Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

autoprijevoznikU "Narodnim novinama" br.82/13., 30.lipnja 2013.godine objavljen je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, koji je stupio na snagu danom objavljivanja. Navedenim Zakonom određuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnosti tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Djelatnost prijevoza putnika i tereta i prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu obavlja se u skladu s propisima Europske unije, ovim Zakonom i drugim propisima, kojima je uređeno ovo područje te međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska.
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu