Do 31.07.2011.g. svi prijevoznici i sve agencijske djelatnosti u cestovnom prometu moraju imati licenciju!

transportObzirom da se približava 31.07.2011. kada svim prijevoznicima, agencijskim djelatnosti u cestovnom prometu, autobusnim i teretnim kolodvorima ističe zakonska obveza za regulaciju stručne osposobljenosti, još jednom vas želimo upozoriti :

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“ br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) propisano je da sa 31.07.2011. ističe rok prijevoznicima, agencijskim djelatnosti u cestovnom prometu, autobusnim i teretnim kolodvorima za regulaciju stručne osposobljenosti.

Za obavljanje navedenih djelatnosti, pravna ili fizička osoba mora biti upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza, te imati licenciju. Licencija se izdaje na razdoblje od pet godina i nije prenosiva. Prijevoznik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje nove licencije najmanje tri mjeseca prije isteka važenja licencije. 


Jedan od uvjeta za izdavanje licencije je da osoba odgovorna za prijevoze ima odgovarajuću struč­nu osposobljenost. Stručno osposobljenom osobom se smatra osoba koja ima:

 

  • višu ili visoku stručnu spremu cestovnog smjera (VŠS/VSS)

  • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza (osobe koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u organizaciji prijevoza dužne su položiti dio ispita)

    Osobe koje su do 31.07.2010.g. stekle najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza oslobođene su obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti ukoliko podnose zahtjev samo za licenciju za autotaksi prijevoz.

 

Svi prijevoznici koje imaju važeću licenciju, no nisu stručno osposobljeni (VŠS ili VSS cestovnog smjera ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza) dužni su do 31.07.2011. godine regulirati stručnu osposobljenost.

Ispitni rokovi

 

Sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održati u subotu, 2. srpnja 2011.g. u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 17. lipnja 2011.g. Detalje saznajte u Odjelu za organizaciju rada cehova Hrvatske obrtničke komore; kontakt osoba Matija Justament; 01 4806 681, odnosno na http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_prijevoznike .