Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa

autoprijevozniciU "Narodnim novinama" br.83/13. od 01.srpnja 2013. objavljen je Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa, koji se primjenjuje od 09.srpnja 2013. godine. Tim datumom prestaje važiti Pravilnik o prijenosu podataka o ranom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije "Narodne novine" br.43/2009.. Novim Pravilnikom uređuje se način prijenosa podataka i način vođenja evidencije iz tahografa i kartica vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika te izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti.
Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa