravilnikom o radu. Trenutno je stanje takvo da Kolektivni ugovor između radnika i poslodavca nije više u obvezatnoj primjeni za sve obrtnike, nego samo za njegove potpisnike. U situaciji kad ne postoji obvezujući kolektivni ugovor kojim bi to pitanje bilo riješeno, manji obrtnici koji nemaju pravilnik o radu, moraju pitanje trajanja godišnjeg odmora riješiti ugovorom o radu.
Obrtnicima je preporučeno da odluku prilagode rasporedu radnog vremena kroz tjedan, poštujući načelo da se na isti način utvrđuje broj dana godišnjeg odmora kod utvrđivanja prava kao i kod utvrđivanja rasporeda korištenja godišnjeg odmora.


14-05-2010
SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Općine osnivanjem vlastitih poduzeća postale izravna konkurencija obrtnicima

Upravni odbor Obrtničke komore Međimurske županije na svojoj posljednjoj sjednici održanoj 10. svibnja 2010. godine očitovao se o Progamu gospodarskog oporavka (prijedlogu Vlade RH). Analiza gospodarske situacije navedena u Programu ocijenjena je točnom, strateški pristup ispravnim, a temeljni cilj i načela njegovog ostvarenja opravdanim i nužnim. Vezano uz Područja nužnih promjena i potrebnih aktivnosti, u alineji pod nazivom Potpora oporavku i održivom rastu, što se tiče hrvatskog obrtništva, Upravni odbor Obrtničke komore Međimurske županije smatra da doprinos države u oživljavanju gospodarstva treba u najskorije vrijeme upotpuniti dodatnim mjerama, odnosno smanjenjem financijskih nameta na državnoj razini (smanjenje PDV-a, smanjenje kumulativnog opterećenja na isplatu radnicima, te smanjenje kamata na dospjela, nepodmirena potraživanja obveznika u financijskim poteškoćama (jer se to događa krivnjom države-zbog platnoprometne nediscipline i u okolnostima dugogodišnje stabilnosti nacionalne i europske valute)). Naglašena je i potreba obuzdavanje jedinica lokalne uprave i samouprave u negiranju zakonskih i etičkih načela u razvidnom korupcijskom ponašanju kod osnivanja i u djelovanju putem vlastitih trgovačkih društava, čime one izravno i javno ulaze u sukobe interesa, što opterećuje obrtništvo, jer tako stvaraju nelojalnu konkurenciju postojećim obrtnicima i ruše moralne i zakonske standarde u gospodarenju. Nameće se potreba obuzdavanja jedinica lokalne uprave i samouprave i u nekontroliranom, latentnom povisivanju poreznih, komunalnih i drugih nameta lokalnom gospodarstvu i to u postocima od više stotina posto promatrajući višegodišnje razdoblje, u kojem obrtništvo nije ni bilo u mogućnosti povisiti cijene svojih usluga i proizvoda ni za jedan postotak, odnosno, gdje su cijene obrtničkog rada, u promatranom razdoblju, čak i umanjene. Članovi Upravnog odbora zaključili su i da je nužno potrebno limitiranje poslovnih banaka u određivanju kreditnih kamatnih stopa koje u dvoznamenkastom iznosu predstavljaju zelenaštvo, protivno odredbama ZOO-a, te limitiranje poslovnih banaka u određivanju cijene rada, na čiju je ovisnost HNB obvezala sve poslovne subjekte, pa sada visina manipulativnih troškova banaka kod mnogih obrtnika nadilazi visinu poreza na dohodak.
Očitovanje na Vladin prijedlog Programa gospodarskog oporavka dostavljeno je Hrvatskoj obrtničkoj komori.

13-05-2010
MESAP 2010.

Iskoristite mogućnost povoljnijeg izlaganja na MESAP-u 2010.

Na mogućnost sufinanciranja izložbenog prostora na ovogodišnjem MESAP-u ( 18.-20.lipanj 2010.), međimurske obrtnike su na današnjoj konferenciji novinare podsjetili Slavko Faltak, predsjednik i Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove Obrtničke komore Međimurske županije.
Kako je rečeno na konferenciji, jedini uvjet za sufinanciranje izložbenog prostora su uredno podmirene obveze prema komorskom sustavu i kopija prijavnice dostavljena u Obrtničku komoru Međimurske županije, gdje će se dobiti i daljnje informacije. Sufinanciranjem od 50%, cijena unutarnjeg izložbenog prostora ( do 9,1m2) pada na 165,00 kuna , a cijena vanjskog prostora ( do 15m2) na 32,50 kuna. Navedenim cijenama se dodaje PDV.
Priliku povoljnijeg izlaganja na Međimurskom sajmu poduzetništva, prošle je godine iskoristilo 67 obrtnika iz 9 područnih obrtničkih komora. Ovogodišnji pozivi za izlaganje poslani su na adrese svih obrtničkih komora i udruženja obrtnika diljem Hrvatske, pa se unatoč recesiji i rezanju troškova marketinških aktivnosti u međimurskoj Komori nadaju dobrom odazivu obrtnika-izlagača.
Obrtnička komora Međimurske županije će i ove godine na samostalnom izložbenom prostoru predstaviti svoje aktivnosti. U skladu s 2010. godinom koju je Hrvatska obrtnička komora proglasila Godinom žena u obrtništvu, na njihovom će prostoru svoje proizvode i djelatnosti predstaviti dvije dobitnice nagrade Vrijedne ruke Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Prošle godine nagradu Vrijedne ruke u kategoriji Tradicijski (umjetnički) obrti dobio je obrt Keramika Vrbanec iz Mačkovca, dok je ove godine ova nagrada u kategoriji Najbolji proizvod ženskog poduzetništva pripala obrtu Keramika Fajgl iz Zasadbrega.


11-05-2010

NOVI PROPISI

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Od 1. siječnja 2010. godine na snazi je novi Zakon o radu (NN 149/09.), a jedna od novina koje donosi je obveza poslodavca da radniku kojem je prestao radni odnos i nije iskoristio godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora, isplati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.
Novim se zakonom (članak 61. Zakona o radu) ne predviđa mogućnost izdavanja potvrde o neiskorištenom godišnjem odmoru, tako da ukoliko iz bilo kojeg razloga prije prestanka radnog odnosa radnik ne iskoristi godišnji odmor, poslodavac mu je dužan isplatiti novčanu naknadu. Time je izdavanje potvrde zamijenjeno obvezom isplate novčane naknade, te pravo radnika na godišnji odmor tereti onog poslodavca kod kojeg je to pravo i stečeno.

Dakle radnik može ostvariti pravo na naknadu:
- za ostatak odmora za prethodnu godinu ( samo ako mu radni odnos prestaje do 30. lipnja),
- za puni godišnji odmor za prethodnu godinu, ako ga nije koristio zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni odnosno roditeljski dopust ( samo ako mu radni odnos prestaje do 30.lipnja )
- za razmjerni dio godišnjeg odmora za tekuću godinu ( ako mu radni odnos prestaje prije 1. srpnja, a u tekućoj godini je radio najmanje jedan navršeni mjesec),
- za puni godišnji odmor za tekuću godinu ( ako mu radni odnos prestaje 1. srpnja ili kasnije).

Poslodavac je dužan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor i u slučaju kad radniku izvanredno otkaže ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja. U slučaju smrti radnika, nasljednici imaju pravo od poslodavca potraživati naknadu za dio ili cijeli godišnji odmor na koji je pokojni stekao pravo, a nije ga iskoristio.

Iznos naknade za neiskorišteni godišnji odmor određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu, ali uz slijedeća ograničenja:
- ona ne može biti niža od prosječne mjesečne plaće radnika u zadnja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu,
- u taj se iznos uračunavaju svi primici u novcu i u naravi koji predstavljaju naknadu za rad.

Poslodavac je dužan radniku isplatiti regres za godišnji odmor samo ako je takva obveza utanačena izvorom radnog prava koji ga obvezuje ( kolektivni ugovor koji obvezuje poslodavca, pravilnik o radu, ugovor o radu, sporazumi, odluke poslodavaca). Pravo radnika na regres za godišnji odmor je uvijek vezano uz korištenje godišnjeg odmora. Naknada plaće za neiskorišteni godišnji odmor se u poreznom smislu isplaćuje kao bruto plaća, zajedno s pripadajućim doprinosima iz plaće i na plaću, porezom na dohodak i eventualnim prirezom.


03-05-2010

NOVI PROPISI

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

Temeljem članka 9. stavka 7. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donio Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga koji je objavljen u Narodnim novinama broj 52/10 od 28. travnja 2010. godine.

Ovim Pravilnikom određuje se način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga prilikom prodaje proizvoda i pružanja usluga potrošačima.

Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a trgovci su dužni svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.


28-04-2010

SAJMOVI

MESAP 2010. -od 18.do 20.lipnja u Nedelišću

Pozvamo Vas na dvanaesti Međunarodni sajam poduzetništva - MESAP 2010. koji će se od 18.- 20. lipnja 2010. godine održati na novouređenom sajamskom prostoru u Nedelišću kraj Čakovca.

Od prvog MESAP-a održanog 1999. godine, kada je izlagalo stotinjak izlagača pretežito iz Međimurske županije, do ovogodišnjeg, dvanaestog po redu na kojem se očekuje 500 izlagača iz cijele regije i inozemstva, MESAP je uspješno izgradio svoj profil, stekao stabilnost i ugled u poduzetničkim i sajamskim krugovima te postao mjesto redovitih susreta poduzetnika i katalizator novih ideja. Izgradnjom nove sajamske dvorane veličine 2.582 m2, te nakon deset godina svog postojanja MESAP je započeo novi ciklus cjelogodišnjeg organiziranja sajamskih priredbi, te se uz nekoliko specijaliziranih sajamskih priredbi svrstava u red regionalnih sajmova europskog tipa.

Kvalitetu sajma prepoznala je i Hrvatska obrtnička komora, te je središnju sajamsku manifestaciju MESAP 2010. uvrstila u Kalendar regionalnih sajmova, čime se obrtnicima-izlagačima na sajmu, pruža mogućnost sufinanciranja izlagačkog prostora do 50%.
Posebno podsjećamo da pravo na sufinanciranu cijenu izlaganja na unutarnjem prostoru ostvaruju članovi HOK-a do površine 9,1 m2 (iznad 9,1 m2 obračunavati će se puna cijena izlaganja), odnosno vanjski prostor do 15 m2 (iznad navedene površine plaća se puna cijena) - izlagači koji uredno podmiruju obveze prema komorskom sustavu. Dužnici prema komorskom sustavu po bilo kojoj osnovi nemaju pravo na sufinanciranje HOK-a.

Detalje o održavanju MESAP-a 2010. saznajte na www.mesap.hr ,tel.040 822-850, fax. 822-851, ili e-mail: mesap@ck.t-com.hr.

 

27-04-2010

AKTUALNO

Sudjelujte u akcijama VRIJEDNE RUKE i KUPUJMO HRVATSKO

Hrvatska gospodarska komora organizira akciju VRIJEDNE RUKE koja će se od 07.- 09.svibnja 2010. godine održati na sajamskome prostoru u Gudovcu kraj Bjelovara u sklopu sajma lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma LOREKO, te 12.svibnja 2010. na Trgu Ante Starčevića u Kninu.
Tom se akcijom nastavlja promoviranje projekta Vrijedne ruke, čiji je cilj prepoznati i promicati rad malih poduzetnika koji stvaraju nove proizvode, čija kvaliteta i inovativnost pridonose održavanju tradicije i očuvanju kulturne baštine, kao i stvaranju identiteta hrvatskog proizvoda. Na akciju su pozvani poduzetnici iz cijele Hrvatske koji se nalaze u katalozima Vrijedne ruke, koji je prošle godine izdala HGK po županijskim komorama, a sudjelovanje u akciji za sve je sudionike besplatno.

Također Vas želimo obavijestiti da Hrvatska gospodarska komora i ove godine organizira akciju KUPUJMO HRVATSKO. Akcija će započeti 15.svibnja 2010. u Virovitici, provodit će se u Rijeci, Puli, Vukovaru, Osijeku, Čakovcu, Sisku, Požegi, Varaždinu, Šibeniku, Splitu, Metkoviću, Zadru, Karlovcu, Daruvaru, Koprivnici, Otočcu, Krapini, Slavonskom Brodu, te će 25. rujna 2010. završiti u Zagrebu.

Akcija KUPUJMO HRVATSKO na Trgu Republike u Čakovcu, održat će se u subotu, 05.lipnja 2010. u vremenu od 09 do 13 sati.

Plan akcija s točnim datumima i lokacijama održavanja u svim gradovima možete dobiti u Obrtničkoj komori Međimurske županije. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u akciji Vrijedne ruke, ili u akciji Kupujmo hrvatsko, u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, kontaktirajte nas na tel/fax 040 311 515, ili e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

23-04-2010

AUTOPRIJEVOZNICI

Novi ispitni rok za prijevoznike

Sljedeći ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održat će se u subotu, 22. svibnja 2010. godine, u prostorijama Hrvatske obrtničke komore.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije ispitnog roka, tj. do 7. svibnja 2010. godine. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima dopis najkasnije sedam dana prije održavanja ispita.

Prijavnicu, uputu za prijavu ispita i primjer izjave za osobe s više od 5 godina iskustva u organizaciji prijevoza možete naći u modulu cehovi na web stranici Hrvatske obrtničke komore.

22-04-2010

AKTUALNO

3. državno prvenstvo florista 20. svibnja u Solarisu

3. državno prvenstvo florista Hrvatske obrtničke komore održat će se u četvrtak 20. svibnja 2010. godine u Šibeniku, u hotelskom naselju Solaris, u okviru 14. Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Domaćin ovogodišnjeg natjecanja je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, a organizator natjecanja je Sekcija cvjećara Hrvatske obrtničke komore. Pokrovitelj ovogodišnjeg natjecanja je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Budući da se ovogodišnje Državno prvenstvo održava za vrijeme 14. Nacionalnog savjetovanja i 3. Obrtničkih sportskih igara, sa sigurnošću možemo reći da će odaziv publike biti iznimno velik, pa tako i činjenica da će u umijeću aranžiranja i ljepoti cvijeća pokazanih kroz rad florista, moći uživati mnogobrojni uglednici Vlade, gospodarstvenici te mnogobrojni obrtnici.

Detalji

21-04-2010

NAJAVA

7. Susret trgovaca 11.svibnja 2010. godine u Zagrebu

Na 2. sjednici Organizacijskog odbora za pripremu 7. Susreta trgovaca Hrvatske obrtničke komore i 16. sjednici Ceha trgovine HOK-a održanoj 20. travnja, utvrđene su organizacijske pripreme za ovaj najveći godišnji skup malih trgovaca, tj. trgovaca-obrtnika Hrvatske, koji će se održati u Zagrebu, 11. svibnja 2010. godine, s početkom u 11.00 sati.

20-04-2010

MEĐUNARODNA SURADNJA

Kvalitetu proizvoda međimurskih obrtnika prepoznale i kolege iz Hercegovine

Na 13. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2010. koji se od 13. do 17. travnja 2010. godine održavao u Mostaru, posjetiteljima se predstavilo i dvadeset međimurskih izlagača.

Uz šesnaestero obrtnika najsjevernije hrvatske županije, na dijelu izložbenog prostora Hrvatske obrtničke komore, predstavila se i Obrtnička komora Međimurske županije, Međimurska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, te Turistički klaster Sve se tu najde med Murom i Dravom.
Osim izložbenog prostora, Obrtnička komora Međimurske županije je uz pomoć kolega iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanske županije i Generalnog konzula Republike Hrvatske u Mostaru, Velimira Pleše, organizirala ciljani poslovni susret s tamošnjim obrtnicima i predstavnicima većih poduzeća. Sastanak je bio izvrsna prilika za izmjenu iskustava u radu, kao i pronalazak novih kupaca i dobavljača. Na sastanku je bilo tridesetak potencijalnih poslovnih partnera, među njima i oni koji već dulje vrijeme surađuju s međimurskih obrtnicima.
- Činjenica je da smo uz pomoć konzula Pleše široko otvorili vrata međimurskim obrtnicima prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Predstavili smo se na novom tržištu s obrtnicima ciljanih djelatnosti. Činjenica je i da smo izuzetno dobro prihvaćeni i da zahvaljujući vrijednim obrtnicima pojedincima, međimurski obrtnici već imaju u Hercegovini odličan renome. I to je ono što mi moramo iskoristiti. Nastup na sajmu i poslovni susret tek su početak, vjerujem, jedne dugoročno uspješne suradnje.- istaknuo je Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije
- Susret je od velikog značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju, jer mi možemo mnogo naučiti od prijatelja iz Međimurja kod kojih je komorski sustav jako razvijen i ima dugogodišnju tradiciju- rekao je Vlado Bevanda, predsjednik tamošnjih obrtnika. Prema strukturi, naše je područje uglavnom uslužno, dok u isto vrijeme postoji prostor i veliki potencijal za proizvodnju, gdje vidim najveće mogučnosti za napredak, kazao je Bevanda, prihvativši poziv za posjetu Međimurskoj županiji i predstavljanje već na ovogodišnjem MESAP-u.
Nakon posjete sajmu, Velimir Pleša, Generalni konzul RH u Mostaru, primio je međimurske obrtnike u prostorijama Konzulata, te ih kroz šetnju gradom upoznao sa znamenitostima i specifičnostima Mostara. Među ostalim, obrtnicima je dao obećanje da ukoliko krenu u poslovanje s obrtnicima i ostalim gospodarstvenicima u BIH da im on kao i ostali djelatnici Konzulata stoje na raspolaganju za bilo kakvu pomoć prilikom realizacije posla.

Obrtnici su ovakav oblik promocije ocijenili veoma korisnim, pozdravili su inicijativu Obrtničke komore Međimurja i Međimurske županije, te predložili da se na ovakav način organiziraju i posjete drugim međunarodnim sajmovima. Prva prilika pruža se već na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju.

19-04-2010

AKTUALNO

Međimurskim obrtnicima na 52. Međunarodnom sajmu obrtništva u Zagrebu čak dvije nagrade

Profesionalnost u nastupu međimurskih obrtnika na 52.MOS-u prepoznata je od strane organizatora koji je izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije dodijelio Pohvalu za visoku razinu ukupnog nastupa, dok je Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva Sandri Fajgl-Herman, vlasnici obrta Keramika Fajgl dodijelilo Vrijedne ruke, drugu nagradu u kategoriji Najbolji proizvod ženskog poduzetništva.

16-04-2010

AKTUALNO

Smjernice Vlade za pomoć poduzetnicima u poteškoćama

Na sjednici Vlade RH, održanoj 15. travnja, prihvaćene su smjernice za pomoć poduzetnicima u poteškoćama (MODEL C), kojim se želi pomoći poduzetnicima koji se nalaze u posebno velikim poteškoćama otpisom ili djelomičnim otpisom duga prema državi ili pretvaranjem potraživanja države u udio u kapitalu.

Jedini kriterij za takvu pomoć bit će kvalitetan plan restrukturiranja.
Zaključkom kojim prihvaća smjernice, Vlada je ujedno zadužila sva resorna ministarstva da u roku od 15 dana osiguraju sve uvjete za provedbu smjernica, a rok od 30 dana imaju neka ministarstva za predlaganje programa pomoći malim i srednjim poduzetnicima u teškoćama te njihovo upućivanje Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

SMJERNICE - MODEL -C

14-04-2010

AKTUALNO

Promocija međimurskog obrtništva na 52. Međunarodnom sajmu obrtništva u Zagrebu

Već 52 godine Međunarodni sajam obrtništva u Zagrebu pruža obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima priliku da se uključe u tržišnu utakmicu i prezentiraju vlastite proizvode i usluge, ali i da istovremeno procijene vlastitu konkurentnu sposobnost u odnosu na ostale domaće i inozemne poslovne partnere.
Ovu priliku prepoznaju i međimurski obrtnici, članovi Obrtničke komore Međimurske županije koji se ove godine posjetiteljima predstavljaju u Paviljonu br.5, na zajedničkom izložbenom prostoru veličine 60m2. Uz osmero obrtnika (Monika -radionica kolača iz Ivanovca, Krojački obrt K.O.P. iz Murskog Središća, Krojački obrt Zgrebec iz Kuršanca, Izrada metalnih proizvoda Varga iz Strahoninca, Pahek Alatnica iz Čakovca, Keramika Fajgl iz Zasadbrega, Keramika Vrbanec iz Mačkovca i B unique iz Čakovca) na zajedničkom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije, izlažu i Turistička zajednica Međimurske županije i Turistički klaster Sve se tu najde med Murom i Dravom.
Posjetitelji mogu vidjeti vidjeti kovane, inox i aluminijske ograde; zaštitna odijela; dječju, mušku i žensku trikotažu; suvenire; sustav za obranu od tuče; probati domaće kolače i razgledati promidžbene materijale međimurskih turističkih destinacija.
Zahvaljujući suradnji Međimurske županije i Obrtničke komore Međimurske županije obrtnicima je ponovno omogućen besplatan nastup na jednom od najznačajnijih poslovnih događaja obrtničke struke u Hrvatskoj.
Ove godine, u vremenu od 14. do 17. travnja na Zagrebačkom velesajmu održava se čak osam sajamskih priredbi: Crotour '10 - Međunarodni sajam turizma; Inga-Međunarodni sajam hrane, pića i gastro inovacija; Hotel&Gastroteh - 3.bienalni međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa; Vinovita - Međunarodni sajam vina i opreme za vinarstvo i vinogradarstvo; Obrtništvo - Međunarodni sajam obrtništva; Tegra - Međunarodni sajam graditeljstva i opremanja; Biam - Međunarodni sajam alatnih strojeva i alata; Zavarivanje - Međunarodni sajam zavarivanja i antikorozivne zaštite.

13-04-2010

AKTUALNO

Čak 20 međimurskih izlagača se predstavlja na 13. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2010.

Suradnja Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije na promociji međimurskog obrtništva nastavlja se nastupom čak dvadeset izlagača na 13. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2010.. Uz šesnaestero obrtnika u Mostaru će se od 13.-17. travnja promotivnim materijalima predstaviti i Turistička zajednica Međimurske županije, Turistički klaster Sve se tu najde med Murom i Dravom, Međimurska županija i Obrtnička komora Međimurske županije.
Predstavljaju se proizvođači poljoprivrednih strojeva i opreme za vinarstvo i vinogradarstvo, bačvari, drvoprerađivači, proizvođači komunalne opreme i opreme za ugostiteljstvo, prerađivači plastičnih masa, te turistički sektor.
Zahvaljujući suradnji s Velimirom Plešom, Generalnim konzulom Republike Hrvatske u Mostaru i predstavnicima Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanske županije, u petak će biti održan i poslovni susret međimurskih obrtnika s gospodarstvenicima iz Bosne i Hercegovine.
- Naši obrtnici ovo neka shvate kao poziv da se što više i što češće uključuju u ovakve manifestacije, odnosno izložbene programe. Bez obzira na recesiju, mislimo da je najslabija varijanta za obrtnike ako sjede kod kuće i čekaju da se nešto pomakne samo od sebe - naglasio je Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljene sajamske aktivnosti koje očekuju obrtnike u narednom razdoblju.
Na konferenciji je govorila i Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije Međimurske županije, te Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove, koji je istaknuo odličnu suradnju s Odjelom za organizaciju sajmova Hrvatske obrtničke komore na dijelu čijeg će se izložbenog prostora predstaviti i međimurski izlagači.
Treba naglasiti kako su, zahvaljujući suradnji Obrtničke komore i Međimurske županije, troškovi za izlagače svedeni na minimum, budući da 50 % troškova izlaganja na sajmovima pokriva Županija, a drugu polovinu Komora.

12-04-2010

UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Gastro - izložba Bajkoviti okusi Međimurja

U organizaciji Udruženja ugostitelja Međimurja i uz podršku Turističke zajednice Međimurske županije u Pansionu Ilonka u Murskom Središću je 9. travnja održana Gastro-izložba Bajkoviti okusi Međimurja.

Desetak renomiranih međimurskih ugostitelja zaista se potrudilo: od starih, gotovo zaboravljenih recepata, napravljen je splet čarobnih mirisa i okusa kraja med Murom i Dravom. Stolovima su dominirali meso z tiblice, turoši, cvirki, hladnetina, pretepene juhe, pretepeni međimurski štrukli, čurke s dinstanim zeljem i kalapajsanim kalamperom, pečene race, pečenja v rečici, rolane pisane pečenke s hajdinskom kašom i belim žgancima, kučet v poculici, jelen na lovački, tenfani zajci i pečene prepelice, trganci i šiškrlini, grahova šalota z koščičnim oljem .. Gosti ove gastro-izložbe, pristigli iz svih krajeva Hrvatske, mogli su uživati i u domaćim kolačima: prostoj zlevanjki, rehovoj i makovoj povetici, buhtlima, pogačama, međimurskoj gibanici, kelešici, zdiganoj kuruznoj zlevanjki i cvirkovim kolačima, a degustirala su se i vina poznatih međimurskih vinara okupljenih u Društvu vinogradara i vinara Međimurja Hortus Croatie.

Svoje oduševljenje viđenim nije krio ni Branko Ognjenović, izbornik Hrvatske kuharske reprezentacije sa suradnicima, vrsnim kuharima Marijom Kuzminski i Miroslavom Dolovčakom. Razgledavajući stolove i komentirajući pripremljene delicije, Ognjenović je osobito pohvalio savršen okus domaćih jela i način njihove prezentacije, ali i nastojanja učenika i profesora Srednje škole Prelog da novim naraštajima kuhara i konobara ukažu na važnost očuvanja autohtonih i tradicijskih jela.

Ohrabrena pozitivnim kritikama, predsjednica Udruženja ugostitelja Međimurja Dragica Horvat je naglasila da sasvim sigurno izuzetno važan dio ukupne turističke ponude nekog kraja čini gastronomija, no najvažniji dojam gostu ostavljaju ljudi, stoga je istaknula kolege koje su zaslužne za uspjeh ove treće po redu gastro-izložbe, a predstavljaju Restoran Mamica Pušćine, Restoran Međimurski dvori Lopatinec, Restoran Kristal Čakovec, Restoran Prepelica Otok, Pansion Ilonka Mursko Središće, Kavanu Argentina Kuršanec, Gradsku kavanu Lovac Prelog, Hotel Park Čakovec, Radionicu kolača Monika Ivanovec, Srednju školu Prelog i Društvo vinogradara i vinara Međimurja Hortus Croatie.

Predsjednice udruženja posjetile Gastro-izložbu

Gastro-izložbu Bajkoviti okusi Međimurja posjetile su i predsjednice udruženja obrtnika iz Buzeta, Varaždina, Garešnice, Gline, Iloka, Splita, Korčule, Velike Gorice, predsjednica Udruženja trgovaca Zagreba i potpredsjednica Udruženja ugostitelja Zagreba.Na sastanku koji je prethodio gastro-izložbi, predsjednice su u ovoj Godini žena u obrtništvu razmijenile iskustva u radu udruženja, i u radu pojedinih struka. Istaknuta je potreba za suradnjom u svim područjima u kojima postoji zajednički interes, te je zaključeno da su ovakva druženja dobrodošla i korisna. Predsjednice su razgledale i dio Međimurja: Čakovec, Dvorac Terbotz i toplice Sveti Martin

09-04-2010

AKTUALNO

Završen tečaj informatičkog obrazovanja obrtnika

Završen je Projekt Obrazovanje u obrtništvu za 2009. godinu - Informatičko obrazovanje obrtnika koji je u proteklim mjesecima realizirala Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Međimurskim IT Clusterom. Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije u četvrtak je polaznicima informatičkog edukativnog programa uručio uvjerenja o uspješno završenom tečaju.
Tečaj je pohađalo i završilo tek osmero obrtnika (Vladimira Cimerman iz Dunjkovca, Natalija Horvat iz Macinca, Ksenija Kolarić iz Čakovca, Marko Hrustek iz Nedelišća, Miroslav Varga i Matija Varga iz Sivice, Ivan Trupković iz Brezja), čime predsjednik Faltak nije zadovoljan, što je naglasio i prilikom dodjele uvjerenja. - Informatičko znanje kod obrtnika ima cijenu i toga bi obrtnici trebali biti svjesni. Provođenje ovakvih tečajeva pruža mogućnost dobivanja novih znanja koja se mogu primijeniti u svakodnevnom radu i uvelike olakšati poslovanje uštedom vremena -istaknuo je Faltak, te najavio skoro održavanje novog informatičkog tečaja.
Uručivanju uvjerenja nazočili su i Dejan Drabić, predstavnik Međimurskog IT Clustera koji je proveo edukaciju i Anđelko Crnčec, tajnik Obrtničke komore Međimurske županije.

 
 
26-03-2010

MEĐUNARODNA SURADNJA

Prijavite se na poslovne razgovore hrvatskih i slovenskih obrtnika i poduzetnika!

Poslovni razgovori slovenskih i hrvatskih obrtnika i poduzetnika iz domene obrade metala, građevinarstva, prerade plastičnih masa, sustava grijanja i hlađenja i dr., održat će se 16. travnja u 11.00 sati na Zagrebačkom velesajmu, a prijave se primaju do 30. ožujka.

Za poslovne razgovore obrtnika i poduzetnika Hrvatske i Slovenije, koje organizira Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Obrtno-podjetničkom zbornicom Slovenije, rezervirana je dvorana Klub izlagača Zagrebačkog velesajma.

Za sudionike poslovnih razgovora bit će osigurana sva potrebna logistika i besplatne ulaznice za 52. Međunarodni sajam obrtništva i ostalih 6 specijaliziranih sajmova Zagrebačkog velesajma.

Detalji

26-03-2010

AKTUALNO

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavilo natječaj: Drvoprerađivačima na raspolaganju 65 milijuna kuna!

Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva i vodnoga gospodarstva je u srijedu, 24. ožujka, objavilo Natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2010. godinu, u ukupnom iznosu od 65 milijuna kuna. Sredstva su predviđena za mjere poboljšanja postojećih i razvoja novih proizvoda, postupaka i usluga, racionalnog korištenja drvne sirovine, stvaranja branda drvnog sektora te razvoja tehnologije i tehnoloških procesa. Rok za podnošenje prijave je 20 radnih dana od objave natječaja u Narodnim novinama a troškovi će se priznavati i retrogradno, do jednu godinu dana prije dana objave natječaja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresama elektroničke pošte: renata.ojurovic@mrrsvg.hr i zlatko.benkovic@mrrsvg.hr, na linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/1985132.html , te na web stranici www.mrrsvg.hr .

25-03-2010

NAJAVA

Predstavljanje Operativnog programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, te Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

U cilju što boljeg informiranja o programima poticanja malog i srednjeg poduzetništva koji su u tijeku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, saborska zastupnica, gospođa Sunčana Glavak organizira Javnu tribinu na kojoj će Programi bili predstavljeni poduzetnicima i poduzetnicama s područja Međimurske županije s naglaskom na žensko poduzetništvo.
Na Tribini će biti predstavljena i Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH od 2010.-2013. godine kojoj je cilj značajno povećanje broja žena koje pokreću poslovne pothvate i podizanje razine poduzetničke aktivnosti žena, o čemu će govoriti načelnica u Upravi za malo gospodarstvo u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ana Vincent-Šepić, dok će o Programima govoriti Darko Horvat, načelnik Uprave za obrt u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Tribina će se održati u Čakovcu, u Scheierovoj zgradi u utorak, 30. ožujka u 11.00 sati .

24-03-2010

AKTUALNO

Obrtnička komora Međimurske županije na Sajmu poslova 2010.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) - Područna služba Čakovec u dvorani Graditeljske škole Čakovec danas organizira treći Sajam poslova u Međimurskoj županiji. Na sajmu se predstavlja preko 70 izlagača, od čega oko 50 poslodavaca odnosno asocijacija poslodavaca na samostalnim štandovima. Dio prostora sajma rezerviran je za jedinice lokalne samouprave, civilni sektor i turističke zajednice.

Na sajmu kao partner i izlagač sudjeluje i Obrtnička komora Međimurske županije, na čijem se štandu može saznati sve o aktivnostima komore uz naglasak na polaganje majstorskih ispita, odnosno ispita o stručnoj osposobljenosti, te stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima.

Kako ističu u čakovečkoj podružnici HZZ-a, sajmom žele potaknuti sve sudionike na razmišljanje o važnosti ljudskih potencijala kao preduvjeta za uspješno poslovanje.

Sajam će omogućiti izravnu komunikaciju između nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, poslodavaca, obrazovnih institucija, studenata, učenika, roditelja i svih ostalih dionika na tržištu rada.

Sajam poslova otvoren je u dvorani Graditeljske škole Čakovec u vremenu od 10 do 16 sati.


17-03-2010

AKTUALNO

Međimurska županija pomaže u kreditiranju poduzetnika

Na internetskim stranicama Međimurske županije objavljen je Javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita iz projekata Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projekti razvoja - Mikrokreditiranje za 2009. godinu s popratnom dokumentacijom.

Korisnici kredita mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100 % vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji ulažu na području Međimurske županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Prednost će imati poduzetnici koji ulažu u proizvodne djelatnosti i u nova zapošljavanja.

Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabava opreme ili dijelova opreme, trajna obrtna sredstva i obrtna sredstva do 100.000,00 kuna.

Svi zainteresirani kompletan tekst Javnog poziva, Obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit te popis osnovne dokumentacije za obrte i trgovačka društva mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA - MIKROKREDITIRANJE


10-03-2010

SA SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Obistinile se crne prognoze

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije, održanoj u ponedjeljak, 8.ožujka 2010. godine, razmatrani su i prihvaćeni izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2009. godinu, te izvještaj Nadzornog odbora. No, najviše se vremena posvetilo raspravi o dramatičnom stanju u obrtništvu.

- Prošlu, 2009. godinu, izdvajam kao godinu u kojoj je zbog katastrofalnih uvjeta poslovanja, galopirajuće recesije i stalne neizvjesnosti u poslovanju, obrte zatvorilo 156 obrtnika, što je čak 8,3% u odnosu na godinu ranije. Tako je 31.12.2009. godine u Međimurskoj županiji djelovalo 1.684 aktivni obrta i 38 obrta u privremenoj odjavi, odnosno ukupno 1.722. Godinu dana ranije bila su 1.833 aktivna i 45 u privremenoj obustavi, odnosno ukupno 1.878. Ranijih godina pad broja obrtnika kretao se od 1-2%, stoga ovaj pad od 8,3% poziv na uzbunu. - istaknuo je Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije na sjednici, te dodao da unatoč višegodišnjim, stalnim upozoravanjima na mogućnost ovakvog razvoja događaja ( problem financijske nediscipline, nedostatka posla, neizdrživog opterećenja obrtnika porezima i doprinosima i drugim davanjima, neopravdana i gotovo potpuna centralizacija u državi, ne poduzimanje nikakvih radnji za suzbijanje rada na crno, problemi u pravosuđu, potpuna anarhija u pogledu opterećenja jedinica lokalne samouprave, nepotizam, korupcija ), niti vlast, niti nadležne institucije, niti jedinice lokalne samouprave nisu reagirale. Država u godini velike recesije nije poduzela nikakve mjere za olakšavanje poslovanja obrtnika, a lokalne su jedinice obaveze čak i povećale, zaključio je predsjednik Faltak.

Iz Izvješća o radu Obrtničke komore Međimurja tijekom 2009. godine predsjednik Faltak izdvojio je dio iz područja zakonodavstva, te je ocijenio da su mnogi propisi, uglavnom loši i diskriminacijski za obrtništvo doneseni pod izgovorom da je to potrebno radi usklađenja s EU i ulaskom u EU, što je i potkrijepio primjerima u donošenju Zakona o radu, a kao izrazito negativan ističe Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti koji se u potpunosti kosi s europskim poreznim zakonodavstvom i zadire u ustavna prava obrtnika.
Predsjednik se osvrnuo i na aktivnosti Komore vezane uz obrazovanje i promidžbu na sajmovima, te na suradnju s Međimurskom županijom.

Saslušavši probleme predstavnika međimurskih obrtnika, zamjenik župana Međimurske županije, gospodin Anđelko Horvat u svom je obraćanju naglasio da su u Županiji svjesni svih problema s kojima se susreću obrtnici i koji su detektirani u Izvještaju o radu Obrtničke komore Međimurske županije tijekom 2009. godine. Međimurska županija pokušava osmisliti i poduzeti radnje i aktivnosti koje su u okviru njezinih mogućnosti, istaknuo je zamjenik Horvat, ali je istovremeno upozorio neka se ne očekuju neke strašno velike i revolucionarne promjene s njihove strane, jer svi ti predviđeni projekti ovise o financijskoj moći i volji banaka da im izađu u susret. Uz pokretanje programa Mikrokreditiranje u kojima Županija subvencionira kamate i suradnje s Obrtničkom komorom u stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja i promidžbi na sajmovima, vodstvo Županije razmišlja da se pokrenu i određeni poslovi u kojima bi sudjelovali domaći obrtnici, te da se na taj način pokuša doprinijeti izlasku iz krize, što je već sugerirano i gradovima i općinama. U interesu Županije je da svaki, i onaj najmanji obrtnik opstane na tržištu, te da se broj nezaposlenih ne povećava, naglasio je Horvat na sjednici Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije.

08-03-2010

AKTUALNO
Bespovratna sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u petak, 05. ožujka 2010. godine, započelo s objavom javnih poziva za projekte poticanja poduzetništva.

Za provedbu Operativnog plana koji se sastoji od šest poticajnih područja - konkuretnost i inovacije, poduzetnička infrastruktura, povoljno financiranje uz subvencije kamata, obrazovanje za poduzetništvo, poticaji za zadrugarstvo i za obrtništvo, te projekti koji se financiraju iz sredstava EU, osigurano je 326 milijuna kuna.
Prioritetno područje je poticanje konkurentnosti i inovacija za koje je planirani iznos poticaja u 2010. godini 108,5 milijuna kuna. U cilju poticanja poduzetničke i poslovne klime planirana sredstva za poduzetničke zone i potporne institucije poduzetništva iznose 80,5 milijuna kuna. Obrazovanju za poduzetništvo namijenjeno je gotovo 6 milijuna kuna.

Povoljno financiranje malog gospodarstva nastavlja se i kroz projekte kreditiranja uz subvencije kamata. Krediti se provode na razini županija čime se potiče regionalni razvoj, a za subvencije je izdvojeno 55,5 milijuna kuna. Obrtništvu je u 2010. godini ukupni iznos poticaja povećan i iznosi preko 18,7 milijuna kuna.

U 18 poticajnih projekata kojima se potiče razvoj malog gospodarstva, državne potpore su namijenjen rastu i razvoju subjekata malog gospodarstva, ali se kontinuirano nastavlja s poticajima za poduzetništvo žena, mladih, početnika i osoba s invaliditetom kao i poduzetništvom u kulturi. Potiče se i razvoj klastera, zadružnog poduzetništva, obrazovanja u obrtništvu, očuvanje obrta i tradicijski obrti te nastavak rada Regionalnog centra za poduzetničko učenje za zemlje jugoistočne Europe.

Važnu ulogu u provedbi Operativnog plana i ove će godine imati Hrvatska agencija za malo gospodarstvo-HAMAG, koja će zaprimati zahtjeve za većinu projekata. Na internet stranici ministarstva www.mingorp.hr poduzetnicima su dostupni svi projekti, javni pozivi i potrebni obrasci.

Poduzetnici koji žele ostvariti potporu trebaju dostaviti zahtjev i potrebnu dokumentaciju u roku 45 dana od dana objave javnih poziva.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu ministarstva 0800-234-505.

24-02-2010

AKTUALNO

Prijavite se za sudjelovanje na 3. Obrtničkim sportskim igrama

Tradicionalne, 3. Obrtničke sportske igre (OSI 2010.), održat će se od 20. do 23. svibnja 2010. godine u Hotelsko-turističkom naselju Solaris kraj Šibenika.

Sudionici - obrtnici nadmetat će se u slijedećim sportovima:

1. Mali nogomet - (muškarci)
2. Tenis - (pojedinačno muškarci i žene)
3. Stolni tenis - (pojedinačno muškarci i žene)
4. Kuglanje - (ekipno muškarci i žene)
5. Potezanje užeta - (ekipu čine 6 muškaraca i 3 žene)
6. Pikado - (ekipu čine 2 žene i 1 muškarac)

Pozivamo zainteresirane obrtnike da se do 31. ožujka 2010.godine u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, prijave za sudjelovanje na ovogodišnjim Obrtničkim sportskim igrama. Detalje možete saznati na tel/fax 040 312 643.

23-02-2010

AKTUALNO

Rezultati 1.aukcije za program kreditiranja obrtnih sredstava

Objavljujemo rezultate 1.aukcije za program kreditiranja obrtnih sredstava održane 19.veljače 2010. godine. Od 16 pristiglih ponuda, odabrano je šest poslovnih banaka koje će provoditi kreditiranje za gospodarski oporavak i razvitak.

Detalji

Program kreditiranja obrtnih sredstava

19-02-2010

OBAVIJEST OBRTNICIMA

ISTAKNITE OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Ponukani čestim pitanjima posljednjih dana o potrebi isticanja obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača dajemo slijedeću informaciju:

Izmijenjeni članak 8. Zakona o zaštiti potrošača glasi:
Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz stavka 1. ovoga članka.
Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Upozoravamo sve obrtnike da su dužni istaknuti ovu obavijest jer se u Zakonu o zaštiti potrošača TRGOVAC definira na slijedeći način:
trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja

ISTICANJE GRBA REPUBLIKE HRVATSKE
Više pitanja bilo je i o obveznosti isticanja grba Republike Hrvatske u obrtničkim radionicama. U nastavku objavljujemo članak 8. Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

Grb Republike Hrvatske rabi se:
1. u sastavu pečata i žigova državnih organa i drugih javnih tijela prema republičkim propisima o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske;
2. u službenim natpisima organa društveno-političkih zajednica istaknutim na zgradama u kojima su smješteni u Republici Hrvatskoj, u uredima Vlade Republike Hrvatske u inozemstvu
3. na zgradama u kojima su smješteni državni organi druga javna tijela u Republici Hrvatskoj, te u svečanim prostorijama tih zgrada; ,
4. na službenim aktima i sličnim aktima kojima se služe zastupnici i članovi Predsjedništva Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i drugi ovlašteni predstavnici Predsjedništva Republike Hrvatske,Sabora i Vlade Republike Hrvatske, te u ministarstvima i drugim republičkim državnim organima uz uvjete i na način koji su utvrđeni njihovim aktima;
5. na diplomama i svjedodžbama o završenom školovanju;
6. u drugim prilikama utvrđenim zakonom.

