Održan radni sastanak s predstavnicima Zagrebačke banke

ZABA - radni sastanak 15112021U ponedjeljak je održan radni sastanak prestavnika Zagrebačke banke d.d., Narcise Mrazović - Hegedić i Krešimira Kocijana s predsjednikom Obrtničke komore Međimurske županije Borisom Lukovnjakom.Na sastanku se razgovaralo o aktualnim potrebama međimurskih obrtnika, predstavljene su kreditne linije za male poduzetnike i obrtnike, te su određene smjernice za daljnju suradnju.