Obnavljanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja

licence_za_graditeljeMinistarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavještava izvođače da suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja koje su izdane u 2007. godini uskoro prestaju važiti te da će se brisati iz registra izdanih suglasnosti koji se vodi na službenim web stranicama Ministarstva (www.mgipu.hr).

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja stoga poziva izvođače kojima suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja uskoro prestaju važiti da na vrijeme podnesu zahtjev za produljenje važenja suglasnosti kako ne bi došlo do prekida u njihovu poslovanju. Odredbom Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji propisano je da se zahtjev za produženje važenja suglasnosti podnosi najranije godinu dana, a najkasnije šest mjeseci prije isteka roka važenja suglasnosti.

Postupak izdavanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, tzv. licenciranje izvođača u Hrvatskoj se provodi od početka listopada 2006. godine, najprije temeljem Zakona o gradnji, a od 1. siječnja 2009. temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. To znači da graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti uz uvjet da posjeduje suglasnost Ministarstva. Suglasnost se daje izvođaču koji ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika, te tehničke opremljenosti za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevini.

Sve potrebne informacije te obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su web stranicama Ministarstva (www.mgipu.hr).