02-02-2010
SURADNJA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Potpisan Sporazum o sufinanciranju nastupa na sajmovima

Međimurski župan Ivan Perhoč i predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak, danas su potpisali Sporazum o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore u 2010.-oj godini. Nastojanja za sustavnim podizanjem kvalitete zajedničkih nastupa na sajamskim priredbama, Međimurska županija nastavlja već treću godinu za redom. Ukupni iznos s kojim će Međimurska županija sudjelovati u sufinanciranju aktivnosti iznosi 70.000,00 kn, a sredstva su osigurana u Proračunu Međimurske županije za 2010. godinu, u stavci Programa promotivne aktivnosti gospodarstva. To znači da će i ove godine međimurski obrtnici svoje proizvode i djelatnosti pod izuzetno povoljnim uvjetima moći prezentirati na regionalnim sajmovima u Osijeku, Gudovcu, Puli, Splitu, Križevcima i Virovitici, te na međunarodnim obrtničkim sajmovima u Zagrebu, Celju i Mostaru.
Prilikom potpisivanja Sporazuma istaknuto je da je međimurskim obrtnicima zahvaljujući sufinanciranju Međimurske županije i Hrvatske obrtničke komore u ukupnom iznosu od gotovo 116 tisuća kuna prošle godine omogućen besplatan nastup na 5 regionalnih sajmova. Tu mogućnost iskoristilo je ukupno 29 izlagača.
Malim koracima, ali ciljano, osmišljeno i sustavno podiže se kvaliteta promotivnih aktivnosti obrtnika najsjevernije županije i u kriznim vremenima, pa su već u punom zamahu pripreme za nastupa na Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru i Osječkom proljetnom sajmu.
Detaljne informacije o nastupima na sajmovima možete dobiti u Obrtničkoj komori Međimurske županije. Kontakt osoba Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove tel/fax 040 311 515, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

29-01-2010

AKTUALNO

Vlada: Prve aukcije za pomoć gospodarstvu 16. veljače

Premijerka Jadranka Kosor najavila je 28. siječnja da se prve aukcije za kredite, u čijem će sufinanciranju sudjelovati država, kao i za jamstva putem jamstvenog fonda mogu očekivati 16. veljače. Na sjednici Vlade utvrđeni su modeli financiranja za mjere za gospodarski oporavak i razvitak i Saboru je upućen Prijedlog zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak. Detalji
28-01-2010

PRAKTIČNA NASTAVA

Započele pripreme za slijedeću školsku godinu

Kako bi srednje strukovne škole mogle planirati upisne kvote za pojedina obrtnička zanimanja u školskoj godini 2010./2011., na petstotinjak adresa licenciranih obrtničkih radionica i trgovačkih društava bit će poslani anketni obrasci o mogućnostima primanja učenika na naukovanje, čiji će krajnji rezultati uvelike pomoći u planiranju upisnih kvota, ali i u sastavljanju spiskova licenciranih radionica koji će novim naučnicima pomoći u pronalaženju radionice u kojoj će obavljati praktični dio nastave.

27-01-2010

OBRAZOVANJE

Započeo novi ciklus polaganja majstorskih ispita

Prema kalendaru ispita Hrvatske obrtničke komore, u Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Nakon jesenskog roka koji se održao u rujnu i kojem je pristupilo 11 kandidata, za zimski rok se prijavilo 17 kandidata za zanimanja dimnjačar, plinoinstalater, elektroinstalater, stolar, očni optičar, frizer, elektromehaničar, strojobravar, bravar, tokar i automehaničar.
Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, jesenskom roku koji će se održati u rujnu ove godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 01. kolovoza 2010. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.
Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.

26-01-2010
ZBOR UGOSTITELJA UDRUŽENJA UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Od travnja ponovo zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima

Približavanjem 09.travnja 2010. godine, datuma kada ističe prijelazni rok prilagodbe ugostiteljskih objekata uvjetima propisanim novim Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, ponovo je aktualizirano pitanje zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima, odnosno investiranja u adekvatan prostor za pušače.
Naime, kako je istaknuo Miroslav Vrbanec, voditelj Službe županijske sanitarne inspekcije u ponedjeljak, 25. siječnja 2010. na Zboru ugostitelja Udruženja ugostitelja Međimurja, svi ugostiteljski objekti koji žele imati prostor za pušenje ili pušački prostor, moraju imati za to Rješenje koje potpisuje ministar zdravstva. Da bi dobili Rješenje potrebno je podnijeti Zahtjev sanitarnoj inspekciji, s priloženim dokazima da ugostiteljski objekt zadovoljava tehničke uvjete navedene u Zakonu, odnosno da ima uređaj koji će vršiti 10 izmjena zraka u pušačkom prostoru u jednom satu. Potvrdu da su ti uvjeti zadovoljeni, ugostitelju izdaje ovlaštena osoba.
Zabrana pušenja, odnosno investiranje u uređaje za filtriranje zraka, uvođenje HACCAP sustava, uz sva fiskalna davanja i jedva dostatne prihode za pokrivanje troškova, opasno pritišću ugostitelje najsjevernije hrvatske županije. No, unatoč teškoćama, promocija međimurske gastronomije ostaje u vrhu prioriteta . Sada već tradicionalna, treća po redu Gastro izložba Međimurja, s prikazom autohtonih jela i vina, ove će se godine održati u Pansionu Ilonka u Murskom Središću. Očekuje se da će se u organizaciju manifestacije uključiti i Turistička zajednica Međimurske županije.
Detaljne informacije saznajte u Udruženju ugostitelja Međimurja, telefon 311-465.

25-01-2010
VIROEXPO 2010.

U Virovitici i predstavnici međimurskih obrtnika

Na 15. međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede - VIROEXPO 2010. koji se od 22.-24. siječnja 2010. održavao u Virovitici nastupilo je i petero međimurskih obrtnika okupljenih na zajedničkom izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije.
Posjetitelji su mogli vidjeti lamele i disk pločice Lamele strojobravarskog obrta iz Gornje Dubrave; uporabne suvenire Keramike Fajgl iz Zasadbrega i obrta B unique - organizacija vjenčanja i izrada suvenira iz Čakovca; žensku, mušku i dječju trikotažu Krojačkog obrta Željke Zgrebec iz Gornjeg Kuršanca, te su mogli kušati domaće kolače Monika - radionice za izradu domaćih kolača iz Ivanovca.
Obrtnicima su se na zajedničkom prostoru od 50m2 pridružili i Turistička zajednica Međimurske županije i Turistički klaster Sve se tu najde med Murom i Dravom, pa su brojnim posjetiteljima predstavljeni i turistički potencijali najsjevernije županije Republike Hrvatske.
Pozivamo sve obrtnike koji žele izlagati na sajmovima u 2010. godini da se jave u Obrtničku komoru Međimurske županije, kako bi zajednički pronašli rješenje za što uspješniji i povoljniji nastup na ovogodišnjim sajamskim manifestacijama.
Detaljne informacije možete saznati od Roberta Varge, stručnog suradnika za informiranje i sajmove na broj telefona 040/ 311-515.

07-12-2009
15. obljetnica Obrtničke komore Međimurske županije

Rajki Džanko uručena nagrada za životno djelo Obrtnik Međimurja

Svečanom proslavom održanom u petak, 4. prosinca u Sheierovoj zgradi u Čakovcu, Obrtnička komora Međimurske županije obilježila je 15 godina svog utemeljenja.
Predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije, Slavko Faltak tom se prilikom osvrnuo i na aktualno stanje obrtništva u Međimurju, koje je u sve većim problemima.

- Ovogodišnja svečanost kojom se obilježava mali jubilej utemeljenja naše Komore
održava se u gospodarskoj godini koja je za obrtnike vrlo teška, ako ne i katastrofalna. O tome svjedoči velik pad broja obrtnika u Međimurju i u Hrvatskoj.
U svim mogućim antirecesijskim mjerama koje i nisu zaživjele obrtnici se ne
snalaze. Vlada možda računa da će se obrtnici kao i tisuće puta ranije snaći i vlastitim snagama izvući iz krize. No, sve unutarnje pričuve obrtnika potrošene su i jedino im preostaje prestati s radom. Je li to nekome u interesu ne znam, ali sve se više govori o prevlasti krupnog stranog kapitala, a država tu ne pomaže dovoljno, iako ona to službeno demantira.
Bilo je državnih potpora obrtnicima, no što je 300 milijuna kuna u odnosu na
milijarde koje su bez vlastitog novca privatizirali pojedinci koji slobodno šeću oko nas. Još nas krive što smo svoju imovinu i znanje i rad uložili da bi nešto stvorili u ovoj državi. Oni nisu uložili ništa, a dobili su sve i imaju privilegirani položaj na tržištu. – istaknuo je između ostalog predsjednik Faltak.

Proslava obljetnice ujedno je prilika i za isticanje pojedinaca koji su svojim radom pridonijeli razvoju, promociji i časnom zvanju obrtnika, odnosno za dodjeljivanje najviših komorskih priznanja. Tako je nagrada za životno djelo - statua Obrtnik Međimurja, uručena gospođi Rajki Džanko kozmetičarki iz Čakovca, za 34 godina rada u obrtništvu kao uglednoj, uspješnoj i časnoj obrtnici za izuzetan doprinos u osnivanju i razvoju obrtničkih institucija, te za dugogodišnji uspješan rad na promidžbi obrtništva.

Plakete Majstor godine za postignute značajne poslovne rezultate, ostvarena tehnološka unapređenja, postignutu visoku razinu kvalitete proizvoda i usluga, za postignute visoke rezultate u poduci učenika za obrtnička zvanja dodijeljene su Josipu Vargi - elektromehaničaru iz Čakovca, Branku Šafariću - autolimaru iz Nedelišća i Stjepanu Bisteru - dimnjačaru iz Čakovca.
Diplome za izniman doprinos u promidžbi, poticanju i unapređenju obrtništva i obrtničkog komorskog sustava uručene su Božidaru Krušelju - tokaru iz Preloga, Ivanu Štefičaru - ugostitelju iz Čakovca, Josipu Škvorcu - instalateru iz Male Subotice, Stjepanu Mihalecu - staklaru iz Domašinca i Darku Mihalicu - ugostitelju iz Čakovca.

Na svečanoj proslavi uručena su i priznanja za dugogodišnji marljiv i ustrajan rad u obrtu i razvoju obrtništva, obrtnicima koji ove godine obilježavaju više od 20 godina rada u obrtu.
Priznanja su dobili : Jasminka Kranjec - cvjećarka iz Čakovca, Ivan Rešetar -vulkanizer iz Preloga, Mladen Marković-RTV mehaničar iz Čakovca, Elizabeta Mesarić- frizerka iz Čakovca, Nada Sabol-trgovkinja iz Čakovca, Ivan Mihalic-strojobravar iz Pribislavca, Zvonimir Pavlic-građevinar iz Goričana, Stjepan Novak-strojobravar iz Nedelišća, Ivica Kikelj-stolar iz Čakovca, Jasenka Pavleković-trgovkinja iz Trnovca, Ivica Katuša-tekstilac iz Čakovca, Krešimir Kaučić-prijevoznik iz Čakovca, Dragutin Lovrenčić-elektromehaničar iz Male Subotice, Marijan Hrustek-metalac iz Lopatinca, Ivan Fabić-vodoinstalater iz Kotoribe, Stjepan Baranašić-klesar iz Palovca, Marijan Karažinec-tokar iz Svete Marije, Josip Varga-elektromehaničar iz Čakovca, Antun Horvat-bravar iz Goričana, Josip Dobranić-prijevoznik iz Murskog Središća, Josip Čurin-zidar iz Podbresta, Zvonimir Kvakan-prijevoznik iz Goričana, Zlatko Faić-metalac iz Mačkovca, Đurđica Drvoderić-cvjećarka iz Turčišća i Dijana Mijić-Krčmar - ugostiteljka iz Preloga.
Obrtnicima je njihov dan čestitao ravnatelj Uprave za obrt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Darko Horvat; u ime Međimurske županije čestitali su predsjednik Skupštine Petar Novački, te zamjenik župana Matija Posavec, a u ime Grada Čakovca, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović. Čestitkama su se pridružile i kolege i prijatelji iz brojnih područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Gospođi Rajki Džanko nagrada za životno djelo

Gospođa Rajka Džanko rođena je 1954. godine u Varaždinu. Nakon završene Gimnazije u Čakovcu, odlazi u Graz u Austriju gdje završava Cidesco kozmetičku i pedikersku školu kao najbolja u klasi. No iako joj nuđen posao u Welness centru u Insbrucku, gospođa Rajka se vraća najprije u Zagreb, a nakon toga i u Čakovec, gdje 1.9.1975. godine otvara prvi kozmetički i pedikerski salon u Čakovcu, ali i prvi na području sjeverne Hrvatske.
Da je važnost stalne edukacije, te praćenje svjetskih trendova izuzetno važno, gospođa Rajka shvatila je vrlo rano. Stoga je možete vidjeti i na Međunarodnim kongresima kozmetike u Monte Carlu, Amsterdamu, Budimpešti, Milanu…kao upija nova znanja i nesebično ga već više od deset godina kroz predavanja prenosi učenicima Medicinske škole u Varaždinu i Gospodarske škole u Čakovcu. S učenicima volonterski radi i u Domu umirovljenika u Čakovcu.
- Isključivo velika ljubav prema kozmetici i pedikuri, i želja da ljudima pomognem održala me u ovoj struci već 35-tu godina. I svakodnevno mi je poticaj za dalje, što nastojim usaditi i mnogobrojnim učenicama, od kojih su neke i same postale vlasnice kozmetičkih salona. I dalje će mi biti zadovoljstvo svojim radom i iskustvom pomoći budućim naraštajima učenika i klijenata. - naglasila je dobitnica prilikom primanja statue Obrtnik Međimurja.

 

03-12-2009

AKTUALNO

Započele pripreme za nastup na sajmu VIROEXPO 2010.

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom organizira nastup na 15. međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2010. koji će se u razdoblju od 22.- 24. siječnja 2010. godine održavati u Virovitici www.viroexpo.com
VIROEXPO se u petnaest godina postojanja razvio u respektabilnu sajamsku manifestaciju . Prošle godine su se na ukupno 12.704m2 predstavila 603 izlagača iz 17 zemalja, a njihove proizvode i usluge vidjelo je 22 730 posjetitelja.

Organizatori očekuju da će VIROEXPO 2010. zabilježiti nove poslovne uspjehe. Naime, zbog stalnog povećavanja broja izlagača i štandova, ali i broja posjetitelja, sajam se ove godine seli na novu lokaciju u Vukovarsku ulicu 13 (prostor bivše tvrtke Virovitičanka). Tu će izlagačima biti na raspolaganju 5.000m2 zatvorenog i cca 20.000m2 otvorenog prostora, s osiguranim parkiralištem za sve izlagače.

Zemlja partner VIROEXPO-a 2010. je Republika Slovačka.

Vjerujemo da su navedene činjenice dovoljno dobar razlog da se u Virovitici na zajedničkom izložbenom prostoru predstave i međimurski obrtnici.

Zahvaljujući suradnji Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije u organizaciji i sufinanciranju nastupa, te prezentaciji međimurskog obrtništva, ove godine svim zainteresiranim obrtnicima omogućen je nastup pod iznimno povoljnim uvjetima.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel/fax 311-515, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

Krajnji rok prijave je 10. prosinac 2009..


21-11-2009

KATALOG OBRTNIŠTVA 2010

Oglašavanje u KATALOGU OBRTNIŠTVA HOK-a za 2010. godinu

U cilju promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga i poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će KATALOG OBRTNIŠTVA 2010. (obrtničkih/poduzetničkih proizvoda i usluga). Podaci iz KATALOGA bit će objavljeni i na web stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr
KATALOG će sadržavati osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranim za poslovnu suradnju, namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a bit će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i sl.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel/fax 311-515, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr . Kontakt osoba - Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove. Prijavnicu potražite na www.hok.hr .


18-11-2009

AKTUALNO

2010. godina posvećena ženama u obrtništvu

Slijedeća, 2010. godina bit će posvećena ženama u obrtništvu, odluka je Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore sa 25. sjednice, održane 17. studenoga 2009. godine.

Ovom odlukom Upravni odbor HOK-a naglasio je važnost i ulogu žena u obrtništvu, a time i u cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu. Naime, od ukupnog broja vlasnika/ortaka u aktivnim obrtima, čak 32,1 % čine žene, odnosno 31.152 žene, a od ukupno 142.000 radnika zaposlenih kod obrtnika, 70.153, odnosno 49,4 % čine žene. Inicijativu za obilježavanje Godine žena u obrtništvu dalo je Udruženje obrtnika Koprivnica, što je prihvatila Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i uputila prijedlog Upravnom odboru HOK-a.

16-11-2009

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

Promocija međimurske tradicije i tradicionalnih obrta u Beogradu

U cilju promocije proizvodnje rukotvorina kao perspektivne, ali nerazvijene gospodarske grane koja pruža mogućnosti zapošljavanja žena i mladih, u Beogradu je 12. studenoga u organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Etno mreže održan okrugli stol pod nazivom Promocija tradicije i rukotvorina Srbije, na kojem su sudjelovali i predstavnici Međimurske županije Andrea Vuginović i Robert Varga.

Nezavisna konzultantica za ekonomski razvoj Andrea Vuginović i Robert Varga iz Obrtničke komore Međimurske županije bili su na ovaj okrugli stol pozvani kao promotori dobrih primjera iz zemalja okruženja.

Na okruglom stolu predstavljena je kulturna baština Međimurja i čuvari tradicijskih vrijednosti kraja med Murom i Dravom (tradicijski obrti, kulturno-umjetnička društva, udruge žena), bilo je govora o tematskim putevima i kulturnim manifestacijama, dok su posebnu pažnju privukli autohtoni turistički proizvodi Međimurske županije, te načini na koji se ostvaruje kontinuirana podrška institucija proizvodnji rukotvorina i očuvanju međimurske tradicije.

Izuzetno veliko zanimanje za tradiciju i turističku ponudu Međimurske županije rezultiralo je i velikim brojem novih kontakata, te pozivima za daljnju suradnju i međusobno razmjenjivanje iskustava i u drugim gospodarskim i kulturnim djelatnostima.

11-11-2009

INFORMATIČKO OBRAZOVANJE OBRTNIKA

Započeo informatički tečaj namijenjen obrtnicima

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva započelo je s realizacijom Projekta Obrazovanje u obrtništvu za 2009. godinu - Informatičko obrazovanje obrtnika.
U utorak,10.studenoga 2009. započela je prva u nizu informatičkih radionica namijenjenih edukaciji međimurskih obrtnika; odnosno stjecanju znanja i vještina potrebnih za rad s računalom.
Uz usvajanje osnovnih informatičkih kompetencija, polaznicima tečaja biti će pružena mogućnost i dobivanja dodatnih znanja iz svijeta informatičke tehnologije i Interneta.
Nastava se odvija u Čakovcu, u prostorima REDEA-e ( bivša vojarna ) u suradnji s Međimurskim IT Clusterom.

09-11-2009

SAJMOVI

Zapažen nastup obrtnika na sajmu u Križevcima

Izložbeni prostor Obrtničke komore Međimurske županije, te način prezentacije proizvoda i djelatnosti međimurskih obrtnika ni na 12. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji se protekli vikend (od 06.-08.11.2009.) održavao u Križevcima nisu prošli nezapaženo. Čak štoviše, međimurski obrtnici dobili su 1. nagradu za najuređeniji izložbeni prostor na sajmu. Na ukupno 80m2 unutarnjeg i 20m2 vanjskog izložbenog prostora međimurski su obrtnici pokazali da osim kvalitetnih proizvoda i usluga, izuzetno važnu ulogu ima i način prezentacije, te pristup potencijalnim kupcima.

05-11-2009

SAJMOVI

Prezentacija međimurskog obrtništva na sajmu u Križevcima

Na 12. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se od 06.-08. studenoga održavati u Križevcima nastupa i desetero međimurskih obrtnika okupljenih na zajedničkom izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije.

Uz financijsku potporu Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije na 80m2 uređenog zatvorenog prostora u hali B posjetiteljima će svoje proizvode i djelatnosti predstaviti Stolarija Kikelj iz Čakovca, Krojački obrt K.O.P. iz Murskog Središća, Izrada metalnih proizvoda Varga iz Strahoninca, Pahek Alatnica iz Čakovca, Keramika Fajgl iz Zasadbrega, Krojački obrt Željka Zgrebec iz Gornjeg Kuršanca, MONIKA -radionica za izradu domaćih kolača iz Ivanovca, B unique - organizacija vjenčanja i izrada suvenira iz Čakovca i Lamela strojobravarski obrt iz Gornje Dubrave. Na 20m2 vanjskog izložbenog prostora predstavlja se i ME-GA ing iz Čakovca.

Na ukupno 100m2 izložbenog prostora posjetitelji će moći vidjeti vrhunski izrađena drvena vrata; zaštitna odijela; kovane, inox i aluminijske ograde; sustav za obranu od tuče; uporabne suvenire; mušku, žensku i dječju trikotažu; lamele i disk kočnice i poljoprivrednu opremu, a moći će uživati i u odličnim domaćim kolačima.

Sajmom u Križevcima završava ovogodišnji ciklus nastupa na regionalnim sajmovima. Pozivamo sve obrtnike koji žele izlagati na sajmovima u 2010. godini da se jave u Obrtničku komoru Međimurske županije, kako bi zajednički pronašli rješenje za što uspješniji i povoljniji nastup na sajmovima u idućoj godini.

04-11-2009

STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Potpisani ugovori o stipendiranju učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, nastavlja s programom stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, a koji imaju prebivalište na području Međimurske županije. U projektu sudjeluju i Međimurska županija, te Grad Čakovec koji stipendira naučnike sa svog područja.
Nakon objavljenog natječaja uz dosadašnjih petnaestero stipendista, učenika deficitarnih zanimanja koji su zadovoljili uvjete na koje su ih obvezivali dosadašnji ugovori, te im se odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurske županije stipendiranje automatizmom produžilo i na ovu školsku godinu, izabrano je još petnaest učenika deficitarnih zanimanja koji će mjesečno dobivati stipendiju u iznosu od 600,00 kuna.
Stipendiranjem su obuhvaćena zanimanja stolar, soboslikar-ličilac, tesar, instalater grijanja i klimatizacije, strojobravar, tokar, bravar, elektroinstalater, slastičar, pekar, mesar i krojač.
Kriteriji koje je slijedila komisija odabirući kandidate bili su uspjeh u školi, prihodi članova domaćinstva i broj djece u zajedničkom domaćinstvu.

U nazočnosti roditelja, danas, 04. studenoga 2009., ugovore o stipendiranju nastavka školovanja, potpisali su novi stipendisti: budući stolari Emanuel Zoka (Goričan), Saša Toplek (Nedelišće) Marko Bermanec (Prelog), David Srša (Hlapičina), Dino Smrtić (Nedelišće), Roko Kovačić (Grabrovnik), Mateo Lenger (Novo Selo na Dravi) i Nikola Varga (Vularija); soboslikari-ličioci Benjamin Baranašić (Orehovica) i Bolta Flac (Čakovec); tesar Goran Pužaj (Vularija) i instalateri grijanja i klimatizacije Davor Božić (Martinuševec) i Saša Ranteš (Čakovec) - svi iz Graditeljske škole Čakovec.
Iz čakovečke Tehničke, industrijske i obrtničke škole stipendije će dobivati strojobravar Antonio Turk (Sivica), tokari Nikola Fic (Nedelišće), Filip Vrček (Strahoninec), Zvonimir Mesarić (Nedelišće), Dino Dodlek-Baričević (Čakovec) i Tomislav Poljak (Sveta Marija); budući bravari Jurica Pintar (Goričan) i Nikola Krizman (Totovec), te elektroinstalater Emanuel Krumpić (Leskovec).
Stipendije će dobivati i četiri učenika iz Srednje škole Prelog ; buduća slastičarka Nikolina Jelenić (Čakovec) i budući pekari Kristina Lehkec (Savska Ves), Kristijan Oreški (Pušćine) i Ivan Ivanušić (Orehovica), tri učenice iz Gospodarske škole Čakovec; krojačice Biljana Ignac (Orehovica), Vanesa Lajtman (Ivanovec) i Suzana Radiković (Sveti Martin na Muri) i Monika Lovrec (Preseka) iz Srednje strukovne škole Varaždin koja se školuje za zanimanje mesar.

Čestitajući stipendistima na dosadašnjem radu, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak, posebno je naglasio činjenicu da među učenicima koji primaju stipendiju ima i odlikaša, koji su već osigurali svoja radna mjesta u radionicama majstora obrtnika kod kojih izvode praktičnu nastavu. No još uvijek postoje zanimanja za koja učenici pokazuju premalo interesa, iako im nakon školovanja jamče sigurno radno mjesto. Upravo na takva, izrazito deficitarna zanimanja, stavlja se naglasak u promotivnim akcijama koje se kontinuirano u suradnji s osnovnim i srednjim školama, te licenciranim radionicama provode tijekom cijele godine.

Učenicima su čestitali i zamjenici međimurskog župana, gospoda Anđelko Horvat i Matija Posavec, te zamjenik čakovečkog gradonačelnika, gospodin Veselin Biševac.

27-10-2009

AKTUALNO

Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti

Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (NN 119/09) stupio je na snagu danom objave tj. 1. listopada 2009. godine i ostaje na snazi do 28. veljače 2011. godine. Ovim Zakonom uvedena je obveza plaćanja posebnog tzv. kriznog poreza i obrtnicima na dohodak koji ostvaruju obavljanjem obrtničke djelatnosti. Obveznik i obračuna i plaćanja kriznog poreza je sam obrtnik, te Porezna uprava za ovu vrstu poreza ne izdaje porezno rješenje. Osnovica za plaćanje kriznog poreza utvrđuje se u ovisnosti o načinu plaćanja poreza na dohodak, te se razlikuje za obrtnike koji vode poslovne knjige i za obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

Obrtnici koji vode poslovne knjige, krizni porez plaćat će tijekom godine kao predujam (akontaciju) i to:
- od 01.10.2009. do 31.01.2010. – na temelju porezne prijave za 2008. godinu
- od 01.02.2010. do 31.12.2010. – na temelju porezne prijave za 2009. godinu.

Osnovica za obračun akontacije izračunava se po formuli:

ostvareni ukupni dohodak od obrtničke djelatnosti po poreznoj prijavi
- propisana umanjenja dohotka
- preneseni gubitak
- obračunata obveza poreza na dohodak i prireza na prijavljeni dohodak
_________________________________________________________________
/ 12 = osnovica za obračun akontacije kriznog poreza

Napomena: ako je obrtnik poslovao samo dio godine, izračunatu godišnju osnovicu dijeli s brojem mjeseci poslovanja u svrhu izračuna mjesečne osnovice za obračun akontacije.

Obrtnici koji počinju obavljati obrtničku djelatnost, u prvoj godini akontaciju kriznog poreza obračunavaju i plaćaju prema predviđenom dohotku za tu godinu, o čemu su dužni Poreznu upravu obavijestiti u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Visina poreza utvrđuje se primjenom propisanih poreznih stopa:
- od 2% - ako mjesečna osnovica iznosi više od 3.000,00 kuna do 6.000,00 kuna
- od 4% - ako mjesečna osnovica iznosi više od 6.000,00 kuna.

Napomena:

Ako je mjesečna osnovica manja od 3.000,00 kuna, akontacija kriznog poreza se ne plaća.
Ako je mjesečna osnovica od 3.000,01 kuna do 6.000,00 kuna, akontacija kriznog poreza se na cijeli iznos osnovice obračunava po stopi od 2%.
Ako je mjesečna osnovica 6.000,01 ili više kuna, akontacija kriznog poreza se obračunava na cijeli iznos osnovice po stopi od 4%.

Uplata akontacije kriznog poreza mora se izvrši do kraja mjeseca, za tekući mjesec. Dakle, za listopad 2009. godine, uplatu treba izvršiti zaključno do 31. listopada 2009. godine. Po isteku godine, a zajedno sa izradom i predajom prijave poreza na dohodak, obrtnici su dužni napraviti godišnji obračun kriznog poreza. Temelj za obračun je po istoj formuli izračunata osnovica, prema konačnim podacima iz poslovnih knjiga, odnosno porezne prijave poreza na dohodak. Konačni obračun sastavlja se na posebnom obrascu godišnjeg izvješća, kojeg ministar financija treba propisati pravilnikom. Kako se porezna prijava poreza na dohodak predaje do kraja veljače za prethodnu godinu, to se već u veljači obračunava i uplaćuje akontacija kriznog poreza na novu osnovicu.

U 2011. godini, obveza uplate kriznog poreza odnosi se samo na dva mjeseca i to:
- za siječanj 2011. godine - na temelju porezne prijave za 2009. godinu
- za veljaču 2011. godine - na temelju porezne prijave za 2010 godinu.

Iznos kriznog poreza uplaćen u ova dva mjeseca u 2011. godini smatra se konačnim porezom. To znači da te dvije uplate nisu akontacija i da se za ta dva mjeseca ne radi godišnji obračun kada se bude u 2012. godini predavala porezna prijava poreza na dohodak za 2011. godinu.

Obrtnici koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, krizni porez dužni su obračunati i uplatiti tromjesečno, do posljednjeg dana u tromjesečju. Iznimno, za razdoblje siječanj-veljača 2011. godine, rok za plaćanje je 28. veljače 2011. godine. Osnovica za obračun su prosječni mjesečni primitci naplaćeni za tromjesečje i umanjeni za Zakonom priznate izdatke u visini 50% primitaka.

Godišnje izvješće o obračunatom i uplaćenom kriznom porezu, paušalisti su dužni Poreznoj upravi dostaviti do kraja godine na koju se obračun odnosi tj. do 31. prosinca 2009. za 2009. godinu, te do 31. prosinca 2010. za 2010. godinu, a za siječanj-veljaču 2011. do 28. veljače 2011. godine.

O detaljima i načinu obračuna, godišnjim obrascima za podnošenje izvješća i uplatnom računu, obavijestit ćemo Vas po objavljivanju Pravilnika, odnosno dopune Naredbe o uplatnim računima.

15-10-2009

MEĐUNARODNA SURADNJA

Međimurski obrtnici započeli suradnju s kolegama iz Općine Ljubuški

U sklopu dvodnevnog boravka u najsjevernijoj hrvatskoj županiji, danas su Obrtničku komoru Međimurske županije posjetili predstavnici Općine Ljubuški iz susjedne Bosne i Hercegovine. Slavko Faltak, predsjednik i Anđelko Crnčec, tajnik Obrtničke komore Međimurske županije gostima su predstavili aktualnu gospodarsku situaciju i potencijalne mogućnosti gospodarske suradnje s vrijednim obrtnicima kraja med Murom i Dravom. Razgovaralo se i o problemima s obrazovanjem i pronalaženjem kvalitetnih radnika, posljedicama globalne recesije, te su sagledane mogućnosti suradnje s međimurskim drvoprerađivačima, metalcima i građevinarima.

Nevenko Barbarić, načelnik Općine Ljubuški bio je ugodno iznenađen količinom aktivnosti koje Obrtnička komora Međimurske županije provodi u obrazovanju naučnika, edukaciji i promociji međimurskog obrtništva, te iskazanim interesom za suradnjom u svim gospodarskim branšama.Predstavljajući gospodarske mogućnosti Općine Ljubuški koje će, nada se gospodin Barbarić, zaživjeti izgradnjom koridora 5C, odnosno autoceste Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, istaknuta je važnost produbljivanja gospodarske suradnje, s čime su se složili domaćini, te predložili vrlo konkretne oblike suradnje koji se mogu provesti već početkom iduće godine.

U pratnji načelnika Općine Ljubuški, bili su Ivan Bebek, predsjednik Općinskog vijeća, Goran Bradvica, direktor komunalnog poduzeća i Davor Medić, predsjednik KUD-a Ljubuško silo.

Uz predstavnike Obrtničke komore Međimurske županije, na ovom sastanku sudjelovao je i zamjenik međimurskog župana Matija Posavec, predstavnici Odsjeka za europske integracije, te predstavnici Grada Čakovca.

05-10-2009

AKTUALNO

Obrtnička komora Međimurja, u provođenju projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Obrazovanje u obrtništvu za 2009. godinu - objavljuje slijedeći


POZIV OBRTNICIMA
na informatičko obrazovanje

Obrtnička komora Međimurja organizira informatičko obrazovanje za obrtnike i to u slijedećim područjima:

a) Osnovne informatičke kompetencije

1. Osnove informatike i računala - trajanje 14 sati
2. Korištenje računala i rad s datotekama - trajanje 14 sati
3. Obrada teksta (MS Word) - trajanje 16 sati
4. Tablične kalkulacije (MS Excel) - trajanje 14 sati
5. Baze podataka - trajanje 14 sati
6. Prezentacija (MS Powerpoint) - trajanje 14 sati
7. Internet, e-mail i informatičke komunikacije - trajanje 14 sati

b) Proširene informatičke kompetencije

1. Izrada Web stranica - trajanje 20 sati
2. Računalna grafika - trajanje 20 sati


Cijena obrazovanja za cijelo područje pod a) je 2.450,00 kuna, a za pojedine točke
od 1.- 7. je 350,00 kuna.

Cijena za cijelo područje pod b) je 1.000,00 kuna, a za pojedine točke 1.- 2. je 500,00 kuna.
Najmanje 70% cijene obrazovanja podmiruje organizator, a preostali dio obrtnik-polaznik tečaja.
Obrazovanje će se provoditi u popodnevnim satima 2-3 puta tjedno.
Prijaviti se može za cijelo područje, ali i samo za pojedine točke.
Pisane prijave za obrazovanje, s podacima o polazniku te podacima o području obrazovanja koje se želi polaziti, dostavljaju se u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, neposredno, poštom ili na faks 312 643 te e-mail: ok.cakovec@hok.hr do 20.10.2009. godine.
Broj polaznika je ograničen, a prijave će biti prihvaćene prema vremenu prispjeća, do popune.


02-10-2009
SURADNJA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Besplatan nastup na Obrtničkom i gospodarskom sajmu u Križevcima

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom organizira nastup obrtnika na 12. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se od 06. do 08. studenoga 2009. godine održavati u Križevcima.
Obrtnički i gospodarski sajam u Križevcima razvio se u značajnu sajamsku priredbu tako da su na prošlogodišnjem sajmu izlagali obrtnici i poduzetnici iz 6 zemalja, iz 11 hrvatskih županija (271 izlagač na 2.524m2 unutarnjeg i 3.500m2 vanjskog prostora), dok je Sajam koji se odvija u halama bivše vojarne posjetilo više od 15.000 posjetitelja. Ove godine uz obrtništvo, sajam će tematski biti vezan uz šumarstvo i preradu drva.
Kako bi privukli što veći broj posjetitelja, organizatori sajma za ovu su godinu pripremili cijeli niz popratnih događanja od kojih izdvajamo show koji će odraditi profesionalna ekipa tvrtke Stihl koja će prezentirati vještine u obradi drveta.
Međimurski obrtnici već tradicionalno nastupaju na središnjoj sajamskoj manifestaciji Koprivničko-križevačke županije. Ove godine svim zainteresiranim obrtnicima omogućen je nastup pod iznimno povoljnim uvjetima. Naime, zajednička suradnja Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije u organizaciji i sufinanciranju nastupa, te prezentaciji međimurskog obrtništva, omogućava obrtnicima da se na zajedničkom izložbenom prostoru posjetiteljima predstave besplatno.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel/fax 311-515, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr . Krajnji rok prijave je 12.listopad 2009..

01-10-2009

SAJMOVI

Međimurski suveniri na Obrtničkom sajmu Istre

Na Obrtničkom sajmu Istre koji će se od 08.-11.listopada održavati u Puli predstavit će se i dvoje obrtnika iz Međimurske županije. Na zajedničkom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije, posjetitelji će moći vidjeti suvenire Keramike Fajgl iz Zasadbrega i B unique obrta za organizaciju i dizajn iz Čakovca.
Od ukupno 187 izlagača koji će u tri dana predstaviti svoje proizvode i usluge predstavljati u šatorima podno pulske Arene, 94 ih je iz Istre, 76 dolaze iz ostalih hrvatskih županija, dok je njih 17 iz Italije i Slovenije.

Zahvaljujući suradnji Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije, dvoje izlagača na zajedničkom izložbenom prostoru izlažu besplatno.

29-09-2009

AKTUALNO

Na temelju zaključka Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurja raspisujemo slijedeći

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja

 

1. Dodjeljuju se 24 stipendije učenicima za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), s prebivalištem na području Međimurske županije.

2. Grad Čakovec je osigurao sredstva za dodjelu stipendija za 6 učenika s područja Grada Čakovca.

3. Zamolbi za dodjelu stipendije treba priložiti:

- domovnicu
- potvrdu škole o statusu redovitog učenika
- kopiju Ugovora o naukovanju
- svjedodžbe o uspjehu u 7. i 8. razredu osnovne škole (učenici 1. razreda)
- svjedodžbu ili potvrdu škole o uspjehu u prethodnom razredu (učenici 2. i 3. razreda)
- dokument o postignutim rezultatima na stručnim natjecanjima
- potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od strane MUP-a
- izjavu o broju i svojstvu članova zajedničkog domaćinstva
- izjavu o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva tijekom 2008.godine
dokumentiranu vjerodostojnim dokumentima (npr. kopija porezne prijave, kopija porezne kartice, preslika isplatnih lista ili mirovina i sl.)
- u slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se tražiti i dodatna dokumentacija

4. Stipendija će biti dodjeljena učenicima koji će ostvariti veći broj bodova na osnovu kriterija školovanja za deficitarno obrtničko zvanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, školskog uspjeha, uspjeha na stručnim natjecanjima, prihoda po članu domaćinstva i broja djece u zajedničkom domaćinstvu.

5. Zamolbe treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, najkasnije do 07. listopada 2009. godine.

6. Dosadašnji stipendisti koji su izvršili ugovornu obvezu dostave ocjena za prošlu školsku godinu (13 stipendista) nisu obvezni podnositi zamolbu, a ostali dosadašnji stipendisti su obvezni podnijeti zamolbu s potrebnom dokumentacijom.

7. Imena učenika kojima će biti dodjeljena stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči Obrtničke komore Međimurja najkasnije do 24.10.2009. godine.

28-09-2009

UGOSTITELJI

Hrvatski sabor usvojio izmjene Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Na 14. redovnoj sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 25. rujna 2009. godine, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Novim izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08) definirani su određeni izuzeci koji će omogućiti ugostiteljima, ako se na to odluče, da svojim gostima, pušačima i nepušačima pruže kvalitetniju uslugu te daju mogućnost izbora.

Od dana stupanja na snagu ovih izmjena, odnosno 8 dana od objave u Narodnim novinama, u prijelaznom roku od 6 mjeseci, u svim ugostiteljskim objektima u kojima se isključivo uslužuje piće omogućeno je pušenje tj. konzumacija duhanskih proizvoda, neovisno o veličini objekta, tehničkim uvjetima i sl.

detalji ..

25-09-2009

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

Otvoriti nove marketinške mogućnosti tradicijskim i umjetničkim obrtima

Odbor HOK-a za obrte s tradicijom i umjetničke obrte na svojoj je 9. sjednici održanoj 24. rujna u Zagrebu, razmatrao nove zahtjeve za odobrenje izlaska stručnih komisija u pregled radionica na terenu.

Razmatrala se i mogućnost korištenja vlastitog znaka (na proizvodu ili ambalaži) u smislu aplikacije na konkretnom proizvodu, npr. kao reljef na kožnom proizvodu, koji nije u obliku standardnog privjeska ili naljepnice. Članove Odbora zanimalo je i po kojim kriterijima bi se mogli priznavati prehrambeni obrtnički proizvodi kao obrti s tradicijom, no zaključeno je da je svaki takav slučaj individualan.
Odbor se posebno pozabavio prijedlozima budućih marketinških aktivnosti vezanih uz promociju projekta tradicijskih odnosno umjetničkih obrta. Članovi odbora smatraju da su tradicijski i umjetnički obrti malo zastupljeni u medijima, uključujući nacionalnu televiziju. Stoga će se tražiti od Programskog vijeća HTV-a, i od drugih televizija populariziranje tradicijskih odnosno umjetničkih obrta, ali i korištenje drugih promotivnih i marketinških kanala poput lokalnih medija i web-stranica kakve o tradicijskim, umjetničkim, izvornim ili sl. proizvodima imaju druge komore.

Više o mogućnosti dobivanja znaka tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta pročitajte na www.hok.hr/cehovi

24-09-2009

AKTUALNO

Uputa Ministarstva financija u vezi odgode naplate poreznog duga

Blokirani račun izuzetno otežava poslovanje obrtnika, pa je taj problem potrebno što je moguće prije riješiti. Kako su najčešći slučajevi blokade računa povezani s prisilnom naplatom javnih davanja tj. poreza i doprinosa, u nastavku prenosimo cjelokupni sadržaj Upute Ministarstva financija u vezi odgode naplate poreznog duga.

18-09-2009

AKTUALNO

Upravni odbor Obrtničke komore Međimurske županije o kriznom porezu

Povodom medijskih napisa i javno iznesenih stavova dužnosnika hrvatske državne vlasti o mogućnosti i potrebi uvođenja kriznog poreza obrtnicima o toj temi raspravljao je i Upravni odbor Obrtničke komore Međimurja te zauzeo slijedeće stavove:

Prije svega naglašavamo da podržavamo stavove predsjednika Hrvatske obrtničke komore gosp. Mate Topića o mogućnosti uvođenja kriznog poreza, iznijete u članku objavljenom na internetskoj stranici HOK-e 26.08.2009. godine. U nastavku upozoravamo na niz činjenica i argumenata koji govore u prilog tome da se obrtnicima krizni porez ne bi smio uvesti.

Kao najvažnije o čemu treba voditi računa kod donošenja odluke o kriznom porezu je statusno određenje obrtnika. Ono se u ovoj našoj Hrvatskoj mijenja od prilike do prilike, u pravilu onako kako u tom momentu odgovara državnim financijskim i pravnim interesima. Tako se prema Zakonu o radu obrtnici ne smatraju radnicima već samo poslodavcima, zbog čega su zakinuti u nekim pravima. Zakonom o naknadama za nezaposlene obrtnici nakon zatvaranja obrta nemaju status nezaposlenih i nemaju pravo na naknadu. Obrtnici prema tome nisu niti zaposleni. Obrtnici nemaju plaću. Obrtnici su u smislu poreznih propisa poslodavci.

Sve ovo govori da obrtnici ne mogu sada, samo za potrebe kriznog poreza, biti tretirani kao radnici, a prema tome niti obveznici tog poreza prema Zakonu o posebnom porezu na PLAĆE, mirovine i druge primitke.

Ukoliko država, usprkos iznijetim argumentima, obrtnicima želi nametnuti krizni porez pitamo na koji način će se odrediti osnovica za plaćanje tog poreza?

Da li se ta obveza može nametnuti povećanjem postojeće stope poreza na dohodak za 2 ili 4 postotna poena? Ako je tako pitamo što će se dogoditi s obrtnicima koji su u sustavu poreza na dobit? Što je s trgovačkim društvima? Da li će ona plaćati krizni porez na dobit jer dohodak kod obrtnika smatramo istom kategorijom? Gdje ćemo, nakon nedavno objavljenih poražavajućih podataka, tek onda završiti na ljestvici konkurentnosti ? U ionako izuzetno teškim vremenima i uvjetima za poslovanje novo opterećenje bi bilo pogubno za obrtnike.

Da li se možda kao osnovica za krizni porez obrtnicima želi nametnuti osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje? To bi bilo također van svake pameti jer je poznato da se ta osnovica utvrđuje administrativno, da je nametnuta i u pravilu znatno viša nego za plaće radnika. Takva osnovica ne predstavlja stvarno ostvarena primanja i u većini slučajeva je veća od realnih primanja. U takvom slučaju većina obrtnika bi plaćala na istu osnovicu, bez obzira na gospodarsku snagu, pa čak i ako posluju negativno. Osim toga ovakvim načinom utvrđivanja osnovice narušila bi se i načela oporezivanja u Hrvatskoj, a da ne govorimo o tome da bi se time prekršila načela na kojima je postavljen sporni Zakon (članak 1. na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti…).

Sve navedeno upućuje samo na jedan zaključak, a to je da je protivno našim poreznim propisima, standardima i principima krizni porez razrezati i obrtnicima-poslodavcima te se nadamo kako će porezni stručnjaci uvidjeti da bi to bio pogrešan potez i u slučaju obrtnika sigurno protuustavan pravni akt.

17-09-2009

SAJMOVI

Vrijedne ruke zlatnim jabukama Keramike Vrbanec

Izložbeni prostor Obrtničke komore Međimurske županije na 51. MOS-u u Zagrebu krase unikatno izrađene zlatne jabuke Keramike Vrbanec iz Mačkovca, koje su na današnjoj prigodnoj svečanosti na Zagrebačkom velesajmu ovjenčane još jednom nagradom.

Naime, vlasnici obiteljskog obrta s 15-ogodišnjom tradicijom, Ivanka i Dražen Vrbanec za svoje su umjetnine dobili 2. nagradu Vrijedne ruke Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u kategoriji Tradicionalni (umjetnički) proizvod.

Unikatne predmete nastale u kombinaciji prirodne i ručne izrade proizvoda, možete vidjeti na štandu 2, pri samom ulazu u Paviljon 5 Jesenskog zagrebačkog velesajma.

16-09-2009

AKTUALNO

Tečaj informatičkog osposobljavanja

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva organizirat će tečaj informatičkog osposobljavanja.
Tečaj je namijenjen obrtnicima- informatičkim početnicima, ali i svima onima koji žele steći i unaprijediti svoju informatičku izobrazbu.
Zainteresirani obrtnici mogu se prijaviti u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel/fax 312-643 gdje će dobiti i detaljne informaciji o načinu provođenja tečaja.
Obavijest o održavanju tečaja bit će objavljena na web stranici Komore.

10-09-2009

SAJMOVI

Međimurski obrtnici i na 51. međunarodnom obrtničkom sajmu u Zagrebu


Suradnja Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije nastavlja se i na 85.Jesenskom velesajmu u Zagrebu. Od ove je godine Obrtnički sajam preseljen u jesenski termin, te će uz još osam specijaliziranih sajmova održavati od 15. - 19. rujna.
U Paviljonu 5, na štandu 2, na 36m2 zajedničkog izložbenog prostora predstavit će se četvero međimurskih obrnika. Stolarija Kikelj iz Čakovca izlagat će vrhunsko izrađena drvena vrata, unikatne suvenire Keramika Vrbanec iz Mačkovca, a Pahek Alatnica iz Čakovca sustav obrane od tuče. Na obrtničkom sajmu u Zagrebu tradicionalno je i Lamela strojobravarski obrt iz Gornje Dubrave s kolekcijom disk pločica i lamela.
Jesenski međunarodni zagrebački velesajam tradicionalno najpoznatiji i najstariji brand Zagrebačkog velesajma, postupno se iz općeg sajma transformira u skup specijaliziranih sajmova s globalnim aktualnim temama kao što je energetika, ekologija, inovacije, graditeljstvo i promet.
S obzirom da je povodom 100. obljetnice Zagrebačkog velesajma, 85. Jesenskog velesajma i više od 50 godina međunarodnog sajma Obrtništva ulaz na Jesenski velesajam besplatan, vjerujemo da će uz mnogobrojne gospodarstvenike i izlagače, ove godine biti i velik broj posjetitelja koji će se osjetiti puls nezaobilaznog mjesta poslovnih susreta poduzetnika iz cijelog svijeta.

09-09-2009
ZAHVALJUJUĆI SURADNJI OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE :


Međimurski obrtnici na sajmu u Gudovcu, na zajedničkom štandu izlažu besplatno


Na ovogodišnjem 17. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se od 11.-13. rujna održati u Gudovcu kraj Bjelovara, u društvu oko 500 izlagača iz desetak europskih zemalja, predstavit će se i brojni međimurski obrtnici.

Na zajedničkom izlagačkom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije veličine 90m2 izlažu Lamela strojobravarski obrt iz Gornje Dubrave, Izrada metalnih proizvoda Varga iz Strahoninca, ISM-vage Buković iz Donjeg Mihaljevca, Strojarstvo Branilović iz Čakovca, Krojački obrt KOP iz Murskog Središća, Pahek Alatnica iz Čakovca, Bačvarija Srnec iz Nedelišća i Krojački obrt Zgrebec iz Gornjeg Kuršanca. Na međimurskom štandu u paviljonu broj 8, posjetitelji će moći vidjeti lamele i disk pločice; kovane, inox i aluminijske ograde; najrazličitije vrste vaga; komunalnu opremu i kotlove za pečenje rakije; zaštitnu odjeću; sustav za obranu od tuče; drvene bačve i žensku, mušku i dječju trikotažu.

Zahvaljujući zajedničkoj organizaciji i sufinanciranju Obrtničke komore i Međimurske županije, nastup na zajedničkom prostoru za međimurske obrtnike je besplatan. Mogućnost sufinanciranja vanjskog izložbenog prostora iskoristili su i Radionica kolača Monika iz Ivanovca, METAL-KO iz Svetog Urbana i MONTING iz Ivanovca.

Unatoč recesiji, interes izlagača za nastup na ovoj najvećoj agrarnoj manifestaciji u Hrvatskoj je iznad svih očekivanja. Sajam se proširio na oko 25.000 četvornih metara, a očekuje se i više od 55 tisuća posjetitelja. Ove godine će na sajmu biti izložen najveći broj stoke do sada pa će se tako na izložbi pojaviti više od 500 grla različitih vrsta i pasmina stoke, a održat će se i aukcijska prodaja rasplodnih goveda te natjecanje najmlađih uzgajivača stoke od četiri do 16 godina pod nazivom Bambino kup.

Svečano otvorenje 17.jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma u Gudovcu je u petak, 11.rujna u 10 sati.

 

04-09-2009

PRIJEVOZNICI

Vozilima 3. i 4. skupine cjelogodišnji popust na cestarine

Hrvatska je Vlada na današnjoj sjednici na cijelu godinu produljila popust od 20 posto koji su na autocestama vozila 3. i 4. skupine do sada ostvarivala samo izvan turističke sezone, između 1. rujna i 1. lipnja.

Dodatni popust na cestarine imat će teška vozila s minimalnom emisijom štetnih plinova, pa će tako vozila emisijskog razreda EURO 4 imati tri posto, a vozila razreda EURO 5 pet posto dodatnog popusta. Ministar prometa Božidar Kalmeta objasnio je da će se time promet teških vozila preusmjeriti na autoceste, te zaštititi državne ceste i okoliš.

18-08-2009
U Čakovcu predstavljen 47. međunarodni poljoprivredno - prehrambeni sajam u Gornjoj Radgoni - AGRA 2009.


AGRA 2009. - poljoprivredno-prehrambeni sajam s eko predznakom


Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam u Gornjoj Radgoni, uspješno nastavlja svoj razvojni put ka jednoj od najistaknutijih poljoprivredno-prehrambenih manifestacija u regiji. Pod novim nazivom i s novim programskim sadržajima 47.- godišnju tradiciju ove eminentne sajamske manifestacije nastavlja AGRA 2009. koja će se održati od 29.08.-05.09.2009. godine i na kojoj se očekuje 1.680 izlagača iz 29 država, koji će se predstaviti na ukupno 65.300 m2 izložbenog prostora.
AGRA 2009. uz globalnu tržišnu ponudu s područja poljoprivrede i prehrane, izložbeni program nadograđuje, s aktualnim sadržajima sadašnjosti i zahtjevima budućnosti. Tako će posjetitelji 47.međunarodnog poljoprivredno-prehrambenog sajma moći razgledati bogatu ponudu najraznovrsnijih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, opreme i poljoprivredne mehanizacije, sjemenja i sadnica, vina, sredstva za prehranu, njegu i zaštitu životinja i bilja… Težina programskog sadržaja ovogodišnje sajamske manifestacije bit će na eko i integriranoj proizvodnji i pripravcima. Tome u prilog idu i brojni stručni skupovi na kojima će se raspravljati o zdravoj ekološkoj prehrani i novostima na području ekološke poljoprivrede; susreti predstavnika poljoprivrednih komora susjednih država te brojne prezentacije i degustacije... Novost je i Eko tržnica, Tržnica meda i proizvoda od meda, te krunidba Medene kraljice.
Janez Erjavec, direktor Pomurskog sejma d.d. na današnjem je predstavljanju sajma za Hrvatsku u Čakovcu, posebno naglasio da će se na sajmu predstaviti predstavnici i izlagači iz Austrije, Francuske (udruženje poljoprivrednih strojeva), Mađarske, Makedonije, te Vojvodine s vrlo atraktivnim izložbenim programom, a svakodnevnim brojnim raznovrsnim aktivnostima, ove se godine pridodalo i 56.svjetsko prvenstvo u oranju koje će se u posljednja dva dana održavanja sajma održati u Moravskim toplicama.
Hrvatski izlagači ove godine ne izlažu na zajedničkom prostoru, no iako ih je malo, već su prije samog početka sajamske manifestacije uspjeli privući pažnju na svoje proizvode. Naime nakon međunarodnih ocjenjivanja mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda, voćnih sokova, bezalkoholnih pića i ambalažiranih voda, te vina i meda, hrvatski izlagači osvojili su čak 114 medalja.

Dodatne informacije o 47. međunarodnom poljoprivredno-prehrambenom sajmu u Gornjoj Radgoni možete saznati na www.pomurski-sejem.si .

 

17-08-2009

AKTUALNO

Objavljen natječaj za potpore u tekstilnoj i kožarskoj industriji

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je 12. kolovoza 2009. godine, Javni natječaj za program potpora održanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009. godinu.

Predmet natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe Operativnog programa potpora industriji tekstila i odjeće i industriji kože i proizvoda od kože. Ukupan iznos sredstava u planiranom razdoblju iznosi 80 milijuna kuna, a sredstva se dodjeljuju trgovačkim društvima i poduzetnicima fizičkim osobama, koji ostvaruju dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima.

Program potpora, javni natječaj kao i obrazac za prijavu objavljeni su na internet stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ( www.mingorp.hr ). Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Upravi za industriju i privatizaciju, na broj telefona 01/6106 - 116.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.


06-09-2009

NOVI PROPISI

Trgovci samostalno određuju radno vrijeme trgovina

Potaknuti upitima obrtnika, a vezano uz propise kojima je regulirano pitanje rada trgovina blagdanom, podsjećamo da je Odlukom Ustavnog suda od 19. lipnja u Zakonu o trgovini ukinut je veći dio odredbi o zabrani rada nedjeljom i blagdanom, čime trgovac samostalno određuje radno vrijeme trgovine, u skladu sa zakonima.Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, propisuje načelo da se u dane blagdana ne radi, no ovim Zakonom ne propisuju se nadzorne odredbe i kaznene mjere za one trgovce koji na blagdane rade.Trgovine su dužne jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti radno vrijeme na ulazu u prodavaonicu i pridržavati se tog radnog vremena. Stoga na blagdane trgovine mogu raditi ako su trgovci donijeli odluku o takvom radnom vremenu te takvo radno vrijeme istaknuli na ulazu u prodavaonicu.

04-08-2009

NOVI PROPISI

Promjene u poreznim propisima

Hrvatski sabor usvojio je 30. srpnja 2009. godine nekoliko zakona kojima se mijenja porezni sustav u Republici Hrvatskoj. Za većinu obrtnika od interesa su izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost te novi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, oba objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 94 od 1. kolovoza 2008. godine, što je ujedno i datum njihova stupanja na snagu.

Porez na dodanu vrijednost

Izmjena se odnosi na povećanja osnovne stope PDV-a sa dosadašnjih 22% na 23%. Početkom primjene povećane stope PDV-a na svim izdanim računima obrtnika koji su u sustavu PDV-a potrebno je iskazati i obračunati porez po stopi od 23%. Zbog iznimno kratkog roka donošenja Zakona i njegova stupanja na snagu, posebnom uputom Ministarstva financija, poreznim obveznicima dana je mogućnost da prilagodbu naplatnih uređaja izvrše naknadno. Bez obzira na stopu poreza iskazanu na računima u tom prijelaznom razdoblju, obračun poreza mora se od 1. kolovoza 2009. godine izvršiti po stopi od 23%. Preračunata stopa za povećanju stopu PDV-a od 23% iznosi 18,699187%.

Za isporuke izvršene i račune R-2 izdane do 31. srpnja 2009. godine, PDV se iskazuje i obračunava po stopi od 22%. Ukoliko se radi o izdanim predračunima odnosno računima za predujam sa obračunatih 22%, kod izvršenja isporuke biti će potrebno za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti novi račun sa porezom obračunanim po stopi od 23%, a račun za predujam se poništava (stornira).

Posebni porez na plaće, mirovine i druge primitke

Ovaj novi porez plaća se na plaće i mirovine, primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak (ugovori o djelu), primitke po osnovi dividendi i udjela u dobiti te na mirovine na koje se ne plaća porez na dohodak. Kod plaća radnika, poslodavac-obrtnik dužan je posebni porez obračunati na neto plaću (jer osnovicu čini plaća umanjena za obvezne doprinose iz plaće, premije osiguranja te poreza na dohodak i prireza), ako ona prelazi iznos od 3.000,00 kuna.

Na neto plaću radnika koja iznosi od 3.000,01 kn do 6.000,00 kn posebni porez se plaća po stopi od 2% na cijeli iznos neto plaće. Ukoliko neto plaća iznosi 6.000,01 kn ili više, na cijeli iznos neto plaće obračunava se i uplaćuje posebni porez po stopi od 4%. Porez se uplaćuje u korist Državnog proračuna: na račun 1902 - Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke Oblik i sadržaj izvješća koje se o uplaćenom porezu mora dostaviti Poreznoj upravi do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec još nije propisan.

Napomena: Uputa Ministarstva financija - Porezne uprave s detaljnijim informacijama može se pronaći na: http://propisi.porezna-uprava.hr .

03-08-2009

SURADNJA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Izuzetno povoljan nastup na sajmu u Gudovcu

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom organizira nastup obrtnika na 17. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se od 11.-13. rujna 2009. godine održavati u Gudovcu kraj Bjelovara.
Zajednička suradnja u organizaciji i sufinanciranju nastupa, te prezentaciji međimurskog obrtništva, rezultirala je i izuzetno povoljnom cijenom izlaganja na zajedničkom izlagačkom prostoru ( Paviljon 8A, 90m2 uređenog zatvorenog prostora).
Jesenski međunarodni bjelovarski sajam najveća je sajamska priredba Bjelovarskog sajma, ali i najveća specijalizirana stočarska priredba u zemlji. Prošli je sajam posjetilo više od 55 tisuća posjetitelja, a izlagača je bilo više od 500. To je međunarodni stočarski, gospodarski i obrtnički sajam, sa najvećom ponudom poljomehanizacije na jednom mjestu kad govorimo o sajmovima u RH. Vrijednost poslova koji se sklope tijekom ovog sajma, što direktnom prodajom, što sklopljenim ugovorima, mjeri se u milijunima kuna. Neto izložbena površina 16. jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma iznosila je više od 30 tisuća metara četvornih.
Obzirom na dosadašnju tradiciju izlaganja međimurskih obrtnika na ovoj sajamskoj manifestaciji, vjerujemo da će i ove godine velik broj naših obrtnika pronaći interes i predstaviti se na središnjoj sajamskoj manifestaciji Bjelovarsko-bilogorske županije.
Zainteresirani obrtnici se najkasnije do 08.kolovoza 2009. godine mogu prijaviti u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, kontakt osoba Robert Varga, tel/fax 311-515, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr zbog pravovremene organizacije i definiranja zajedničkog nastupa.
31-07-2009

UGOSTITELJI

270.575 potpisa potpore građana zahtjevima ugostitelja

U cilju dobivanja javne potpore za zahtjeve za izmjenu Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Hrvatska obrtnička komora je, temeljem inicijative Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika i odluke Upravnog odbora, od polovice do kraja lipnja organizirala potpisivanje peticije Pravo na izbor u cijeloj Hrvatskoj. Do 15. srpnja prikupljeno je čak 270.575 potpisa građana!

detalji...

29-07-2009

NOVI PROPISI

Izmjene Zakona o zaštiti na radu

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 59/96,94/96,114/03,100/04,86/08,116/08 i 75/09) najveće promjene natale su u dijelu obveze poslodavaca koji mora kontinuirano pratiti promjene procesa rada i procjenjivati možebitne opasnosti. Sukladno tome je radnicima koji nisu obuhvaćeni obvezom redovnih zdravstvenih pregleda po posebnom propisu, utvrđeno pravo da u vremenskom razdoblju od svake tri godine, mogu zatražiti takav preventivni zdravstveni pregled. Propisana je i obveza da svaki poslodavac mora imati osobu zaduženu za provedbu aktivnosti zaštite na radu, te je s druge strane propisano i pravo radnika da kod svakog poslodavca, bez obzira na njegovu veličinu, mogu imati povjerenika za zaštitu na radu.

Nadalje, stupanjem Zakona na snagu, svi poslodavci su dužni izraditi procjenu opasnosti što je do sada bila obaveza samo u djelatnosti industrije,graditeljstva,poljoprivrebe, ribarstva, šumarstva, prometa i zdravstva, te poslodavci u drugim djelatnostima (rad s računalom) za dijelove radnog procesa u kojima postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Prema informaciji dobivenoj od Ministarstva gospodarstva,rada i poduzetništva, Odjel ZNR - Dosadašnja je izrada procjene opasnosti bila uređena u vrlo složenom postupku i stvarala ralativno visoke troškove, te je ovom izmjenom stvorena mogućnost da se provedbenim propisom područje uredi na način da istu poslodavac može izraditi i pratiti sam, odnosno putem svojih stručnih službi. Dakle, sada obvezu izrade procjene opasnosti imaju svi poslodavci, pa proizlazi da se moraju mijenjati i odredbe Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN, br.48/97, 114/02 i 126/03) (ne samo zbog toga). Rečene izmjene Pravilnika su okvirno predviđene za jesen ove godine. Državni inspektorat će u prijelaznom razdoblju do donošenja izmjena Pravilnika postupati po Zakonu, pa će tražiti procjenu opasnosti od svakog poslodavca (Zakon ima pravno jaču snagu od Pravilnika).

28-07-2009

UPOZORENJE

Još jedan pokušaj prijevare besplatne objave podataka

Upozoravamo obrtnike da se pojavio još jedan pokušaj prijevare kroz ponudu navodno besplatnog objavljivanja podataka u imeniku izlagača na sajmovima.
Stiže od tvrtke Expo Guide, sa sjedištem u Mexicu, i (na engleskom) Vas navodi da provjerite upis svoje tvrtke ili JLS na njihovoj web stranici (u kapacitetu izlagača na nekom od lokalnih sajmova). Ta provjera je besplatna, no u prilogu je obrazac koji služi za plaćeni oglas. Obrazac izgleda ozbiljno, i traži od Vas samo potvrdu uobičajenih podataka, pa ako niste pažljivo pročitali pismo, te ste umjesto posjeta web stranici ispunili i potpisali obrazac, mogli bi si stvoriti neugodnu obavezu plaćanja 1181 eura godišnje iduće tri godine za reklamu u Expo Guide vodiču. Sitnim slovima na obrascu piše da pristajete na tu obavezu, pa dobro razmislite prije nego potpišete.
S obzirom da je ovaj način prijevare već dosta poznat, samo Vas podsjećamo da dobro proučite sve dokumente prije no što ih potpišete, kako si ne bi stvorili neugodnu i skupu obavezu.

17-07-2009

CEH PRIJEVOZNIKA

Otvoren Ured za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. odlukom je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatska dobila javnu ovlast za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe na način određen Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, NN 60/08.
Ured digitalnog tahografa otvoren je u Zagrebu, na adresi Ozaljska 10.,a sa zaprimanjem zahtjeva za memorijske kartice digitalnog tahografa započeo je 24. lipnja 2009.

Dodatne informacije možete dobiti u Uredu digitalnog tahografa ili na Internet adresi http://digitalni-tahograf.akd.hr . Kontakti za pitanja vezana uz postupak izdavanja memorijskih kartica za digitalne tahografe: telefon: 01/3015555, E-mail: digitalni-tahograf@akd.hr

 

16-07-2009

AKTUALNO

Obavijest o objavi Javnog poziva za Projekt bespovratnih poticaja za obrtnike i poduzetnike

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je Javni poziv za Projekt - JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI ZA 2009. GODINU

Korisnici državne potpore po ovom Projektu su trgovačka društva i obrti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija je osnovna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje i usluga vezanih uz proizvodnju, a registrirani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/2007) za Područje C, Odjeljak od 10 do 32, Područje F, odjeljak 41,42, 43 te Područje J, odjeljak 62,koji:

 • - Pozitivno posluju
  - Ostvaruju 25% prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu u 2008.godini
  - Proizvode i usluge više dodane vrijednosti
  - Imaju najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme
  - Imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima

Projekt i potrebnu dokumentaciju možete naći na web stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva: www.mingorp.hr

Zahtjevi za potpore se podnose Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva na propisanom obrascu. Sve dodatne i detaljnije informacije možete dobiti na info telefonu MINGORP-a 0800/234-505, a tekst cjelokupnog projekta i potrebnu dokumentaciju na web adresi: www.mingorp.hr


14-07-2009

AKTUALNO

Okrugli stol - Aktualna gospodarska situacija Međimurske županije

U organizaciji Međimurske županije, a na inicijativu župana Ivana Perhoča, u ponedjeljak, 13. srpnja 2009. u zgradi Scheier u Čakovcu održan je okrugli stol na temu Aktualna gospodarska situacija Međimurske županije. Ideja je bila na jednom mjestu javno progovoriti o svim problemima s kojima se naše gospodarstvo svakodnevno suočava, te je skup kao takav ocijenjen vrlo pozitivno, tim više što su otvoreno o svemu govorili predstavnici gospodarstva, sindikata, banaka i politike. Razgovor i rasprava s međimurskim gospodarstvenicima organizirana je samo dan prije održavanja sjednice županijske Skupštine na kojoj je bio predviđen rebalans proračuna za oko 48 milijuna kuna. Naime, novi je župan prije kresanja proračuna želio čuti najsvježije podatke s trena i stanje u kojem se trenutno nalazi međimursko gospodarstvo.
A podaci ne ulijevaju optimizam. I dok je međimursko gospodarstvo još prošle godine bilježilo uzlet, prvi, doduše paušalni podaci za ovu godinu pokazuju pad izvoza za 30%, odnosno, izjednačenost izvoza s uvozom. Punjenje županijskog proračuna u prvih šest mjeseci ove godine ostvareno je u visini od 26%, dok su istodobno rashodi dosegnuli 31%. U najvećim problemima su prerađivači, tekstilci i obućari. Probleme sve više osjećaju i do jučer solidni građevinari. Prema riječima Slavka Faltaka, predsjednika međimurskih obrtnika, u prvih šest mjeseci, broj naših obrtnika pao je za 2%, odnosno za isti postotak kao i cijele prošle godine. Doduše, napomenuo je Faltak, obrtništvo bilježi u posljednje vrijeme konstantni pad, što zbog centralizacije države, loših i nepoticajnih zakona, nelikvidnosti, sive ekonomije, teškoće s javnim natječajima tako da je ova globalna kriza samo još dodatno potencirala već te postojeće probleme. Isto tako, obrtnici su i svjesni činjenice kako im županija i ne može puno pomoći pa prema državi nastupaju ujedinjeni, zasad, barem iz sjevernih županija.
Da problemi krize nisu od jučer naglasio je i regionalni sindikalni povjerenik Franjo Veble ističući neodgovorno ponašanje politike prema gospodarstvu općenito, gospodarstvenicima a pogotovo prema radnicima i umirovljenicima u proteklih 17 godina.
Nažalost, od pozvanih saborskih zastupnika i državnih tajnika, pomoćnika ministara i ostalih visoko pozicioniranih Međimuraca, prisutna je bila samo saborska zastupnica Nadica Jelaš dok su ostali svoj nedolazak opravdali neodgodivim obvezama.


08-07-2009

MAJSTORSKI ISPITI

Održana promocija novih majstora

Obrtnička komora Međimurske županije organizirala je u utorak, 7.srpnja.2009. godine svečanu dodjelu majstorskih diploma svim majstorima koji su majstorski ispit položili u jesen 2008. i proljeće 2009. godine.
Ukupno su u tom razdoblju u Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispit položila 33 majstora i to u slijedećim zvanjima: 10 frizera, 6 soboslikara-ličioca, 4 zidara, po 3 očna optičara i plinoinstalatera, 2 elektroinstalatera te po 1 tesar, kuhar, elektromehaničar, alatničar i stolar.
Na prigodnoj svečanosti, diplome majstora primili su Ana Zdolec, Milena Jalšovec, Andreja Leskovar, Andrina Pintar, Dunja Klajn, Lana Matjačić, Blaženka Bašek, Neli Bistrović, Petra Topličanec i Nino Kukovec (sve frizeri), Mario Višnjić, Tomica Majerić, Josip Patafta i Ivica Puklek (zidari), Renato Dodlek, Tomislav Varga, Miroslav Novak, Ivica Ladić, Danijel Srša i Nikola Bajzek (soboslikari-ličioci), Davor Mustafčić, Ivana Matanović, Lidija Dukarić (očni optičari), Mladen Rojko, Ignac Štefan i Nikola Mihalec (plinoinstalateri), Josip Rihtarec i Zdenko Novinščak (elektroinstalateri), Mario Vurušić (tesar), Vlado Bogomolec (kuhar), Božidar Kolac (elektromehaničar), Alen Pahek (alatničar) i Siniša Srnec (stolar).
Novim majstorima čestitke su uputili predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak i međimurski župan Ivan Perhoč, koji su posebno istakli izuzetnu važnost koju u obrtništvu i cjelokupnom gospodarstvu imaju stručni kadrovi i cjeloživotno obrazovanje. Uz njih, samoj dodjeli majstorskih diploma pridružio se i zamjenik međimurskog župana Anđelko Horvat.
U Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, jesenskom roku koji će se održati u rujnu ove godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 01. kolovoza 2008. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.
Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313 - 971.

23-06-2009

MESAP 2009.

Na 11.MESAP-u izlagali obrtnici iz devet obrtničkih komora

U Nedelišću kraj Čakovca od 19. do 21. lipnja održan je 11. međimurski sajam poduzetništva MESAP 2009. U sklopu sajma otvoreni su i 10. stočarska izložba Međimurske županije te 7.sajam vina i vinarske opreme.
Na oko 15.000m2 i 4500m2 zatvorenog izložbenog prostora izlagalo je oko 410 izlagača iz Međimurja, drugih hrvatskih županija, Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Slovačke te Slovenije, a prema podacima organizatora izlagači su ove godine zakupili 6% više izložbenog prostora nego lani. Uz visoki sajamski komfor koji pružaju novoizgrađena sajamska dvorana i susjedna dvorana ATON, te uređen vanjski izložbeni prostor, MESAP je izlagačima i posjetiteljima pružao visoku razinu usluge u rangu regionalnih sajmova europskog tipa.
U sklopu sajma organizirano je više poslovnih i stručnih skupova odnosno okruglih stolova, kao i vođene degustacije, prezentacije, aukcije, natjecanja učenika, nagradne igre, koncert, te ostali posjetiteljima atraktivni sadržaji, a na kraju su dodijeljene i nagrade za najbolje izlagače u pet kategorija: najbolji hrvatski proizvod, najbolji tradicionalni obrt, najbolje uređen izložbeni prostor, najuspješnije predstavljanje Međimurske županije te nagrada za kontinuitet izlaganja.

Obrtnička komora Međimurske županije i ove je godine predstavljala svoje aktivnosti na vlastitom izložbenom prostoru od 24m2, obilježavajući i Godinu prilagodbe EU.

Jedanaesti međunarodni sajam poduzetništva MESAP 2009. otvorio je ravnatelj Uprave za obrt Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva Darko Horvat. Osim drugih visokih dužnosnika i brojnih gostiju, među kojima je bio i Mato Topić, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, otvorenju trodnevnog sajma prisustvovao je i velik broj gospodarstvenika, što je jasan dokaz porasta interesa za ovim već renomiranim međunarodnim sajmom.


17-06-2009

UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Međimurci potpisivali peticiju protiv zabrane pušenja

Udruženje ugostitelja Međimurja priključilo se akciji Hrvatske obrtničke komore, te je danas u tri međimurska grada, Čakovcu, Prelogu i Murskom Središću organiziralo potpisivanje peticije za izmjenu Zakona o organičavanju uporabe duhanskih proizvoda Pravo na izbor.

Peticija je osim na središnjim gradskim trgovima, potpisivana i u ugostiteljskim objektima diljem Međimurske županije, u kojima će se peticija potpisivati do kraja ovog mjeseca. - Od početka primjene novog Zakona bilježimo pad prometa od 40-70 posto u lokalima bez terasa, te 20-40 posto u lokalima s ljetnim terasama, dok su najviše izgubili ugostitelji u trgovačkim centrima koji su gotovo izgubili sve goste - naglasio je Ivan Štefičar, član Upravnog odbora Udruženja ugostitelja Međimurja. Vidljivo zadovoljni odazivom, podrškom i komentarima građana koji su potpisivali peticiju, u Udruženju ugostitelja su sigurni u uspjeh akcije koja će potrajati do 30.lipnja.

09-06-2009
PROMOCIJA OBRTNIČKIH ZANIMANJA

Učenici posjetili obrtničke radionice


Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s međimurskim obrtnicima i osnovnim školama, tijekom cijele školske godine nizom aktivnosti provodi promociju obrtničkih zanimanja. Završna faza cjelogodišnjeg promotivnog projekta održana je početkom lipnja. Naime, učenici sedmih i osmih razreda koji su pokazali interes za upisom u srednje strukovne škole organizirano su posjetili radionice međimurskih majstora, te su se upoznali s djelatnostima koje ih zanimaju. U projektu su sudjelovali Dragica Horvat (Prepelica Otok, zanimanje kuhar), Željko Šupljika (RTV servis Donji Kraljevec, zanimanje elektroničar-mehaničar), Kristijan Štampar (Bravarija Štampar Prelog, zanimanja bravar i strojobravar), Dražen Novak (Soboslikar Prelog, zanimanje soboslikar-ličilac), Branko Blešć ( Restoran Kristal Čakovec, zanimanja kuhar i konobar), Josip Škvorc ( Centralno grijanje Škvorc Mala Subotica, zanimanje instalater centralnog grijanja i klimatizacije), Ivica Kikelj ( Stolarija Kikelj, Lopatinec, zanimanje stolar) i Slavko Faltak (Soboslikar i ličilac Čakovec, zanimanje sobolikar-ličilac).
Zadovoljni projektom, u Komori najavljuju još sveobuhvatniju promociju obrtničkih zanimanja u idućoj školskoj godini.


01-06-2009
SURADNJA OBRTNIČKE I GOSPODARSKE KOMORE

Međimurski obrtnici uključeni u akciju Kupujmo hrvatsko u Čakovcu

U cilju kontinuirane promocije kvalitete hrvatskih proizvoda, te buđenja svijesti građana na kupovanje i trošenje domaćih proizvoda, čime doprinose jačanju gospodarstva i očuvanju radnih mjesta u Hrvatskoj, Hrvatska gospodarska komora i ove godine od travnja do rujna provodi akciju Kupujmo hrvatsko.
U društvu stotinjak izlagača iz svih dijelova Hrvatske, svoje su proizvode na Trgu Republike u Čakovcu u petak, 29. svibnja 2009. godine na Trgu Republike u Čakovcu predstavili i međimurski obrtnici; Krojački obrt ANNA iz Murskog Središća, Izrada dječjih igračaka ŠIK iz Čakovca, Krojački obrt KOP iz Murskog Središća, Radionica kolača Monika iz Ivanovca, R&S socks proizvodnja čarapa iz Čakovca i Izrada tradicijski suvenira Terakota iz Mačkovca.
Akcija Kupujmo hrvatsko započela je 20. travnja u Puli, a planirani završetak je 19. rujna 2009. na Trgu bana J. Jelačića u Zagrebu.

17-05-2009
2. OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE

Srebro zlatnog sjaja

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore u hotelskom kompleksu Solaris kraj Šibenika, 15. i 16. svibnja održane su 2.Obrtničke sportske igre (OSI) na kojima su sudjelovale ekipe iz svih područnih obrtničkih komora uključujući i ekipu Obrtničke komore Međimurske županije. Više od 640 sudionika iz svih krajeva Hrvatske natjecalo se u šest sportskih disciplina (muškarci su se natjecali u malom nogometu, stolnom tenisu, kuglanju i tenisu, žene u stolnom tenisu, tenisu, kuglanju i pikadu, te zajedno u potezanju užeta (ekipa u sastavu šest muškaraca i tri žene)).
Međimurski obrtnici osvojili su po dva zlata ( Vesna Wrana (stolni tenis) i Davor Labazan (stolni tenis)), jedno srebro ( Dražen Korent (stolni tenis)), te dvije bronce (Stanislav Žinić (tenis) i malonogometna ekipa). S ukupno osvojenih 10 bodova međimurski obrtnici zauzeli su drugo mjesto ovogodišnje liste najuspješnijih.

07-05-2009

2009.-GODINA PRILAGODBE EU

Europski tjedan obilježen u Čakovcu

U okviru Europskog tjedna, od 2. do 12. svibnja ove godine, Čakovec je 5. svibnja posjetio EU-bus s info štandovima na kojima su se dijelili promotivni materijali o Europskoj uniji. Na središnjem čakovečkom trgu gostima su se predstavili i obrtnici i udruge koje promiču i čuvaju tradicijsku međimursku baštinu.
Kod EU-busa građanima su se u nazočnosti čakovečkog gradonačelnika Branka Šalamona i međimurskog župana Josipa Posavca obratili zamjenik šefa delegacije Europske komisije u RH David Hudson, veleposlanik Italije Alessandro Pignatti Morano Di Custoza, zamjenica veleposlanice Kraljevine Nizozemske u RH Willemijn van Haaften, generalni konzul Ujedinjenog Kraljevstva u RH Chris Hodge i gospodarski ataše Republike Češke Tomislav Kuchta. Svi izrazili podršku nastojanjima hrvatske da uđe u EU, a gosti su obišli i Međimursko Veleučilište gdje su studentima održali predavanje na temu Hrvatska na putu u EU.
U srijedu, pak je održana tribina Izvoz u EU kako prebroditi krizu - konkretne mjere pomoći izvoznicima, na kojoj su uz župana Posavca i predsjednika HGK ŽK Čakovec, govorili državni tajnik MINGORP-a g. Leo Begović, potpredsjednik Hrvatskih izvoznika g. Dubravko Miholić, ravnateljica izvoza HBOR-a gđa Maričković Putrić i vodeći hrvatski ekonomski analitičar dr.sc. Ante Babić. Tribini se odazvalo pedesetak međimurskih gospodarstvenika.

22-04-2009
STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Sastanak s ravnateljima osnovnih škola

S obzirom na smanjeni interes upisivanja trogodišnjih obrtničkih zanimanja, predstavnici Obrtničke komore Međimurske županije održali su 21. travnja ove godine sastanak s ravnateljima osnovnih škola. Sastanak je održan kao dio aktivnosti promocije deficitarnih obrtničkih zanimanja. Predsjednik Komore Slavko Faltak i stručni suradnik za obrazovanje Kole Mihajlov, obrazložili su osnovni program i ideju ovogodišnje promocije, te su od ravnatelja zatražili potpunu suradnju u smislu organizacije roditeljskih sastanaka i provođenja anketiranja učenika sedmih i osmih razreda. Na sastanak se odazvalo 70% ravnatelja od ukupno 30 međimurskih osnovnih škola, što je zadovoljavajući rezultat. Od svih je dobivena potpuna podrška kod provođenja navedenih aktivnosti, a neki su dali i nove ideje i savjete u promociji. Osnovna ideja jest zainteresirane učenike grupirati prema području i prema zanimanjima, te ih organiziranim prijevozom odvesti u jedan radni dan obrtničkih radionica, kako bi im se na najbolji mogući način demonstriralo pojedino zanimanje. Nakon sastanka s ravnateljima uslijedilo je provođenje ankete, na temelju čijih će se rezultata krenuti u daljnje aktivnosti.


20-04-2009
OBAVIJEST OBRTNICIMA

Izlet u Austiju i Njemačku

Nakon vrlo uspjelih organizacija izleta u Prag, Bratislavu, Beč, Budimpeštu i Italiju, Obrtnička komora Međimurske županije, po četvrtu godinu za redom priprema za sad već tradicionalno rujansko druženje međimurskih obrtnika. Na prošloj su sjednici članovi Upravnog odbora prihvatili ponudu za izlet u Austriju i Njemačku , odnosno aranžman Dvorci Ludwiga Bavarskog. Zainteresirani obrtnici mogu se prijaviti u Obrtničkoj komori Međimurske županije na tel/fax 312-643, gdje će dobiti i sve dodatne informacije o izletu.

15-04-2009

AKTUALNO

Iz čakovečke Područne službe HZZ-a

U evidenciju zaposlenih u prva tri mjeseca ove godine prijavljeno je 1.618 osoba, a istovremeno je brisano 1.025 osoba. Tako je tromjesečni barometar zapošljavanja u minusu za 560 radnih mjesta, izvjestila nas je Marina Kodba iz čakovečke Područne službe Zavoda za zapošljavanje.
Nezaposlenost je porasla i zbog povećanog priljeva novoprijavljenih direktno iz radnog odnosa i smanjenog broja brisanih iz evidencije zbog zapošljavanja, što je posljedica trenutne gospodarske situacije. Prvo tromjesečje ove godine obilježio je konstantni rast nezaposlenosti koja je u odnosu na lanjsko prvo tromjesečje povećana za 3,8 posto.
Povećanje broja nezaposlenih promijenilo je i strukturu nezaposlenih. Novopridošli na burzu smanjili su udio starijih od 50 godina, učešće žena, kao i udio onih koji na posao čekaju do šest mjeseci. To samo znači da su u posljednje vrijeme posao izgubili i mlađi muškarci koji su kratko na burzi rada. Tako da se novoj poboljšanoj strukturi nezaposlenih uopće ne treba veseliti niti je gledati u pozitivnom kontekstu - dodaje Kodba.


10-04-2009

AKTUALNO

Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je 09.travnja u dnevnom tisku šest natječaja za dodjelu novčanih potpora, odnosno za sufinanciranje projekata koji potiču razvoj različitih segmenata poljoprivredno-prehrambene djelatnosti, ruralnih krajeva te selektivnih oblika turizma oslonjenih na seoska područja.

Izdvajamo natječaje na koje se mogu prijaviti i registrirani poljoprivredni obrti :

 • Opremanje prodajnih mjesta namijenjenih za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG),
 • Program uređenja i opremanja objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-ima).

Rok za podnošenje zahtjeva na oba natječaja je 30.travnja 2009.godine.

Detalji natječaja, kao i zahtjevi te obrasci za prijavu za svih šest natječaja mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

09-04-2009

AKTUALNO

Bespovratna sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva od danas, 9. travnja 2009. godine, započinje s objavom javnih poziva za projekte poticanja poduzetništva.

Za provedbu Operativnog plana osigurano je 340.329.682 kuna, a sukladno antirecesijskim mjerama projekti su usmjereni prema efikasnijim i učinkovitijim potporama i to u pet ključnih područja:

Konkurentnost i inovacije
Poduzetnička infrastruktura
Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite
Obrazovanje za poduzetništvo
Obrtništvo

Pri tome je najviše sredstava 55.900.000 kuna planirano za projekt Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva odnosno za potpore za uvođenje novih tehnologija, sustava upravljanja kvalitetom i tehničkog označavanja, kao i za marketinške aktivnosti poduzetnika. Kroz novi Pilot projekt Gazele potpore se usmjeravaju prema brzorastućim proizvodnim tvrtkama, kojima se u trogodišnjem razdoblju isplaćuje do 1.400.000 kuna. Planom je predviđen i nastavak ulaganja u razvoj poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave, te potpore za rad i jačanje razvojnih agencija, poduzetničkih centara i inkubatora i tehnoloških parkova.

Važnu ulogu u provedbi Operativnog plana i ove će godine imati Hrvatska agencija za malo gospodarstvo-HAMAG, koja će zaprimati zahtjeve za većinu projekata. Na internet stranici ministarstva www.mingorp.hr poduzetnicima su dostupni svi projekti, javni pozivi i potrebni obrasci. Poduzetnici koji žele ostvariti potporu trebaju dostaviti zahtjev i potrebnu dokumentaciju u roku 45 dana od dana objave javnih poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu ministarstva 0800-234-505.

03-04-2009

AKTUALNO

I suveniri međimurskih obrtnika na izložbi suvenira u Opatiji

Na izložbi proizvođača suvenira Hrvatske Kvarner EXPO koja će se od 8. do 11. travnja 2009. održavati u Opatiji, na zajedničkom izlagačkom prostoru predstavit će se i devetero čuvara tradicije najsjevernije hrvatske županije.

U organizaciji Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije posjetiteljima izložbe biti će predstavljeni autohtoni oblici lončarskih proizvoda ukrašenih na tradicijski način obrta Terakota, vlasnice Đurđice Horvat iz Mačkovca. Nada Mace, vlasnica Čipke iz Čakovca predstavit će originalnu svetomarsku čipku, a Srećko Radek iz Držimurca ručno izrađene izvorne suvenire od drva. Vlasnica obrtničke radionice Šik iz Čakovca, Ksenija Kolarić, etnografsku baštinu kraja med Murom i Dravom nastoji očuvati izradom minijatura međimurskih narodnih nošnji i rukotvorina s tradicijskim motivima, dok umjetnički obrt Keramika Wrana, vlasnice Vesne Wrana iz Čakovca, unikatima izrađenima na temu međimurskog kraja, pridodaje i motive karakteristične ostalim dijelovima Hrvatske. U Opatiji se već nekoliko godina za redom predstavlja i Keramika Vrbanec, vlasnice Ivanke Vrbanec iz Mačkovca čije su rukotvorine poznate diljem Europe, a tu će biti i čakovečki B unique Krešimira Bajsića koji izrađuje poklone dobrog ukusa i stila. Ponuda međimurskih izlagača biti će zaokružena bučinim ulje Sušare i trgovine Siladi iz Kotoribe i vrhunskim voćnim rakijama i likerima Myrtillusa iz Šenkovca.

Kako su na jučerašnjoj konferenciji za novinare predstavljajući Kvarner EXPO i izlagače naglasili Barbara Marciuš Plaftak iz Upravnog odjela za gospodarstvo Međimurske županije i Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove Obrtničke komore međimurske županije, zajednička suradnja usmjerena je na konkretnu zajedničku promociju međimurskog obrtništva, na ciljano osmišljen način sa sustavnim i stalnim podizanjem kvalitete marketinških aktivnosti. Tome u prilog ide i tiskanje brošure Rukotvorine i suveniri - 100% međimursko koja je uz pozive na izložbu u Opatiji poslana na više od stotinu adresa suvenirnica i Turističkih zajednica diljem Hrvatske.

Suradnja Obrtničke komore i Međimurske županije nastavlja se i dalje kroz zajedničku organizaciju i financijsku potporu obrtnicima za predstavljanje na sajmovima u Osijeku, Splitu, Gudovcu, Križevcima i Celju.

02-04-2009

AKTUALNO

Program prekogranične suradnje IPA predstavljen u Čakovcu

Potpisivanjem Memoranduma o suglasnosti za IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2007.-2013., jučer, 1. travnja 2009. godine u Čakovcu je obilježen i formalni početak programa koji kroz široki spektar programskih aktivnosti u sklopu dvaju prioriteta - održivog okoliša i turizma te razvoja gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta, korisnicima nudi mogućnost raspolaganja s gotovo 12 milijuna eura.

Brigitta Mikulas, voditeljica upravljačkog tijela za IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska i Milivoj Mikulić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva pohvalili su vrlo kvalitetnu suradnju na svim dosadašnjim programima prekogranične suradnje, u koje je uz Mađarsku i Hrvatsku bila uključena i Slovenija. Izrazili su nadu da će kroz ovaj program suradnja i projekti postati još kvalitetniji, obzirom da nam se nudi mogućnost raspolaganja s bitno većim financijskim sredstvima, no što je to bilo ranije.

Natječaj je objavljen 26. ožujka i otvoren je 90 dana, a krajnji rok za prijavu je 24. lipnja 2009. godine. Projekte mogu prijaviti: neprofitne organizacije, tijela regionalne i lokalne vlasti, fondacije, udruge, javna neprofitna poduzeća, obrazovne institucije i komore. Projektni prijedlog mora uključivati barem jednu organizaciju iz prihvatljivog područja u Mađarskoj i barem jednu iz prihvatljivog područja u Hrvatskoj.

S mađarske strane u programu mogu sudjelovati županije Zala, Somogy i Baranya, a s hrvatske strane pogranične županije Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska. Uz njih, s najviše 20 posto novca EU-a, raspoloživog u programu, mogu sudjelovati i Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

Više informacija o natječaju bit će dostupno na Informativnim danima koje organizira Zajedničko tehničko tajništvo (JTS): 7. travnja 2009.- Osijek, 9. travnja 2009.- Virovitica, 22. travnja 2009.- Koprivnica, 23. travnja 2009.- Čakovec, dok su natječajna dokumentacija, opis postupka za prijavu projektnog prijedloga i detaljne informacije dostupne na www.hu-hr-ipa.com .

26-03-2009

SAJAM POSLOVA 2009.

I Obrtnička komora Međimurske županije na Sajmu poslova 2009.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec organizira drugi Sajam poslova u Međimurskoj županiji. Osnovni ciljevi Sajma su omogućavanje bolje usklađenosti između ponude i potražnje na tržištu rada, povećano zapošljavanje, dostupnost i razmjena svih informacija značajnih za tržište rada, dostupnost informacija o mogućnostima obrazovanja i stipendiranja, informacije o poduzetničkim zonama i potrebama za zapošljavanjem u tim zonama, kao i povezivanje svih dionika koji se bave problematikom zapošljavanja. Sajmom želimo potaknuti sve sudionike na tržištu rada na razmišljanje o važnosti ljudskih potencijala kao preduvjeta za uspješno poslovanje.

Sajam je namijenjen poslodavcima, nezaposlenim osobama, osobama kojima prijeti otkaz, učenicima završnih razreda srednjih i osnovnih škola, roditeljima čija su djeca pred odabirom zanimanja i svim ostalim osobama koje žele upravljati svojom karijerom. Značajnu podršku organizaciji Sajma daju pokrovitelji - Međimurska županija, Gradovi Čakovec, Prelog i Mursko Središće i partnerske institucije kao što su obrazovne institucije, komore, razvojne agencije. Zavod za zapošljavanje jedino u partnerskom odnosu sa svim ostalim dionicima na tržištu rada može značajno doprinijeti poboljšanju situacije na tržištu rada.

Sajam poslova se održava danas, 26.03.2009. godine u dvorani Graditeljske škole Čakovec u trajanju od 10.00 do 17.00 sati. Više informacija na www.hzz.hr.

23-03-2009

AKTUALNO

Uveden jedinstveni pozivni broj Savjetodavne službe HOK-a

Hrvatska obrtnička komora (HOK) uvela je jedinstveni pozivni broj Savjetodavne službe 062 000 026 za sva područja savjeta i za sve dijelove Republike Hrvatske. Broj 062 000 026 aktivan je od danas, 23. ožujka.

detalji..

20-03-2009

UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Održana Gastro izložba - Međimurje 2009. godine

U cilju promoviranja i zaštite starih tradicionalnih jela te njihovog prezentiranja kroz turističku ponudu najsjevernije hrvatske županije, Udruženje ugostitelja Međimurja je u četvrtak, 19.ožujka 2009. godine u Restoranu Kristal u Čakovcu organiziralo drugu Gastro izložbu - Međimurje 2009.godine.

Brojnim edukativnim i promotivnim aktivnostima, Udruženje ugostitelja Međimurja nastoji poboljšati ponudu i uslugu kraja med Murom i Dravom koje je biranom ponudom jela i pića, te vrhunskom uslugom postalo prepoznatljivo diljem naše domovine.

-Prošle godine započeli smo s organizacijom prve Gastro izložbe. Bez lažne skromnosti, zajednička organizacija ugostitelja i Udruženja bila je pun pogodak. Odlične ocjene, dobre kritike, puno prostora u medijima. Posebno nam je drago što su naš trud prepoznali prijatelji iz drugih županija i što su nam dali punu podršku u realizaciji našeg cilja.-, istaknula je Dragica Horvat, predsjednica Udruženja ugostitelja Međimurja na svečanom otvorenju izložbe mozaika boja, okusa i mirisa autohtone međimurske kuhinje na kojoj su, između ostalih gostiju i uzvanika, sudjelovali i predstavnici turističkih zajednica, komora, udruženja i cehova ugostitelja iz obrtničkih komora Varaždinske, Karlovačke i Koprivničko-križevačke županije i Grada Zagreba, te Sekcije gostincev Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor.

Na izložbi međimurskih autohtonih jela predstavili su se Pansion Ilonka vlasnice Mirjane Čanadi iz Murskog Središća; Gradska kavana Lovac vlasnika Damira Dominića iz Preloga; Restoran Kristal vlasnika Branka Blešća iz Čakovca; Restoran Bella Donna, vlasnice Božice Peras iz Čakovca; Restoran Međimurski dvori, vlasnika Marijana Martinjaša iz Lopatinca; Restoran Lord, vlasnika Dragutina Lisjaka; Restoran Prepelica vlasnice Dragice Horvat iz Otoka; Caffe bar Oreški, vlasnice Dubravke Oreški iz Macinca; Kavana Dravski vir, vlasnika Zvonimira Dravca iz Donje Dubrave; Kavana Argentina, vlasnika Damira Medveda iz Kuršanca i Caffe bar Micika, vlasnice Micike Posel iz Vugrišinca.

Ugostiteljima su se izborom tradicionalnih međimurskih kolača pridružila i Radionica kolača Monika, vlasnice Marije Počekaj iz Ivanovca, Sušionica i trgovina Siladi, vlasnika Josipa Siladija iz Kotoribe predstavila je domaće koščično (bučino) ulje, a Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Petković iz Šenkovca domaću žganicu, rakiju vilijamovku i rakiju od marelica.

Posjetitelji su mogli degustirati i vina Društva vinogradara i vinara Međimurja Hortus Croatiae, a tu su bile i mlade ugostiteljske snage, učenici Srednje škole Prelog koji su demonstrirali flambiranje jela i pripremanje koktela.

Uz sudionike, posjetiteljima su se predstavili i proizvođači ekološki uzgojene hrane Bernarda Orehovec i MA-SA d.o.o. s prirodnim sokovima. Izvorne međimurske suvenire izložila je Terakota iz Mačkovca, a Poljoprivredna zadruga Puran bednjanskog kraja iz Bednje svoj proizvodni asortiman.

17-03-2009

MEĐUNARODNA SURADNJA

Prijavite se za poslovne razgovore sa slovenskim obrtnicima

Hrvatska obrtnička komora i Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije dogovorile su održavanje poslovnih razgovora obrtnika/poduzetnika Slovenije i Hrvatske, 22. travnja 2009. godine u Zagrebu, ukoliko bude dovoljno zainteresiranih s obje strane.

detalji...

10-03-2009

SKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Antunu Kukovcu i Tomi Paheku diplome za doprinos međimurskom obrtništvu

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije održanoj u petak, 06.ožujka 2009. godine prihvaćeni su Izvještaj o radu za 2008. i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Obrtničke komore Međimurske županije za 2008. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora
Povodom odlaska u mirovinu, a u znak zahvalnosti na dosadašnjem radu i vrlo uspješnoj suradnji, te doprinosu međimurskom obrtništvu, Antunu Kukovcu, autoprijevozniku iz Strahoninca i Tomi Paheku, alatničaru iz Čakovca, na sjednici Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije predsjednik Slavko Faltak uručio je prigodne diplome.
Gospodina Tomu Paheka, u Upravnom odboru Obrtničke komore Međimurske županije zamijenio je Stjepan Novak, strojobravar iz Nedelišća, dok je na mjesto gospodina Antuna Kukovca u Skupštini Komore imenovan Vladimir Dobranić, autoprijevoznik iz Murskog Središća.
Na Skupštini je prezentiran i program Obrtničke štedne banke s prijedlogom za suradnju s obrtnicima. Čelnici Banke su u kraćem izlaganju upoznali nazočne s procesom osnivanja banke, mogućnostima vlasničkih udjela (kroz najavljenu novu emisiju dionica), paletom ponuđenih usluga (krediti, garancijska shema) ciljanih i prilagođenih potrebama i mogućnostima obrtnika, te malih i srednjih poduzetnika. Više informacija o ovoj banci možete saznati u čakovečkoj Poslovnici Obrtničke štedne banke (bivša ZŠKZ Čakovec).

09-03-2009

SAJMOVI

Nastupite na sajmovima u Beogradu i Novom Sadu

Uz potporu i logistiku Hrvatske obrtničke komore te uz sufinanciranje cijene od 50%, možete nastupiti na najvažnijim sajmovima u Srbiji: na 76. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (9.-16.05.2009.) i na 53. Međunarodnom sajmu Tehnika i tehnička dostignuća u Beogradu (11-15. 05.2009.).

detalji ..

02-03-2009

NATJEČAJI

Ministarstvo turizma objavilo natječaje za obrazovanje kadrova i nove proizvode u turizmu

Ministarstvo turizma je u petak, 27.veljače 2009.godine objavilo dva natječaja za dodjelu bespovratnih financijskih potpora kroz sudjelovanje u Programu obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu te za nove turističke proizvode izlete i paket aranžmane po Hrvatskoj.

Natječaji su objavljeni na web stranicama Ministarstva, pri čemu je onaj za poticanje strukovnog obrazovanja upućen hotelima, turističkim agencijama, obrtničkim komorama, županijama te srednjim strukovnim školama za sufinanciranjem stipendija učenika i studenata, uređenja kabineta za praktičnu nastavu te promociju zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu.

Ukupno je po tom Programu ove godine predviđeno 7,5 milijuna kuna poticaja, a slijedom natječaja Ministarstvo sufinancira 50 posto iznosa stipendija učenika/studenata za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu. S istim će postotkom sudjelovati i u sufinanciranju uređenja kabineta za praktičnu nastavu u srednjim strukovnim školama. Natječaj za sudjelovanjem u Programu obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu otvoren je do kraja travnja ove godine.

Drugim natječajem Ministarstvo ove godine prvi put dodjeljuje potpore turističkim agencijama za osmišljavanje i provedbu novih turističkih proizvoda izleta i paket aranžmana u turistički nerazvijenim hrvatskim područjima, kao i onima u zaštićenim područjima prirode i sličnim. Ministarstvo sufinancira polovicu troškova promocije osmišljenog programa izleta ili paket aranžmana, odnosno s najviše do 20 tisuća kuna po predloženom programu izleta, te do 30 tisuća kuna po programu paket aranžmana. Ukupni iznos dodijeljenih sredstava u ovoj godini po jednoj turističkoj agenciji može biti najviše do 150 tisuća kuna.Taj je natječaj otvoren najkasnije do 30. rujna, a za realizirane programe do 30. studenoga ove godine.

27-02-2009

HACCP sustav

Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje i HACCP vodič za ugostitelje

Prema Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07, do 1. siječnja 2009. godine bilo je potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane uskladiti s odredbama navedenih propisa.

Na temelju dugogodišnje suradnje Hrvatske obrtničke komore i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, izrađeni su Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje i HACCP vodič - Praktična provedba načela HACCP sustava za ugostitelje.

Vodič se u ovom prvom izdanju objavljuje kao Internet izdanje. Kako je ovo prvo izdanje ovakvog vodiča za ugostiteljsku struku, očekujemo da će se kroz implementaciju u praksi pokazati još puno detalja kojima bi se ovaj vodič mogao unaprijediti. Molimo vas da sve konstruktivne i kratko obrazložene sugestije pošaljete na e-mail cehovi@hok.hr kako bi sljedeće izdanje bilo kvalitetnije.

detalji..

23-02-2009

AKTUALNO

Objavljen četvrti natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa namijenjen poticanju poljoprivrede i ribarstva - korisnici sredstava su poduzetnici

U Narodnim novinama broj 23/2009 od 21. veljače 2009. godine objavljen je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1. - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i Mjeru 2. unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda.
Krajnji korisnici sredstava u Mjeri 1 su poljoprivredna gospodarstva (OPG-i, obrti i pravne osobe) u sustavu PDV-a.Korisnici sredstava u okviru Mjere 2 su obrti i društva u privatnom ili mješovitom vlasništvu do 25% udjela državnog vlasništva, te u sustavu PDV, te registrirani za preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi za obje Mjere se utvrđuju bez PDV-a i odnose se na:

 • novu opremu i mehanizaciju uključujući kompjutersku opremu i programe,
 • nove materijale za izgradnju,
 • izdatke izgradnje/rekonstrukcije na temelju ugovora s trećom stranom ( isključeni vlastiti troškovi),
 • opće troškove poput naknada za arhitekte, inžinjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnja prava na patente i licence,
 • troškove uvođenja HACCP-a ili ISO standarda za mjeru 2 ako su u funkciji projekta.

Rok za podnošenje prijava počeo je teći 21. veljače 2009. i traje do 21. travnja 2009. do zaključno 12 sati.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na web-stranici Ministarstva www.mps.hr, a mogu se podići i u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, gdje se mogu dobiti i ostale informacije o provedbi SAPARD programa. Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: Natječaj za SAPARD - ne otvaraj.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranici www.mps.hr, te u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

20-02-2009

SEKCIJA NJEGE TEKSTILIJA I ODJEČE

Prilagodba kemijskih čistionica europskim standardima

Na današnjoj sjednici Sekcije njega tekstilija, koja djeluje u okviru Ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera HOK-a, govorilo se o problemima čistionica s otvorenim sustavom te zahtjevima Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za izradom liste takvih čistionica.

detalji..

19-02-2009

AKTUALNO

HBOR-kreditna linija za proizvođače u krizi

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) pokrenula je novi program Kreditiranje proizvodnje, kako bi omogućila nesmetano odvijanje proizvodnje u razdoblju gospodarske krize te pozitivno utjecala na likvidnost i konkurentnost proizvođača, izvijestili su 19. veljače iz HBOR-a.

Kreditni program prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, a provodit će se putem poslovnih banaka.

detalji..

16-02-2009

SAJMOVI

POTPISAN SPORAZUM O SUFINANCIRANJU NASTUPA NA SAJMOVIMA

Promocija treba ostati prioritet svakog poduzetnika

U petak, 13.veljače, u Scheierovoj zgradi u Čakovcu održan je seminar pod nazivom Sajamskim nastupom do uspjeha na tržištu kojeg su zajednički organizirale Obrtnička komora Međimurske županije i Međimurska županije u suradnji s konzultantskom tvrtkom CBBS iz Zagreba.
U trenutku kad je gospodarstvo u recesiji i kada većina obrtnika nastoji smanjiti troškove, manje su sklonosti za investiranje i bilo kakav poslovni rizik. U takvim, trenutno suženim okolnostima interesa za investiranje, osobito je važno zadržati i privući nove kupce i nove ulagače. Upravo izlaganjem na sajmovima, koje percipiramo kao pokazatelje stanja na tržištu, obrtnicima se pruža prilika da istaknu svoje kvalitete i prednosti svojih proizvoda i usluga.
-. Mislim da ulaganje u marketing i promociju i dalje treba ostati prioritet svakog poduzetnika. Smanjivanjem ili potpunim povlačenjem marketinških aktivnosti, potrošač može steći dojam da vas više nema, da više ne postojite na tržištu. Stoga je vrlo važno upravo sada nastojati zadržati kontinuitet i pokušati zadržati svoju poziciju. Osmišljenim i sustavnim ulaganjem u promociju i nastupe na sajmovima, početni trošak postaje investicija. – istaknuo je u svom izlaganju Berislav Čižmek iz tvrtke CBBS objašnjavajući nazočnim obrtnicima na koji način mogu maksimalizirati svoja ulaganja i izvući što više iz sajamskog nastupa.
Promocija međimurskog obrtništva kroz nastupe na sajmovima, jedan je od prioriteta u radu Obrtničke komore Međimurske županije. Njihov stručni suradnik za informiranje i sajmove, Robert Varga, predstavio je Plan izlaganja na regionalnim i međunarodnim sajmovima u 2009. godini, te je uz prednosti zajedničkog izlaganja istaknuo i mogućnosti sufinanciranja zajedničkog nastupa.

Potpisivanjem sporazuma, međimurski obrtnici još povoljnije na sajmove

Nastojanja za sustavnim podizanjem kvalitete zajedničkih nastupa na sajamskim priredbama, prepoznala je i Međimurska županija, te je za promotivne aktivnosti međimurskim obrtnicima odlučila izdvojiti 70.000 kuna. Uoči seminara, međimurski župan Josip Posavec i predsjednik OK Međimurske županije, Slavko Faltak, potpisali su Sporazum o međusobnoj suradnji koji između ostalog uključuje i sufinanciranje nastupa obrtnika na sajmovima.
Prednost zajedničkog nastupa već će u travnju osjetiti tradicijski obrti. Kako je u svom dijelu izlaganja naglasila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Međimurske županije, Andrea Vugrinović, priprema se zajednički izlagački prostor na izložbi Kvarner EXPO u Opatiji, a već iduće godine međimurski bi se obrtnici mogli pojaviti i na sajmu Gruene Woche u Berlinu.
Da Međimurska županija može postati još atraktivnija turistička destinacija istaknuto je u dijelu seminara u kojem je Nataša Levačić predstavila turistički klaster Sve se tu najde med Murom i Dravom na kojem je gostovala i gospođa Vesna Rajković iz Ministarstva turizma, dok su nakon seminara svi sudionici nazočili otvaranju izložbe Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske baštine Zipka iz Čakovca.

 

12-02-2009

AKTUALNO

Ministarstvo turizma objavilo 12 natječaja za dodjelu potpora u 2009. godini

Ministarstvo turizma objavilo je na svojim web stranicama www.mint.hr dvanaest javnih poziva kojima i u ovoj godini dodjeljuje bespovratne financijske potpore za raznolike razvojne turističke projekte.

Svi su javni pozivi (natječaji) otvoreni tijekom ove godine do iskorištenja sredstava, a rok za prijavu je najkasnije do 30. rujna. Izdvajamo novi natječaj za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije kojim Ministarstvo sufinancira programe i projekte trgovačkih društava i obrtnika do iznosa od 100 tisuća kuna po projektu.

natječaji ..

06-02-2009

AKTUALNO

Postavljanjem realnih ciljeva do izlaska iz krize

U uvjetima globalne povezanosti, svatko od nas na vlastitoj koži manje ili više osjeća nepovoljne učinke gospodarske krize, pa tako ni međimurski obrtnici nisu iznimka. Komentirajući odražavanje gospodarske krize na stanje u međimurskom obrtništvu u izjavama za HTV i Čakovečku televiziju, Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije, izjavio je da su obrtnici odavno naučili što znači brzo prilagođavanje tržištu i novim tržišnim zakonima i ovo neće biti ni prvi, ni zadnji put da podmeću leđa i spašavaju cjelokupno gospodarstvo.
Već duže vrijeme se susrećemo s poteškoćama kada je riječ o obrtnom kapitalu, a posebice s osiguranjem sredstava za nova ulaganja. Najgore što se može dogoditi je ponovno zatvaranje kruga međusobnog neplaćanja, što bi uz nemogućnost dobivanja kredita uništilo cjelokupno gospodarstvo, naglasio je predsjednik Faltak te dodao da zaokret državne politike mora ići u smjeru da se one koji nose gospodarski razvoj ohrabri, ali i da se im realno pomogne.
Naime, ovo je situacija u kojoj se mora vidjeti kako pomoći domaćoj ekonomiji i tko su oni koji stvaraju nove vrijednosti za domaće i inozemno tržište. Iz krize možemo izaći samo postavljanjem realnih ciljeva, prilagođavanjem potrebama tržišta, odgovornosti u poslovanju i poštivanjem normi poslovnog ponašanja. Uostalom, HOK je još krajem prošle godine Vladi RH uputio prijedloge za prevladavanje posljedica globalne krize, u kojima su sasvim konkretna rješenja na konkretne probleme.
Smatram da bi već jedanput trebalo saslušati glas obrtnika, to jest onog dijela gospodarstva koji je najprilagodljiviji. Obrtnici su već davno shvatili da moraju stezati remen. Oni su se naučili na štednju i nikad ne idu u nikakvu investiciju, a da više puta ne razmisle da li tu kunu mogu potrošiti u te investicijske svrhe ili ne, istaknuo je Faltak.

 

03-02-2009

AKTUALNO

Ugostitelji traže odgodu zabrane pušenja u kafićima i restoranima

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a uputit će zahtjev Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi za odgodom primjene dijela Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, zaključeno je na posljednjoj sjednici, održanoj 29. siječnja.

Zakon predviđa zabranu pušenja u kafićima i restoranima od početka svibnja, a Ceh ugostitelja traži odgodu primjene tog dijela zakona od minimum godinu dana, rekao je potpredsjednik Ceha Zlatko Puntijar.

detalji ..

26-01-2009

MAKETING

Besplatna promocija obrtnika na www.hrvatskiproizvod.com

Zagrebačka tvrtka INTRID d.o.o. nas je obavijestila o postojanju novog Internet portala www.hrvatskiproizvod.com ( www.product-of-croatia.com, www.kroatisches-produkt.com, www.produit-de-croatie.com ) svojevrsnom adresaru hrvatskih proizvođača koji nudi besplatnu registraciju Vaših proizvoda, te promiče hrvatsko gospodarstvo.
Portal je preveden na tri strana jezika (engleski, njemački, francuski), a u pripremi su i prijevodi na ruski i španjolski jezik.
Ukoliko ste zainteresirani za ovaj oblik besplatne prezentacije, najljepše Vas molimo da kontaktirate gospođu Dariju Vrbanić (Intrid d.o.o. Remetinečka c.7, Zagreb, tel: 01 660 38 21, gsm: 091 7888 088, e-mail: darija@hrvatskiproizvod.com ).

22-01-2009

AKTUALNO

HOK obilježava 2009. godinu kao Godinu prilagodbe EU

Sjednicom Odbora za obilježavanje 2009. - Godine prilagodbe EU započele su aktivnosti koje će u ovoj godini približiti hrvatskim obrtnicima europske vrijednosti, standarde i norme. Predsjednik HOK-a Mato Topić, ujedno i predsjednik Odbora za obilježavanje 2009. godine kao Godine prilagodbe EU, istaknuo je da smo pred zahtjevnom godinom, koja uz izazove recesijskih učinaka, sa sobom nosi i potrebu prilagodbe Europskoj uniji, u korak sa planovima Republike Hrvatske da pregovore sa EU okonča do kraja 2009. godine.

Program za obilježavanje Godine prilagodbe EU usvojen na sjednici ovog Odbora stoga uključuje niz aktivnosti, kao što je ciklus predavanja za zainteresirane obrtnike o prilagodbi EU, koja će se održati u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu. Pored vlastitih, HOK računa na stručnjake i praktičare iz raznih ministarstava, državnih institucija i partnerskih organizacija iz inozemstva, koji će hrvatske obrtnike upoznati sa praktičnim primjerima o načinu funkcioniranja i poslovanja u Europskoj uniji, kako bi se lakše suočili sa zahtjevima EU tržišta.
O svemu tome, hrvatski obrtnici bit će obaviješteni putem svih medija, Obrtničkih novina, kao i područnih obrtničkih komora i njihovih aktivnosti koje će u interesu promocije tema iz područja prilagodbe EU, one provoditi u suradnji sa lokanim medijima.
Tijekom godine planira se objavljivanje priručnika za poslovanje sa EU (o standardima i certifikatima, zaštiti okoliša i zaštiti na radu), a HOK-ova Godina prilagodbe EU biti će zaokružena jednodnevnom međunarodnom konferencijom Hrvatsko obrtništvo u procesu prilagodbe Europskoj uniji.

21-01-2009

AKTUALNO

Tranzit teretnih automobila isključivo određenim koridorima

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je posebnu Odluku o određivanju javnih cesta, po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku (Narodne novine 145/08, objavljene 15. 12. 2008. godine).

Ovom Odlukom određuje se isključivo kojim koridorima cestovne mreže Republike Hrvatske se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila sa ili bez prikolice, čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, koja su sama ili s priključnim vozilom, dulja od 14 metara.
Ova odluka stupila je na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

S obzirom na nedavna pogrešna tumačenja tranzitnog prijevoza, u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, stavka 47), definicija tranzita je:
Tranzitni prijevoz je prijevoz putnika ili tereta preko teritorija Republike Hrvatske bez ulaska ili izlaska putnika, odnosno utovara ili istovara robe u Republici Hrvatskoj.

Također, u Odluci NN 145/08 navodi se da su obavezni poštivati odluku samo oni koji su u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku.
Sukladno navedenom hrvatski prijevoznici, ako prometuju samo unutar Republike Hrvatske ili imaju prijevoz iz RH u inozemstvo, odnosno iz inozemstva u RH, ne potpadaju pod zahtjev ove Odluke. Tranzitom se smatra samo onaj prijevoz kojemu je RH teritorij prolaza, tj. nema utovara ili istovara robe u RH.

16-01-2009

MANIFESTACIJE

Prijavite se na Obrtničke sportske igre

Ohrabreni prošlogodišnjim uspjehom - osvajanjem ukupnih pobjednika Obrtničkih sportskih igara u Trogiru - i u nadi da će se ponovo istaknuti odličnim rezultatima, međimurski su obrtnici već polako započeli s pripremama za ovogodišnju obrtničku sportsku manifestaciju. I ove će se godine nadmetati u šest sportskih disciplina (muškarci će se natjecati u malom nogometu, stolnom tenisu, kuglanju i tenisu, žene u stolnom tenisu, tenisu, kuglanju i pikadu, te zajedno u potezanju užeta (ekipa u sastavu šest muškaraca i tri žene)).
Svi zainteresirani obrtnici - potencijalni natjecatelji mogu se javiti u Obrtničku komoru Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec. Dodatne informacije saznajte na tel/fax 040 312 643, odnosno putem e-maila ok.cakovec@hok.hr .

15-01-2009
PRAKTIČNA NASTAVA

Započele pripreme za slijedeću školsku godinu

Kako bi srednje strukovne škole mogle planirati upisne kvote za pojedina obrtnička zanimanja u školskoj godini 2009./2010., na petstotinjak adresa licenciranih obrtničkih radionica i trgovačkih društava poslani su anketni obrasci o mogućnostima primanja učenika na naukovanje, čiji će krajnji rezultati uvelike pomoći i u planiranju upisnih kvota, ali i u sastavljanju spiskova licenciranih radionica koji će novim naučnicima uvelike pomoći u pronalaženju radionice u kojoj će obavljati praktični dio nastave.

Licenciranje obrtničkih radionica
Obrtnička komora Međimurske županije poziva sve obrtnike koji su zainteresirani za izvođenje praktičnog dijela naukovanja da se jave i podnesu zahtjeve za izdavanje dozvole, odnosno licence za primanje naučnika za iduću školsku godinu. Uz preslike obrtnice, zahtjevu (kupuje se u Narodnim novinama) se prilažu preslika majstorske diplome, ili diplome fakulteta, više ili visoke škole, odnosno preslika svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju. Zahtjevu se prilažu i preslika potvrde o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ( provođenje ispita organizira Obrtnička komora - cijena 240,00 kuna), te presliku Uvjerenja o osposobljenosti na rad na siguran način, ili Uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu, odnosno drugi odgovarajući dokument.
Cijena izdavanja licence iznosi 400,00 kuna.
Detaljne informacije možete saznati u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.


14-01-2009

MAJSTORSKI ISPITI

Započeo novi ciklus polaganja majstorskih ispita

Prema kalendaru ispita Hrvatske obrtničke komore, u Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Nakon jesenskog roka koji se održao u rujnu i kojem je pristupilo 22 kandidata, za zimski rok se prijavilo 16 kandidata za zanimanja autolimar, dimnjačar, soboslikar-ličilac, plinoinstalater, elektroinstalater, kuhar, stolar, očni optičar i frizer.
Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, jesenskom roku koji će se održati u rujnu ove godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 01. kolovoza 2009. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.
Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.

08-12-2008

SAJMOVI

Novi plan ( sufinanciranja) sajmova za 2009. godinu

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore usvojio je na sjednici 3. prosinca Plan nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2009. godinu te Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu.
Plan nastupa obrtnika na sajmovima za 2009. godinu donosi neke novine o kojima je u studenome raspravljao i usvojio ih Odbor za sajmove i druge promidžbene aktivnosti HOK-a. U Planu međunarodnih sajmova došlo je do promjene kod termina Međunarodnog obrtničkog sajma u Zagrebu, koji će se 2009. godine održati u vrijeme Jesenskog zagrebačkog velesajma (ranijih godina održavao se u sklopu Proljetnog zagrebačkog velesajma). Također, u plan regionalnih sajmova uvršten je i 10. Obrtnički i poduzetnički sajam u Požegi.

Novi plan sajmova

08-12-2008

AKTUALNO

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO MAJSTORU IVANU ŽIŠKOVIĆU, KAMENOKLESARU IZ ČAKOVCA


Obilježena 14. obljetnica OK Međimurske županije

U nazočnosti međimurskog župana Josipa Posavca i njegovog zamjenika Mladena Križaića, čelnika Grada Čakovca i predstavnika susjednih obrtničkih komora, u petak, 05. prosinca u dvorani Scheier u Čakovcu svečano je obilježena 14. obljetnica utemeljenja Obrtničke komore Međimurske županije.

U prigodnom govoru, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije, Slavko Faltak, slikovito je opisao prvih 14 godina OK Međimurske županije - U prvo su nas vrijeme tretirali kao malu bebu s kojom je samo briga, a sada već razmišljaju da bi mogla reći neke pametne stvari i riješiti problem, a postoji i mogućnost da ukoliko ne bude zadovoljna iskaže i svoj adolescentski bunt. Zato je dobro što nas se ponekad sluša, a očekujemo da to bude još i češće.

Proslava obljetnice ujedno je prilika i za isticanje pojedinaca koji su svojim radom pridonijeli razvoju, promociji i časnom zvanju obrtnika, odnosno za dodjeljivanje najviših komorskih priznanja. Tako je nagrada za životno djelo - statua Obrtnik Međimurja, uručena majstoru Ivanu Žiškoviću, kamenoklesaru iz Čakovca, za 37 godina rada u obrtništvu kao uglednom, uspješnom i časnom obrtniku za izuzetan doprinos u osnivanju i razvoju obrtničkih institucija, te za dugogodišnji uspješan rad na promidžbi obrtništva.

Plakete Majstor godine za postignute značajne poslovne rezultate, ostvarena tehnološka unapređenja, postignutu visoku razinu kvalitete proizvoda i usluga, za postignute visoke rezultate u poduci učenika za obrtnička zvanja dodijeljene su Mirjani Čanadi - ugostiteljki iz Murskog Središća, Zlatku Faiću, metalcu iz Mačkovca I Zvonku Trboviću - tokaru iz Nedelišća.

Diplome za izniman doprinos u promidžbi, poticanju i unapređenju obrtništva i obrtničkog komorskog sustava uručene su Veri Antolović - trgovkinji iz Vratišinca, Josipu Fletenu - kovaču iz Preloga, Alojzu Režeku - tesaru iz Cirkovljana, Mirku Šamariji - strojobravaru iz Kuršanca i Željku Vrbancu - tesaru iz Strahoninca.

Na svečanoj proslavi uručena su i priznanja za dugogodišnji marljiv i ustrajan rad u obrtu i razvoju obrtništva, obrtnicima koji ove godine obilježavaju više od 20 godina rada u obrtu.
Priznanja su dobili : Željko Zaspan - metalac iz Mihovljana, Agneza Kovačić - ugostiteljka iz Frkanovca, Ivan Novak - frizer iz Šenkovca, Zlatko Prišlić - ugostitelj iz Macinca, Goran Fatović - ugostitelj iz Brezja, Ivica Pongrac - prerađivač drva iz Donjeg Mihaljevca, Josip Štefan - automehaničar iz Preloga, Antun Poje - trgovac iz Čakovca, Franjo Fabić - plastičar iz Donje Dubrave, Josip Baksa - taksist iz Čakovca, Mladenka Vukšić - ugostiteljka iz Nedelišća, Nevenka Kramar - cvjećarka iz Svetog Jurja u Trnju, Marija Mošmondor - ugostiteljka iz Dekanovca, Franjo Turk - autoprijevoznik iz Šenkovca, Alojz Kovač - elektromehaničar iz Čakovca, Dragica Novak - trgovkinja iz Zasadbrega, Zlatko Kovač - trgovac iz Donjeg Kraljevca, Marija Brozović - krojačica iz Čakovca, Ivica Lesjak - autoprijevoznik iz Pribislavca, Vladimir Srša - ugostitelj iz Prekope, Ljiljana Plačko - trgovkinja iz Kotoribe, Slavica Vrtarić - trgovkinja iz Donjeg Kraljevca i Biserka Ledić - galanteristkinja iz Pušćina.

- Komora kao krovna obrtnička asocijacija na području Županije mora vrednovati rad obrtnika i nagrađivati one najbolje i one koji svojim dugogodišnjim obrtničkim stažom doprinose razvoju gospodarstva Međimurja i cijele Hrvatske. Uz te razloge za dodjelu nagrada Komora se odlučila i iz razloga što su obrtnici na svim nivoima društva neopravdano u vrlo malom broju dobitnici bilo kakvih priznanja. Od njih se uglavnom očekuje da rade, da stvaraju nove vrijednosti, a kod nagrađivanja u prvom planu su neki drugi - istaknuo je na svečanosti predsjednik Faltak.

Ivanu Žiškoviću -nagrada za životno djelo

Gospodin Ivan Žišković, poznati je čakovečki kamenoklesar čiji opus iznimnih radova uz brojne nagrodbne spomenike obuhvaća spomen obilježja znanim velikanima naše povijesti i prelijepe oltare na kojima se služi sveta misa diljem Međimurja i šire.
Nakon što je od svog oca 1972. godine preuzeo klesarsku radionicu, gospodin Žišković već 37 godina pridonosi obrtništvu kao ugledan, uspješan i častan obrtnik kojem su obećanje i dana riječ svetinja. Mnogi ga poznaju kao obrtnika koji dostojanstveno živi i radi, i kao zaljubljenika u svoje znanje i obradu kamena.
Gospodin Žišković bio je i član Upravnog odbora Udruženja obrtnike, te je s nedavno preminulim Andrijom Kovačićem značajno doprinio realizaciji izgradnje Obrtničkog doma, a obnašao je i dužnosti sudskog vještaka i predsjednika komisije za polaganje majstorskih ispita za klesare.
Danas obrt polako preuzima i treća generacija kamenoklesara obitelji Žišković, sinovi Ivan i Damir. No i u sedmom desetljeću života majstor Ivan Žišković pun je ideja kojima zdušno pomaže svojoj obitelji u očuvanju obrtničke tradicije i prenošenju znanja na mlade naraštaje.


04-12-2008

AKTUALNO

I ugostitelji stipendiraju

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s obrtnicima ugostiteljskih djelatnosti i Ministarstvom turzma stipendira i desetero učenika kuhara i konobara iz Srednje škole Prelog. Ovim su učenicima 28. studenoga u Zagrebu uručeni potpisani ugovori o stipendiranju, dok je njihov ravnatelj, Tomislav Gregur ranije u ovom istom Programu potpisao ugovor o sufinanciranju uređenja novog školskog kabineta. Na današnjoj su konferenciji za novinare predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije, Slavko Faltak i ravnatelj Srednje škole Prelog, Tomislav Gregur govorili o važnosti podizanja kvalitete međimurskog i hrvatskog turizma kroz obrazovanje novih i stručno usavršavanje postojećih kadrova, te promociji zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu. Sasvim je očito da Međimurje bez kvalitetnog kadra za rad u turizmu i ugostiteljstvu ne može parirati ostalim turističkim destinacijama, te da će se i dalje morati ulagati izuzetno mnogo napora u afirmiranje ugostiteljske struke. Ova je zadaća izuzetno teška, jer je potrebno raditi na promjeni navika i razmišljanja ljudi, te na njihovom prilagođavanju potrebama globalnog tržišta, no usporedivši današnje i stanje od prije nekoliko godina, pomaci u profesionalnosti i ukupnoj razini usluge su itekako vidljivi, zaključeno je na konferenciji.

01-12-2008

AKTUALNO

Peti susret obrtnika umirovljenika Međimurske županije

Minutom šutnje za sve obrtnike koji više nisu s nama, u subotu, 29.studenoga u restoranu Kristal u Čakovcu održan je peti po redu susret obrtnika umirovljenika s područja Međimurja, susret koji su i ove godine organizirali Udruženje obrtnika Međimurske županije i Udruženje ugostitelja Međimurja
Inicijativa kojom se željelo pokazati da se o obrtnicima i njihovim problemima razmišlja i nakon njihovog odlaska u mirovinu, prerasla je u tradiciju - naglasio je Ivan Rešetar, predsjednik Udruženja obrtnika Međimurske županije. Gospodin Rešetar je dodao da ga veseli što ovo druženje više nije jedinstveno u Hrvatskoj, jer su i druge komore počele priređivati ovakve susrete, čime pokazuju da obrtnici umirovljenici nisu ostali sami.
Petom susretu obrtnika umirovljenika pridružio se i idejni začetnik druženja obrtnika umirovljenika, Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije. Gospodin Faltak je u prigodnom govoru istaknuo da briga o obrtnicima umirovljenicima ne smije prestati, te da mladi trebaju pronaći uzor u uglednim obrtnicima čija se imena izgovaraju s poštovanjem.
Razmišljanju predsjednika Faltaka, priklonio se i Stjepan Blažeka, predsjednik Odbora za obrtnike umirovljenike Međimurske županije izrazivši zadovoljstvo što se obrtnička tradicija i druženje nastavljaju. Činjenica je da su međimurski obrtnici umirovljenici jedni od organiziranijih u državi, te da postoji potreba za zaštitom naših interesa - dodao je gospodin Blažeka, nekadašnji predsjednik Udruženja ugostitelja Međimurske županije.
Ovom prilikom posebno su istaknuti novoumirovljeni obrtnici Antun Kukovec i Boris Flinčec kojima su uručeni i prigodni darovi.

25-11-2008

AKTUALNO

Oglašavanje u Katalogu obrtništva HOK-a za 2009. godinu

U svrhu promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga s ciljem poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, hrvatska obrtnička komora i ove će godine izraditi Katalog obrtništva (obrtničkih/poduzetničkih proizvoda i usluga).
Katalog obrtništva 2009. bit će izrađen kao i ranija izdanja: tiskani oblik, formata stranice A4 s tekstualnim dijelom (osnovnim podacima o obrtu, traženi vid suradnje) i kolor fotografijama proizvoda i usluga. Katalog je četverojezičan (hrvatski-engleski-njemački-talijanski) i bit će dostupan i u elektronskom obliku na interaktivnom CD-u.
Dodatne informacije potražite na www.hok.hr, ili u Obrtničkoj komori Međimurske županije (kontakt osoba Robert Varga, tel/fax 311-515, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr ).

13-11-2008

OBRAZOVANJE

Potpisani novi ugovori o stipendiranju učenika za deficitarna zanimanja

Od prvog natječaja u siječnju 2004. nakon kojeg je četvero učenika počelo dobivati stipendije, u četiri godine Obrtnička komora Međimurske županije dodijelila je više od stotinu stipendija

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, već četvrtu godinu za redom nastavlja s programom stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, a koji imaju prebivalište na području Međimurske županije. U projekt je od prije dvije godine uključena i Međimurska županija, a od prošle godine u stipendiranje naučnika sa svog područja uključio se i Grad Čakovec.

U nazočnosti roditelja, danas, 13.studenoga, ugovore o stipendiranju nastavka školovanja, potpisali su, budući stolari Luka Jakšić (Domašinec), Emanuel Zoka (Goričan), Petar Conar (Ivanovec), Saša Toplek (Nedelišće), Franjo Klarić (Sveta Marija), Marko Bermanec (Prelog); soboslikar-ličilac Benjamin Baranašić (Orehovica), Elvis Janković (Totovec), Bolta Flac (Čakovec); tesari Ivica Kosi i Goran Pužaj (Vularija) i instalateri grijanja i klimatizacije Davor Božić (Martinuševec) i Zlatko Panić (Selnica) iz Graditeljske škole Čakovec.
Iz čakovečke Tehničke, industrijske i obrtničke škole stipendije će dobivati strojobravar Antonio Turk (Sivica); bravari David Matjačić (Hemuševec), Valentino Novak (Ivanovec) i Denis Vinković (Pretetinec) i elektroinstalater Filip Zadravec (Mursko Središće). Ugovore su potpisali i tokari Igor Pongrac i Tomislav Zoka (Goričan), Filip Vrček (Strahoninec), Denis Tkalec (Palinovec), Zvonimir Mesarić i Nikola Fic (Nedelišće).
Stipendije će dobivati i dvije učenice iz Srednje škole Prelog ; buduće slastičarke, Nikolina Jelenić (Čakovec) i Nikolina Blažić (Gardinovec) i tri buduće krojačice iz Gospodarske škole Čakovec; Suzana Radiković (Sveti Martin na Muri), Biljana Ignac (Orehovica) i Vanesa Lajtman (Ivanovec), a ugovor o stipendiranju je potpisao i autolakirer Mihael Lajtman (Hemuševec) iz Srednje strukovne škole Varaždin.

Kriteriji koje je slijedila komisija odabirući dvadeset kandidata, bili su uspjeh u školi, prihodi članova domaćinstva i broj djece u zajedničkom domaćinstvu.
Ugovore o nastavku stipendiranja potpisalo je i desetero dosadašnjih stipendista, učenika deficitarnih zanimanja. Svi ovi učenici zadovoljili su uvjete na koje su ih obvezivali dosadašnji ugovori, te im se odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurske županije stipendiranje automatizmom produžilo i na ovu školsku godinu.

Čestitajući stipendistima na dosadašnjem radu, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak, posebno je naglasio činjenicu da među učenicima koji primaju stipendiju ima i odlikaša, koji su već osigurali svoja radna mjesta u radionicama majstora obrtnika kod kojih izvode praktičnu nastavu. No još uvijek postoje zanimanja za koja učenici pokazuju premalo interesa, iako im nakon školovanja jamče sigurno radno mjesto. Obrtnička komora će svojim aktivnostima i nadalje nastojati što bolje promovirati deficitarna zanimanja.

Učenicima su čestitali i ravnatelj Uprave za obrt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, gospodin Darko Horvat, međimurski župan Josip Posavec sa suradnicima, te predstavnici Grada Čakovca, predvođeni predsjednikom Gradskog vijeća Grada Čakovca, Veselinom Biševcem.

12-11-2008

IN MEMORIAM

Napustila nas legenda međimurskog i hrvatskog obrtništva

Tužna vijest zatekla je međimurske obrtnike. Nakon kratke bolesti, jučer je u 89. godini života, preminuo Andrija Kovačić, nadaleko poznati čakovečki dimnjačar koji je svojim nesebičnim radom zadužio i međimursko i hrvatsko obrtništvo. Posebne zasluge ima u osnivanju i razvoju obrtničkih asocijacija - jedan je od osnivača i prvi je predsjednik Udruženja samostalnih zanatlija Općine Čakovec još 1968. godine. Velike zasluge, gospodin Kovačić ima i u osnivanju Zanatsko štedne zadruge Čakovec i Zanatske zadruge Napredak, inicijator je izgradnje Obrtničkog centra u Čakovcu i dobitnik najviših priznanja Hrvatske obrtničke komore. Značajan je i njegov doprinos u školovanju i odgoju dimnjačarskih kadrova, te razvoju dimnjačarske službe.
Odlazivši u mirovinu nakon 55 godina obrtničkog staža, dimnjačar Andrija je poručio mladim obrtnicima da ustraju na svom obrtničkom putu, da cijeli život uče i stalno se usavršavaju, te da samo poštenim radom i ljubaznošću grade svoju obrtničku karijeru. I to je jedini pravi pristup i to nam je svojom profesionalnošću, dosljednošću i osmjehom, dimnjačar Andrija svakodnevno pokazivao. Falit će nam dobri maniri stare bečke škole, nevjerojatna pozitivna energija i osmjeh u očima. Falit će nam sve što je činilo lik i djelo našeg dragog dimnjačara Andrije.

 

07-11-2008

AKTUALNO

11 poduzetnika iz Međimurske županije među 505 najboljih malih poduzetnika Hrvatske

U posljednjih 10 godina, sve je veći razvoj i značaj za gospodarstvo malog poduzetništva. Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN broj 29/02) u skupinu malih poduzetnika ubrajaju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva. To su svi poslovni subjekti koji zapošljavaju manje od 250 zaposlenih, ostvaruju ukupni godišnji prihod do 60 milijuna kuna, ili imaju zbroj bilance, ako su obveznici poreza na dobit tj. imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti do 30 milijuna kuna.
Na listi 505 najuspješnijih malih proizvođača u Hrvatskoj, te 105 najuspješnijih malih trgovaca, koje je izradio poslovni tjednik Lider, našlo se i 11 poduzetnika iz naše Županije. Rangiranje je izvršeno na temelju analize 8 kriterija - poslovna izvrsnost, profitabilnost, stvaranje vrijednosti, likvidnost, snaga financiranja, ukupni prihodi, dobit nakon oporezivanja i broj zaposlenih.
Osim navedene liste, Lider je izradio i pregled 105 najuspješnijih malih poduzetnika u uslugama i 715 najuspješnijih malih poduzetnika prema djelatnostima.

Međimurski poduzetnici, njih 10, koji su se našli na listi 505 najuspješnijih malih proizvođača Hrvatske su sljedeći:
GREDIS d.o.o., Novo Selo Rok - 22. mjesto,
FDS STROJOBRAVARSKI OBRT, vl. DRAGUTIN FEKONJA, Nedelišće - 57. mjesto,
TO-MA d.o.o., Savska Ves - 76. mjesto,
FLORIAN LUGITSCH d.o.o., Kotoriba - 110. mjesto,
UNIMER d.o.o., Čakovec - 119. mjesto,
KRIKOVIĆ IVAN -AUTO-KRIKA-CERADE, Nedelišće - 166. mjesto,
BAT d.o.o., Čakovec - 210. mjesto,
CNC-OBRADA d.o.o., Hlapičina - 321. mjesto,
MEĐIMURJE-TEGRA d.d., Čakovec - 339. mjesto,
JB-MODELARIJA BLAŽEKA d.o.o., Čehovec - 477. mjesto.
Na listi 105 najuspješnijih malih trgovaca 59. mjesto zauzela je međimurska tvrtka EURO-UNIT d.o.o., Slakovec.

Analizirajući pregled 715 najuspješnijih malih poduzetnika prema djelatnostima međimurski poduzetnici rangirani su kako sljedi:
Građevinarstvo - instalacije
FLORIAN LUGITSCH d.o.o., Kotoriba - 6. mjesto (od 39)
Građevinarstvo - ceste
MEĐIMURJE TEGRA d.d., Čakovec - 3. mjesto (od 10)
Metali
FDS STROJOBRAVARSKI OBRT,
vl. DRAGUTIN FEKONJA, Nedelišće - 7. mjesto (od 56)
BAT d.o.o., Čakovec - 25. mjesto
CNC-OBRADA d.o.o., Hlapičina - 36. mjesto
JB-MODELARIJA BLAŽEKA d.o.o., Čehovec - 55. mjesto
Reciklaža
UNIMER d.o.o., Čakovec - 6. mjesto (od 12)
Tekstil, koža i obuća
TO-MA d.o.o., Savska Ves - 3. mjesto (od 15)
KRIKOVIĆ IVAN
AUTO-KRIKA-CERADE, Nedelišće - 4. mjesto
Vađenje kamena i soli, te mineralni proizvodi
GREDIS d.o.o., Novo Selo Rok - 1. mjesto (od 18)
Veleprodaja ostalih proizvoda
EURO-UNIT d.o.o., Slakovec - 43. mjesto (od 68)

06-11-2008

SAJMOVI

MESAP BEAUTY - od 12. do 14.prosinca u Nedelišću

MESAP BEAUTY – naziv je zadnje u nizu ovogodišnjih specijaliziranih sajamskih manifestacije koja će se od 12. do 14. prosinca 2008. održati u novoj sajamskoj dvorani u Nedelišću. U mjesecu darivanja, specijalizirani sajam ljepote, kozmetike, vjenčanja, zdravlja, fitness i wellness opreme biti će pravo mjesto okupljanja tvrtki, obrtnika, slobodnih umjetnika, škola, institucija, udruga i svih onih koji će posjetiteljima željeti približiti svoja najnovija postignuća kao i modne trendove.
Uz klasične sajamske aktivnosti, očekuje se održavanje različitih prezentacija i modnih revija, revija frizura, te brojni atraktivni zabavni sadržaji namijenjeni djeci i odraslima.
Više informacija saznajte na www.mesap.hr .

30-10-2008

SAJMOVI

Međimurski obrtnici se predstavljaju na sajmu u Križevcima

Na 11. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se od 07.-09. studenoga održavati u Križevcima predstavit će se i osam međimurskih obrtnika okupljenih na zajedničkom izlagačkom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije.
Uz potporu Obrtničke komore i Međimurske županije na 72m2 uređenog zatvorenog prostora u hali B posjetiteljima će se predstaviti Stolarija, trgovina, pilana Rusak iz Donje Dubrave, Krojački obrt K.O.P. iz Murskog Središća, Izrada metalnih proizvoda Varga iz Strahoninca, ISM vage - Buković iz Donjeg Mihaljevca, Izrada dječjih igračaka Šik iz Čakovca, Izrada tradicionalnih suvenira Terakota iz Mačkovca, Monika - radionica za izradu domaćih kolača iz Ivanovca i B unique - organizacija vjenčanja i izrada suvenira iz Čakovca. Uz obrtnike, na zajedničkom štandu će nastupiti i tvrtka MESAP d.o.o. iz Nedelišća.
Tako će posjetitelji moći vidjeti parket i brodsku lamperiju; zaštitna odijela; kovane, inox i aluminijske ograde; tradicijske obrte i autohtone međimurske suvenire. Posjetitelji će moći uživati u odličnim domaćim kolačima, a svoje će usluge predstaviti i servis vaga i mjernih instrumenata, te po prvi put obrt- agencija za organizaciju vjenčanja.
Na jučerašnjoj konferenciji za novinare o nastupu i zajedničkoj suradnji na promociji međimurskog obrtništva govorili su Andrea Vugrinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Međimurske županije, Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije i Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove.
Istaknuto je da je nastup na sajmu u Križevcima tek početak jačanja suradnje usmjerene na kontinuiranu zajedničku promociju međimurskog obrtništva, što do sada nije bio slučaj. To zapravo znači da će u skoroj budućnosti sve više aktivnosti biti ciljano na osmišljeno i sustavno podizanje kvalitete marketinških aktivnosti, a podrška je najavljena i obrtnicima - izvoznicima i tradicijskim obrtima za koje se predviđaju posebni projekti.

17-10-2008

AKTUALNO

Insolventnost postaje sve veći problem međimurskih obrtnika

Prema rezultatima istraživanja Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Čakovec objavljenima u publikaciji Gospodarski profil Međimurske županije u 2007. godini, u kojoj je jedno od poglavlja i insolventnost međimurskih tvrtki i obrta, na kraju godine čak je 712 pravnih osoba s više od 1.140 radnika imalo blokirane račune, dok su se nenaplaćeni dugovi na kraju prošle godine popeli na čak 194 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu najveći porast od 56,3% bilježi se u nepodmirenim nalazima za doprinose što je porast mnogo veći nego na državnoj razini.
Međimursko obrtništvo ipak ima pokazatelje nešto bolje od onih na državnoj razini. Broj blokiranih računa fizičkih osoba smanjio se na 710, dok je iznos nepodmirenih obveza povećan na 121 milijun kuna. Više od polovice tog iznosa odnosi se na neplaćene poreze, a nešto manje na doprinose.
-Problem je kad se posao ili usluga obavi, a onda se ne može naplatiti. S druge strane, država bi trebala smanjiti broj davanja prema njoj. Ima prevelike apetite - zaključio je Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije komentirajući razultate istraživanja.

15-10-2008

UDRUŽENJE OBRTNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Peti susret obrtnika umirovljenika

Udruženje obrtnika Međimurske županije organizator je petog po redu susreta obrtnika umirovljenika s područja Međimurja. Inicijativa kojom se željelo pokazati da se o obrtnicima i njihovim problemima razmišlja i nakon njihovog odlaska u mirovinu, prerasla je u tradicionalno druženje na kojem se svake godine okuplja sve veći broj sudionika.
Zajedničko druženje obrtnika umirovljenika održati će se u subotu, 29. studenoga 2008. u Restoranu Kristal u Čakovcu s početkom u 19:00 sati. Ukoliko i vi želite biti dio tradicionalne svečanosti, svoj dolazak najavite u Udruženju obrtnika Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel: 040/310-405 i 312-627 gdje ćete dobiti i sve ostale informacije. Obrtnici umirovljenici imaju plaćeni meni.

10-10-2008
Iz područne ispostave HZZ-a

Međimurski poduzetnici zapošljavaju sve više stranaca

Prema najnovijim podacima čakovečke ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, međimurski poslodavci sve češće radnike traže u inozemstvu. Uglavnom su to KV zanimanja u građevinarstvu i meteloprerađivačkoj industriji, od zidara, tesara i armirača, do zavarivača i bravara, ali i kuhara. Zahtjeva za uvozom radne snage sve je više. Tako je ove godine Policijska uprava međimurska izdala 175 radnih dozvola za strance (26 ih je još u obradi), dok je cijele prošle godine izdano 147 radnih dozvola. Najviše radnih dozvola izdano je državljanima Bosne i Hercegovine.
- Ne treba to prihvatiti kao nešto drastično ili katastrofalno. I u zapadnoeuropskim zemljama uvoze se radnici jer domaće stanovništvo jednostavno neke poslove ne želi raditi, pa se javlja manjak radne snage - naglašava Vladimir Zebec, pročelnik čakovečke ispostave HZZ-a, te dodaje kako se nastoji da se ne uvozi radna snaga koje u Međimurju ima, nego samo ona koju poslodavci na domaćem tržištu dulje vrijeme ne mogu pronaći. U tom smjeru razvijaju se i projekti kojima se želi povećati zapošljavanje teško zapošljivih kategorija građana u koje su uključene i pojedine obrtničke radionice.

06-10-2008

OBRAZOVANJE

Majstorski ispiti

Najveći interes kandidata za majstore zidare i soboslikare

Prema kalendaru ispita Hrvatske obrtničke komore, u Obrtničkoj komori
Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Nakon zimskog roka koji je održan u veljači i kojem je pristupilo 16 kandidata, za jesenski rok se prijavilo 23-oje kandidata za zanimanja zidar, soboslikar-ličilac, tesar, očni optičar, alatničar, frizer, elektroinstalater.
Diploma majstora, velikoj je većini potencijalnih obrtnika uvjet za otvaranje obrtničke radionice i za dobivanje licence. Pruža mogućnost vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja, i jedan je od uvjeta koji se sve više traži prilikom javljanja na određene javne natječaje.
Majstorski ispit sastoji se od nekoliko dijelova. Uspješno položen praktični dio
ispita, uvjet je za pristupanje pismenim dijelovima iz struke, prava i pravnih propisa i radne pedagogije, te posljednjem, praktičnom dijelu ispita iz radne pedagogije s naučnikom.
Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, zimskom roku koji će se održati u veljači iduće godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 04. siječnja 2009. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.
Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.

Ispiti o stručnoj osposobljenosti

Cvjećar - aranžer, poslužitelj jela i pića, maser, priprematelj bureka i pizza, priprematelj jednostavnih jela i slastica, vulkanizer, podopolagač, pomoćni prodavač i keramičar, zanimanja su za koja se polažu ispiti o stručnoj osposobljenosti u organizaciji Obrtničke komore Međimurske županije. Polaganjem ispita stječe se uvjet za otvaranje obrta. U Komori možete polagati i ispit iz trgovačkog poslovanja i poznavanja robe, te možete dobiti informacije o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

Prijave za zadnji ovogodišnji rok koji će se održati u prosincu, primaju se do 10. studenoga. Više informacija saznajte od Koleta Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje na tel: 040/ 313 - 971.

03-10-2008

OBRAZOVANJE

Uskoro novi kuharski kabinet u Srednjoj školi Prelog

Ministar turizma Damir Bajs i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije, Dijana Pahek Kovačić, potpisali su Ugovor o sufinanciranju uređenja kabineta u strukovnim školama u školskoj godini 2008./2009.. Omjer financiranja je 50:50. Prema potpisanom Ugovoru, Županija će u sufinanciranju uređenja kabineta za izvođenje stručne nastave za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, u dvije međimurske strukovne škole sudjelovati s iznosom od 262.172,13 kuna. Identičan iznos za dva kandidirana projekta izdvojit će i Ministarstvo turizma čime se ukupna vrijednost penje do iznosa od 524.344,24 kune.
Tako će se u Srednjoj školi Prelog urediti kabineti za izvođenje nastave iz kuharstva i posluživanja opremljeni modernim uređajima i kabinetskim namještajem , dok će Ekonomska i trgovačka škola Čakovec dobiti specijaliziranu učionicu za praktičnu nastavu koja će biti opremljena računalima i računalnom podrškom s područja turizma i ugostiteljstva, te opremom za prezentaciju.
Na natječaju Ministarstva turizma sudjelovala je i Obrtnička komora Međimurske županije kojoj su dodijeljena sredstva za stipendiranje naučnika za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.

29-09-2008

SAJMOVI

SURADNJA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Povoljan nastup na sajmu u Križevcima

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom organizira nastup obrtnika na 11. obrtničkom i gospodarskom sajmu Križevačko-koprivničke županije koji će se od 05. do 07. studenoga 2008. godine održavati u Križevcima.

Zajednička suradnja u organizaciji i sufinanciranju nastupa, te prezentaciji međimurskog obrtništva, rezultirala je i vrlo povoljnom cijenom izlaganja na zajedničkom izlagačkom prostoru.

Zajednički prostor već je rezerviran (HALA B, 60m2 uređenog zatvorenog prostora, izlagački prostor u središnjem dijelu hale otvoren s tri strane) i možete ga vidjeti na web stranici Sajma www.ogs.com.hr .

Obzirom da je prošle godine na sajamskoj manifestaciji u Križevcima sudjelovalo 220 izlagača iz 15 županija, 9 područnih obrtničkih komora i 5 susjednih država, a sajam koji se odvija u halama bivše vojarne posjetilo više od 15.000 posjetitelja, vjerujemo da ćete i Vi pronaći interes i predstaviti se na središnjoj sajamskoj manifestaciji Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko ste zainteresirani za nastup na 11.OGS-u, najljepše Vas molimo da se što prije, a najkasnije do 10.listopada 2008. javite u Obrtničku komoru Međimurske županije, zbog pravovremene organizacije i definiranja zajedničkog nastupa međimurskih obrtnika.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel/fax 311-515, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

26-09-2008

AKTUALNO

Novi kreditni program - Poduzetnik u zoni

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji kojim će MINGORP s dva postotna poena subvencionirati kamate na kredite za malo i srednje poduzetništvo.
Osim MINGORP-a i HBOR-a, u programu sudjeluje i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG). Zajedničkim programom osigurat će se povoljnije financiranje malog i srednjeg poduzetništva, jer je Ministarstvo do kraja ove godine osiguralo pet milijuna kuna za subvencioniranje kamate. Potpisnici Sporazuma očekuju da će to dati dodatni poticaj razvoju malog i srednjeg poduzetništva.
Program je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima koji se bave proizvodno-prerađivačkom djelatnošću i najmanje dvije godine posluju u poduzetničkim zonama.
Cilj je povećati konkurentnost, odnosno izvoz domaćih proizvoda.
Detaljnije informacije možete naći na www.hamag.hr

25-09-2008

SAJMOVI

MESAP AGRO-EKO 17. i 18. listopada 2008. u Nedelišću


MESAP AGRO-EKO naziv je specijaliziranog sajma poljoprivrede i prehrane, ekološke i komunalne opreme i komunalnog uređenja, koji će se po drugu godinu za redom, 17 i 18. listopada 2008.godine održati u novoj sajamskoj dvorani u Nedelišću.
Uz stručne sadržaje i predavanja, u novoj dvorani na 2.048 m2 izložbenog prostora, posjetitelji će moći vidjeti opremu za farme, voćnjake i vinograde, staklenike i plastenike, procesnu opremu za finalizaciju proizvoda na malim gospodarstvima, mehanizaciju, sjemensku robu i zaštitna sredstva…
Kako ističu organizatori, u dva dana izlaganja, kroz stručne skupove, prezentacije i degustacije, želi se omogućiti kvalitetna razmjena informacija, te popularizirati poljoprivredne, prehrambene, ekološke i komunalne teme, odnosno stvoriti prilika da se proizvođači i nositelji razvoja što bolje povežu.

Izlagačima obrtnicima, organizator je pripremio i dodatne popuste. Tako je cijena unutarnjeg standardnog štanda od 12m2 za obrtnike povoljnija za 10%, dok se za veću kvadraturu cijena smanjuje za 15%. Popusti vrijede i za izlagače na vanjskom prostoru. Do 30m2 je popust od 10%, a za veću kvadraturu 15%. Jedini uvjet je da obrtnici prijavnice za nastup pošalju u Obrtničku komoru Međimurske županije, te da uredno podmiruju svoje obveze prema komorskom sustavu.

Dodatne informacije saznajte u MESAP-u d.o.o., Marčec Josipa 27, 40 305 Nedelišće, tel: 040 822 850, fax: 040 822 851, e-mail mesap@ck.t-com.hr , web www.mesap.hr .

22-09-2008

AKTUALNO

Na temelju zaključka Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurja raspisujemo slijedeći

NATJEČAJ

za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja

1. Dodjeljuju se 24 stipendije učenicima za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), s prebivalištem na području Međimurske županije.

2. Grad Čakovec je osigurao sredstva za dodjelu stipendija za 6 učenika s područja Grada Čakovca.

3. Dodjeljuje se 13 stipendija za ugostiteljska zvanja (kuhari i konobari) učenicima na naukovanju u licenciranim ugostiteljskim objektima

4. Zamolbi za dodjelu stipendije treba priložiti:

- domovnicu
- potvrdu škole o statusu redovitog učenika
- kopiju Ugovora o naukovanju
- svjedodžbe o uspjehu u 7. i 8. razredu osnovne škole (učenici 1. razreda)
- svjedodžbu ili potvrdu škole o uspjehu u prethodnom razredu (učenici 2. i 3. razreda)
- dokument o postignutim rezultatima na stručnim natjecanjima
- potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od strane MUP-a
- izjavu o broju i svojstvu članova zajedničkog domaćinstva
- izjavu o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva tijekom 2007.godine
dokumentiranu vjerodostojnim dokumentima (npr. kopija porezne prijave, kopija porezne kartice, preslika isplatnih lista ili mirovina i sl.)
- u slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se tražiti i dodatna dokumentacija

5. Stipendija će biti dodjeljena učenicima koji će ostvariti veći broj bodova na osnovu kriterija školovanja za deficitarno obrtničko zvanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, školskog uspjeha, uspjeha na stručnim natjecanjima, prihoda po članu domaćinstva i broja djece u zajedničkom domaćinstvu.

6. Zamolbe treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, najkasnije do 07. listopada 2008. godine.

7. Dosadašnji stipendisti koji su izvršili ugovornu obvezu dostave ocjena za prošlu školsku godinu (10 stipendista) nisu obvezni podnositi zamolbu, a ostali dosadašnji stipendisti su obvezni podnijeti zamolbu s potrebnom dokumentacijom.

8. Imena učenika kojima će biti dodjeljena stipendija pod točkom 1. i 2. biti će objavljena na oglasnoj ploči Obrtničke komore Međimurja najkasnije do 24.10.2008. godine, a pod točkom 3. nakon potpisivanja Ugovora s Ministarstvom turizma.

19-09-2008

SAJMOVI

Krojački obrt ANNA na MOS-u u Celju

Međimursko obrtništvo, svoju je predstavnicu imalo i na 41. međunarodnom obrtničkom sajmu koji se od 10.-17. rujna održavao u Celju . U društvu sedmero hrvatskih obrtnika koji su svoje proizvode i usluge predstavili na zajedničkom izložbenom prostoru Hrvatske obrtničke komore, nastupila je i Svjetlana Škvorc, vlasnica Krojačkog obrta ANNA iz Murskog Središća.
- Želimo proširiti poslovanje i na tržište Republike Slovenije, te pronaći poslovne partnere preko kojih ćemo naše proizvode plasirati na tržište Europske unije. Predstavljanje na sajmu u Celju i osluškivanje želja i potreba slovenskog tržišta, samo je jedan od iskoraka u našem poslovanju - istaknula je gospođa Škvorc zadovoljna reakcijom posjetitelja koji su za zanimanjem razgledavali moderne kreacije sportskih i elegantnih linija nove kolekcije koja na sebi nosi znak ANNA.

11-09-2008

AKTUALNO

Grad Čakovec odlučio pomoći tradicijskim i umjetničkim obrtima

Radi očuvanja kulturnog nasljeđa i tradicijskih vrijednosti, kao i poticanja njihova razvoja, Grad Čakovec je tradicijskim i umjetničkim obrtima sa svog područja odlučio pomoći s ukupno 50.000 kuna. Temeljem Pravilnika o kriterijima za dodjelu pomoći tradicijskim i umjetničkim obrtima, raspisan je natječaj na koji se vlasnici obrta mogu javiti do 23.rujna 2008. godine.

Potpore su namijenjene poboljšanju uvjeta rada u radionicama, sufinanciranju troškova početne proizvodnje, izlaganju na specijaliziranim sajmovima, te izradi promidžbenog materijala. Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000 kuna.

02-09-2008

AKTUALNO

Andrea Vugrinović, nova pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Međimurske županije već drugog dana nakon preuzimanja nove dužnosti posjetila Obrtničku komoru Međimurja

Jačanje suradnje sa Županijom

Nakon tri godine bez osobe zadužene za gospodarski razvoj, Međimurska županija je krajem srpnja napokon na mjesto pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo imenovala Andreu Vugrinović, dosadašnju direktoricu Regionalne razvojne agencije AZRA iz Varaždina. Već drugog dana nakon što je preuzela novo radno mjesto, nova se pročelnica susrela sa Slavkom Faltakom, predsjednikom i Anđelkom Crnčecom, tajnikom Obrtničke komore Međimurske županije.
Na današnjem sastanku održanom u prostorijama Obrtničke komore Međimurske županije, pročelnica Vugrinović upoznata je sa stanjem međimurskog obrtništva i nastojanjima Obrtničke komore Međimurske županije usmjerenima na poticanje razvoja obrtništva kroz brojne edukativne i promotivne aktivnosti. Razgovaralo se o obrazovanju obrtnika i promociji deficitarnih zanimanja, zajedničkim nastupima na sajmovima, očuvanju tradicijskih i umjetničkih obrta, te načinima na koje Županija može obrtnicima pomoći u rješavanju svakodnevnih problema. Najavljena je bolja suradnja Županije i Obrtničke komore, uključivanje u brojne zajedničke aktivnosti, te je najavljen kontinuitet zajedničkih sastanaka, a sve u cilju da međimurski obrtnici budu proizvodima, cijenama i kvalitetom konkurentni na tržištu.
Ne krijući zadovoljstvo novim, drugačijim pristupom, te određivanjem novih smjernica u daljnjoj suradnji, predsjednik Faltak je istaknuo kako se nada da će ovakav način buduće suradnje dati pozitivne rezultate za cjelokupno međimursko obrtništvo, kao i za daljnje produbljivanje suradnje sa Županijom.

28-08-2008

SAJMOVI

Poljoprivredni sajam u Gudovcu od 05.- 07. rujna 2008.

Na sajmu u Gudovcu na više od 400m2 izlaže 17 međimurskih obrtnika


Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom i tvrtkom MESAP d.o.o., organizira nastup obrtnika na 16. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se od 5.-7. rujna 2008. održavati na sajamskom prostoru u Gudovcu kraj Bjelovara.

Na izložbenom prostoru Međimurske županije, u dijelu koji pripada Obrtničkoj komori Međimurske županije, posjetiteljima će se predstaviti devetero izlagača; Stolarija, trgovina, pilana Rusak iz Donje Dubrave, Krojački obrt K.O.P. iz Murskog Središća, Izrada metalnih proizvoda Varga iz Strahoninca, ISM vage - Buković iz Donjeg Mihaljevca, Lamela strojobravarski obrt iz Gornje Dubrave, Izrada suvenira Radek iz Držimurca, Izrada dječjih igračaka Šik iz Čakovca, Izrada tradicionalnih suvenira Terakota iz Mačkovca, te Čipka iz Čakovca. Na sajmu izlaže i Kudec, voćarstvo i protugradne mreže iz Hodošana.

Tako će posjetitelji moći vidjeti parket i brodsku lamperiju; zaštitna odijela; kovane, inox i aluminijske ograde; lamele i disk pločice, tradicijske obrte i autohtone međimurske suvenire; prezentaciju sistema za obranu od tuče, a svoje usluge predstavlja i servis vaga i mjernih instrumenata.

Veliki interes međimurskih obrtnika za nastup na Bjelovarskom sajmu rezultat je činjenice što je ovo najveća specijalizirana stočarska priredba u zemlji koja na jednom mjestu objedinjuje i gospodarstvo i obrtništvo i poljoprivrednike. Prošlogodišnji trodnevni sajam posjetilo je više od 50.000 posjetitelja, dok je iz 12 država pristiglo više od 500 izlagača.

Na vanjskom izložbenom prostoru svoje proizvode i djelatnosti samostalno predstavljaju Obrada metala i nemetala Strojometal iz Mačkovca, Strojobravarsko - trgovački obrt Ljudevit Golub iz Stanetinca, Strojobravarski obrt Metal - Ko iz Svetog Urbana, Megametal proizvodnja strojeva i uređaja iz Nedelišća, Strojobravar Stjepan Čalopek iz Pušćina, Strojobravarska radionica Dragutin Sabol iz Palovca i Košaraštvo Pogorelec iz Kotoribe.

I Hrvatska obrtnička komora prepoznala je kvalitetu sajma u Gudovcu, uvrstivši ga u grupu regionalnih sajmova čime se obrtnicima nudi mogućnost sufinanciranja cijene izložbenog prostora. Tako je obrtnicima koji izlažu na zajedničkom unutarnjem prostoru, cijena izlagačkog prostora do 9,1m2 smanjena 50% (dodatno se sufinanciranju pridružila i Međimurska županija). I izlagači na vanjskom prostoru imaju 50% sufinanciranih 15m2 izložbenog prostora.

Hrvatska obrtnička komora sufinancira i izložbeni prostor i na 11. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se od 07.-09.studenoga 2008. održati u Križevcima. Pripreme za nastup već su počele. Očekuje se da će i ove godine na sajmu u Križevcima obrtnike pratiti i Međimurska županija čime bi cijena izlaganja bila još povoljnija.

Sve detalje o jesenskim sajmovima možete saznati od Roberta Varge, stručnog suradnika za informiranje i sajmove u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel/fax 311-515, odnosno putem e-maila okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

13-08-2008

AKTUALNO

U Čakovcu predstavljen 46. međunarodni poljoprivredno - prehrambeni sajam u Gornjoj Radgoni

Hrvatska i Mađarska - ovogodišnje zemlje partneri

Jedna od najvažnijih i najistaknutijih poljoprivredno - prehrambenih manifestacija u regiji svakako je Međunarodni poljoprivredno - prehrambeni sajam u Gornjoj Radgoni, živopisnom slovenskom gradiću u blizini granice s Austrijom. Ovogodišnji, 46. međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam, održat će se od 23. do 29. kolovoza 2008. godine te će obuhvatiti 1.665 izlagača iz čak 31 države, koji će se predstaviti na ukupno 65.300 m2 izložbenog prostora. Kako je rečeno na jučerašnjoj konferenciji za novinare održanoj u Čakovcu, u te će dane Gornja Radgona biti međunarodna prijestolnica poljoprivredne politike, gospodarstva i struke, veliki forum za razmjenu znanja i iskustava te prostor za ciljane susrete predstavnika institucija i pojedinaca. Velik broj izlagača jamči i bogatu ponudu najraznovrsnijih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, opreme i poljoprivredne mehanizacije, sjemena, vina, sredstva za prehranu i njegu životinja i bilja.. Janez Erjavec, direktor Pomurskog sejma d.d. posebno je istaknuo izuzetno bogat popratni program sajma u Gornjoj Radgoni. Obzirom da je 2008. godina proglašena međunarodnom godinom krumpira, aktualni naglasci popratnih događanja biti će fokusirani upravo na krumpiru, ali i na ostali stručni dio sajma koji je posvećen predavanjima o zaštiti i certificiranju prehrambenih proizvoda, ekološkoj proizvodnji, vodi, biljnim uljima, praćenju porijekla proizvoda. U sklopu poljoprivredno - prehrambenog sajma, po prvi će puta biti organiziran i INPAK - Međunarodni sajam ambalaže i tehnike pakiranja.

Republika Hrvatska i Republika Mađarska ovogodišnje su zemlje partneri.
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Hrvatska gospodarska komora na izlagačkom prostoru veličine 150 m2 organiziraju predstavljanje hrvatskih prehrambenih tvrtki. Tako će već prvog dana održavanja sajma ( subota, 23.kolovoz ), u Danu Hrvatske , posjetitelji moći upoznati tradicionalne nacionalne osobitosti hrvatske gastronomije, dok je u nedjelju Dan Istarske županije.

Dodatne informacije o 46. međunarodnom poljoprivredno-prehrambenom sajmu u Gornjoj Radgoni možete saznati na www.pomurski-sejem.si .

 

12-08-2008

AKTUALNO

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo natječaje za poticanje razvoja

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je 12. kolovoza u dnevnom tisku osam natječaja za dodjelu novčanih potpora, odnosno za sufinanciranje projekata koji potiču razvoj različitih segmenata poljoprivredno-prehrambene djelatnosti, ruralnih krajeva te selektivnih oblika turizma oslonjenih na seoska područja.
Na sedam objavljenih natječaja zainteresirane poljoprivredne tvrtke, obrti, zadruge i pojedinci Ministarstvu svoje prijave mogu slati do 15. rujna, dok je natječaj za dodjelu potpora za sufinanciranje naknade troškova stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji otvoren do 31. listopada ove godine.

Među sedam natječaja otvorenih do 15. rujna su oni za sufinanciranje projekata programa marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, programa razvoja akvakulture, ili uzgoja i plasmana cvijeća. Ministarstvo je objavilo i natječaje za dodjelu novčanih potpora za poticanja proizvođača teških svinja namijenjenih za proizvodnju slavonskog kulena, kao i za sufinanciranje priključenja poljoprivrednog gospodarstva na osnovnu infrastrukturu. Dva su natječaja vezana za dodjelu novčanih potpora projektima koji povezuju poljoprivredu i turizam, od kojih je jedan za sufinanciranje tematskih puteva u ruralnim krajevima, a drugi za poboljšanje turističke ponude na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Prema uvjetima natječaja, oni čije projekte Ministarstvo odabere za sufinanciranje u ovoj godini mogu računati na potpore u prosjeku od 50 do 80 posto opravdanih troškova, odnosno u prosjeku najviše od 50 do 300 tisuća kuna po projektu.

Detalji natječaja, kao i zahtjevi te obrasci za prijavu za svih osam navedenih natječaja mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

17-07-2008

 

Dodijeljene majstorske diplome

Jedinstveni slučaj u Hrvatskoj - diplomu majstora primilo čak 10 dimnjačara

Nakon simbolične dodjele majstorskih diploma prilikom svečane proslave Dana Hrvatske obrtničke komore, održane 27.lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 17. srpnja je prigodnom svečanošću u dvorani Obrtničke komore u Čakovcu upriličena dodjela majstorskih diploma novim majstorima koji su u proteklom, jednogodišnjem razdoblju uspješno položili majstorske ispite u organizaciji Obrtničke komore Međimurske županije. Majstorski ispit uspješno je položilo 33-oje kandidata iz Međimurske, Varaždinske, Zagrebačke i Ličko - senjske županije i Grada Zagreba, a ispiti su polagani u 13 zanimanja.

Diplomu majstora primili su : frizerke Marija Vuk iz Novog Sela Rok i Marina Lukovnjak iz Čakovca; tesar Dario Lajtman iz Preloga; zidar Ivica Andrašec iz Dekanovca; stolari Neven Pozvek iz Dunjkovca i Davor Krznar iz Belice; automehaničar Daniel Guterman iz Savske Vesi; soboslikari-ličioci Davor Višnjić iz Štefanca; Tomislav Padarić iz Vrhovljana, te Bojan Novak i Radovan Grozdek iz Male Subotice. Diplomu majstora na svečanosti su preuzeli i Nataša Dermišek iz Zagreba; Samka Židak iz Brestovja; Mirela Galović iz Velike Gorice; Ivan Kračun iz Kloštar Ivanića i Marko Basić iz Strmeca Samoborskog. Svi oni postali su majstori očni optičari. Majstorski ispit uspješno su položili i Miroslav Škoda, plinoinstalater iz Kotoribe; Mladen Božić, elektromehaničar iz Celina; mesari Marinka Marciuš iz Gornjeg Hrašćana i Robert Kirić iz Trnovca; krojačice ženske odjeće Tatjana Zrna iz Donjeg Kraljevca i Gabrijela Kanižaj iz Svete Marije, te deset majstora dimnjačara: Denis Anić iz Gospića; Ivan Zver iz Čakovca; Miljenko Fišter iz Mačkovca; Stjepan Sakač iz Ljubeščice, Goran i Josip Crleni iz Varaždina; Miljenko Kišak iz Novog Marofa; Radovan Zver, Dragan Zdolec i Robert Zver iz Strahoninca

Diploma majstora, velikoj većini potencijalnih obrtnika, uvjet je za otvaranje obrtničke radionice, dobivanje licence, te mogućnosti vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja. Prigodnim govorom, predsjednik Komore Slavko Faltak, novim je majstorima čestitao na dosadašnjim rezultatima, te im zaželio puno poslovnog uspjeha. Čestitkama se pridružio i međimurski župan Josip Posavec.

U Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, jesenskom roku koji će se održati u rujnu ove godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 03. kolovoza 2008. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.
Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313 - 971.


15-07-2008
UPISI UČENIKA U PROGRAME OBRTNIČKIH ZANIMANJA

I dalje najpopularnija uslužna zanimanja

Kuhari, kozmetičari i frizerke, na samom su vrhu liste strukovnih zanimanja za koje je pokazan najveći interes mladih Međimuraca koji su ove godine završili svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Iz Gospodarske škole Čakovec saznajemo da se za 20 mjesta u zanimanju frizer, prijavilo čak 42-oje kandidata, za 11 kozmetičara 29, dok je upisna kvota od 30 kuhara u Srednjoj školi Prelog popunjena već u prvom krugu upisa.

Za razliku od prijašnjih godina, Graditeljska škola Čakovec bilježi pad interesa za zanimanja stolar i soboslikar-ličilac kojih je upisano samo po 15-tak, no zato su instalateri grijanja i klimatizacije, zidari, keramičari, monteri suhe gradnje i podopolagači ispunili očekivanja i popunili predviđene upisne kvote.

U čakovečkom TIOŠ-u situacija slična prošlogodišnjoj. Navala na obrađivača na numerički upravljanim strojevima i manjak interesa za zanimanja limar, autolimar, alatničar. Prateći potrebe na tržištu rada, ove je godine TIOŠ upisivao i dvogodišnja zanimanja zavarivač i proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije.

Ukupno gledajući, rezultati ovogodišnjih upisa u četiri međimurske srednje strukovne škole, gotovo se ne razlikuju od prošlogodišnjih. Unatoč brojnim promotivnim akcijama kojima se promoviraju deficitarna zanimanja, stipendiranju učenika i sigurnom radnom mjestu, tradicionalno popularna suficitarna zanimanja i dalje su osmašima najzanimljivija.


09-07-2008

SAJMOVI

Započele pripreme za nastupe na jesenskim sajmovima u Krapini,Gudovcu,Splitu i Križevcima

HGK ŽK Krapina i Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije organiziraju 16. Zagorski gospodarski zbor koji će se u okviru Tjedna kajkavske kulture, od 10.-13. rujna 2008. godine održati u Krapini. Zagorski gospodarski zbor će se održati u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina na atraktivnom izložbenom prostoru od 1.200 m2 na kojem i Vi možete izlagati besplatno na uređenom izložbenom prostoru do 9 m2, te svojim sudjelovanjem upotpunite prezentaciju proizvoda i usluga naše županije.

U pripremi je i nastup na 16. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se od 05.-07. rujna održavati u Gudovcu kraj Bjelovara. Sajam u Bjelovaru od ove je godine smješten na Kalendar regionalnih sajmova Hrvatske obrtničke komore, što znači da možete ostvariti popust od 50%. Vrlo je vjerojatno da će Obrtnička komora Međimurske županije i ove godine na ovom sajmu nastupiti na zajedničkom prostoru s Međimurskom županijom i MESAP-om d.o.o., uz mogućnost dodatnog popusta.

Od 22.-26.listopada 2008. godine u Splitu će se održavati SASO 2008., koji obuhvaća niz međunarodnih specijaliziranih sajmova: Sajam graditeljstva, Sajam drvne industrije, Sajam metalne industrije, Sajam alata, strojeva i opreme, Sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva, Sajam elektrotehnike, energetike i telekomunikacija, te SAFIR - Sajam financija, investicija i razvoja. Na tragu dosadašnjih uspješno organiziranih sajmova, te reputacije ovog sajma kao nezaobilaznog mjesta susreta gospodarstvenika, ponude i potražnje, kao i prezentacije dostignuća iz gore navedenih grana, te činjenicu da se unatoč ekspanziji cijena nastupa za obrtnike već četiri godine nije promijenila, a 50 % je niža nego za druge izlagače, vjerujemo da će i međimurski obrtnici pronaći interes za nastup na Sajmu SASO 2008. i nastupiti na zajedničkom izlagačkom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije.

Sve dodatne informacije saznajte u Obrtničkoj komori Međimurske županije, tel/fax 040 311-515, odnosno putem e-maila odnosno na okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

08-07-2008

NOVI PROPISI

Minivodiči za poduzetnike

Obavještavamo Vas da je na internet stranicama BIZimpact projekta, http://www.bizimpact.hr/hr/edukacija, pripremljeno i objavljeno sedam minivodiča za poduzetnike:

- Zaštita potrošača
- Zaštita okoliša
- Prava intelektualnog vlasništva
- Javna nabava
- Norme za poljoprivredne proizvode
- Norme za industrijske proizvode
- Tržišno natjecanje i državne potpore

Svrha minivodiča je informiranje malih i srednjih poduzetnika o zakonodavstvu važnom za njihovo poslovanje, te je potrebno omogućiti njihovu dostupnost svim zainteresiranima na jednom mjestu. Sedam minivodiča kontinuirano će se ažurirati tijekom 2009. godine do njihovog završnog oblika. Svaki minivodič odgovara na sljedeća pitanja:

ˇ Zašto je određeno zakonsko područje važno hrvatskim poduzetnicima
ˇ Koji su hrvatski i EU zakoni, propisi i norme koji se odnose na određeno područje
ˇ Kako će se njihova provedba odraziti na poslovanje hrvatskih poduzetnika
ˇ Koje su institucije nadležne za određena zakonska područja (u Hrvatskoj, u EU, i druge)
ˇ Gdje potražiti izvore informacija

BIZimpact projekt, koji se financira sredstvima EU, i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zajedno su izradili ove minivodiče namijenjene posebno malim tvrtkama i obrtima. Partneri u provođenju projekta su Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo.

Nadamo se da će Vam ovi minivodiči biti korisni. Budući da nisu sva područja jednako važna za vaše poslovanje, preporučujemo da odaberete one minivodiče koji su relevantni za Vašu djelatnost.

17-06-2008

SAJMOVI

U Nedelišću završio deseti, jubilarni Međimurski sajam poduzetništva

MESAP 2008. - sajam s pet zvjezdica

Na jubilarnom desetom Međimurskom sajmu poduzetništva koji se od 13.-15. lipnja održavao u Nedelišću, nastupilo je 416 izlagača iz devet hrvatskih županija, te iz Slovenije, Mađarske, Austrije, Njemačke i Slovačke, a u tri sajamska dana zabilježeno je više od 20 600 posjetitelja. Svi su oni uz 10. međimurski sajam poduzetništva mogli razgledati i 9. stočarsku izložbu Međimurske županije, te 6. međimurski sajam vina i vinarske opreme.

MESAP 2008. značajno je odskočio od dosadašnjih sajamskih priredbi; prvi puta za zatvorene izložbene prostore ne koriste se šatori, nego dvorana MESAP i gimnastička dvorana ATON. Ove dvije dvorane međusobno udaljene 60 metara i čine jedinstvenu izložbenu cjelinu ukupne površine 4.350 m2 . Izlagačima je na raspolaganju bilo i 14.500m2 vanjskog izložbenog prostora.

MESAP 2008. je uvršten i u Kalendar regionalnih sajmova HOK-e, što je obrtnicima omogućilo povoljniji nastup. Tako su se uz međimurske obrtnike, na sajmu predstavili i članovi obrtničkih komora Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije, te Obrtničke komore Zagreb.

U okviru MESAP-a 2008. organizirano je 7 stručnih skupova od kojih ističemo predstavljanje projekata poticanja poduzetništva (MINGORP), predavanje Osiguravanje kvalitete naukovanja u obrtničkim radionicama i vrednovanje uspjeha učenika gospođe Olge Lui (HOK), predstavljanje projekta Drvo je prvo i Drvnog CRO clustera (HGK) i prezentaciju Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore.

Deseti po redu Međimurski sajam poduzetništva u Nedelišću otvorio je Damir Polančec, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Osim drugih visokih dužnosnika i brojnih gostiju, među kojima je bio i Mato Topić, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, otvorenju trodnevnog sajma je prisustvovao i veliki broj gospodarstvenika, što je jasan dokaz porasta interesa za ovim već renomiranim međunarodnim sajmom.

 
03-06-2008

SAJMOVI

Rezultat suradnje Obrtničke komore Međimurske županije i DIMINOX-a Čakovec:

Međimurcima nagrada za najuređeniji izložbeni prostor sajma Osijek Expo 2008.

U društvu 220 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke, Mađarske i Srbije, na 16. međunarodnom sajmu Osijek Expo koji se od 29.svibnja do 01. lipnja održavao u Osijeku predstavila se i Obrtnička komora Međimurske županije.

Na četverodnevnoj manifestaciji koja je obuhvatila sajam graditeljstva, obrtnički sajam i sajam obrazovanja posebno se istaknuo izložbeni prostor međimurske obrtničke komore na kojem se novim proizvodnim programom predstavio obrt DIMINOX proizvodnja dimnjaka, vlasnika Nenada Pikla iz Čakovca.

Profesionalnost u nastupu, kvaliteta eksponata i originalan marketinški pristup prepoznat je od strane organizatora koji je predstavnicima međimurskog obrtništva dodijelio nagradu za najuređeniji izložbeni prostor sajma Osijek Expo 2008..

02-06-2008

AKTUALNO

Obrtnička komora Međimurske županije ukupni pobjednik prvih Obrtničkih sportskih igara

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore u hotelskom kompleksu Medena kraj Trogira, od 29. svibnja do 1. lipnja 2008. godine održane su 1.Obrtničke sportske igre (OSI) na kojima su sudjelovale ekipe iz jedanaest područnih obrtničkih komora uključujući i ekipu Obrtničke komore Međimurja. Petstotinjak sudionika iz svih krajeva Hrvatske natjecalo se u šest sportskih disciplina (muškarci su se natjecali u malom nogometu, stolnom tenisu, kuglanju i tenisu, žene u stolnom tenisu, tenisu, kuglanju i pikadu, te zajedno u potezanju užeta (ekipa u sastavu šest muškaraca i tri žene)).
Da su međimurski obrtnici pravi profesionalci i na sportskim terenima, pokazuju i ukupni rezultati 1. Obrtničkih sportskih igara. Naime, ukupni pobjednik je ekipa Obrtničke komore Međimurske županije u čijim su se redovima osobito istakli malonogometna ekipa i obrtnici-stolnotenisači Vesna Wrana i Dražen Korent.
Osim nadmetanja na sportskim terenima, sudionici su iskoristili vrijeme i za poslovne kontakte, razmjenu iskustava, za razgovore o aktualnim temama hrvatskog obrtništva, ali i za upoznavanje turističke i gastronomske ponude grada Trogira.

27-05-2008

SAJMOVI

Nastup na MESAP-u 2008. Komora obrtnicima sufinancira do 50%

Nakon devet godina održavanja i stalnih nastojanja da i Hrvatska obrtnička komora kvalitetu Međimurskog sajma poduzeništva potvrdi i na državnoj razini, središnja sajamska priredba, MESAP 2008.uvrštena je u Kalendar regionalnih sajmova Hrvatske obrtničke komore, čime se obrtnicima-izlagačima na sajmu, pruža mogućnost sufinanciranja izlagačkog prostora do 50%.
- Da bi mogli iskoristiti mogućnost sufinanciranja, obrtnici moraju zadovoljiti najvažniji uvjet; moraju uredno podmirivati svoje obaveze prema komorskom sustavu.- na današnjoj je konferenciji za novinare naglasio Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije, predstavljajući nazočnima sajmove na kojima je prema Pravilniku o organizaciji nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu, obrtnicima omogućen povoljniji nastup.
Kako se ostvaruje pravo na sufinancirani nastup objasnio je Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove. Na MESAP-u 2008. koji će se u Nedelišću održati od 13.-15. lipnja, pravo na sufinanciranu cijenu izlaganja na unutarnjem prostoru ostvaruju članovi HOK-a do površine 9,1 m2 (iznad 9,1 m2 obračunavati će se puna cijena izlaganja), odnosno vanjski prostor do 15 m2 (iznad navedene površine plaća se puna cijena). Procedura koja će omogućiti obrtnicima sufinanciranje je vrlo jednostavna. Obrtnici iz Međimurske županije trebaju Obrtničkoj komori Međimurske županije dostaviti prijavnicu za Mesap 2008. na tel/fax 311-515, gdje će dobiti i daljnje upute, dok se obrtnici iz drugih županija moraju prijaviti svojim područnim obrtničkim komorama.

13-05-2008

AKTUALNO

BESPOVRATNA SREDSTVA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva od 13. svibnja 2008.godine objavljuje prvi niz javnih poziva na Projekte bespovratnih poticaja za obrtnike i poduzetnike temeljem Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2008. godinu.


Javni pozivi s objašnjenjima te prijavna dokumentacija objavljeni su na internetskim stranicama
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
www.mingorp.hr

prečac desno: Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva

Sve informacije dostupne su i putem
besplatnog info telefona
0800 234 505

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva poziva poduzetnike da se jave na javne pozive za projekte bespovratnih poticaja za obrtnike i poduzetnike za 2008. godinu .

Naime, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva predvidjelo je u 2008. godini za projekte i sredstva poticanja malog i srednjeg poduzetništva 351 milijun kuna, od toga za konkurentnost i inovacije 89 milijuna, obrazovanje u poduzetništvu 8 milijuna, poticanje regionalne konkurentnosti 118 milijuna kuna, te poticanje razvoja obrta 12 milijuna kuna. Predviđena sredstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za ove projekte veća su za 35 posto od prošlogodišnjih, a kada se dodaju financijska sredstava za ove projekte u drugim ministarstvima , proračunska sredstva uvećana su za 50 posto. U sustav poticaja uvode se različiti kriteriji za mikro, male i srednje poduzetnike. Naglasak je na mjerama za ubrzaniji rast poduzetničkih aktivnosti osobito u sektorima sa značajnijim potencijalom rasta.

23-04-2008

OBRAZOVANJE

Prezentacija obrtničkih zanimanja u čakovečkom TIOŠ-u

Nakon predstavljanja obrtničkih zanimanja na Sajmu poslova, danas i sutra će u suradnji s Tehničkom, industrijskom i obrtničkom školom Čakovec ( www.tios.hr ), obrtnička zanimanja biti predstavljena učenicima međimurskih osnovnih škola.

Obrtnička komora Međimurske županije, uključila se u predstavljanje obrtničkih zanimanja u sklopu Dana otvorenih vrata čakovečkog TIOŠ-a.
Nakon prezentacije same škole, zanimanja koja će se upisivati ove školske godine i nastavnih programa, Kole Mihajlov, stručni suradnik za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije, učenicima je predstavio obrtnička deficitarna i suficitarna zanimanja, popis licenciranih radionica koje imaju uvjete za prijam naučnika i mogućnosti stipendiranja učenika, te je zainteresiranim učenicima podijelio promotivne materijale akcije Želim biti majstor.
Vrata TIOŠ-a su tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana širom otvorena svima onima koji su zainteresirani za nastavak školovanja upravo u ovoj školi. Tako će u ovom razdoblju školu posjetiti nekoliko skupina od 50-ak osmašai njihovih roditelja, koji će uz 15 klasičnih radionica i 9 specijaliziranih laboratorija za rad u manjim grupama moći razgledati i školske radionice, ali i proizvodne pogone Eko - Međimurja d.d. iz Šenkovca, tvrtke koja se uključila u prezentaciju deficitarnih zanimanja.

 

22-04-2008

AKTUALNO

Predstavljanje međimurskih obrtnika na 50. međunarodnom sajmu obrtništva u Zagrebu

Nezaobilazno mjesto okupljanja velikog broja obrtnika i poduzetnika iz Hrvatske i inozemstva i ovog je proljeća Zagrebački Velesajam. Tu će se naime, od 22.-26. travnja 2008. održavati 50. međunarodni sajam obrtništva, najznačajniji poslovni događaj obrtničke struke u Hrvatskoj.
Sajamska manifestacija održat će se u okviru grupe sajmova Građenje i opremanje (Obrtništvo-TEGRA-BIAM-Zavarivanje), a okupit će više od 350 izlagača koji će svoje djelatnosti predstaviti na više od 6.400 m2 izložbenog prostora.
Već 50 godina, Međunarodni sajam obrtništva u Zagrebu pruža obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima priliku da se uključe u tržišnu utakmicu i prezentiraju vlastite proizvode i usluge, ali i da istovremeno procijene vlastitu konkurentnu sposobnost u odnosu na ostale domaće i inozemne poslovne partnere.

U društvu 350 izlagača na 50. međunarodnom sajmu obrtništva u Zagrebu i ove će se godine naći obrtnici okupljeni u Obrtničkoj komori Međimurske županije. Na ukupno 24m2 unutarnjeg izložbenog prostora posjetiteljima će svoj proizvodni program predstaviti Stolarija Kikelj, vlasnika Ivice Kikelja iz Čakovca, Bačvarija Srnec, vlasnika Siniše Srneca iz Nedelišća i Lamela strojobravarski obrt, vlasnika Franje Goluba iz Gornje Dubrave. Trojica predstavnika međimurskog obrtništva će na štandu broj 2, Paviljona broj 5, pokazati vrhunsko izrađena drvena vrata, tradicionalno izrađene drvene bačve, te lamele, kočnice i disk pločice.

Na 40m2 vanjskog izložbenog prostora već se tradicionalno kolekcijom najraznovrsnijih tendi, cerada i šatora predstavlja obrt AUTO-KRIKA CERADE vlasnika Ivana Krikovića iz Nedelišća.


21-04-2008

AKTUALNO

Objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj hrvatskog turizma

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu državnih potpora temeljem slijedećih programa:

1. Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima Baština u turizmu (info telefon 01 6169 323)

2. Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova Tematski putovi ( info telefon 01 6169 345)

3. Programa poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira Izvorni suvenir (info telefon 01 6169 187).

Ciljevi, mogući korisnici, iznosi potpora, potrebna dokumentacija i drugi uvjeti određeni su navedenim programima, a sve detaljnije informacije dostupne su na web stranicama Ministarstva turizma: www.mint.hr/Programi potpora i kreditiranja

Rok za dostavu zahtjeva i projekata je do 10. svibnja 2008. godine.

18-04-2008

AKTUALNO

Međimurski obrtnici - čuvari tradicijskih vrijednosti

Čuvari tradicijskih vrijednosti Međimurske županije okupljeni u Zipki, novoosnovanoj udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske baštine, jučer su se otvorenjem izložbe u dvorani Udruženja obrtnika Međimurja predstavili javnosti. Uz prikaz starih zanata i običaja, degustaciju autohtonih kolača, te međimursku popijevku, svoje proizvode i djelatnosti predstavili su obrti Izrada suvenira Radek, vlasnika Srećka Radeka iz Držimurca, Izrada tradicionalnih suvenira Terakota, vlasnice Đurđice Horvat iz Mačkovca i Izrada dječjih igračaka Šik, vlasnice Ksenije Kolarić iz Čakovca, te vlasnica prve registrirane domaće radinosti u Međimurskoj županiji, gospođa Nada Mance, Čipka iz Čakovca.
Posjetitelji izložbe mogli su vidjeti originalnu svetomarsku čipku; lončarske proizvode obitelji s najduljom lončarskom tradicijom u Međimurju; minijature međimurskih narodnih nošnji i rukotvorine s tradicionalnim motivima, te replike kukuružnjaka, mlina, preše i ostalih tradicionalnih vrijednosti kojima članovi Zipke čuvaju uspomene na nekadašnji život međimurskog sela.

- Naši su članovi, kao vlasnici tradicijskih obrta već sudjelovali na brojnim edukativnim radionicama, sajmovima, izložbama i manifestacijama diljem Hrvatske, a oduševljenje izvornim suvenirima osobito pokazuju stranci koji najviše cijene jedinstvenost i ljepotu predmeta nastalog ručnim radom - naglašava Nada Mance, predsjednica Udruge Zipka, ponosno ističući da je u svaki suvenir utkan dio ljubavi prema svome zavičaju i bogatoj tradiciji Međimurja.

- Dosadašnjem samostalnom radu, dodali smo i zajednički rad u Udruzi, jer jedino na taj način možemo konkurirati na pojedinim natječajima ministarstava i pretpristupnim fondovima Europske unije. Ljudima koji se bave očuvanjem kulturne baštine, najvažnija je podrška potpornih institucija, jer sami ne mogu opstati, dodaje gospođa Mance, zahvaljujući Obrtničkoj komori Međimurske županije koja je prva prepoznala da ono najvredneše v zipki se čuva .

10-04-2008

AKTUALNO

Obrtnici Međimurske županije na Sajmu poslova u Čakovcu

Travanj 2008. godine mjesec je održavanja Sajmova poslova za sve područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao nove aktivnosti koju provodi Zavod. Sajam će se pri područnoj službi Čakovec održati 17.4.2008. godine, sa intencijom da se nadalje održava svake godine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Čakovec, 17. travnja 2008. godine u Gospodarskoj školi u Čakovcu organizira Sajam poslova.
Sajam poslova, koji će biti pod pokroviteljstvom Međimurske županije i Grada Čakovca, Grada Preloga i Grada Mursko Središće, namijenjen je širokom krugu korisnika usluga posredovanja i pripreme za zapošljavanje HZZ-a. Tako će nezaposlene osobe, studenti, maturanti, učenici završnih razreda osnovnih škola, ali i osobe koje žele promijeniti posao i graditi svoju karijeru, u direktnom i osobnom kontaktu sa poslodavcima iz Međimurske županije moći dobiti informacije o potrebama poslodavaca i raspoloživim radnim mjestima, kao i mogućnostima stipendiranja i obrazovanja.
Uz brojne poslodavce na Sajmu će svoje štandove imati i HGK - Županijska komora Čakovec, Obrtnička komora Međimurske županije, Razvojne agencije REDEA i ČAKRA, Pučko otvoreno učilište Čakovec i Pučko otvoreno učilište Novak iz Male Subotice, srednje škole Međimurske županije i Mesap d.o.o.. Njihovi će predstavnici održati multimedijske prezentacije i predstaviti se putem izložbenog pulta, te će na taj način svi zainteresirani moći dobiti aktualne informacije sa tržišta rada.

07-04-2008

AKTUALNO

Godina cehova - na prvom regionalnom sastanaku u Krapini sudjelovali i predstavnici Obrtničke komore Međimurske županije


U okviru obilježavanja Godine cehova, u Krapini je 4. travnja održan prvi regionalni sastanak vodstva cehova HOK-a s predstavnicima cehova iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke županije i Međimurske županije. Interese međimurskih obrtnike na sastanku su zastupali: Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije i predsjednik Ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera Hrvatske obrtničke komore; Dragica Horvat, predsjednica Udruženja ugostitelja Međimurja; Boris Lukovnjak, predsjednik Ceha frizera i kozmetičara Obrtničke komore Međimurske županije; Franjo Božak, predsjednik Ceha trgovine i Antun Kukovec, predsjednik Ceha prijevoznika.

Detalji...

28-03-2008

UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Gastro izložba - Međimurje 2008.

Brojnim edukativnim i promotivnim aktivnostima, Udruženje ugostitelja Međimurja nastoji poboljšati ponudu i uslugu kraja med Murom i Dravom koje je biranom ponudom jela i pića, te vrhunskom uslugom postalo prepoznatljivo diljem naše domovine. U cilju promoviranja i zaštite starih tradicionalnih jela te njihovo prezentiranje kroz turističku ponudu najsjevernije hrvatske županije, Udruženje ugostitelja Međimurja je u četvrtak, 27.ožujka 2008. godine organiziralo Gastro izložbu - Međimurje 2008.godine.

- Prva Gastro izložba - Međimurje 2008. rezultat je naših nastojanja da budemo još prepoznatljiviji i turistički atraktivniji svima onima koji žele uživati u mirisima i okusima tradicionalnih međimurskih jela i vrhunskih međimurskih vina. - istaknula je Dragica Horvat, predsjednica Udruženja ugostitelja Međimurja na svečanom otvorenju izložbe mozaika boja, okusa i mirisa međimurske kuhinje na kojoj su, između ostalih gostiju i uzvanika, sudjelovali i predsjednici cehova ugostitelja iz obrtničkih komora Varaždinske, Karlovačke i Koprivničko-križevačke županije te Sekcije gostincev Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer sa svojim suradnicima.

Na izložbi međimurskih autohtonih jela predstavili su se Restoran Prepelica vlasnice Dragice Horvat iz Otoka; Pansion Ilonka vlasnice Mirjane Čanadi iz Murskog Središća; Gradska kavana Lovac vlasnika Damira Dominića iz Preloga; Restoran Dvorac Terbotz vlasnika Martina Jakopića iz Železne Gore; Restoran Kristal vlasnika Branka Blešća iz Čakovca; Restoran Međimurski dvori, vlasnika Marijana Martinjaša iz Lopatinca; Caffe bar Oreški, vlasnice Dubravke Oreški iz Macinca, Restoran Dravski vir, vlasnika Zvonimira Dravca iz Kotoribe, Caffe bar Olimp, vlasnice Dragice Potočnjak iz Murskog Središća; UO Aries, vlasnika Dražena Horvata iz Nedelišća; Caffe bar Antonio, vlasnika Mije Turka iz Sivice; Caffe bar Micika, vlasnice Micike Posel iz Palinovca i Caffe bar Čoba kiss, vlasnice Karmen Jaklin iz Pretetinca.

Ugostiteljima su se izborom tradicionalnih međimurskih kolača pridružili i Radionica kolača Monika, vlasnice Marije Počekaj iz Ivanovca, dok je Sušionica i trgovina Siladi, vlasnika Josipa Siladija iz Kotoribe predstavila domaće koščično (bučino) ulje.

Posjetitelji su mogli degustirati i vina Društva vinogradara i vinara Međimurja Hortus Croatiae, dok su učenici Srednje škole Prelog demonstrirali flambiranje jela i pripremanje koktela.

Pohvale domaćinima za profesionalizam u prezentaciji i izvrsnu organizaciju manifestacije pristizale su sa svih strana. Sasvim je sigurno da će se želja Dragice Horvat, predsjednice Udruženja ugostitelja Međimurja da ovo druženje u narednim godinama postane spoj tradicionalnih i suvremenih vrijednosti ostvariti, te da će međimurski tradicijski specijaliteti pronaći mjesto i na stolovima gurmana diljem naše domovine.

05-03-2008

SAJMOVI

50. MEĐUNARODNI OBRTNIČKI SAJAM
Zagreb, 22.-26.04.2008.

U okviru grupe Međunarodnih sajmova Građenje i opremanje (od 22. do 26. travnja 2008.) na Zagrebačkom velesajmu, održat će se specijalizirani sajmovi, među kojima posebno mjesto zauzima Međunarodni sajam obrtništva, koji ove godine obilježava 50. jubilej. Međunarodni obrtnički sajmu u Zagrebu ima dugu tradiciju i najveći je i središnji poslovni događaj obrtnika i malih poduzetnika. Na jednom mjestu okuplja obrtnike i poduzetnike, ali i sve mjerodavne institucije vezane uz hrvatsko obrtništvo.
Zahvaljujući svojoj dugoj tradiciji, Međunarodni obrtnički sajam u Zagrebu postao je nezaobilazno mjesto intenzivnih susreta obrtnika i poslovnih ljudi kao i direktnih potrošača.
Uz izložbu obrtničkih proizvoda i usluga Sajam prate i mnoga aktualna popratna događanja: Obrtnički forum, prezentacije vezane uz aktualnu situaciju u obrtništvu, poslovni susreti i predavanja, a uz obrtnike i male poduzetnike na sajmu se predstavljaju i institucije vezane uz obrtništvo. Uz organizatora, Hrvatsku obrtničku komoru, tu su i predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatski savez obrtničkih zadruga, te predstavnici bankarskog sektora sa novim programima namijenjenim obrtništvu i malom poduzetništvu.

Cijena nastupa za obrtnike na 50. MOS-u u Zagrebu:

 • 173,00 kn/m2 standardno uređen unutrašnji prostor u paviljonu

- sufinancirana cijena izlaganja za članove HOK-a - do 9,1 m2 izložbenog prostora - iznad 9,1 m2 plaća se puna cijena izlaganja

 • 53,35 kn/m2 vanjski prostor

- sufinancirana cijena izlaganja za članove HOK-a - do 15 m2 vanjskog prostora izlaganja - iznad 15 m2 plaća se puna cijena izlaganja

Pune cijene izlaganja iznose:

 • standardno uređeni prostor u paviljonu - 575,47 kn/m2
 • vanjski izložbeni prostor - 177,82 kn/m2
Prijava izložbenog prostora u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, kontakt osoba: Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove, tel/fax: 040 311-515, e-mail: okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

ROK ZA PRIJAVU: 25. ožujka 2008. godine !!!


04-03-2008
MEĐIMURSKI FRIZERI I KOZMETIČARI UKLJUČENI U PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE

Kad briga o zdravlju prestaje biti fraza i postaje realnost

Od listopada 2006.godine, otkako je zaživio Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, mamografskom pregledu podvrgnuto je gotovo 8.000 Međimurki, odnosno pozivu na preventivni pregled odazvalo više od 78 posto pozvanih žena. Rak dojke u ovom programu do sada je otkriven u 30 žena, a u više od 70% slučajeva radi se o ranom stadiju bolesti u kojem su izgledi za izlječenje vrlo veliki.

- Iako su ostvareni zavidni rezultati, još uvijek ima prostora za djelovanje, jer se preko 2.000 žena nije odazvalo na mamografiju. Razlog tome je neinformiranost, odnosno strah od bolesti i smrti, a naš je zadatak upravo da uvjerimo žene kako rano otkrivanje bolesti najčešće garantira izlječenje.- istaknula je na jučerašnjem sastanku s međimurskim frizerima i kozmetičarima i predavanju na temu Rano otkrivanje raka dojke dr. Renata Kutnjak Kiš, koordinatorica programa ranog otkrivanja raka dojke za Međimursku županiju iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije .

- Vodeći se primjerom kolega u Karlovačkoj županiji, u suradnju smo pozvali obrtnike, vlasnike frizerskih salona i salona za uljepšavanje. Obzirom da su to mjesta gdje žene u neformalnom i razgovoru provedu i nekoliko sati i razgovaraju o svemu, pa i o različitim pregledima i bolestima, čini nam se da bi bilo dobro da zaposlenici salona budu informirani o programu ranog otkrivanja raka dojke kako bi i sami imali pozitivan stav o ovom programu, a i neke informacije, a što bi sigurno doprinijelo boljem odazivu, odnosno uključivanju većeg broja žena u ovaj program, dodao je dr. Hussein Saghir, predsjednik Županijske lige protiv raka Čakovec.

U frizerskim salonima i salonima za uljepšavanje diljem Međimurja, već su istaknuti plakati o Programu ranog otkrivanja raka dojke i leci kojima se slikom i tekstom žele podučiti žene kako se obavlja samopregled dojki, te ih se želi upozoriti na promjene koje zahtijevaju odlazak liječniku.

Dajući podršku ovoj inicijativi, Boris Lukovnjak, predsjednik Ceha frizera i kozmetičara Obrtničke komore Međimurske županije, najavio je i akciju Zdravlje i ljepota za žene Međimurske županije kojom će međimurski frizeri i kozmetičari besplatnom uslugom nagraditi slučajno odabrane žene koje su se odazvale na besplatni mamografski pregled.

Informacije o ovoj akciji možete dobiti u Salonu kose Boris, Augusta Cesarca 3, Čakovec, broj telefona 040 390 - 636.

25-02-2008

AKTUALNO

Građevinarima predstavljen postupak dobivanja licence

U prepunoj dvorani Udruženja obrtnika Međimurske županije, u petak, 22. veljače, održana je prezentacija novog Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti (licence) za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja. Pravilnik je objavljen 3. kolovoza 2006., stupio je na snagu 1. listopada 2006. a rok za prilagodbu je 1. travanj 2008.godine.

- Obzirom da 1. travnja 2008. ističe rok do kojeg bi svi oni koji rade na građevinama većim od 400m2 morali od Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva dobiti suglasnost (licencu) za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, na više od 500 adresa međimurskih graditelja poslan je dopis o održavanju prezentacije novog Pravilnika.-istaknuo je Slavko Faltak, predsjednik Ceha uslužnih djelatnosti Obrtničke komore Međimurske županije, ne krijući zadovoljstvo velikim odazivom i pokazanim interesom za dobivanjem licence.

Dražen Šarić, tajnik Udruženja obrtnika Međimurske županije, nazočnim graditeljima je predstavio način dobivanja suglasnosti ovisno o vrsti radova i načine postizanja stručne osposobljenosti, govorio je o cijeni i trajanju licence, obrascima koji se prilažu zahjevu, dokazima o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti i potrebnim dokazima o podmirenju obveza prema državi. Ivan Rešetar, predsjednik Udruženja obrtnika Međimurske županije pak je dotaknuo temu potrebe udruživanja obrtnika na zajedničkim projektima, odnosno potrebu formiranja clustera.
Dodatne informacije oko dobivanja suglasnosti (licence) za započinjanje obavljanja djelatnosti građenje možete dobiti u Udruženje obrtnika Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, tel: 040 310-405.

 

20-02-2008

AKTUALNO

Pilot program dodjele bespovratnih sredstava /grant-shema/ za povećanje konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj - poziv na informativne radionice

Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU jučer, 19.veljače 2008. godine objavili su Poziv za podnošenje zahtjeva za pilot program dodjele bespovratnih sredstava (grant-shema) namijenjen malim i srednjim tvrtkama u iznosu od 2,7 milijuna eura.
Dva milijuna eura financira Europska unija putem pretpristupnog fonda PHARE 2006. dok ostala sredstva osigurava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Pilot program za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je malim i srednjima tvrtkama iz projektom definiranih sektora kao što su prehrambena industrija, drvo-prerađivačka i metaloprerađivačka industrija, proizvodnja gumenih i plastičnih proizvoda, ostala proizvodnja, te razvoj i primjena softverskih aplikacija. Osim toga, tvrtke trebaju ostvarivati minimum 25% prihoda od izvoza i zapošljavati najmanje 10 radnika.

Iznos pojedinačne bespovratne potpore (granta) kreće se između minimalno 50.000 do maksimalno 100.000 eura, a uključuje financiranje maksimalno 75% prihvatljivih troškova (ili 85% za tvrtke s područja od posebne državne skrbi). Trajanje aktivnosti koje se financiraju iz ovog programa može biti maksimalno 12 mjeseci , a podnositelji zahtjeva moraju svojim projektnim prijedlozima dokazati doprinos ispunjavanju Lisabonske agende, odnosno doprinijeti povećanju gospodarskog rasta, zapošljavanja, istraživanja i razvoja.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 21. travnja 2008. godine do 14 sati po lokalnom vremenu.

Detalji...

RADIONICE

Počevši od 25. veljače 2008. godine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva organizirati će niz od osam radionica u Zagrebu, te po regionalnim centrima u Hrvatskoj, kako bi se zainteresirane tvrtke - potencijalni podnositelji zahtjeva upoznali sa natječajnom procedurom te načinom popunjavanja prijavnog obrasca i preteće dokumentacije.

Nama najbliža radionica održat će se u petak, 29.veljače 2008. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Varaždinu, Petra Preradovića 17/II, 3 kat, u vremenu od 9,30 do 16,30 sati.

Sudjelovanje na radionici najavljuje se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, najkasnije do 22. veljače 2008. putem Prijavnog obrasca.

Kontakt osoba
Ivana Sokač
tel: 01/ 610 9480, fax: 01/ 610 9714
e-mail: ivana.sokac@mingorp.hr


19-02-2008

AKTUALNO

Objavljen treći natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa

U Narodnim novinama broj 20/08 od 15. veljače 2008. godine objavljen je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1. - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i Mjeru 2. unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribarskih proizvoda.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim u Pravilniku o provedbi SAPARD programa (NN 17/08). Sredstvima iz SAPARD programa sufinanciraju se projekti korisnika do 50% priznatih prihvatljivih izdataka.

Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja u Mjeri 1 za sljedeće sektore:
A) sektor mlijeka (kravlje), mesa (goveđe, svinjsko i meso peradi) i jaja
B) sektor voća i povrća
C) sektor žitarica i uljarica.
Najviši iznos potpore iz Mjere 1 može iznositi 2,500.000,00 kuna po korisniku.

Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja u Mjeri 2 za sljedeće sektore:
A) sektor mlijeka i mliječnih proizvoda
B) sektor mesa
C) sektor ribarstva
D) sektor voća i povrća.
Najviši iznos potpore iz Mjere 2 može iznositi 10,000.000,00 kuna po korisniku.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 19. veljače 2008. i traje do 3. travnja 2008. do zaključno 12 sati.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na web-stranici Ministarstva www.mps.hr, a mogu se podići i u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, gdje se mogu dobiti i ostale informacije o provedbi SAPARD programa. Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: Natječaj za SAPARD – ne otvaraj.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranici www.mps.hr, te u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.


18-02-2008

AKTUALNO

JAMSTVENI FOND - ŽUPANIJSKA GARANCIJA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Početkom ove godine u provedbu je krenuo projekt Regionalni jamstveni instrumenti, koji ima za cilj unapređenje oblika financiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz jamstva na županijskoj razini.
Jamstveni fond čine sredstva Međimurske županije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a biti će korištena kao depozit na temelju kojeg će se jamčiti za poduzetničke kredite poslovnih banka.
Projekt provodi REDEA, kod koje se i preuzima obrazac zahtjeva za jamstvom. Jamstva će se izdavati u visini od 70% od glavnice kredita za poduzetnike početnike (koji posluju manje od 36 mjeseci na dan podnošenja zahtjeva) te 50% od glavnice kredita za ostale poduzetnike, a maksimalni iznos izdanog jamstva ne može biti viši od 200.000 kuna. Za svaki zahtjev odluku o izdavanju jamstva donosit će Povjerenstvo za odobrenje jamstava, a prioritet će imati proizvodne djelatnosti, programi i projekti ulaganja u nove tehnologije, izvoz, novo zapošljavanje te turistički programi. Naknada za izdana jamstva određena je u visini od 0,8% od iznosa jamstva.

Detaljnije informacije saznajte na tel. 374 - 090, e-mail: redea@ck.t-com.hr ili osobno u REDEA-i, R. Boškovića 2, Čakovec.

 

11-02-2008

TRADICIJSKI OBRTI

Grad Čakovec pomaže tradicijskim obrtima

Radi očuvanja kulturnog nasljeđa i tradicijskih vrijednosti, kao i poticanja njihova razvoja, Grad Čakovec je tradicionalnim obrtima sa svog područja odlučio pomoći s ukupno 30.000 kuna. Temeljem Pravilnika o kriterijima za dodjelu pomoći tradicionalnim obrtima, povjerenstvo je odabralo četiri projekta. Tako će po 10.000 kuna dobiti obrti Lončarstvo Magdalenić iz Mihovljana i Izrada tradicionalnih suvenira Terakota iz Mačkovca, dok će po 5.000 kuna potpore biti dodijeljeno obrtima Kikaxdesign iz Mihovljana i Radionica kolača Monika iz Ivanovca.
Potpore su namijenjene poboljšanju uvjeta rada u radionicama te edukativnim i marketinškim aktivnostima.

06-02-2008

NOVI PROPISI

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti (licence) za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 89/06)

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja resorno je ministarstvo željelo stati na kraj fiktivnim tvrtkama (tvrtkama bez radnika i opreme) koje svojim nerealnim ponudama nerijetko pobjeđuju na natječajima, a potom ugovoreni posao odrađuju ustupajući ga brojnim podizvođačima po nepovoljnijim uvjetima.
No, približavanjem 1. travnja 2008., dana kada završava prijelazno razdoblje do kojeg su sve građevinske tvrtke koje žele graditi građevine ili izvoditi pojedine radove na građevinama većim od obiteljske kuće i druge građevine čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400m2 trebale udovoljiti uvjetima iz Pravilnika glede stručne osposobljenosti i broja radnika kao i tehničke opremljenosti, sve je jasnije da brojni građevinari neće uspjeti ispuniti zadane uvjete za dobivanje suglasnosti, te da im manjkaju adekvatne informacije.
Sve informacije o dobivanju suglasnosti (licence) za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja možete dobiti na web stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr ,dok osnovne informacije možete dobiti u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec.

23-01-2008

NOVI PROPISI

NOVINE U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA

Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06.) i pratećim pravilnicima donijetim tijekom 2007.godine od 01. siječnja 2008. godine radom je započeo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, a zaštita zdravlja na radu regulirana je na drugačiji način.
Ono što je najbitnije je da se sada sva prava i obveze vezane uz zdravstvenu zaštitu radnika od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti više ne ostvaruju kod liječnika primarne zdravstvene zaštite već kod odabranog specijaliste medicine rada, a to istovremeno znači ne više preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nego preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Treba reći da za sada u Čakovcu još nemamo područni ured HZZOZZR-a pa sve što se odnosi na ovo područje zaštite zdravlja na radu za sada se rješava na Medicini rada Doma zdravlja Čakovec.

Što trebaju učiniti obrtnici ?

Vezano uz novo nastalu situaciju obrtnici (poslodavci) trebaju:

1. do kraja siječnja 2008. godine trebaju odabrati specijalistu medicine rada i popuniti u 3 primjerka obrazac koji se nalazi na internet stranama www.hzzozzr.hr (Obrazac za odabir SMR od strane poslodavca) i dostaviti ga u Dom zdravlja Čakovec - Medicina rada. Popuniti treba rubrike uz stupac poslodavac. Ukoliko nemate pristup internetu možete se za obrazac obratiti i u Komoru.

2. poslodavac je obvezan donijeti procjenu opasnosti kojom će se definirati radna mjesta na temelju čega će ugovoreni specijalist medicine rada obavljati preventivne preglede radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada. Troškove tih pregleda snosi HZZOZZR.

