Pripremaju se novosti u pripremi i polaganju majstorskih ispita

Marijana HamanHrvatska obrtnička komora provodi Erasmus+ projekt Master 4.0: Unaprjeđenje majstorskih ispita putem kojeg se izrađuju nova ispitna pitanja za majstorske ispite, kao i online platforma za pripremu i polaganje majstorskih ispita. Upravo se provodi on line edukacija za korištenje platforme u kojoj sudjeluje i stručna suradnica za obrazovanje Obrtničke komore Međimurske županije  Marijana Haman. 

Slijedeći ispitni rok za polaganje majstorskih ispita će se održati u rujnu, a prijave se zaprimaju do 16.07.2021. godine.