Novi obrasci naloga za plaćanje

ibanNovim Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, br.133/2009.) koji se primjenjuje od 01.siječnja 2011. godine, naše se zakonodavstvo uskladilo s europskom Direktivom o platnim uslugama (Payment Services Directive). Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji doći će do izjednačavanja provođenja nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija što zahtjeva i uvođenje novih obrazaca naloga za plaćanje. Hrvatska narodna banka je na temelju novog Zakona donijela više podzakonskih propisa među kojima su najznačajniji:

- Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa (Narodne novine br.3/11, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11 i 135/11) kojom se propisuje način otvaranja transakcijskih računa i dodatni podaci registra transakcijskih računa kod kreditnih institucija,

- Odluka o nalozima na plaćanje (Narodne novine br.3/11) kojom se propisuju osnovni

elementi i način popunjavanja naloga za plaćanje za izvršenja platnih transakcija preko transakcijskih računa otvorenih kod kreditnih institucija, a čija primjena zahtjeva i izmjenu dosadašnjeg standardiziranog obrasca platnog prometa.

Uvode se novi obrasci platnog prometa za provođenje plaćanja, a bit će dostupni u bankama i FINA-i.

Najvažnija promjena je korištenje IBAN (International Bank Account Number – Međunarodni broj bankovnog računa) konstrukcije računa i za provođenje nacionalnih platnih transakcija, a koji se do sada koristio isključivo u platnom prometu s inozemstvom.  Preuzmite prilog ovdje