Planom i programom mjera specifične zdravstvene zaštite radnika (NN 122/07) utvrđeni su poslovi s posebnim uvjetima rada, preventivni i periodični pregledi s rokovima te ostale obveze poslodavca.
Poslodavac ne smije rasporediti radnika na poslove s posebnim uvjetima rada ako prethodno na propisani način nije utvrđeno da radnik ispunjava potrebne uvjete (upućuje ga na pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalistu medicine rada s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje tih poslova).

Kad obrtnik odabere specijalistu medicine rada o tome treba obavijestiti radnike, a svi zaposleni prava iz zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu ostvaruju na osnovi dosadašnje iskaznice o obveznom zdravstvenom osiguranju.

16-01-2008

UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Edukacijom do poboljšanja kvalitete usluga

Udruženje ugostitelja Međimurja i ove godine nastavlja s održavanjem stručnih seminara i edukativnih radionica kojima se kroz dodatnu edukaciju međimurskih ugostitelja želi poboljšati kvaliteta usluga i proširiti ugostiteljska ponuda najsjevernije hrvatske županije.
Do kraja veljače održat će se seminari o poslovnom govorništvu, marketingu i svjetskim trendovima u ugostiteljstvu (23. i 24. siječnja), tečaj informatike (od 30. siječnja), i sommelierski tečaj (1. – 3. veljače) .
Dodatne informacije o održavanju seminara možete saznati od Jasminke Herman, tajnice Udruženja ugostitelja Međimurja ( tel.: 040/ 311-465).

14-12-2007

NOVI PROPISI

Novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo

Ministar gospodarstva rada i poduzetništva donio je novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (NN122/07) koji stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Detaljnije...

12-12-2007

AKTUALNO

Potpisani novi ugovori o stipendiranju učenika za deficitarna zanimanja

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, nastavlja s programom stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, a koji imaju prebivalište na području Međimurske županije. U projekt je od prošle godine uključena i Međimurska županija, a od ove godine, u stipendiranje naučnika sa svog područja uključio se i Grad Čakovec.

Nakon objavljenog natječaja uz dosadašnjih desetero stipendista, učenika deficitarnih zanimanja koji su zadovoljili uvjete na koje su ih obvezivali dosadašnji ugovori, te im se odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurske županije stipendiranje automatizmom produžilo i na ovu školsku godinu, izabrano je još petnaest učenika deficitarnih zanimanja koji će mjesečno dobivati stipendiju u iznosu od 500,00 kuna.
Stipendiranjem su obuhvaćena zanimanja stolar, zidar, soboslikar-ličilac, elektroinstalater, tesar, keramičar-oblagač, strojobravar, tokar, bravar, slastičar, pekar i autolakirer, a kriteriji koje je slijedila komisija odabirući kandidate bili su uspjeh u školi, prihodi članova domaćinstva i broj djece u zajedničkom domaćinstvu.

U nazočnosti roditelja, danas, 12. prosinca, ugovore o stipendiranju nastavka školovanja, potpisali su novi stipendisti, budući stolari Luka Jakšić (Domašinec), Nikola Petković (Vratišinec) Petar Conar (Ivanovec) i David Hrženjak (Štrukovec), zidar Mario Baranašić (Orehovica), soboslikar-ličilac Benjamin Baranašić (Orehovica), elektroinstalater Igor Kozol (Lopatinec), tesar Ivica Kosi (Vularija) i keramičar - oblagač Vedran Kovačić (Mali Mihaljevec) iz Graditeljske škole Čakovec. Iz čakovečke Tehničke, industrijske i obrtničke škole stipendije će dobivati strojobravari Marko Bujan (Čakovec), Mišo Petran (Črečan) i Nikola Pužaj (Vularija). Ugovore su potpisali i tokari Igor Pongrac (Goričan), Antonio Lukman (Strahoninec), Denis Tkalec (Palinovec), Marino Vresk (Pribislavec) i Tomislav Zoka (Goričan), te bravari Filip Toplek (Ivanovec), David Matjačić (Hemuševec) i Valentino Novak (Ivanovec). Stipendije će dobivati i tri učenika iz Srednje škole Prelog ; buduće slastičarke, Melani Bartolić (Donji Mihaljevec) i Nikolina Blažić (Gardinovec) i budući pekar Jurica Farkaš (Belica), iz Obrtničke škole Koprivnica strojobravar Robert Međimurec ( Donja Dubrava),a iz Srednje strukovne škole Varaždin autolakirer Mihael Lajtman (Hemuševec).

Stipendisti su ugovore primili iz ruku predsjednika Obrtničke komore Međimurske županije Slavka Faltaka, a čestitali su im međimurski župan Josip Posavec, njegov zamjenik Mladen Križaić i predstavnica Grada Čakovca, gospođa Karmen Franin.

10-12-2007
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO MAJSTORU IVANU LEPOGLAVCU, PLASTIČARU IZ GORIČANA

Obilježena 13. obljetnica OK Međimurske županije

U nazočnosti pomoćnika ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, gospodina Lea Begovića, međimurskog župana Josipa Posavca i njegovog zamjenika Mladena Križaića, čelnika Grada Čakovca i predstavnika susjednih obrtničkih komora, u petak, 07. prosinca u dvorani Scheier u Čakovcu svečano je obilježena 13. obljetnica utemeljenja Obrtničke komore Međimurske županije.

Proslava obljetnice ujedno je prilika i za isticanje pojedinaca koji su svojim radom pridonijeli razvoju, promociji i časnom zvanju obrtnika, odnosno za dodjeljivanje najviših komorskih priznanja. Tako je nagrada za životno djelo - statua Obrtnik Međimurja, uručena majstoru Ivanu Lepoglavcu, plastičaru iz Goričana, za 29 godina rada u obrtništvu kao uglednom, uspješnom i časnom obrtniku za izuzetan doprinos u osnivanju i razvoju obrtničkih institucija, te za dugogodišnji uspješan rad na promidžbi obrtništva.

Plakete Majstor godine za postignute značajne poslovne rezultate, ostvarena tehnološka unapređenja, postignutu visoku razinu kvalitete proizvoda i usluga, za postignute visoke rezultate u poduci učenika za obrtnička zvanja dodijeljene su Antunu Kukovcu - autoprijevozniku iz Strahoninca i Tomi Paheku -alatničaru iz Čakovca.

Diplome za izniman doprinos u promidžbi, poticanju i unapređenju obrtništva i obrtničkog komorskog sustava uručene su Zori Hajdinjak - frizerki iz Preloga, Zvonimiru Pavlicu - građevinaru iz Goričana i Nedeljku Vrbaniću - ugostitelju iz Čakovca.

Na svečanoj proslavi uručena su i priznanja za dugogodišnji marljiv i ustrajan rad u obrtu i razvoju obrtništva, obrtnicima koji ove godine obilježavaju više od 20 godina rada u obrtu.

Priznanja su dobili : Vladimir Mavrin - optičar iz Čakovca, August Mesarić - limar iz Belice, Zvonimir Novak - autoprijevoznik iz Nedelišća, Ljubica Novak - plastičarka iz Pušćina, Đuro Matić - električar iz Čehovca, Mato Malvić - autoprijevoznik iz Preloga, Friedrich Zimprich - stolar iz Preloga, Dragan Jevtić - ugostitelj iz Čakovca, Stjepan Janković - fotograf iz Gardinovca, Stjepan Krnjak - električar iz Šenkovca, Josip Božek - ugostitelj iz Preloga, Ljubica Kerhač - ugostiteljka iz Podturna, Franjo Cimerman - knjigovođa iz Čakovca, Marija Kvakan - građevinarka iz Svete Marije, Đurđica Rogina - ugostiteljka iz Podbresta, Željko Šupljika - RTV mehaničar iz Donjeg Kraljevca, Ivan Cvetko - bačvar iz Goričana, Branko Damjanović - građevinar iz Čakovca, Ivan Goričanec - obućar iz Čakovca i Stanislav Kovačić - krojač iz Križovca.

- Komora kao krovna obrtnička asocijacija na području Županije mora vrednovati rad obrtnika i nagrađivati one najbolje i one koji svojim dugogodišnjim obrtničkim stažom doprinose razvoju gospodarstva Međimurja i cijele Hrvatske. Uz te razloge za dodjelu nagrada Komora se odlučila i iz razloga što su obrtnici na svim nivoima društva neopravdano u vrlo malom broju dobitnici bilo kakvih priznanja. Od njih se uglavnom očekuje da rade, da stvaraju nove vrijednosti, a kod nagrađivanja u prvom planu su neki drugi - istaknuo je na svečanosti predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije, Slavko Faltak
- Zato Komora od 2003. godine dodjeljuje priznanja, a njih svake godine dobivaju obrtnici koji su 20 godina ustrajali u obrtničkom poslovanju kao i oni koji su za sve nas obrtnike svojim radom u obrtništvu i cjelokupnom komorskom sustavu potrošili sate i sate rada. Ove godine za jubilej 20 godina rada u obrtu priznanje dobiva samo 20 obrtnika jer samo toliko ih je ustrajalo u obrtu unatrag 20 zaista turbolentnih godina u kojima smo prošli i rat i pretvorbu, u kojima smo počeli učiti abecedu demokracije, ali i vrijeme u kojem smo prošli mnogo gospodarskih promjena, više poreznih reformi, a još niti sada ne znamo i nismo svjesni da nam je tako lijepo i dobro kako nas, posebno u zadnje vrijeme, uvjeravaju. No kako nada umire posljednja vjerujemo da će u skoro vrijeme ipak netko shvatiti da smo mi gospodarski subjekti, a ne samo obični građani.

Nagrađeni obrtnicima, čestitali su i pomoćnik ministra, Leo Begović, međimurski župan Josip Posavec, te potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, Željko Vrbanus.

05-12-2007

AKTUALNO

KATALOG OBRTNIŠTVA HOK-a za 2008. godinu

u svrhu promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga sa ciljem poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će za 2008. godinu KATALOG OBRTNIŠTVA 2008 (obrtničkih/poduzetničkih proizvoda i usluga). Podaci iz KATALOGA biti će objavljeni i na Internet poslovnim stranicama Hrvatske obrtničke komore na kojima se nalaze informacije o Komori, članstvu i publikacijama.

KATALOG će biti izrađen kao i prethodni, a sadržavati će osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranim za poslovnu suradnju raznih vidova - kooperacija, ulaganja, lohn-poslovi, zastupanje i slično. KATALOG je namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a biti će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i sl.

KATALOG će biti rađen u tiskanom obliku, formata stranice A4, s tekstualnim dijelom (osnovni podacima o obrtu; traženi vid suradnje) i kolor fotografijama proizvoda i usluga, četverojezičan - hrvatsko-njemačko-engleski-talijanski, te u elektronskom obliku na CD-u.

CD će biti interaktivan, s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija.

CIJENA ZA OGLAŠIVAČE ČLANOVE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE:

a) 1/4 stranice cijena 200,00 KN (max. 2 fotografije, 200 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
b) 1/2 stranica cijena 400,00 KN (max. 4 fotografije i 400 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
c) 1/1 stranica cijena 800,00 KN (max. 6 fotografija i 1.000 znakova s prijevodima uključujući razmak)


CIJENA ZA OGLAŠIVAČE KOJI NISU ČLANOVI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE:

a) 1/4 stranice cijena 900,00 KN (max. 2 fotografije, 200 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
b) 1/2 stranica cijena 1.300,00 KN (max. 4 fotografije i 400 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
c) 1/1 stranica cijena 2.500,00 KN (max. 6 fotografija i 1.000 znakova s prijevodima uključujući razmak)

DODATNE INFORMACIJE Obrtnička komora Međimurske županije - kontakt osoba Robert Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove, tel/fax 040 31 15 15, e-mail okm.sajam-info@ck.t-com.hr .

Rok za dostavu materijala je 18. siječanj 2008. !

03-12-2007
SURADNJA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I AZRE-AGENCIJE ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Kooperacijski sastanak obrtnika iz Hrvatske i Slovenije u Mariboru

Projekt Internacionalizacija prekograničnog poduzetništva ICE se odvija u sklopu Interreg IIIA Programa za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004-2006 i djelomično je financiran od strane EU.

U sklopu projekta Internacionalizacija prekograničnog poduzetništva - ICE, 30. studenoga 2007. godine je u hotelu Arena u Mariboru održan kooperacijski sastanak poduzetnika i obrtnika iz Hrvatske i Slovenije.
Kooperacijski sastanak za koji je bilo zainteresirano stotinjak poduzetnika i obrtnika iz dviju susjednih država realiziran je nakon šest sektorskih sastanaka namijenjenih konkretizaciji poslovne suradnje. Na sektorskim sastancima su sudjelovali predstavnici projektnih partnera, obrtničkih komora i referentnih poduzeća, odnosno obrtnici koji su pokazali interes za prekograničnom suradnjom i daljnjim širenjem poslovanja. Slovenski i hrvatski drvoprerađivači, metaloprerađivači i prerađivači plastike te obrtnici i poduzetnici koji se bave prehrambenom industrijom, turizmom i ugostiteljstvom, energijom i gradnjom, zajednički su oblikovali prijedloge za poboljšanje suradnje, razmjenjivali su informacije i iskustva o uvjetima poslovanja, nakon čega su uslijedili i razgovori o konkretnim poslovima i mogućnostima suradnje

Za poslovnu suradnju s kolegama iz Slovenije, veliki su interes pokazali i međimurski obrtnici različitih djelatnosti. Osim što su sudjelovali na sektorskim sastancima i kooperativnom sastanku u Mariboru, međimurski obrtnici se od samog početka aktivno uključuju u sve aktivnosti koje provodi AZRA. Posebno su bili aktivni obrtnici i poduzetnici iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora, što je bilo vidljivo i u Mariboru.

- Veoma smo zadovoljni što je Obrtnička komora Međimurske županije u našem projektu prepoznala široke mogućnosti za razvoj poslovanja svojih članova te se ovim putem želim još jednom zahvaliti na uloženom trudu i energiji. Nadam se da će i ubuduće pratiti naš projekt s jednakom angažiranošću, jer je naš cilj zajednički: razvoj i jačanje obrtnika i malih poduzetnika. Ako smo svojim djelovanjem uspjeli makar i malim koracima pripomoći ostvarenju tog cilja, mi smo zadovoljni - naglašava Irma Dračić, voditeljica ICE projekta.

Već početkom iduće godine na redu je slijedeći kooperacijski sastanak kojim se želi postići da se kroz individualne razgovore slovenskih i hrvatskih poduzetnika sklope konkretni poslovi bit će održan 25. siječnja 2007. u Varaždinu.

- Početkom iduće godine bit će organizirana i dva studijska putovanja u Sloveniju tijekom kojih će se predstavnici obrtnika, malih i srednjih poduzeća te njihovih potpornih institucija imati priliku upoznati s primjerima dobre prakse, načinom funkcioniranja klastera i iskustvima naših slovenskih partnera.-dodaje gospođa Dračić, posebno ističući održavanje cijelog niza besplatnih seminara o aktualnim temama koje AZRA organizira za obrtnike i njihove potporne institucije, te kontinuiran rad na ažuriranju burze ponude i potražnje za prekograničnu suradnju koja se nalazi na internet stranici http://ice.azra.hr .

30-11-2007

SEMINARI

CE oznaka - putovnica za tržište Europske unije

U organizaciji Agencije za razvoj Varaždinske županije i Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o. Zagreb, u Varaždinu je 29. studenoga 2007. održan seminar na temu Standardizacija i CE označavanje. Stručnjaci iz ZIK-a, pokušali su odgovoriti na brojna pitanja poduzetnika i obrtnika čiji se proizvodi pojavljuju na tržištu Europske unije.
- CE oznaka pokazuje da proizvod zadovoljava bitnim zahtjevima sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, zaštite okoliša, te zaštite javnog interesa propisanim EU direktivama tzv. Novog pristupa. Velika odgovornost je na samom proizvođaču koji bi morao znati direktive i postupke za ocjenu sukladnosti, da li i kada uključiti Prijavljeno tijelo (Notified Body), sastaviti Tehničku mapu proizvoda, sastaviti i ovjeriti izjavu o sukladnosti, te na kraju pravilno označiti proizvod CE oznakom. - rečeno je na seminaru.
Proizvodi koji se bez CE oznake ne mogu pojaviti na tržištu EU su niskonaponska oprema, igračke, građevinski proizvodi, strojevi, dizala, osobna zaštitna oprema, neautomatske vage, medicinski uređaji, plinski uređaji, toplovodni kotlovi, eksplozivi za civilnu uporabu, potencijalno eksplozivne atmosfere, rekreacijska plovila, uređaji za hlađenje, oprema pod tlakom, telekomunikacijska oprema.
Iako većina obrtnika o označavanju svojih proizvoda CE oznakom ne razmišlja, ne zaboravimo da će i hrvatsko tržište pristupanjem u EU, biti dijelom jedinstvenog EU tržišta, što zapravo znači da će i određeni hrvatski proizvodi na vlastitom tržištu morati biti označeni CE-oznakom.

26-11-2007

SUSRETI

Četvrti susret obrtnika umirovljenika

U organizaciji Udruženja obrtnika Međimurske županije i Udruženja ugostitelja Međimurja, u subotu, 24. studenoga je u pansionu Ilonka u Murskom Središću, održan četvrti po redu susret obrtnika umirovljenika s područja Međimurja.
Inicijativa kojom se željelo pokazati da se o obrtnicima i njihovim problemima razmišlja i nakon njihovog odlaska u mirovinu, prerasla je u tradiciju - naglasio je Ivan Rešetar, predsjednik Udruženja obrtnika Međimurske županije. Gospodin Rešetar je dodao da ga veseli što ovo druženje više nije jedinstveno u Hrvatskoj, jer su i druge komore počele priređivati ovakve susrete, čime pokazuju da obrtnici umirovljenici nisu ostali sami.
Četvrtom susretu obrtnika umirovljenika pridružio se i idejni začetnik druženja obrtnika umirovljenika, Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije. Gospodin Faltak je u prigodnom govoru istaknuo da briga o obrtnicima umirovljenicima ne smije prestati, te da mladi trebaju pronaći uzor u uglednim obrtnicima čija se imena izgovaraju s poštovanjem.
Razmišljanju predsjednika Faltaka, priklonio se i Stjepan Blažeka, predsjednik Odbora za obrtnike umirovljenike Međimurske županije izrazivši zadovoljstvo što se obrtnička tradicija i druženje nastavljaju. Činjenica je da su međimurski obrtnici umirovljenici jedni od organiziranijih u državi, te da postoji potreba za zaštitom naših interesa - dodao je gospodin Blažeka, nekadašnji predsjednik Udruženja ugostitelja Međimurske županije.

22-11-2007

AKTUALNO

Ispit o stručnoj osposobljanosti za obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza - TRIDESET I DRUGI ISPITNI ROK 15.12.2007.

Za dan 15.12.2007. određen je je trideset i drugi rok za polaganje Ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

Prijavnice za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti mogu se kupiti u Narodnim Novinama, Područnim obrtničkim komorama ili je možete isprintati s web stranice www.hok.hr , te do 07.12.2007. poslati na adresu:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Prijava za polaganje ispita
Ilica 49/2
10 000 Zagreb

Naknada za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kuna, uplaćuje se račun Hrvatske obrtničke komore broj: 2340009-1100174539, poziv na broj 60014 JMBG.
Svrha doznake: Uplata za ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje javnog cestovnog prijevoza.
U korist računa: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, MB 03251748
Uz prijavu treba dostaviti i fotokopiju uplatnice na broj faxa: 01 48 46 610.
Priručnik za polaganje ispita može se nabaviti u HOK-u; za 50,00 kuna ili na istoj uplatnici upisati iznos od 1550,00 kuna i priručnik će biti poslan na adresu preporučenom poštom

Za sve dodatne informacije:
- http://www.hok.hr/hok/ - CEHOVSKE AKTIVNOSTI,
- Područne obrtničke komore i udruženja obrtnika,
- HOK, Odjel za organizaciju rada cehova, ++385 (1) 4806 666.

21-11-2007

TRADICIJSKI OBRTI

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca raspisalo Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 27. sjednici održanoj 08. studenog 2007. godine donijelo Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima, temeljem kojeg raspisuje Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima.
Potpore se odobravaju za poboljšanje uvjeta rada radionice, sufinanciranje troškova početne proizvodnje, izlaganje na specijaliziranim sajmovima i izradu promidžbenog materijala.
Korisnici potpore su obrtnici, hrvatski državljani čije je prebivalište, kao i obavljanje djelatnosti na području Grada Čakovca.

21-11-2007

STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Obrtnička komora Međimurske županije objavila natječaj za stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja

Obrtnička komora Međimurske županije nastavlja s programom stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, a koji imaju prebivalište na području Međimurske županije.

U utorak, 20. studenoga 2007. godine, objavljen je natječaj temeljem kojeg će 30-ero učenika dobivati stipendije u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

U suradnju Obrtničke komore Međimurske županije s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Međimurskom županijom koja stipendira 24-ero učenika, ove se godine u stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja po prvi puta uključio i Grad Čakovec koji će stipendirati 6-ero učenika s područja Grada.

Stipendija će biti dodijeljena učenicima koji će ostvariti veći broj bodova na osnovu kriterija školovanja za deficitarno obrtničko zvanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, školskog uspjeha, prihoda po članu domaćinstva i broja djece u zajedničkom domaćinstvu.

Zamolbe treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurske županije, 40 000 Čakovec, Park Rudolfa Kropeka 1, najkasnije do 27. studenoga 2007. godine.

Napominjemo: Dosadašnji studenti koji su izvršili ugovornu obvezu dostave ocjena za prošlu školsku godinu (10 stipendista) nisu obvezni podnositi zamolbu, a ostali dosadašnji stipendisti su obvezni podnijeti zamolbu s potrebnom dokumentacijom.

 

20-11-2007

SAJMOVI

MESAP AGRO 2007. - prva specijalizirana sajamska priredba u novoj sajamskoj dvorani

Simboličnim rezanjem vrpce zamjenik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Ivan Hodalić, međimurski župan Josip Posavec, njegov zamjenik Mladen Križaić i direktor MESAP-a, Marjan Novak, u subotu, 17. studenoga, otvorili su MESAP AGRO, prvu specijaliziranu sajamsku manifestaciju u novoj sajamskoj dvorani u Nedelišću.

Ovom investicijom vrijednom 10 milijuna kuna MESAP postaje regionalni lider u sajamskoj djelatnosti. Sajamska priredba MESAP AGRO kao prva u nizu specijaliziranih priredbi, logičan je kvalitativni iskorak Izgradnjom nove sajamske dvorane veličine 2.558 m2 stvoreni su uvjeti za intenziviranje sajamskih aktivnosti i značajno podizanje kvalitete sajmovanja - istaknuo je direktor MESAP-a Marjan Novak na svečanosti otvorenja, te dodao da Međimurski sajam poduzetništva MESAP, nakon devet godina uspješnog priređivanja sajamskih priredbi ulazi u novi razvojni ciklus.

Novi razvojni ciklus započeo je prvom specijaliziranom sajamskom priredbom pod nazivom MESAP AGRO na kojoj se okupilo 40 izlagača poljoprivredne opreme, ali i svega onog što je potrebno za uspješno bavljenje ovom gospodarskom granom,; od opreme za farme, voćnjake i vinograde, procesne opreme za finalizaciju poljoprivrednih proizvoda na malim poljoprivrednim gospodarstvima, staklenika i plastenika, do mehanizacije, sjemenske robe i autohtonih međimurskih prehrambenih proizvoda.

19-11-2007
AKTUALNO

OKRUGLI STOL - ZAHTJEVI HRVATSKIH OBRTNIKA ZA BUDUĆU VLAST -

U Hrvatskoj obrtničkoj komori je u petak, 16. studenoga 2007. godine održan okrugli stol na temu - Zahtjevi hrvatskih obrtnika za buduću vlast - , na kojem su sudjelovali predstavnici šest parlamentarnih stranaka:

- za HDZ ministar gospodarstva Branko Vukelić
- za HNS predsjednik Središnjeg interesnog odbora za gospodarstvo Robert Hirc
- za HSP predsjednik Odbora za gospodarstvo prof. dr. Marko Kolaković
- za HSS član Predsjedništva Željko Pecek
- za HSU član Središnjice Rudolf Benček
- za SDP direktor Zagorske razvojne agencije Siniša Hajdaš Dončić

Na Okruglom stolu predstavnici parlamentarnih stranaka očitovali su se koje od zahtjeva hrvatskih obrtnika podržavaju i da li su spremni realizirati ih, ako će biti u prilici obnašati vlast u sljedećem mandatu. Detaljnije...

12-11-2007
SURADNJA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I TVRTKE MESAP D.O.O.

Međimurski obrtnici na sajmu u Križevcima

Obrtnička komora Međimurske županije je u suradnji s Međimurskom županijom i tvrtkom MESAP d.o.o., organizirala nastup obrtnika na 10. obrtničkom i gospodarskom sajmu Križevačko-koprivničke županije koji se od 09. do 11. studenoga 2007. godine održavati u Križevcima.

Na zajedničkom izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije, posjetiteljima se predstavilo sedmero izlagača; Kudec voćarstvo i protugradne mreže iz Hodošana, Vodovodne instalacije VIK-Krištofić iz Macinca, Stolarija, trgovina, pilana Rusak iz Donje Dubrave, Krojački obrt K.O.P. iz Murskog Središća, Monika - radionica za izradu domaćih kolača iz Ivanovca, Izrada metalnih proizvoda Varga iz Strahoninca, te Mesap d.o.o. iz Nedelišća.

Na 60m2 mogla se vidjeti prezentacija sistema za obranu od tuče, parket, brodski pod i lamperija. Izložene su bile kovane ograde, inox elementi i zaštitna odijela, a posjetitelji su mogli kupiti i domaće međimurske kolače.

Na jubilarnoj, desetoj sajamskoj manifestaciji u Križevcima sudjelovalo je više od 230 izlagača iz 10-ak županija, četiri države, te 23 gospodarske i obrtničke komore. Održan je niz prezentacija i radionica, proslavilo se i Martinje, a izabrani su i najatraktivniji štandovi. Treća nagrada za najatraktivniji izložbeni prostor pripala je Obrtničkoj komori Međimurske županije.

 

29-10-2007

SASO 2007.

Na najznačajnijem gospodarskom događaju u Hrvatskoj sudjelovala i Obrtnička komora Međimurske županije

Od 24.- 28.listopada 2007. u Splitu se održavao 12. međunarodni sajam SASO 2007..

SASO 2007., obuhvatio je niz međunarodnih specijaliziranih sajmova: Sajam graditeljstva, Sajam drvne industrije, Sajam metalne industrije, Sajam alata, strojeva i opreme, Sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva, Sajam elektrotehnike, energetike i telekomunikacija, te po drugi puta, SAFIR - Sajam financija, investicija i razvoja.

Na tragu dosadašnjih uspješno organiziranih sajmova, ovogodišnji SASO se podičio rekordnim porastom od 35 % svih ekonomskih pokazatelja. To je znamenka koja potvrđuje sajam SASO kao nezaobilazno mjesto susreta gospodarstvenika, ponude i potražnje, kao i prezentacije dostignuća iz gore navedenih gospodarskih grana.

Međunarodnu reputaciju SASO 2007 dokazuje direktnim izlagačima iz 15 zemalja: Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Austrije, Italije, Belgije, Mađarske, Njemačke, Češke, Poljske, Nizozemske, Španjolske, Kanade i Hrvatske. Pod okriljem Obrtničkih komora Mostara, Posavskog kantona, Tuzle i Banja Luke, na sajmu SASO predstavile su se 84 tvrtke iz Bosne i Hercegovine, te 9 tvrtki iz Srbije koje svoje proizvode predstavljaju pod okriljem Privredne komore Srbije.

U ovom eminentnom društvu ove se godine pojavila i Obrtnička komora Međimurske županije s vlastitim izlagačkim prostorom na kojem je izlagao obrt Lepoglavec prerada plastičnih masa iz Goričana. U hali 1, smještenoj pri samom ulazu na sajamski prostor na Žnjanu, posjetitelji su na izložbenom prostoru veličine 25 m2 mogli vidjeti proizvodni program obrta Lepoglavec kupaonske kade, masažne kade i druge proizvode od plastike.

Sajam SASO ove su godine čine i važne gospodarske konferencije na kojima se raspravljalo o aktualnim gospodarskim temama važnima za uspjeh gospodarskog razvoja, na kojima su prisustvovali vodeći ljudi struke iz svih navedenih područja zajedno s obrtnicima i malim i srednji poduzetnicima.

SASO 2007. se održavao pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stipe Mesića, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Županije splitsko- dalmatinske i Poglavarstva grada Splita.

20-10-2007

AKTUALNO

Požar uništio proizvodni pogon "Stolarije Zvonarek" u Prelogu - obrtnici priskočili u pomoć

Tragom vijesti da je u srijedu, 17.listopada 2007. godine u proizvodnom pogonu uvaženog obrtnika Nikole Zvonareka, vlasnika Stolarije Zvonarek u Prelogu, došlo do požara velikih razmjera, te je tom prilikom nastala velika materijalna šteta, Obrtnička komora Međimurske županije odlučila je svom članu pomoći u saniranju nastale štete.

Predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak, jučer (petak, 19.listopada) je posjetio gospodina Zvonareka i njegovu obitelj. Zatečen prizorom potpuno uništene stolarske radionice u kojoj su izgorjeli i strojevi u ukupnoj vrijednosti od oko 100.000 eura, predsjednik Faltak je istaknuo da će Obrtnička komora Međimurja u suradnji s Udruženjem obrtnika Međimurske županije financijski pripomoći u saniranju štete.

Faltak je tom prilikom istaknuo i da je ova gesta tek početak akcije kojom će obrtnici iskazati solidarnost sa svojim kolegom. Ujedno je pozvao sve obrtnike da se pridruže ovoj akciji pomoći, a svoju pomoć mogu doznačiti na poslovni račun spomenute radionice broj 2392007-1100022365 s naznakom pomoć za obnovu radione.

17-10-2007

AKTUALNO

Imex banka d.d. i Obrtnička komora Međimurske županije

Međimurskim obrtnicima povoljniji krediti

Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije i mr. sc. Niko Lukić, direktor varaždinske podružnice IMEX BANKE d.d. danas su potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji, kojim se svim članovima Obrtničke komore Međimurja omogućavaju povoljniji uvjeti kreditnog financiranja.

Po prvi puta u sporazumu nekom bankom ponuđeni su povoljni uvjeti i za dugoročne kredite koji će se odobravati uz kamatnu stopu 7 % godišnje i na rok do 10 godina i u cjelokupnom iznosu investicije. Kratkoročni krediti će se odobravati uz kamatu od 7,45 % u iznosu od 25.000 do 1.000.000 kuna.

Potpisom ovog Ugovora osigurani su uvjeti svim članovima Obrtničke komore Međimurske županije i za mogućnost kompletnog praćenja njihovog poslovanja od strane IMEX BANKE d.d., kao što su otvaranje akreditiva, izdavanja svih vrsta kunskih i deviznih garancija, eskont mjenica, obavljanje kunskog i deviznog platnog prometa, internet bankarstvo i kreditiranje zaposlenika po izuzetno povoljnim uvjetima.

Obrasci zahtjeva za kredit moći će se podići u Obrtničkoj komori Međimurske županije. Popunjeni obrasci zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Imex banku d.d. u Varaždinu, Anina 2.

Posebno je važno naglasiti da podnositelj zahtjeva ne smije imati dugovanja prema komorskom sustavu i državi, te da u tu svrhu u dokumentaciji treba priložiti i potvrdu Obrtničke komore Međimurske županije o uredno plaćenom komorskom doprinosu i potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima.
04-10-2007
STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Promjenom percepcije do zajedničkog cilja

Iako upisna praksa svake godine registrira navalu osmaša na gimnazijske smjerove, dok za upise u pojedina zanimanja strukovnih škola interesa gotovo i nema, konačni popisi učenika upisanih u hrvatske srednje škole nakon dva upisna roka pokazuju da velika večina učenika ipak završava u četverogodišnjim i trogodišnjim programima strukovnih škola. I dok cjelokupna javnost nepravedno pridaje puno veći značaj gimnazijama i četverogodišnjim strukovnim školama, trogodišnje strukovno obrazovanje i važnost stjecanja kvalifikacije, marginalizira čak i resorno ministarstvo. Dovoljno je samo pogledati tehnološki zastarjelu opremu u strukovnim kabinetima i radionicama, kvalitetna stručna literatura ne postoji, a i seminari na kojima bi se nastavnici strukovnih predmeta permanentno usavršavali, odnosno upoznavali sa novim tehnologijama prava su rijetkost. Svjedodžbu o zanimanju koju učenik dobiva završavanjem školovanja pod takvim uvjetima najčešće predstavlja formalnu kvalifikaciju, ali ne i stručnu kompetenciju. Stoga i ne čudi što osim djece obrtnika i djece koja su uistinu motivirana za određeno zanimanje, trogodišnje strukovne škole u značajnoj mjeri upisuju i djeca koja se nisu mogla upisati u četverogodišnja zanimanja. Većina njih su nezainteresirani i nemotivirani za neko zanimanje, što se negativno odražava i na teoretsku nastavu u školi, i na praktičnu nastavu u obrtničkoj radionici.

Upravo ta nezainteresiranost i nemotivacija većine učenika trogodišnjih strukovnih škola, iako većinu njih nakon školovanja čeka sigurno radno mjesto, uvelike otežava zajednički cilj majstora obrtnika i profesora instruktora - osposobiti učenika za samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadaća u sklopu njegova zanimanja. No, na žalost, ne shvaćaju svi ovu zadaću na isti način. I dok jedni naučnici u obrtničkim radionicama upoznaju i sudjeluju u cijelom proizvodnom procesu, drugim naučnicima je realizacija praktične nastave samo formalnost, te se svodi samo na donošenje potvrde o njenoj realizaciji. I dok jedni već u prvoj godini obrazovanja samostalno rade, oni drugi se u tri godine na praksi (osim na papiru) nisu ni pojavili.

PRAKTIČNA NASTAVA - OBVEZE I PRAVA

Zakonom o obrtu (članak 51.) predviđeno je sklapanje ugovora o naukovanju kojega sklapa obrtnik i naučnik (njegov roditelj). Tom odredbom Zakona o obrtu predviđeno je da se na ugovor primjenjuju i Odredbe Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe o minimalnim uvjetima o naukovanju koje propisuje nadležni ministar uz pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.
Potpisivanjem ugovora reguliraju se međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i naučnika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje. Ugovorom o naukovanju točno su definirane obveze naučnika ; od obveze redovitog pohađanja praktičnog dijela nastave, pridržavanja propisanog radnog vremena, poslova i radnih zadaća, do korištenja alata, strojeva i uređaja, te urednog vođenja dokumentacije za praktični dio naukovanja.

NOVČANA NAKNADA - KAKO I KOLIKO?

Novčana naknada naučnika koji obavljaju praktični dio naukovanja kod obrtnika, reguliran je člankom 5. Ugovora o naukovanju, kojim se utvrđuje iznos materijalne naknade za vrijeme provedeno na praktičnom dijelu naukovanja i to za prvu godinu 15%, za drugu godinu 20%, za treću godinu 25%, a za četvrtu godinu 30 % prosjećne netto plaće ostvarene prethodne godine u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Godina
Pravilnik-ugovor o naukovanju
Kolektivni ugovor
I prema Pravilniku i prema Kolektivnom ugovoru naknada se obračunava i isplaćuje prema stvarno utvrđenom vremenu - primjenjuje se za naučnika povoljniji propis, a to je u ovom slučaju Pravilnik
% od prosječne netto plače ukupno mjesečno ukupno mjesečno
     
I.
15%
690,45
400
II.
20%
920,60
500
III.
25%
1.150,75
800
IV.
30%
1.380,90
1.000

Primjer: Naučnik 2. razreda, zanimanje soboslikar-ličilac, 88 sati prakse mjesečno
( 920,60 : 174 = 5,29 x 88 = 465,52 kn )

S druge strane, porezni zakoni utvrđuju maksimalan neoporezivi dio dohotka, koji se može isplatiti kao materijalna naknada, a on iznosi 1.600,00 kuna. Teško je povjerovati da bi se bilo koji obrtnik odlučio na isplatu veću od tog iznosa. Najčešća praksa pokazuje da dio obrtnika ne ispunjava svoje ugovorne obveze prema naučnicima, ili im tu naknadu uopće ne isplaćuje.

Mjesečno isplaćeni iznosi nagrada priznaju se u izdatke, a kod podnošenja godišnje porezne prijave, tako isplaćeni iznosi još jednom odbijaju se od dohotka kao olakšica. I Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva temeljem projekta Poticaji obrtnicima i trgovačkim društvima izvođačima praktične nastave dodjeljuje bespovratna sredstva za opremanje radionica u cilju što kvalitetnijeg rada s naučnicima.

Hoće li se isplaćivanjem novčanih naknada izbjeći poteškoće u izostanku naučnika s prakse, raskidima ugovora o naukovanju i čestim promjenama radionica, ili je potrebno samo dosljedno poštivanje pravila ponašanja u radionici i realno vrednovati naučnikov rad, ovisi o individualnom pristupu svakog majstora. Važno je ne zaboraviti - mladi su izuzetno osjetljivi na nepravdu i podcjenjivanje.

01-10-2007

OBAVIJEST

Dan otvorenih vrata Trgovačkog suda u Varaždinu

U ponedjeljak, 29.listopada 2007. godine, svi trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj širom otvaraju svoja vrata građanstvu. U vremenu od 7,30 do 15,30 sati, na Trgovačkom sudu u Varaždinu koji je mjesno nadležan za Varaždinsku i Međimursku županije, zainteresirani građani će moći prisustvovati ročištima i upoznati se s radom suda u sudnici, te se na taj način upoznati s ulogom sudova u našem društvu i pravima i obvezama građana kada je riječ o mogućem ostvarenju njihovog prava na sudsku zaštitu.
U Ministarstvu pravosuđa su uvjereni da će ova akcija u mnogoćemu doprinijeti boljem razumijevanju javnosti kakav to položaj i ulogu imaju sudovi u našem društvu, kao i kakva su njihova prava i obveze kada je riječ o ostvarenju prava na sudsku zaštitu, te da ovakva uzajamna razmjena između javnosti i sudova može značajno pripomoći pozitivnoj promjeni negativne percepcije javnosti o radu naših sudova.
Na Trgovačkom sudu u Varaždinu biti će priređena i izložba sudskih upisnika od 1906. godine, pa sve do današnjeg dana.
Ukoliko ste zainteresirani za posjetu Trgovačkom sudu u Varaždinu, molimo da svoj dolazak najavite Uredu v.d. predsjednika suda na broj telefona 042/ 401-900, fax 042/ 214-743 ili e-mailom na adresu ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr , kako bi se odredilo točno vrijeme Vašeg dolaska u sud u svrhu ravnomjernog opterećenja i izbjegavanja mogućeg čekanja posjetitelja.

Tjedan sudskih nagodbi

U vremenu od 5. do 9. studenoga 2007. godine, svi trgovački sudovi, pa tako i Trgovački sud u Varaždinu, održat će Tjedan sudskih nagodbi. Svim strankama će u vremenu od 7,30 do 15,30 sati, u tom tjednu biti omogućeno okončati spor sklapanjem sudske nagodbe.
Cilj ovog projekta je poučiti sve stranke koje se spore pred trgovačkim sudovima, na postojanje zakonske mogućnosti okončanja njihovih sporova mirnim putem - sklapanjem sudske nagodbe i izravno im pomoći u ostvarenju takve mogućnosti, posebno u sporovima s višegodišnjim trajanjem.
U Tjednu sudskih nagodbi, sve stranke koje vode spor pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, mogu pristupiti bez poziva i pred sudom zaključiti nagodbu ukoliko su obje suglasne da međusobni spor okončaju na navedeni način.
Dodatne informacije o Trgovačkom sudu u Varaždinu i održavanju navedenih manifestacija možete pronaći i na web stranici https://sudovi.pravosudje.hr/tsvz .

27-09-2007

OBRAZOVANJE

Majstorski ispiti

Od 20 kandidata za polaganje majstorskog ispita čak šest dimnjačara

Prema kalendaru ispita Hrvatske obrtničke komore, u Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Nakon zimskog roka koji je održan u veljači i kojem je pristupilo 19 kandidata, za jesenski rok se prijavilo 20 kandidata za zanimanja dimnjačar, stolar, tesar, očni optičar, mesar, frizer, elektroinstalater, plinoinstalater i krojač ženske odjeće.
Diploma majstora, velikoj je većini potencijalnih obrtnika uvjet za otvaranje obrtničke radionice i za dobivanje licence. Pruža mogućnost vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja, i jedan je od uvjeta koji se sve više traži prilikom javljanja na određene javne natječaje.
U ovom trenutku, polaže se praktični dio majstorskog ispita. Uspješno položen praktični dio ispita, uvjet je za pristupanje pismenim dijelovima iz struke, prava i pravnih propisa i radne pedagogije, te posljednjem, praktičnom dijelu ispita iz radne pedagogije s naučnikom.
Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, zimskom roku koji će se održati u veljači iduće godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 04. siječnja 2008. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.

Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.

25-09-2007

AKTUALNO

IPARD program u Republici Hrvatskoj

U organizaciji Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o. i Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije, danas je u Čakovcu održana prezentacija radne verzije IPARD-a, predpristupnog programa Europske unije namijenjenog razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju. IPARD je peta komponenta IPA-e, novog jedinstvenog instrumenta za pretpristupnu pomoć državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama za radoblje od 2007. do 2013. godine i zamjenjuje postojeće instrumente PHARE, ISPA, SAPARD i CARDS.

Na prezentaciji radne verzije, istaknuti su prioriteti IPARD programa : poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda, pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i LEADER-a, te razvoj ruralne ekonomije.

- U okviru mjere Razvoj i diverzifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti postoji prostor za manje poljoprivredne proizvođače, odnosno manje obrtnike - naglasio je Tugomir Majdak, načelnik sektora za programiranje i upravljanje EU programima u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. - Ova mjera uključuje ulaganja u razvitak ruralnog turizma, ulaganja u obrtništvo u ruralnim područjima, ulaganja u izravnu prodaju na poljoprivrednom gospodarstvu, za pojedinačni ili zajednički interes (grupe proizvođača), ulaganja u izgradnju i/ili adaptaciju i/ili dogradnju i/ili opremanje pogona za proizvodnju mliječnih i mesnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, uključujući opremu za pakiranje i marketing proizvoda, ulaganja u izgradnju i/ili adaptaciju i/ili opremanje uslužnih djelatnosti u ruralnim područjima poput IT centara, mehaničarskih radionica, knjigovodstvenih servisa, prodajnih mjesta za proizvode poljoprivrednika u regiji i drugo,te ulaganje u obnovljive izvore energije.

Za razdoblje od 2007.- 2009. iz IPARD-a je Hrvatskoj godišnje namijenjeno od 25-26 milijuna eura, s tim da i Republika Hrvatska mora financijski sudjelovati u sufinanciranju projekata. Postojeća SAPARD agencija osnovana pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, svoj rad će prilagoditi novom programu, te će postati provedbeno tijelo i za IPARD program, dok se uvjeti koje će trebati obrtnici zadovoljiti za kandidiranje projekata u IPARD programu, te raspisivanje natječaja, očekuju se tek u idućoj godini.

10-09-2007

SAJMOVI I MANIFESTACIJE

Kvalitetnom promocijom do poslovnog uspjeha

Zahvaljujući povećanoj aktivnosti turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave u nastojanju da građanima ponude što više sadržaja i kroz ljetne dane, međimurski tradicijski i umjetnički obrti imali su pune ruke posla. Nastupali su na gotovo svim manifestacijama i svim važnijim manifestacijama u susjednim županijama; od Dana Zrinskih u Čakovcu, Ludbreškog sajma u sklopu Deset dana Sv. Nedjelje u Ludbregu, do Špancirfesta u Varaždinu.
Iz obilja sajamskih manifestacija kojima je započela jesenska sezona sajmovanja, izdvajamo i nastupe međimurskih obrtnika na Danima piva u Karlovcu, Zagorskom gospodarskom zboru u Krapini, te 15. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu, a tu je i nastup na izložbi Eko-etno Hrvatska u Zagrebu.
Pojačana promocija djelatnosti, proizvoda i usluga međimurskih majstora izuzetno veseli, no još uvijek premali broj obrtnika iskorištava mogućnost koju pruža Komora sufinancirajući 50 posto cijene izlagačkog prostora na četiri regionalna sajma. Dodatne informacije potražite od Roberta Varge, stručnog suradnika za informiranje i sajmove u Obrtničkoj komori Međimurske županije, tel./fax.: 040 311-515.

04-09-2007

AKTUALNO

Prijedlog Zakona o poreznom broju

Upravni odbor Obrtničke komore Međimurske županije, na sjednici održanoj 03. rujna 2007. godine, razmatrao je Prijedlog Zakona o poreznom broju kao i primjedbe koje je na njegov tekst dao Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, te donio zaključak da se u cijelosti podržavaju primjedbe na Prijedlog Zakona o poreznom broju koje je dao Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore.
- Mišljenja smo da nam takav zakon nije ni potreban, jer već postoje matični brojevi kako građana, tako i gospodarskih subjekata, a obrazlaganje da će se uvođenjem poreznog broja dogoditi veliki pozitivni pomaci ( na primjer u suzbijanju korupcije) je najblaže rečeno naivno. - komentirano je na sjednici. Uostalom kako to da takav broj nemaju članice EU, osim Portugala, ako on donosi toliko dobroga?

28-08-2007
ZAJEDNIČKA SJEDNICA CEHA PROIZVODNIH OBRTA I CEHA USLUŽNIH OBRTA I OBRTA ZA INTELEKTUALNE USLUGE OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Domaća radinost i sporedna zanimanja - samo izuzetak

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koji je objavljen u Narodnim novinama br.68/07 od 02.srpnja 2007. godine, ponovo se u hrvatski pravni sustav uvode instituti domaće radinosti i sporednog zanimanja, kao pravno reguliranih oblika obavljanja gospodarskih djelatnosti osobnim radom.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će na prijedlog Hrvatske obrtničke komore propisati listu proizvoda koji će se moći proizvoditi u registriranoj domaćoj radinosti, odnosno usluga za koje će se moći registrirati sporedno zanimanje, te se za druge proizvode i usluge neće moći registrirati.

U tijeku je sastavljanje liste u čijem formiranju svojim prijedlozima sudjeluju sve Područne obrtničke komore.

Tim povodom održana je zajednička sjednica Ceha proizvodnih obrta i Ceha uslužnih obrta i obrta za intelektualne usluge Obrtničke komore Međimurske županije.

Naglašeno je da je za funkcioniranje samostalnog rada u vidu domaćih radinosti i sporednih zanimanja od presudnog značaja jasna definicija takvog rada sa svih aspekata (porezi, doprinosi, nadzor i sl. što je za sada nepoznanica). Naime, pogrešni uvjeti, ako se takvi utvrde, mogli bi se lako zlouporabiti (npr. iznimno oslobađanje od doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, generalno paušalno oporezivanje ili načelno oslobađanje od PDV-a, ili reduciranje poreznih evidencija i slično). Postavlja se i pitanje nadzora i kontrole rada, može li se primjerice djelatnost obavljati u garaži, smiju li se i ukućani uključivati u djelatnost, koji strojevi se smiju koristiti i nije li nakana donositelja ovakvog zakonskog rješenja bila da se na predloženi način i ovaj puta gospodarski afirmira postojeći evidentni rad u fušu dijela fizičkih osoba, što se danas ponovo događa u kritičnim razmjerima, pa se na taj način nastoji takav rad staviti u zakonske okvire i podvrći financijskom nadzoru, kad ga se već ne može spriječiti i iskorijeniti. Naime, dosadašnja iskustva ( po treći puta u posljednjih 50 godina uvode se domaće djelatnosti i sporedna zanimanja), pokazuju da je bojazan opravdana.

Stoga je donijet zaključak da obavljanje domaće radinosti treba svesti samo na ručnu izradu igračaka, suvenira, nakita, platnenih, biljnih i papirnatih ukrasa i drugih rukotvorina. Obavljanje sporednog zanimanja treba svesti na djelatnosti svih popravaka i održavanja ako isto nije moguće obavljati u redovitom obrtu, odnosno, ako su deficitarna.

 

16-07-2007

OBAVIJEST

Obavijest o produljenju roka valjanosti Obrtničke kartice

Obavještavamo Vas da je Odlukom Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore od 12. srpnja 2007. godine, produljen rok valjanosti Obrtničkih kartica iz edicije 2004.-2006. za još godinu dana, odnosno do 30.lipnja 2008. godine.

O produljenju roka valjanosti Obrtničke kartice obaviješteni su svi pružatelji usluga s kojima HOK ima potpisan ugovor, a informacija je objavljena i na web stranicama HOK-e www.hok.hr.

Hrvatska obrtička komora izdala je svojim članovima Obrtničku karticu temeljem koje svaki korisnik kartice ostvaruje određene pogodnosti nabave robe pod povoljnijim uvjetima, odnosno koristi određene popuste kod Pružatelja usluge s kojima Hrvatska obrtnička komora ima potpisan Ugovor.

Svoju Obrtničku karticu preuzmite u Udruženju obrtnika Međimurske županije.

13-07-2007
MAJSTORSKI ISPITI

Dodijeljene majstorske diplome

U organizaciji OK Međimurske županije majstorskim ispitima pristupilo 27 kandidata iz pet županija

Nakon simbolične dodjele majstorskih diploma prilikom svečane proslave Dana Hrvatske obrtničke komore, održane 29.lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 12. srpnja je prigodnom svečanošću u dvorani Obrtničke komore u Čakovcu upriličena dodjela majstorskih diploma novim majstorima koji su u proteklom, jednogodišnjem razdoblju uspješno položili majstorske ispite u organizaciji Obrtničke komore Međimurske županije.

Diplomu majstora primili su : tesari Stanislav Hasnaš iz Belice i Branko Balent iz Čukovca, zidari Tomica Ivanuša iz Pretetinca, Robert Glavina iz Miklavca, Stanislav Krhač iz Novakovca, Ivan Šuplika iz Donjeg Kraljevca i Marjan Bubek iz Šenkovca. frizerke Dunja Obadić iz Pribislavca, Ines Zobović iz Mačkovca, Dubravka Novak iz Mihovljana, Danijela Vigele iz Varaždina, Silvija Murković iz Peklenice i Martina Varga iz Murskog Središća, frizer Damir Šimunković iz Zagreba, automehaničar Dominik Vrtarić iz Sivice i Đuro Oršuš soboslikar-ličilac iz Pribislavca. Diplomu majstora primili su i Danijel Jurković i Siniša Jurković, očni optičari iz Petrijanca, plinoinstalateri Dražen Horvat iz Turčišća i Dražen Požgaj iz Orehovice, elektroinstalateri Ivica Sabljić iz Kaštel Kambelovca i Mišel Kralj iz Bakovčica, te očni optičari Tihana Radan iz Kloštar Ivanića, Anita Šurbek iz Huma na Sutli, Mirta Mikulić iz Varaždinskih Toplica, Valentina Špoljarec iz Svetog Ivana Zeline i Davorin Musić iz Zagreba.

Diploma majstora, velikoj većini potencijalnih obrtnika, uvjet je za otvaranje obrtničke radionice, dobivanje licence, te mogućnosti vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja. Prigodnim govorom, predsjednik Komore Slavko Faltak, novim je majstorima čestitao na dosadašnjim rezultatima, te im zaželio puno poslovnog uspjeha. Čestitkama su se pridružili i međimurski župan Josip Posavec i njegov zamjenik, Mladen Križaić.

U Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, jesenskom roku koji će se održati u rujnu ove godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 03. kolovoza 2007. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.

Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313 – 971.

02-07-2007

AKTUALNO

Nagrade Šegrt Hlapić, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Titula najboljeg majstora učitelja pripala obrtniku Ljudevitu Golubu iz Štrigove, dok je najbolji naučnik Jurica Tomac iz Štrigove


Na svečanoj Akademiji Hrvatske obrtničke komore, održanoj povodom Dana HOK-e, 29. lipnja 2007. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu dodijeljene su nagrade Šegrt Hlapić Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Titula najboljeg majstora učitelja pripala je Ljudevitu Golubu, vlasniku Strojarsko-trgovačkog obrta Ljudevit Golub iz Štrigove koji već više od 35 godina prima učenike na praksu. Tijekom niza godina obrazovanja mladih u obrtničkoj radionici majstora Goluba prošlo je 40 učenika, od kojih su se dva učenika nakon završetka školovanja i zaposlila u tom obrtu. Ljudevitu Golubu je dodijeljena nagrada jer je majstor visokoga stručnog znanja, svojim učenicima je uzor i rado im prenosi svoje znanje, kako ističu njegovi učenici. Gospodin Golub je ocijenjen najvećim mogućim brojem bodova.

Titula najboljeg naučnika pripala je Jurici Tomcu iz Štrigove, učeniku trećeg razreda Tehničke, industrijske i obrtničke škole iz Čakovca. Jurica je na naukovanju u Strojarsko-trgovačkom obrtu Ljudevit Golub iz Štrigove, sudionik je međužupanijskih i državnih natjecanja i izuzetno aktivan u radu kulturno-umjetničkih društava: član je Šahovskog kluba Stridon iz Štrigove, u tamburaškoj je grupi Štrigova, informatičkoj grupi, pjeva u crkvenom zboru i sudionik je malonogometnog turnira. Učenik je odličan u svim predmetima, na natjecanju Tokari, test je riješio sa gotovo 100 posto bodova, a jednaka znanja je pokazao i u praktičnom dijelu natjecanja.

Za najbolju školu je izabrana Elektrostrojarska škola iz Zagreba, dok je drugi najbolji naučnik Tomislav Keljar, učenik trećeg razreda Srednje škole Pitomača.

Dobitnici nagrada će uz diplomu biti nagrađeni dvodnevnim boravkom na Međunarodnom sajmu obrtništva u Münchenu, u ožujku 2008. godine.


20-06-2007

SAJMOVI

MESAP 2007. - izlog međimurskog gospodarstva

Na trodnevnoj sajamskoj manifestaciji predstavila se rekordna 332 izlagača

Ovogodišnji, 9. po redu Međimurski sajam poduzetništva- MESAP 2007. održavao se od 15. do 17. lipnja na sajamskom prostoru u Nedelišću. Zbog radova na izgradnji velike sajamske hale sam izlagački prostor bio je za trećinu manji nego godinu ranije, no unatoč tome MESAP je okupio rekordna 332 izlagača iz devet hrvatskih županija, te iz Slovenije, Mađarske i Austrije, a u tri sajamska dana zabilježeno je blizu 20 000 posjetitelja. Svi oni su mogli uz 9. međimurski sajam poduzetništva razgledati i 8. stočarsku izložbu Međimurske županije, te 5. međimurski sajam vina i vinarske opreme.

U okviru MESAP-a 2007. organizirani su poslovni i stručni skupovi, odnosno okrugli stolovi s temama vezanima uz projekte poticanja poduzetništva od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, raspravljalo se o fondovima Europske unije i koristi od njih za poduzetnike, te o operativnim programima u poljoprivredi koje provodi HZPSS-Poljoprivredna savjetodavna služba.

Prema riječima organizatora u tehničkom smislu, deveti MESAP bio je organizacijski veoma zahtjevan. Na prostoru koji je bio za trećinu manji, uz dva aktivna gradilišta trebalo je smjestiti velik broj izlagača, mijenjati njihove navike i položaj i osigurati dovoljno mjesta za prolaze posjetitelja kada nastupi najveća gužva. Bilo je nekoliko kritičnih situacija, no sve je prošlo dobro i na kraju su bili zadovoljni i izlagači i posjetitelji. Izgradnjom sajamske dvorane MESAP već krajem godine otvara novi ciklus sajmova, uvjeti izlaganja dižu se za jednu klasu više, a sajam postaje kompetentan partner s etabliranim sajmovima u široj okolici.

MESAP 2007. je svečano otvorio ministar Branko Vukelić uz nazočnost pomoćnika ministra poljoprivrede Stjepana Mikolčića, međimurskog župana Josipa Posavca te mnogih uvaženih gostiju i uzvanika iz susjednih županija i gospodarskih asocijacija.

 

13-06-2007
2007.- GODINA OBRTNIČKE KVALITETE

Certifikatom u Europsku uniju

Na 9.međimurskom sajmu poduzetništva predstavljaju se međimurski obrtnici nositelji certifikata.

Obrtnička komora Međimurske županije, svaku godinu, u skladu sa zadanom temom, na svojem izložbenom prostoru na MESAP-u predstavlja pojedine obrtničke radionice.
- U sklopu aktivnosti povodom 2007. - godine obrtničke kvalitete, ove smo godine odlučili istaknuti šestero međimurskih obrtnika čije radionice posjeduju standarde kvalitete koji su priznati na području Europske unije i na temelju kojih međimurski obrtnici kvalitetom mogu ravnopravno konkurirati na europskom i svjetskom tržištu - istaknuo je predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije, Slavko Faltak na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni međimurski obrtnici čije radionice nose ISO 9001:2000, certifikat za sustav upravljanja kvalitetom i HACCAP sustav samokontrole za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane.

- Oznake ISO 9001: 2000 i HACCAP međunarodno su priznate i isto vrijede u bilo kojem kraju Europe. Ovih šestero međimurskih obrtnika dokaz su da su međimurski obrtnici spremni za ulazak u Europsku uniju i da već sada ravnopravno kvalitetom konkuriraju proizvodima i uslugama europskih obrtnika. To je razlog što ih želimo posebno istaknuti kao uzor drugima. - dodao je predsjednik Faltak.

U tri dana odvijanja sajamske manifestacije, posjetiteljima će se predstaviti: Auto servis - Auto prijevoz, vlasnika Josipa Dobranića iz Murskog Središća, Metal - dekor proizvodnja metalnih, građevinskih i drugih konstrukcija, Stjepana Vrhara iz Čakovca, Transporti Arno, Ljiljane Magdalenić iz Mihovljana, Sigurnost- servis i prodaja vatrogasne opreme, Božidara Horvata iz Knezovca i Pekarsko-trgovački obrt Šercer, Vladimira Šercera iz Goričana. Zbog ranije preuzetnih obveza na sajmu se nije predstavio Zvonko Vlahek iz Donjeg Hrašćana, vlasnik obrta Filtex izrada filtera za vozila.

Vlasnici certificiranih obrta zainteresiranim će posjetiteljima govoriti o svojim iskustvima prilikom pripremanja za uvođenje sustava u svoje obrtničke radionice, o promjenama u poslovanju nakon dobivanja certifikata, te krajnjim rezultatima u svakodnevnom kontaktu s korisnicima njihovih proizvoda i usluga.


12-06-2007
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA I OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Međimurskim obrtnicima povoljniji krediti

Jedan od preduvjeta - uredno plaćen komorski doprinos!

Jasminka Rojko, direktorica čakovečke podružnice Raiffeisen Bank Austria d.d. (RBA) i Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji kojim će se obrtnicima ponuditi povoljniji tretman u dodjeli kredita, uz stope za jedan do jedan i pol postotni poen niže od redovnih , ovisno o modelu kredita. Kratkoročne kunske kredite RBA će obrtnicima odobravati uz fiksnu kamatnu stopu od 6,99 posto uz depozit u visini 10 posto kredita, odnosno 7,49 posto po promjenjivoj kamatnoj stopi bez depozita. Visina odobrenog kredita kretat će se od 25.000 do 700.000 kuna, a krediti se mogu ugovoriti u poslovnicama u Čakovcu i Prelogu.
No, postoje posebni preduvjeti koje međimurski obrtnici moraju zadovoljiti da bi mogli dobiti povoljne RBA kredite. Naime, kratkoročne kredite će moći dobiti samo obrtnici koji uredno podmiruju poslovne financijske obveze, čiji obrt posluje najmanje godinu dana, te da poslovanje bude solventno. Posebno je važno naglasiti da podnositelj zahtjeva ne smije imati dugovanja prema komorskom sustavu, te da dokumentaciji treba priložiti i Potvrdu Obrtničke komore Međimurske županije o uredno plaćenom komorskom doprinosu.


22-05-2007
 

3. SPORTSKE IGRE OBRTNIKA

Međimurski obrtnici dominirali na domaćem terenu

Prve sportske igre obrtnika koje su 2005. godine održane u Umagu, organizirala je OK Istarske županije. Prošle godine, susreti su u organizaciji OK Vukovarsko-srijemske županije održani u Vukovaru, dok su ovogodišnji, na kojima je sudjelovalo više od 150 natjecatelja održani u organizaciji OK Međimurske županije.

Treće sportske igre obrtnika na kojima su uz članove obrtničkih komora Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Istarske i Međimurske županije, po prvi puta sudjelovali i obrtnici iz Krapinsko-zagorske županije, održavale su se od 18.-20. svibnja u turistički najjačem adutu Međimurja, u Toplicama Sveti Martin.

Prednost domaćeg terena u potpunosti su iskoristili međimurski obrtnici pobijedivši u četiri discipline. Drugo mjesto u ukupnom plasmanu zauzela je Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije, dok su treći bili obrtnici iz Požeško-slavonske županije. Predstavnice Obrtničke komore Istarske županije nadjačale su suparnice u kuglanju, dok su njihovi muški kolege bili najjjači u potezanju užeta.

Osim nadmetanja u šest sportskih disciplina ( malom nogometu, stolnom tenisu, tenisu, kuglanju, pikadu i potezanju užeta), kolege iz pet prijateljskih županija iskoristili su vrijeme i za poslovne kontakte, razmjenu iskustava, za razgovore o aktualnim temama hrvatskog obrtništva, ali i za upoznavanje turističke i gastronomske ponude najsjevernije hrvatske županije.

Završnoj svečanosti na kojoj su Slavko Faltak, predsjednik i Anđelko Crnčec, tajnik Obrtničke komore Međimurske županije dodijelili priznanja i nagrade, nazočio je i Mato Topić, predsjednik Hrvatske obrtničke komore te potpredsjednici Željko Vrbanus i Ivan Klarić. Zadovoljan viđenim, predsjednik Topić je izrazio nadu da će se u ovu, sad već tradicionalnu manifestaciju, iduće godine uključiti još veći broj komora, odnosno još veći broj obrtnika iz cijele Hrvatske, što bi u konačnici trebalo rezultirati jednom velikom manifestacijom na državnom nivou.

 

26-04-2007
UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Najvažniji zadatak - Afirmacija ugostiteljske struke

Nakon seminara na kojima su se teorijski i praktično obradile teme osnova posluživanja i odnosa prema gostu, uvođenju i primjeni HACCAP sustava, provođenju obrazovanja za potrebe ugostitelja pri ulasku u EU, te o pomoćničkim i završnim ispitima u ugostiteljskoj struci, Udruženje ugostitelja Međimurja nastavilo je s organiziranjem stručnih predavanja za svoje članove, ovaj put na temu Pripremanje barskih mješavina.
Barske mješavine su u restoranu Prepelica u Otoku, 24. travnja, pripremali učenici Srednje škole Prelog uz pomoć stručnog učitelja Josipa Bajsića koji je održao i uvodno predavanje na ovu temu.
- Budući da je ovo razdoblje kada učenici osmih razreda osnovnih škola razmišljaju o svom nastavku školovanja, stručni seminar su zabilježile i kamere Čakovečke televizije kroz reportažu o zanimanju konobar, koje je deficitarno ne samo u našoj županije, nego i na području cijele države. I ovo je jedan od načina na koji želimo mladima približiti i prezentirati struku. - istaknula je Dragica Horvat, predsjednica Udruženja ugostitelja Međimurja.
Zanimanje ugostitelja i hotelijera za kvalificiranim i kvalitetnim kadrom je vrlo velik, no na žalost osmaši pokazuju mali interes za zanimanje konobar.
- Vjerujem da je tome razlog kriva percepcija tog zanimanja u javnosti.- naglasio je Tomislav Gregur, ravnatelj Srednje škole Prelog, te dodao da se ova srednja škola istaknula kao lider ugostiteljskih škola u ovom dijelu Hrvatske, o čemu govore i rezultati natjecanja na kojima učenici postižu izvanredne rezultate. Srednja škola Prelog je i jedina škola u ovom dijelu Hrvatske koja ljetnu praksu održava u Falkensteiner Hotels & Resorts Borik u Zadru, kompleksu s 4 i 5 zvjezdica u kojem djeca uz plaćenu praksu u trajanju od mjesec i pol dana, stječu nova znanja i usavršavaju strane jezike.

Sasvim je očito da Međimurje bez kvalitetnog kadra za rad u ugostiteljstvu i turizmu, ne može parirati ostalim turističkim destinacijama, te da će se morati uložiti izuzetno mnogo napora da se afirmira ugostiteljska struka. Kako su naglasili predstavnici Udruženja ugostitelja Međimurja i Srednje škole Prelog, njihova je zadaća izuzetno teška, jer je potrebno raditi na promjeni navika i razmišljanja ljudi, te na njihovom prilagođavanju potrebama globalnog tržišta, no vjerujući da će uspjeti u svojem naumu, Udruženje već priprema seriju novih seminara.

Dodatne informacije o održavanju seminara možete saznati od tajnice Udruženja ugostitelja Međimurja ( tel.: 040/ 311-465).


23-04-2007
REZULTATI ANKETE MEĐU LICENCIRANIM RADIONICAMA - IZVOĐAČIMA PRAKTIČNE NASTAVE


Budući strojobravari, bravari, zidari i soboslikari najlakše do radnih mjesta


Početkom ožujka ove godine stručna služba Obrtničke komore Međimurske županije provela je anketu među obrtnicima i trgovačkim društvima - izvođačima praktične nastave, temeljem koje su se željele utvrditi potrebe za naučnicima u slijedećoj školskoj godini, te realno stanje potreba kvalificiranih radnika obrtničkih zanimanja na tržištu rada.
Usporedivši rezultate ovogodišnje ankete, s rezultatima od lani, licencirane radionice pokazuju povećanu potrebu za zanimanjima iz metalne struke, ponajprije za zanimanja strojobravar i bravar. Naučnicima je tu najčešće nakon školovanja osigurano i radno mjesto. Interes majstora postoji i za zanimanja glodač i limar, zanimanja za koja već nekoliko godina za redom učenici ne pokazuju interes, ali i za ona klasično suficitarna zanimanja poput frizera i automehaničara. Posljednjih godina interes vlada i za stolare, zidare i soboslikare - ličioce.
Od prošle je godine, Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec uvela zanimanje obrađivač na numerički upravljanim strojevima, što je izazvalo veliko zanimanje ne samo kod učenika, nego i kod majstora, što je vidljivo i po rezultatima ovogodišnje ankete. Naime, uvođenjem novih tehnologija i praćenjem suvremenih trendova nametnula se potreba za kvalitetnim kadrom koji će znati upravljati suvremenom tehnologijom, što su prepoznali u čakovečkom TIOŠ-u. Bojazan obrtnika da će uvođenjem novog zanimanja nestati tradicionalna zanimanja poput tokara ili alatničara, još uvijek nije opravdana obzirom da postoji interes obrtnika za primanje naučnika i njihovo zapošljavanje nakon završetka školovanja.
No ipak, unatoč velikom broju popunjenih anketnih listića, u Obrtničkoj komori Međimurske županije nisu sasvim zadovoljni odazivom licenciranih radionica. Naime, prema anketi, za zanimanja konobar, kuhar i krojač gotovo da ne postoji interes licenciranih radionica za primanjem naučnika, unatoč činjenici da će rezultati upravo ove ankete biti jedan od pokazatelja strukovnim školama za planiranje upisa u školsku godinu 2007./08..

18-04-2007

SAJMOVI

I međimurski obrtnici na 49. MOS-u u Zagrebu

Hrvatska obrtnička komora, zajedno sa područnim obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika, i ove je godine organizirala nastup hrvatskih obrtnika na 49. Međunarodnom sajmu obrtništva (MOS) u Zagrebu, koji se od 17. do 21. travnja 2007. godine održava na Zagrebačkom velesajmu u paviljonu broj 5.
U društvu 308 izlagača koji svoje proizvode i usluge predstavljaju na unutarnjem prostoru površine cca 2.400 m2 i vanjskom izložbenom prostoru od 324 m2, predstavlja se i dvoje obrtnika iz Međimurske županije.
Na unutarnjem izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije predstavlja se Plastometalik vlasnika Vere i Branka Vlašića iz Male Subotice s ponudom elektroormarića i nosača klima aparata, dok se na vanjskom izložbenom prostoru posjetiteljima Sajma predstavlja obrt AUTO-KRIKA-CERADE, vlasnika Ivana Krikovića iz Nedelišća, kolekcijom najraznovrsnijih tendi i cerada.

12-04-2007

AKTUALNO

Obrtnici zainteresirani za bespovratna sredstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Obrtnička komora Međimurske županije i ove se godine aktivno uključila u informiranje svojih članova o mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava iz projekata koje je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo u razdoblju od 2.- 5. travnja ove godine.
- Iz dosadašnjeg iskustva smo primjetili da međimurski obrtnici najviše interesa pokazuju za projekte Konkurentna proizvodnja, Marketinške aktivnosti, te Umjetnički obrti i Tradicijski obrti - naglasio je na konferenciji za medije, upriličenoj 12. travnja u Čakovcu, Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije. Predsjednik Faltak je predstavljajući ostale projekte upozorio na potrebu slanja kompletne dokumentacije koja se traži u pojedinom projektu, te na činjenicu da je ove godine za podnošenje zahtjeva predviđen rok od 45 dana.
Sve dodatne informacije mogu se saznati na web stranici Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva www.mingorp.hr, ili u Obrtničkoj komori Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec.

02-04-2007

AKTUALNO

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo Javne pozive za projekte namijenjene poduzetnicima

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, nastavlja s intenzivnim pružanjem podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Danas, 02. travnja 2007. godine objavljeno je prvih šest javnih poziva. Objavljivanje ostalih se očekuje do kraja tjedna.

projekt MARKETINŠKE AKTIVNOSTI (gospodarskih subjekata)
projekt MARKETINŠKE AKTIVNOSTI (jedinicama lokalne i područne samouprave)
projekt TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
projekt UMJETNIČKI OBRTI
projekt OČUVANJE OBRTNIČKE TRADICIJE
projekt DOKVALIFICIRANJE I PREKVALIFICIRANJE U OBRTNIŠTVU

projekt TRADICIJSKI OBRTI
projekt STIPENDIRANJE UČENIKA U DEFICITARNIM ZANIMANJIMA
projekt IZGRADNJE PODUZETNIČKIH ZONA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2007. GODINU
projekt INOVACIJE I INOVACIJSKO PROIZVODNI KLASTER
projekt KONKURENTNA PROIZVODNJA
projekt UČENIČKA ZADRUGA I UČENIČKO PODUZEĆE


projekt CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE OBRTNIKA
projekt POTICAJI OBRTNICIMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – IZVOĐAČIMA PRAKTIČNE NASTAVE
projekt KLASTERI – UDRUŽIVANJEM DO USPJEHA
projekt NOVA ZADRUGA
projekt KONKURENTNA ZADRUGA
projekt PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA


projekt INFORMATIČKO OBRAZOVANJE OBRTNIKA
projekt RAZVOJ STRUKOVNIH ŠKOLA ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA
projekt PODUZETNIŠTVO ŽENA
projekt PODUZETNIČKI CENTRI I REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
projekt PODUZETNIČKI INKUBATORI I TEHNOLOŠKI PARKOVI
projekt OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nastavlja s aktivnostima, novim unaprijeđenim i poboljšanim projektima usmjerenim ka povećanju broja malih i srednjih trgovačkih društva, njihove konkurentnosti, većem uključivanju ciljnih skupina (mladi, žene, početnici, invalidi) u poduzetništvo, razvoju obrta, očuvanju tradicionalnih obrta, razvoju proizvodnih i uslužnih djelatnosti u obrtništvu te strukovnom obrazovanju.
Javni pozivi, tekstovi projekata i obrasci za prijavu od danas se mogu pronaći na web stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr .
Sve informacije o svim projektima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva namijenjenim postojećim poduzetnicima, ali i onima koji to tek namjeravaju postati, bit će dostupne i putem besplatnog info-telefona Ministarstva 0800/234-505.

02-04-2007

AKTUALNO

Novi Projekt MINGORP-a : Export fit check za 2007. godinu

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je 27. ožujka 2007.godine objavilo
Projekt EXPORT FIT CHECK za 2007. godinu. Cilj projekta, kao sastavnog dijela programa Želim izvoziti je davanje prava prvenstva tvrtkama, potencijalnim izvoznicima i izvoznicima početnicima na projektima dodjele bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i ostalih državnih institucija koje provode projekte poticanja konkurentnosti.

Sredstva za sufinanciranje, koja su predmet ovog Projekta su nepovratna, a projekt će se provoditi kontinuirano tijekom 2007. godine.

02-04-2007

SAJMOVI

MEGRA 2007. - Gornja Radgona, Slovenija

Najsuvremenija građevinska oprema i strojevi, najnovija mehanizacija i trendovi u izgradnji i uređivanju objekata za stanovanje, primjena informatičke tehnologije u projektiranju i izgradnji, zaštita okoliša, primjena inovacija; ovo su samo neki od dijelova velikog mozaika središnjeg događaja za građevinarsku struku u ovom dijelu Europe, ovogodišnjeg, jubilarnog 20. međunarodnog sajma građevinarstva i građevinskih materijala, Sajma MEGRA 2007. koji se od 27. do 31. ožujka održavao u Gornjoj Radgoni, sa središnjom temom posvećenom obnovljivim izvorima energije.

Prema riječima organizatora, Sajam MEGRA u posljednjim godinama bilježi stanoviti trend rasta i izlagatelja i posjetitelja, čemu uz brojna stručna predavanja pridonose i atraktivni programi za posjetitelje. Osobito je zanimljiv veliki demonstracijski poligon na kojem izlagači predstaviljaju svoju mehanizaciju u praktičnoj primjeni, te kreativne radionice za osnovnoškolce u kojima učenici srednjih strukovnih škola iz Celja, Maribora, Ljubljane i Novog Mesta demonstriraju rad zidara, tesara, keremičara, montažera suhe gradnje, soboslikara i pismoslikara. Ove godine posebno su atraktivni bili besplatni seminari i savjetovanja s područja graditeljstva i uređivanja okoliša za sve posjetitelje.

Prava je šteta što hrvatski obrtnici nisu pokazali više interesa za promociju na ovoj sajamskoj manifestaciji, na kojoj se na 18.700 m2 predstavlja 452 izlagača iz 21 države, obzirom na činjenicu da se u susjednoj Sloveniji nakon izgradnje autocesta, kreće u ulaganja u željeznicu, cestovnu mrežu i zaštitu okoliša za što je u državnom proračunu za 2007. godinu izdvojeno više od 734 milijuna eura.

27-03-2007

AKTUALNO

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE objavio je poticajne mjere iz Godišnjeg plana zapošljavanja za 2007. godinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je mogućnost podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora za zapošljavanje novih radnika ili za programe usavršavanja na radnom mjestu, putem aktivnih mjera zapošljavanja iz Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007. godinu.
Sve potrebne informacije možete dobiti u Područnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema Vašem sjedištu.
Zahtjev i detaljnije informacije o pojedinim mjerama možete pronaći na web stranici www.hzz.hr .

06-03-2007
UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA

Naglasak na promociji ugostiteljskih zanimanja

Udruženje ugostitelja Međimurja nastavlja s održavanjem seminara i edukativnih radionica kojima se kroz dodatnu edukaciju međimurskih ugostitelja želi poboljšati kvaliteta usluga i proširiti ugostiteljska ponuda najsjevernije hrvatske županije.
U suradnji sa Srednjom školom Prelog, 5. ožujka je održan drugi u nizu seminara na kojem je Teuta Tompić iz Veterinarske stanice Čakovec govorila o uvođenju HACCAP sustava i njegovoj primjeni ; Olga Lui, šefica Odjela za obrazovanje HOK-e, izlagala je na temu Provođenje obrazovanja za potrebe ugostitelja u svjetlu ulaska u EU, a Josip Bajsić iz Srednje škole Prelog o pomoćničkim i završnim ispitima u ugostiteljskoj struci.
U vrlo konstruktivnoj raspravi koja je uslijedila ponovo je naglašena činjenica da postoji manjak obrazovanih kadrova u ugostiteljstvu, stoga će aktivnosti Udruženja ugostitelja Međimurja u slijedećem razdoblju biti usmjerena na promociju struke učenicima završnih razreda međimurskih osnovnih škola.
Dodatne informacije o održavanju seminara možete saznati od tajnice Udruženja ugostitelja Međimurja ( tel.: 040/ 311-465).


03-03-2007
SKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Žestoke kritike administraciji i nepotizmu lokalne samouprave

Broj obrtničkih radiona tijekom 2006. godine smanjen je za 10, pa je s 31.12.2006. u Međimurskoj županiji djelovalo 1.886 aktivnih i 52 obrta u privremenoj odjavi, ili ukupno 1.938 za razliku od godine ranije kada ih je bilo 1.948. Možda to i jest mala brojka, ali i ona bi trebala zabrinuti, rečeno je na posljednjoj sjednici Skupštine Obrtničke komore Međimurske županije, održanoj 2. ožujka u Čakovcu. Predsjednik Slavko Faltak, u godišnjem izvješću ističe da su takvi pokazatelji rezultat poslovanja koje diktira prije svega vlast na državnom nivou, jer je sustav poslovanja postavljen izrazito centralizirano. Uvjeti poslovanja se nisu poboljšali, nametanje novih obveza gotovo da je jedini zadatak vlasti na svim nivoima, dok se istovremeno zaboravlja da malim gospodarstvenicima poslovanje treba olakšati, kako na fiskalnom i parafiskalnom, tako i na svim drugim područjima poslovanja. Pod time se misli na smanjenje administriranja i formalnosti kod ishođenja radnih dozvola, na ravnomjerniji raspored i strogoću kontrola svih mogućih službi, uz istovremeno gledanje kroz prste ogromnom broju fušera, čime država ovim nelegalnim stjecanjem dohotka rješava socijalna pitanja i smiruje socijalni bunt. Predsjednik se kritički osvrnuo i na izostanak zaštite vjerovnika i suradnju obrtnika i jedinica lokalne samouprave , no istaknuo je vrlo pozitivne pomake u suradnji sa Županijom, osobito zamjenikom župana Mladenom Križaićem, te suradnju s kolegama obrtnicima.
Na izvještajnoj Skupštini Obrtničke komore Međimurske županije gost je bio i predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Mato Topić. U predstavljanju međimurskim obrtnicima, predsjednik Topić je istaknuo da je nužno jačanje područnih komora, koje dobivanjem većih ovlasti moraju vratiti status koji zaslužuju, te da su dobrodošli svi oni koji rade u interesu obrtništva. Predsjednikovu nazočnost iskoristili su članovi Skupštine postavljajući brojna pitanja na koja je novi predsjednik strpljivo odgovarao.
Sudeći prema odgovorima i razumijevanju problema malih obrtnika, sasvim je sigurno da je hrvatsko obrtništvo dobilo saveznika u završnom razdoblju približavanja obrtništvu Europske unije.


19-02-2007

AKTUALNO

Novi poticaji za tradicijske i umjetničke obrte

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavilo je u srijedu 14. veljače 'Javni poziv za dodjelu državne potpore' temeljem: Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima; Programa poticanja izrade izvornih suvenira;Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova u RH.

Sredstva potpore dodjeljuju se po pojedinom projektu sukladno Uredbi o državnim potporama, a ovisno o odabranom Programu ona ne mogu prijeći iznos od 100.000 ili 250. 000 kuna po pojedinom korisniku.
Korisnici potpora mogu biti zainteresirane pravne i fizičke osobe, zadruge, ustanove, udruge s razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva pojedinog Programa, a slučaju tematskih putova, ponuđeni Program se odnosi isključivo na pravne osobe.
Sredstva za izradu izvornih suvenira namijenjena su stvaranju autentičnih proizvoda na temeljima kulturne baštine, a uređenje turističkih putova temeljeno je na ideji povezivanja različitih područja RH, kako bi se gostima predstavili i oni manje poznati krajevi naše zemlje.
Program posvećen obnovi baštine provodi se od 2000. godine, a u šest prethodnih godina iz državnog je proračuna sufinancirano 264 projekta u iznosu od 22,7 milijuna kuna.
Obnovljeni su mnogi objekti tradicijskih zanata: vodenice, kovačnice, grnčarije, pilane i slično te objekti tradicijskih seljačkih gospodarstava, objekti tradicijske arhitekture.

Detaljnije informacije vezane uz navedene Programe dostupne su na web stranicama Ministarstva (TURIZAM/Programi kreditiranja), a rok za dostavu zahtjeva i projekata je do 10. ožujka 2007. godine.

16-02-2007
MAJSTORSKI ISPITI

Povećan interes za polaganje majstorskih ispita

Prema kalendaru ispita Hrvatske obrtničke komore, u proljetnom roku pred komisijom Obrtničke komore Međimurske županije, 19 kandidata polaže ispit za majstora i jedan kandidat ispit o stručnoj osposobljenosti. Diploma majstora, velikoj većini potencijalnih obrtnika, uvjet je za otvaranje obrtničke radionice, dobivanje licence, mogućnost vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja, ali i jedan od uvjeta koji se sve više traži prilikom javljanja na određene javne natječaje. Stoga i ne čudi podatak da se u prvom ovogodišnjem roku, prijavilo više kandidata nego u cijeloj prošloj godini.
Majstorski ispit u ovom roku polaže po petero kandidata za zanimanja zidar i frizer, po dvojica kandidata za zanimanja tesar i očni optičar, te po jedan kandidat za zanimanja stolar, elektroinstalater, soboslikar-ličilac, plinoinstalater i automehaničar, dok Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže jedan kandidat za zanimanje poslužitelj jela i pića.
Prijave za jesenski, zadnji ovogodišnji ispitni rok za majstorske ispite koji će se održati u rujnu, primaju se do 04. kolovoza. Prijave za ispite o stručnoj osposobljenosti u travnju, lipnju, listopadu i prosincu, primaju se 30 dana prije ispitnog roka. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti kod stručne suradnice za obrazovanje Helene Drvoderić, tel (040) 313-971.

* Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio resorni ministar.

 

26-01-2007

AKTUALNO

Novi Projekt MINGORP-a : Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima i izložbama u 2007. godini

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je 19. siječnja 2007.godine objavilo
Projekt Sufinanciranje nastupa trgovačkih društava i obrtnika na međunarodnim sajmovima i izložbama u 2007. godini. Sredstva za sufinanciranje, koja su predmet ovog Projekta su nepovratna, a zahtjevi se zaprimaju do 30 . ožujka 2007. godine.

Detalje možete pronaći na web stranici www.mingorp.hr ili u Obrtničkoj komori Međimurske županije.

22-01-2007

AKTUALNO

2007. - GODINA OBRTNIČKE KVALITETE

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na sjednici održanoj 10. siječnja 2007. godine, donio je odluku da se ova, 2007. godina, proglasi Godinom obrtničke kvalitete.

Odgovarajućim cehovskim pravilima pokušat će se unificirati i podići na višu razinu kvaliteta usluga i proizvoda. Ta generalna pravila pojedine struke, sa isticanjem znaka Obrtničke kvalitete, kao načina brendiranja obrtničkih proizvoda i usluga, jamčit će kvalitetu, i zaštitu potrošača.

Kvalitetnijim uslugama i proizvodima, kroz usvajanje cehovskih pravila i uvođenje novih tehnologija i europskih standarda, obrtnici će se lakše i brže prilagoditi poslovanju na jedinstvenom europskom tržištu.

-