Potvrda A1

 


scaniaMinistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je obavijest za prijevoznike koji obavljaju prijevoze na teritoriju drugih članica EU.

Obavijest se odnosi na obvezu da za vozače treba pribaviti POTVRDU A1 – koja je dokaz da je vozač socijalno osiguran u RH (za zaposlenog radnika i/ili za samozaposlenu osobu tj. obrtnika koji obavlja prijevoz).


Obavijest i uputu prenosimo u cijelosti:

OBAVIJEST - izdavanje A1 potvrde za izaslane radnike
Potvrda A1 je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu - dakle dokaz da se doprinosi plaćaju u toj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. A1 potvrdu vozači su dužni imati sa sobom u originalu. Obaveza je nastupila ulaskom RH u EU, međutim do sada se to nije kontroliralo, no od 1.1.2017. najavljene su kontrole (posebno za Austriju i Italiju). Potvrda je potrebna za sve zemlje članice EU - neovisno o tome da li se obavlja utovar/istovar ili tranzit.
Potvrda A1 izdaje se za razdoblje od 12 mjeseci, ako je riječ o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme. U slučaju ugovora na određeno vrijeme izdaje se samo za razdoblje trajanja ugovora. Nakon 12 mjeseci potrebno je dostaviti novi zahtjev (dostavlja se unaprijed - jedan mjesec ranije), te HZMO nakon provedenog postupka izdaje novu potvrdu A1 za narednih 12 mjeseci. U slučaju prestanka radnog odnosa tijekom razdoblja u kojem je izdana A1 potvrda, poslodavac je dužan poslati na HZMO dopis kojim traži da se stornira ta A 1 potvrda uz priloženi primjerak dokumenta iz kojeg je vidljiv prestanak ugovora o radu.
Postupak ishođenja:

  • popuniti obrazac 7.4 dostupan na stranici http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=752(napomena: obrazac je i u prilogu na dnu teksta)
  • Obrazac popuniti i isprintati. Zahtjev popuniti na način da se napišu sve zemlje članice EU, dakle nabrojati sve zemlje. Ukoliko ponestane mjesta na obrascu, jednostavno na A4 listu papira napisati u naslov Prilog uz točku (broj točke iz obrasca zahtjeva) i dopisati sve potrebno.
  • obrascu zahtijeva priložiti ugovor o radu za tog radnika i nekakav dokaz iz kojeg je vidljiv razlog zbog kojeg se radnik šalje u tu zemlju (ugovor ili sporazum firme i inozemne firme s kojom ste sklopili dogovor o poslu).
  • zahtjev s prilozima šalje se u Zagreb, na adresu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba Zagreb, A. Mihanovića 3. Rok obrade zahtjeva je tri radna dana, a potvrda se dostavlja na adresu sjedišta poslodavca. U slučaju hitnosti i za sva ostala pitanja obratiti se HZMO-u na tel: 01  45 95 225.
Kada dobijete A 1 potvrdu odmah napravite dvije kopije - jedna za potrebe Vaše firme i jedna za potrebe izdavanja europske kartice zdravstvenog osiguranja.
Vozač sa sobom mora imati original A 1 potvrde.
Da bi vozač mogao ostvariti prava s osnova zdravstvenog osiguranja u slučaju da mu se nešto dogodi na području EU, osim A1 potvrde, mora imati i europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Nakon što se dobije A1 potvrda, može se zatražiti europska kartica zdravstvenog osiguranja.
Postupak za izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja :

  • popuniti zahtjev za izdavanje kartice (u prilogu);
  • priložiti kopiju A 1 potvrde (obavezno kopiju, ne original);
  • sve predati u područnu službu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. (napomena: HZZO – Područni ured Pazin, Prilaz Otokara Keršovanija br 2. Na zahtjevu nadopisati u kojoj se ispostavi želi podignuti kartica – npr. Ispostava Pula. Dodatne informacije možete dobiti na tel. 624-269)
Preporuka je da zahtjeve odnese predstavnik firme ili računovodstva za sve vozače, kako bi kartice bile dostavljene u taj ured HZZO. U suprotnome, ako zahtjev podnose vozači osobno, kartice će biti dostavljene u područni ured HZZO prema njihovim prebivalištima.
Ukoliko neki od radnika već ima važeću karticu, nije potrebno tražiti novu, nego za tog radnika samo kopirati i dostaviti kopiju A1 potvrde službi HZZO-a.
Rok obrade zahtjeva i izdavanja kartice je dva tjedna. Kartice se ne šalju se poštom, već se podižu osobno (zatražite kontakt broj u područnoj službi prilikom predaje zahtjeva).
Vozači moraju imati A1 potvrdu i europsku karticu zdravstvenog osiguranja da bi mogli imati pravo na zdravstvenu zaštitu na području EU. Potrebna su oba dokumenta! U suprotnome neće biti važeći.

Zahtjev za potvrdu A1 - vozači

Zahtjev za izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja