Natječaj FZOEU za sufinanciranje edukacije vozača o ekološkoj vožnji

prijevozniciFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 18. prosinca 2013. godine u Narodnim novinama broj 153 objavio Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje. 

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje edukacije o elementima eko vožnje (treninga eko vožnje) vozača svih kategorija vozila. Ponudu za Natječaj mogu dostaviti trgovačka društva i obrti koji žele educirati zaposlene vozače o navedenom stilu vožnje. Krajnji rok je 17.veljače 2014. godine.

 

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti trgovačka društva i obrti ako:

  • dostave dokumentaciju za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom natječaju
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske 
  • ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se dodjeljuju sredstva Fonda 
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju i općim aktima Fonda 
  • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekt 
  • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obaveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava od strane Fonda 
  • udovoljavaju i druge uvjete utvrđene Natječajem.

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem subvencija (bespovratnih sredstava). Fond će subvencionirati opravdane troškove ulaganja bez PDV-a u visini do 40%, ali ne više od 100.000,00 kuna po ponudi. Sredstva Fonda dodjeljivat će se trgovačkim društvima i obrtima sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti.

Više informacija na:
http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Tekst%20Natjecaja%20eko%20voznja.pdf

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu