Jačanje suradnje sa strukovnim školama

Suradnja -  09112022Tijekom mjeseca listopada na inicijativu Obrtničke komore Međimurske županije održano je nekoliko sastanaka sa ravnateljima, stručnim učiteljima i voditeljima praktične nastave strukovnih škola u Međimurskoj županiji. Stručna služba Obrtničke komore je ravnatelje i stručne učitelje upoznala sa novostima vezanim uz postupke izdavanja licenci i obnavljanje licencija za naukovanje te o ulozi Obrtničke komore u naukovanju i provođenju naučničkih ispita. Također, škole su upoznate sa velikim projektom Hrvatske obrtničke komore – projektom Majstorske škole te novim Erasmus projektima HOK-a koji će pridonijeti modernizaciji procesa naukovanja, te posebice kvaliteti provođenja majstorskih ispita i ispita koje su dužni polagati mentori za učenike na naukovanju.

Na sastancima su otvorena mnogobrojna pitanja te je ukazano na mnoge probleme sa kojima se susreću stručni učitelji i stručna služba Obrtničke komore u kontaktima sa učenicima i roditeljima, te posebno sa poslodavcima koji imaju licencije za primanje učenika na naukovanje.

Da se zajedničkom suradnjom mogu brže i kvalitetnije riješiti problemi dokaz je primjer Tehničke škole Čakovec u kojoj je nakon inicijalnog sastanka sa stručnim učiteljima organiziran i onaj kojem su se pridružili vlasnici licenciranih automehaničarskih i autoelektričarskih radionica kojima je ravnatelj Tehničke škole Čakovec Dražen Blažeka predstavio program zanimanja automehatroničar , dok ih je stručna suradnica za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije Marijana Haman upoznala s mogućnostima i uvjetima dobivanja licence za provođenje praktične nastave.

Organiziranje zajedničkih sastanaka i zajedničko pronalaženje rješenja pojedinih nedoumica i problema ponovo se pokazalo kao najkvalitetniji i najefikasniji način rada. Naime, svi su se sudionici složili da se je ovakav način suradnje najkvalitetniji, jer se iz prve ruke mogu saznati najaktualnije i najtočnije informacije o temama koje ih interesiraju i na koje su fokusirani. Korisne informacije upotrijebit će se za daljnji razvoj suradnje.