„Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“ - Najava Javnog poziva za bespovratna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta

Strukturni-i-investicijski-fondoviKako bi izašlo ususret zainteresiranim poduzetnicima i što prije ih informiralo o budućim uvjetima propisanima Javnim pozivom na dostavu projektnih prijava te im tako pravovremenim podacima pomoglo u pripremi projektnih prijava, Ministarstvo poduzetništva i obrta  najavljuje Javni poziv na dostavu projektnih prijava te potencijalnim prijaviteljima daje informacije koje uključuju: sažetak poziva na dostavu projektnih prijava, prihvatljive prijavitelje, prihvatljive aktivnosti i neprihvatljive projekte.

Potpore su namijenjene malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, a obuhvaćaju dvije vrste područja koja će se financirati, odnosno, dvije grupe potpora:   Grupa 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma.

Ukupan iznos sredstava za financiranje  je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore 3.800.000 kn a maksimalan iznos 26.000.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

 

Raspisivanje Javnog poziva na dostavu projektnih prijava očekuje se tijekom mjeseca prosinca 2013. godine nakon što Europska komisija odobri, a Vlada Republike Hrvatske usvoji produljenu Kartu regionalnih potpora kojom se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore te njihov maksimalni intenzitet.

Pitanja vezana za Poziv na dostavu projektnih prijava bit će moguće poslati putem e-pošte ili faksa najkasnije 21 dan prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijava, a pitanja,  zajedno s odgovorima, objavit će se na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr, najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijava, o čemu će prijavitelji biti obaviješteni u tekstu natječaja.

Sažetak Javnog poziva

Upute

Prilog 7