Međimurska županija sufinancira nastupe obrtnika na sajmovima

Potpisivanje Sporazuma OKMŽ i MŽ - 13032023 - malaMeđimurska županija nastavlja podržavati aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije. Današnjim potpisivanjem Sporazuma o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije koji su potpisali međimurski župan Matija Posavec i Dražen Novak predsjednik Obrtničke komore, Međimurska županija je osigurala 9.290 eura za nastupe međimurskih obrtnika na sajmovima i manifestacijama. S ciljem unaprijeđenja i razvoja konkurentnosti, kao i očuvanja i promocije obrta sufinanciranje promotivnih aktivnosti međimurskih obrtnika provodi se kontinuirano od 2009. godine, a podrška nije izostala čak ni u vrijeme epidemije koronavirusa.

Plan sajmova HOK-e za 2023.