Priznavanje majstorskog statusa

majstoriVezano uz brojne upite od strane osoba koje žele priznati „majstorski status" a koje su regulirane s izmijenjenim člankom 66. Zakona o obrtu (NN 143/13, 127/19), obavještavamo Vas da se svatko tko traži taj status mora  službeno obratiti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta na adresi: Ul. grada Vukovara 78, Zagreb. Zahtjevu su dužni priložiti svjedodžbu o završenom srednjem strukovnom obrazovanju i dokaz o stečenom radnom iskustvu.
U nastavku pogledajte izmijenjeni članak 66. te stavak 6. i 7. članka 65. Zakona koji regulira način dokazivanja radnog iskustva.


Članak 66. mijenja se i glasi:
»(1) Prava što ih ovaj Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit priznaju se i osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za upis u Obrtni registar imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje u najmanjem trajanju od tri godine i najmanje deset godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit.
(2) Ispunjenjem uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ista prava priznaju se i osobama koje su ostvarile upis u Obrtni registar do stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Priznavanjem prava sukladno odredbama ovoga članka ne daje se i pravo na isticanje majstorskog naslova.«.

Članak 65.
6) Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
(7) Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.