Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

prijevozniciU "Narodnim novinama" br.80/13 je 28.lipnja 2013. objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Navedenim Zakonom utvrđuju se temeljna načela međusobnih odnosa, ponašanje sudionika i drugih subjekata u prometu na cesti, osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa, pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti u slučaju prometne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkog ispita i uvjeti za stjecanje prava na upravljanje vozilima, vuča vozila, uređaji i oprema koje moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila te uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu na cestama.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama