Novih 24 majstorica i majstora Obrtničke komore Međimurske županije

Dodjela majstorskih diploma - rujan 2022 - malaNovih 24 majstorica i majstora na današnjoj su svečanosti preuzeli svoje majstorske diplome iz ruku međimurskog župana Matije Posavca i predsjednika Obrtničke komore Međimurske županije Borisa Lukovnjaka. U dva ovogodišnja ispitna roka, majstorski ispiti su se polagali u 16 različitih zanimanja, a uspješno su ih položili kandidati iz Međimurske, Varaždinske, Šibensko - kninske i Zagrebačke županije. Do kraja godine provode se još dva ispitna roka, a grupi od 34 zanimanja za koja se mogu polagati ispiti u Obrtničkoj komore Međimurske županije, dodali smo zanimanje tapetar.  Fotogalerija