Vodič dobre higijenske prakse za pekarstvo i HACCP vodič

pekarnicaSukladno Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07, do 01. siječnja 2009., trebalo je poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane uskladiti s načelima HACCP sustava. Na temelju rezultata službenih kontrola Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, tijekom 2010. i 2011. godine utvrđeno je da je samo cca 50% subjekata u poslovanju s hranom ispunilo obveze iz članka 51. Zakona o hrani, iako je primjerice Hrvatska obrtnička komora još 2009. godine izdala Vodič dobre higijenske prakse za ugostiteljstvo, koji je bio od velike pomoći ugostiteljima u svladavanju nepoznanica i uvođenju HACCP sustava. Ovih je dana u Rijeci predstavljen Vodič dobre higijenske prakse za pekarstvo, kojeg su zajednički izradile Hrvatska obrtnička komora i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. I ovaj vodič je pozitivno ocijenjen od resornog ministarstva, te se smatra nacionalnim vodičem u sektoru pekarstva. Što zapravo znači da se sve što piše u vodiču treba implementirati u vlastitom objektu.


 

Prema najavama iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, pekarima se ostavlja rok od tri mjeseca za prilagodbu svog poslovanja u skladu s načelima HACCP sustava. Nakon toga, od 15. siječnja 2012. godine sanitarna inspekcija će pojačano nadzirati rad pekara uz primjenu propisanih sankcija za one koji ne ispunjavaju propisane obveze.

<>Vodič i sva popratna dokumentacija dostupni su na web stranici Hrvatske obrtničke komore http://www.hok.hr/cro/cehovi/haccp_pekarstvo i u Udruženju obrtnika Međimurske županije, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec.

 

Uskoro se očekuje izdavanje vodiča i za slastičare i trgovce.