Hrvatski sabor usvojio izmjene Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Na 14. redovnoj sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 25. rujna 2009. godine, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Novim izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08) definirani su određeni izuzeci koji će omogućiti ugostiteljima, ako se na to odluče, da svojim gostima, pušačima i nepušačima pruže kvalitetniju uslugu te daju mogućnost izbora.

Od dana stupanja na snagu ovih izmjena, odnosno 8 dana od objave u Narodnim novinama, u prijelaznom roku od 6 mjeseci, u svim ugostiteljskim objektima u kojima se isključivo uslužuje piće omogućeno je pušenje tj. konzumacija duhanskih proizvoda, neovisno o veličini objekta, tehničkim uvjetima i sl.

Prostor za pušenje novim izmjenama Zakona definira se na način prostor za pušenje jest potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora. U novom prijedlogu Zakona brisane su riječi i posebno uređen isključivo za pušenje iz definicije prostora za pušenje u starom Zakonu, što omogućuje vlasnicima takovih prostora da ih prilagode i urede sukladno svojem poslovanju. Takav prost može se koristiti i za sve druge vrste usluga koje je u njemu moguće obavljati.

Ukoliko ugostitelj želi opremiti i uvesti prostor za pušenje isti mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,

- površina prostora ne smije biti manja od 10m2 ,

- prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima,

- prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore,

- u prostoru se ne smije usluživati hrana ni piće.

U prostorima za pušenje moguće je konzumirati hranu i piće, ali nije moguće usluživanje, sukladno pravilima i zakonima koji definiraju ugostiteljsku djelatnost.

Prostor za pušenje moguće je uvesti u svim vrstama ugostiteljskih objekta, a koji su definirani Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga. Ukoliko ugostiteljski objekt nije u mogućnosti ispuniti navedene uvijete, a to je prvenstveno uvjet da prost za pušenje mora biti minimalno 10m2, u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo uslužuje piće moguće je cjelokupan prostor proglasiti pušačkim prostorom.

Takav pušački prostor mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat,

- odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje,

- prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili si.),

- u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

Pušačkim prostorom mogu se proglasiti svi ugostiteljski objekti, koji isključivo uslužuju piće, te se svojom kvadraturom prostora za usluživanje ne prelaze 49,99m2.

Također ovim izmjenama u krugu zdravstvenih ustanova, za prostor i objekte koji su udaljeni više od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove, primjenjivati će se sve odredbe i prava iz ovog zakona.

Nakon stupanja na snagu ovih izmjena, te nakon isteka roka od 6 mjeseci, objekti koji će ispunjavati sve navedene tehničke uvijete morati će ishoditi rješenje koje donosi ministar, a kojim će se verificirati, odnosno ustanoviti da li je prostor za pušenje ili pušački prostor udovoljio svim tehničkim i zakonskim uvjetima. U ovom trenutku nije jasno naznačen način i procedura utvrđivanja zadovoljavanja svih kriterija, koje će rezultirati rješenjem ministra, tako da će se ista definirati u zajedničkoj suradnji sa resornim Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.

Zakon se ne mijenja pod pritiskom, i dalje se čuva javni interes RH, a to je zdravlje, rekao je resorni ministar Darko Milinović koji je zahvalio Cehu ugostitelja HOK-a i Ministarstvu turizma s kojima se radilo na izmjenama. Izmjenama se pooštrava i mogućnost reklamiranja duhana i duhanskih proizvoda na način da se ono zabranjuje u prostorima gdje se prodaje duhan, dodao je Milinović,te naglasio kako zabrana pušenja i dalje ostaje za restorane, bolnice, škole, aerodrome.

U slučaju da imate dodatnih pitanja kontaktirajte Udruženje ugostitelja Međimurja tel/fax 040 311 465