Dva nova pravilnika za cestovne prijevoznike

prijevozNovi Pravilnik o posebnim o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača objavljeni su 7. ožujka 2014. godine u “Narodnim novinama“ br. 31/14.  

Oba pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".