Međimurski obrtnici posjetili južnodalmatinske otoke

Obrtnici na Visu 2021Obrtnička komora Međimurja i ove je godine za svoje članove organizirala zajedničko putovanje.

U četiri dana prošloga tjedna, međimurski su obrtnici zajedno s prijateljima krstarili od Splita, preko Hvara do Visa i natrag preko Brača do početne točke polaska.

Putovanje je realizirano u suradnji s Turističkom agencijom Lily tours iz Varaždina.