Tranzit teretnih automobila isključivo određenim koridorima

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je posebnu Odluku o određivanju javnih cesta, po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku (Narodne novine 145/08, objavljene 15. 12. 2008. godine).

Ovom Odlukom određuje se isključivo kojim koridorima cestovne mreže Republike Hrvatske se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila sa ili bez prikolice, čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, koja su sama ili s priključnim vozilom, dulja od 14 metara.
Ova odluka stupila je na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

S obzirom na nedavna pogrešna tumačenja tranzitnog prijevoza, u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, stavka 47), definicija tranzita je:
Tranzitni prijevoz je prijevoz putnika ili tereta preko teritorija Republike Hrvatske bez ulaska ili izlaska putnika, odnosno utovara ili istovara robe u Republici Hrvatskoj.

Također, u Odluci NN 145/08 navodi se da su obavezni poštivati odluku samo oni koji su u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku.
Sukladno navedenom hrvatski prijevoznici, ako prometuju samo unutar Republike Hrvatske ili imaju prijevoz iz RH u inozemstvo, odnosno iz inozemstva u RH, ne potpadaju pod zahtjev ove Odluke. Tranzitom se smatra samo onaj prijevoz kojemu je RH teritorij prolaza, tj. nema utovara ili istovara robe u RH.