Međimurska županija raspisala Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava obrtnicima i poduzetnicima do 2.000,00 eura

bespovratne potporeObavještavamo Vas da je Međimurska županija danas, 27.09.2023.  objavila JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po programu Potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.

Potpore su namijenjene za :

a )Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
• nabava strojeva/opreme/alata,
• nabava računalne opreme/računalnih programa i sustava/ licenci.

b ) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
• izrada prototipa,
• provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b) do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom korisniku/poduzetniku u visini do 2.000,00 eura.

Detalje pogledajte na : https://medjimurska-zupanija.hr/2023/09/27/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-poduzetnicima-po-programu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnistva-3/