Prijavite se na EU-natječaj za jačanje konkurentnosti

euro1Natječaj za bespovratna sredstva „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ u sklopu programa IPA IIIC za regionalnu konkurentnost, na kojeg se mogu prijaviti i obrtnici objavljen je 19. prosinca s rokom za prijave do 20. veljače 2012.

Poduzetnici koji mogu tražiti bespovratna sredstva trebaju djelovati u jednom od navedenih sektora (proizvodnja i usluge): proizvodnja hrane, proizvodnja pića (osim alkoholnih), proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, proizvodnja kože i izrada kožnih proizvoda, prerada drva i izrada proizvoda od drva i pluta, prerada papira i proizvoda od papira, izdavanje i reprodukcija snimljenih zapisa, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnja bazičnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnja gume i plastičnih proizvoda, proizvodnja drugih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja bazičnih metala (osim bazičnog željeza, čelika i ferolegura, te preciznih i drugih „ne željeznih“ metala), proizvodnja metalnih proizvoda (osim proizvodnje oružja i streljiva), proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, proizvodnja električne opreme, proizvodnja strojeva i opreme, proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, proizvodnja druge transportne opreme (osim proizvodnje brodova i čamaca, željezničkih lokomotiva, vagona, zrakoplova, svemirskih letjelica i povezanih strojeva, te bojnih vozila za vojsku), proizvodnja namještaja, ostala proizvodnja (izrada nakita, bižuterije i sličnih proizvoda, proizvodnja glazbenih instrumenata, sportske opreme, igara i igračaka, medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora), popravak i instalacija strojeva i opreme, aktivnosti vezane uz kanalizaciju, prikupljanje, preradu i odlaganje otpada, popravak materijala, sanacije i druge aktivnosti vezane uz upravljanje otpadom, računalno programiranje, savjetovanje i povezane aktivnosti, tehničko testiranje i analiza, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Vrste aktivnosti koje dolaze u obzir za dobivanje bespovratnih sredstava su:

 • ulaganje u materijalnu imovinu koja će poduzeću omogućiti značajno smanjenje potrošnje energije koju koristi u proizvodnom procesu,

 • ulaganje u materijalnu imovinu s ciljem više razine zaštite okoliša; - aktivnosti usmjerene na popravke ili prevencije štete za fizičku okolinu ili prirodne resurse koja proizlazi iz aktivnosti korisnika sredstava – na način da se smanji rizik nastanka štete ili da se učinkovitije koriste prirodni resursi (npr. ulaganje u prostorije poduzeća za bolje upravljanje otpadnim vodama, odlaganje krutog otpada, zaštitu zraka i zaštitu od buke, te druge potrebne mjere za zaštitu okoliša, a u skladu sa EU standardima),

 • ulaganje u materijalnu imovinu za analize, testiranja i automatizaciju proizvodnje,

 • specijalizirana obuka vezana uz gore navedenu investiciju (obuka za korištenje nove tehnologije ili njeno upravljanje),

 • certifikacija poduzeća (certifikati kao što su HRN EN ISO 9001, 14001, 22000, 17025, HACCP, FSC COC, GAP…),

 • certifikacija eko proizvoda (HRN EN ISO 45011, CE označavanje i sl…),

 • akreditacija laboratorija za analize i testiranje procesa i proizvoda u dozvoljenim sektorima (od strane Hrvatske akreditacijske agencije ili odgovarajuće organizacije u EU),

 • komunikacijske / marketinške aktivnosti za promicanje investicije i cijelog projekta potencijalnim i sadašnjim klijentima.Financijski i vremenski okvir:

 • dostupni iznosi za pojedinačna poduzeća: od 50.000 do 200.000 eura,

 • udio sufinanciranja projekta / aktivnosti je između 50 i 85 posto (ostatak financiranja treba pribaviti sam poduzetnik),

 • za dodjelu bespovratnih sredstava će se primjenjivati „de minimis“ odredbe za sporazume male vrijednosti,

 • trajanje projekta / aktivnosti treba biti u rasponu od 6 do 18 mjeseci,

 • za prijavu na prvi rok 20. veljače potrebno je napisati skraćenu verziju prijave (poslovni plan i druga dokumentacija), a u 2. fazi se nakon odabira užeg kruga poduzeća razrađuje projektna ideja,

 • na stranici www.safu.hr objavljena je informacija o besplatnim radionicama koje će se održati za zainteresirane prijavitelje na natječaj. Informativna radionica u Čakovcu održat će se 17. siječnja 2012. godine u dvorani HGK – Županijske komore Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 2. Točno vrijeme biti će objavljeno naknadno.

Više informacija o natječaju i prijavnu dokumentaciju može se naći na web-stranicama SAFU-a (Središnje agencije za financiranje i ulaganje): http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/341/potpora-jacanje-konkurentnosti-hrvatskog-malog-i-srednjeg-poduzetnistva.