Dobro došli na stranice Obrtničke komore Međimurja

Obavezna naplata plastičnih vrećica

plasticna vrecicaObjavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) od 01.siječnja 2019. započela je najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica.

S ciljem smanjenja potrošnje plastičnih vrećica za nošenje Pravilnikom je određeno:

Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje (15 do 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.
Više...

Prijava dohotka za obrtnike "paušaliste"

Obrtnik paušalistObrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 15. siječnja 2019. dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj (2018.) godini na Obrascu PO-SD. Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2017).
Podsjećamo da obrtnik „paušalist" ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu-Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.
Više...

Majstorski ispiti u 2019. godini

majstorski ispiti 2019Obrtnička komora Međimurske županije je u 2018. godini organizirala i provela majstorske ispite u svim raspoloživim ispitnim rokovima, odnosno u veljači, travnju, rujnu i prosincu. Majstorske ispite uspješno je položilo sedamdeset i sedam kandidata u dvadeset i dva različita zanimanja.

Za majstorske ispite koji će se održati u veljači prijavilo se dvadeset i sedam kandidata u dvadeset i dva različita zanimanja. Zainteresirani za polaganje majstorskog ispita u drugom ispitnom roku koji će se održati u travnju moraju svoju dokumentaciju dostaviti Obrtničkoj komori Međimurske županije najkasnije 45 dana prije početka ispitnog roka odnosno do 15.02.2019. godine.
Više...

Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

fiskalizacijaAktualna porezna reforma uz izmjene nekoliko poreznih zakona donijela je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.


Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore produljen rok za popravak naplatnog uređaja određen predmetnim Zakonom s dva radna dana na pet radnih dana, što će sigurno djelomično olakšati poslovanje obrtnika.
Više...

Obavezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

mesoNovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine 106/2018) koji će se primjenjivati od 1.siječnja 2019. godine došlo je do promjene stopa PDV-a s 25% na 13% za određena dobra i usluge.
Zna se da će se stopa PDV-a od 13 % od 1. siječnja 2019. godine primjenjivati na m) isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva n) isporuka rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva o) isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi p) isporuku žive ribe r) isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka s) isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice t) isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja u) isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova v)isporuku svježih jaja peradi, u ljusci z) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo. Osim navedenih dobara, stopa PDV-a od 13 % primjenjivat će se i na dječje pelene, u skladu s čl. 38. st. 3. t. d) Zakona o PDV-u.
Više...

«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 10 od 107