Sredstva iz IPARD-a za tradicijske i druge obrte dostupna do 29. veljače

Obnavljanje_meimurske_hieTreći krug IPARD natječaja za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ objavljen je 2. siječnja, a trajat će do 29. veljače 2012.; javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, a dostupan je i na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) - u rubrici Natječaji, gdje se nalazi i Pravilnik, zatim Vodič za korisnike te potrebni obrasci .

Kao što je to bio slučaj i u prethodna dva natječaja, u sklopu Mjere 302 dopušteno je ulaganje u tradicionalne obrte tj. izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta.

 

Specifični kriterij prihvatljivosti je da obrtnik posjeduje pravo na isticanje znaka i uvjerenja tradicijskog obrta koje izdaje Hrvatska obrtnička komora. Međutim, pravo na prijavljivanje za sredstva iz ovog natječaja imaju i drugi obrtnici, koji u trenutku prijave nemaju potrebne uvjete za stjecanje znaka i uvjerenja tradicijskog obrta, ali koji bi temeljem ulaganja u opremu to pravo mogli steći. U tom slučaju Hrvatska obrtnička komora izdat će mišljenje, kojim odobrava ulaganja navedena u projektu, uz uvjet da na nakon završenih ulaganja obrtnik stekne znak i uvjerenje tradicijskog obrta.

Osim tradicijskih obrta, prihvatljiva ulaganja za dobivanje bespovratnih sredstava su također u sektoru ruralnog turizma, izravne prodaje, slatkovodnog ribarstva, sektora usluga, prerade na poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnje gljiva i u sektoru obnovljivih izvora energije. Riječ je o ulaganjima u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje objekata, uključujući i objekte za pakiranje i trženje proizvoda, te ulaganja u opremu za obavljanje navedenih djelatnosti.

Bitni uvjeti svih IPARD natječaja nalažu, da se oni mogu provoditi samo u određenim područjima RH, ovisno o mjeri koja se provodi. Za ulaganja u tradicijske obrte dopuštena su ulaganja u svim dijelovima RH, osim za obrte koji sjedište imaju u Gradu Zagrebu i Sesvetama. Isto tako, na natječaje se mogu javljati samo oni obrti koji posluju u sustavu PDV-a.

S obzirom na složenost dokumentacije koju je potrebno ispuniti i priložiti prilikom prijave na natječaj, podnositelji zahtjeva upućuju se na mogućnost angažiranja konzultantskih tvrtki koje su specijalizirane za obavljanje ovih poslova. Financiranje troška korištenja konzultantskih usluga prihvatljivo je unutar ovog programa, te se može refundirati. Pri odabiru konzultantskih tvrtki čije će se usluge koristiti, potrebno je pripaziti da se angažiraju one koje već imaju iskustva u radu na ovim programima (tražiti ili pronaći referentne liste od konzultanata). Preporuča se da se naplata za korištenje usluge pripreme dokumentacije za natječaj definira u postotnom iznosu u odnosu na ostvarena sredstva, kao osiguranje da će posao pripreme dokumentacije biti dobro napravljen. Popis akreditiranih konzultantskih tvrtki za ovo područje, kao i njihove reference te dosadašnje iskustvo, nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja www.mps.hr , područje IPARD, pod Korisne informacije.